Ім'я файлу: vyrobnycha-praktyka.doc
Розширення: doc
Розмір: 82кб.
Дата: 12.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
реферат (.docx
Календарне планування НУШ.docx
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.docx
Виды сигматизма и методы его исправления.docx
Без имени 1.odt
bestreferat-201443.docx
TК-2 -2021.doc
НГтаКГ_Л1_б.pptx
Інноваційні форми профорієнтаційної роботи.docx
Istorija menedzhmentu KL.pdf
биомед и аутизм.pdf
informatsionnye-potrebnosti-i-informatsionnye-resursy-ukrainskih
Тести біосфера.docx
Специфіка читання епічних творів.docx
ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ.docx
Реферат_психоанализ.docx
1324499.doc
практ3.doc
Тема_9.pdf
189860.docx
ЛР6.doc
urrizmir0632.doc
85ed3fe44fad3c586ebba42ce0f5c049.pdf
Міністерство освіти і науки України курсова ббв.docx
фіваі.rtf
М.1.Тема 3.docx
167075372776117 (1).docx
Грип беседа.docx
Приклад правовідносин.docx
program.docx
000fc1b6-13de7ec7.docx
Документ Microsoft Word (15).docx
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З.ГЖИЦЬКОГО


Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту ЗЕД
ЩОДЕННИК

про проходження виробничої практики

_______________________________________________________

(назва господарства, підприємства)


Виконав студент _________________________________________________________

(П.І.П. студента, спеціальність, курс, група)
Керівник практики від виробництва _____________________________

(П.І.П., підпис, печатка)


Львів 2013


  1. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИп/п

Зміст заходу


Термін


1

Ознайомлення з організаційною структурою підприємства, порядком його створення, основними показниками виробничо-господарської діяльності, формою бухгалтерського обліку та постановкою аналітичної роботи.

2

Вивчення виробничих ресурсів, аналіз рівня їх використання

3

Вивчення виробничих процесів у цесу та проведення розрахунків економічної ефективності виробництва продукції тваринництва

4

Ознайомлення з каналами реалізації продукції, їх аналіз

5

Ознайомлення з проблемами соціального розвитку господарства, їх аналіз і пропозиції щодо їх розв'язання

6

Проведення економічної оцінки виробничо - фінансового стану господарства

7

Вивчення природоохоронних заходів у господарстві та їх ефективності

8

Аналіз управлінських факторів зовнішнього середовища

9

Ознайомлення і опрацювання документів відділу кадрів

10

Аналіз вікових груп працівників та вивчення базових освіт щодо займаних посад

11

Вивчення системи закупівлі продукції. Робота у відділі постачання

12

Опрацювання закупівелиних цін. Обробка інформації та записи

13

Вивчення системи продачу продукції. Ознайомлення з елементами нових шляхів збуту продукції.

14

Вивчення та ознайомлення з структурою роботи управлінського персоналу. Роботою на зовнішніх ринках.

15

Ознайомлення з основними аспектами менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

16

Робота з групуванням матеріалу та записування його у відомості бухгалтерії.

17

Ознайомлення з роботою цесу з виробництва мясних виробів. Складання плану запитань та пропозицій.

18

Вивчення сучасних технологій з виробництва мясних виробів в Україні та за кордоном.

20

Вивчення зовнішньоекономічних шляхів закупівлі та продажу ковбасних виробів. Опис та аналіз.

21

Дослідження впливу управлінської освіти на економічну ефективність роботи підприємства в цілому.

22

Виїзди в місця збуту продукції підприємства. Опис проблем та пропозицій.

23

Опрацювання додаткового матеріалу та написання висновків з управлінських кадрів та ЗЕД підприємства.

24

Оформлення звіту з проходження виробничої практики.


2. ВІДГУК ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ ПРО СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
Студент під час проходження стажування з фаху показав вміння самостійно аналізувати причино-наслідкові зв’язки у господарській діяльності, володіти вмінням працювати із літературою, систематизувати матеріал, робити висновки та приймати самостійні рішення.

В цілому студент грамотний, кваліфікований спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Вважаємо, що він виконав посталене перед ним завдання, звіт побудував на реальних даних і заслуговує позитивної оцінки.

Керівник практики від виробництва _____________________________

(П.І.П., підпис, печатка)

“____” __________ 200_ р.

3. ВИСНОВОК КАФЕДРИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Керівник практики від кафедри ________________________

“___” ________ 200_ р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас