Ім'я файлу: vyrobnycha-praktyka.doc
Розширення: doc
Розмір: 82кб.
Дата: 12.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
реферат (.docx
Календарне планування НУШ.docx
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.docx
Виды сигматизма и методы его исправления.docx
Без имени 1.odt
bestreferat-201443.docx
TК-2 -2021.doc
НГтаКГ_Л1_б.pptx
Інноваційні форми профорієнтаційної роботи.docx
Istorija menedzhmentu KL.pdf
биомед и аутизм.pdf
informatsionnye-potrebnosti-i-informatsionnye-resursy-ukrainskih
Тести біосфера.docx
Специфіка читання епічних творів.docx
ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ.docx
Реферат_психоанализ.docx
1324499.doc
практ3.doc
Тема_9.pdf
189860.docx
ЛР6.doc
urrizmir0632.doc
85ed3fe44fad3c586ebba42ce0f5c049.pdf
Міністерство освіти і науки України курсова ббв.docx
фіваі.rtf
М.1.Тема 3.docx
167075372776117 (1).docx
Грип беседа.docx
Приклад правовідносин.docx
program.docx
000fc1b6-13de7ec7.docx
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З.ГЖИЦЬКОГО


Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту ЗЕД
ЩОДЕННИК

про проходження виробничої практики

_______________________________________________________

(назва господарства, підприємства)


Виконав студент _________________________________________________________

(П.І.П. студента, спеціальність, курс, група)
Керівник практики від виробництва _____________________________

(П.І.П., підпис, печатка)


Львів 2013


  1. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИп/п

Зміст заходу


Термін


1

Ознайомлення з організаційною структурою підприємства, порядком його створення, основними показниками виробничо-господарської діяльності, формою бухгалтерського обліку та постановкою аналітичної роботи.

2

Вивчення виробничих ресурсів, аналіз рівня їх використання

3

Вивчення виробничих процесів у цесу та проведення розрахунків економічної ефективності виробництва продукції тваринництва

4

Ознайомлення з каналами реалізації продукції, їх аналіз

5

Ознайомлення з проблемами соціального розвитку господарства, їх аналіз і пропозиції щодо їх розв'язання

6

Проведення економічної оцінки виробничо - фінансового стану господарства

7

Вивчення природоохоронних заходів у господарстві та їх ефективності

8

Аналіз управлінських факторів зовнішнього середовища

9

Ознайомлення і опрацювання документів відділу кадрів

10

Аналіз вікових груп працівників та вивчення базових освіт щодо займаних посад

11

Вивчення системи закупівлі продукції. Робота у відділі постачання

12

Опрацювання закупівелиних цін. Обробка інформації та записи

13

Вивчення системи продачу продукції. Ознайомлення з елементами нових шляхів збуту продукції.

14

Вивчення та ознайомлення з структурою роботи управлінського персоналу. Роботою на зовнішніх ринках.

15

Ознайомлення з основними аспектами менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

16

Робота з групуванням матеріалу та записування його у відомості бухгалтерії.

17

Ознайомлення з роботою цесу з виробництва мясних виробів. Складання плану запитань та пропозицій.

18

Вивчення сучасних технологій з виробництва мясних виробів в Україні та за кордоном.

20

Вивчення зовнішньоекономічних шляхів закупівлі та продажу ковбасних виробів. Опис та аналіз.

21

Дослідження впливу управлінської освіти на економічну ефективність роботи підприємства в цілому.

22

Виїзди в місця збуту продукції підприємства. Опис проблем та пропозицій.

23

Опрацювання додаткового матеріалу та написання висновків з управлінських кадрів та ЗЕД підприємства.

24

Оформлення звіту з проходження виробничої практики.


2. ВІДГУК ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ ПРО СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
Студент під час проходження стажування з фаху показав вміння самостійно аналізувати причино-наслідкові зв’язки у господарській діяльності, володіти вмінням працювати із літературою, систематизувати матеріал, робити висновки та приймати самостійні рішення.

В цілому студент грамотний, кваліфікований спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Вважаємо, що він виконав посталене перед ним завдання, звіт побудував на реальних даних і заслуговує позитивної оцінки.

Керівник практики від виробництва _____________________________

(П.І.П., підпис, печатка)

“____” __________ 200_ р.

3. ВИСНОВОК КАФЕДРИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Керівник практики від кафедри ________________________

“___” ________ 200_ р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас