Ім'я файлу: НГтаКГ_Л1_б.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 664кб.
Дата: 29.01.2022
скачати
Пов'язані файли:
реферат (.docx
vyrobnycha-praktyka.doc
Календарне планування НУШ.docx
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.docx
Виды сигматизма и методы его исправления.docx
Без имени 1.odt
bestreferat-201443.docx
TК-2 -2021.doc
Інноваційні форми профорієнтаційної роботи.docx
Istorija menedzhmentu KL.pdf
биомед и аутизм.pdf
informatsionnye-potrebnosti-i-informatsionnye-resursy-ukrainskih
Тести біосфера.docx
Специфіка читання епічних творів.docx
ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ.docx
Реферат_психоанализ.docx
1324499.doc
практ3.doc
Тема_9.pdf
189860.docx
ЛР6.doc
urrizmir0632.doc
85ed3fe44fad3c586ebba42ce0f5c049.pdf
Міністерство освіти і науки України курсова ббв.docx
фіваі.rtf
М.1.Тема 3.docx
167075372776117 (1).docx
Грип беседа.docx
Приклад правовідносин.docx
program.docx
000fc1b6-13de7ec7.docx
Документ Microsoft Word (15).docx

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

Загальна кількість годин – 180

Лекції, години – 38

Лабораторні роботи, години – 32

Самостійна робота, години – 110

Екзамен

ПРЕДМЕТ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Зміст

1. Мета, задачі навчальної дисципліни «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка», її завдання та роль у підготовці фахівців.

2. Історія розвитку дисципліни.

Будова дисципліни:

модуль І. Нарисна геометрія (лекції – 20год., лабораторні роботи – 18год.)

модуль ІІ. Комп'ютерна графіка (лекції – 18год., лабораторні роботи – 14год.)

ПРЕДМЕТ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Мета:

1. Вивчення просторових форм об’єктів навколишнього світу графічними методами, розвиток просторової уяви .

2. Вивчення способів побудови та читання ортогональних креслень.

3. Розв’язання прикладних задач.

4. вивчення стандартів ЄСКД, придбання навичок виконання ескізів та креслень виробів машинобудування за допомогою креслярських інструментів.

Мета та завдання нарисної геометрії

Завдання:

Набути теоретичні знання та навики читання технічних креслеників, вивчення правил їх виконання правил оформлення.

Мета -

1. Зображення проекційним способом технічних виробів, вузлів та деталей; способи з’єднання деталей;

2. Вивчення державних стандартів, пов’язаних із кресленням деталей, здійснюється в процесі виконання графічних завдань, що передбачені робочою програмою.

Мета та завдання комп'ютерної графіки

Завдання - вивчення основ обробки графічної інформації, принципів й особливостей створення графічних зображень в графічних редакторах, особливостей роботи в різних графічних програмах, обміну графічною інформацією.

Модуль І. Нарисна геометрія

Історія розвитку дисципліни

Перший напрямок

Другий напрямок
    • промислові креслення, за якими створювались різні інструменти, пристосування, машини

Рис. Історичне креслення

Вигляд спереду

Вигляд зверху

фр. Gaspard Monge

нар. 09.03.1746, Бон, Бургундія

пом. 28.07.1818, Париж

Відомий французький математик, громадський діяч, член Паризької академії наук.

ГАСПАР МОНЖ

Творець нанарисної геометрії

Наприкінці XVIII -початку XIX ст. почала розвиватися нарисна геометрія і метод ортогональних проекцій отримав наукове обґрунтування.

Етап геометричного моделювання, або інженерної геометрії - сучасний етап розвитку нарисної геометрії та інженерної графіки (розпочався з 40-х років XX ст.).

Велика роль у розвитку інженерної графіки, методики її викладання та створення навчальних посібників належить - І.Г. Попову, В.О. Гордону, В.І.Каменєву, М.С. Дружиніну, С.К. Боголюбову та іншим вченим.

ПИТАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ

(доповідь у вигляді презентації)
  • Історія розвитку зображень.
  • Роль видатних геометрів у розвитку теорії зображень.

Примітка:
  • презентація повинна містити 10-15 слайдів;
  • 1 слайд містить назву доповіді; групу та прізвище виконавця; зміст доповіді (якщо доповідь містить більше ніж одне питання);
  • розмір шрифту – 24-36п.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас