Ім'я файлу: ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ.docx
Розширення: docx
Розмір: 50кб.
Дата: 03.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
реферат (.docx
vyrobnycha-praktyka.doc
Календарне планування НУШ.docx
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.docx
Виды сигматизма и методы его исправления.docx
Без имени 1.odt
bestreferat-201443.docx
TК-2 -2021.doc
НГтаКГ_Л1_б.pptx
Інноваційні форми профорієнтаційної роботи.docx
Istorija menedzhmentu KL.pdf
биомед и аутизм.pdf
informatsionnye-potrebnosti-i-informatsionnye-resursy-ukrainskih
Тести біосфера.docx
Специфіка читання епічних творів.docx
Реферат_психоанализ.docx
1324499.doc
практ3.doc
Тема_9.pdf
189860.docx
ЛР6.doc
urrizmir0632.doc
85ed3fe44fad3c586ebba42ce0f5c049.pdf
Міністерство освіти і науки України курсова ббв.docx
фіваі.rtf
М.1.Тема 3.docx
167075372776117 (1).docx
Грип беседа.docx
Приклад правовідносин.docx
program.docx
000fc1b6-13de7ec7.docx

ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ

для контрольної роботи з дисципліни «Розведення тварин»
Контрольна робота №1
1. Визначити абсолютний приріст живої маси за період вирощування теля, якщо його маса при народженні складає 30 кг, а у віці 3 місяці 102 кг.

маса при нар. = 30 кг А=Wt-W0,

маса в 3 міс. = 102 кг де, А – абсолютний приріст, кг

абсолютний приріст = ? Wt та W0 – жива маса в кінці та на початку періоду, кг

А = 102 – 30 = 72 кг

Відповідь: абсолютний приріст живої маси за період вирощування теля становить 72 кг.
2. Визначити середньодобовий приріст живої маси за період вирощування порося, якщо його маса у віці 3 місяці становить 32 кг, а у віці 4 місяці 48 кг.

маса в 3 міс.=32 кг Асер.=(Wt-W0)/t х 1000,

маса в 4 міс.=48 кг де, Асер – абсолютний середньодобовий приріст, г

середньодобовий приріст=? Wt та W0 – жива маса в кінці та на початку періоду, кг

t – тривалість періоду, діб

Асер.=(48-32)/30 х 1000=533,3 г.

Відповідь: середньодобовий приріст живої маси за період вирощування порося становить 533,3 г.
3. Розрахувати відносний приріст живої маси за період вирощування порося, якщо його маса у віці 4 місяці становить 47 кг, а у віці 5 місяців 60 кг.

W4=47 кг

W5=60 кг В=(60-47)/(0,5 х (60+47)) х 100=24,3%

В=?

Відповідь: відносний приріст живої маси за період вирощування порося становить 24,3%.
4. Визначити індекс розтягнутості свиноматки, якщо довжина тулуба становить 138 см, а висота в холці 72 см.

довжина тулуба=138 см Ірозтягнутості= Довжина тулуба / Висота в холці х 100

висота в холці=72 см Ірозтягнутості= 138 / 72= 191,7%

Ірозтягнутості=?

Відповідь: Ірозтягнутості= 191,7%.
5. Визначити середньодобовий надій корови, якщо надій за перший місяць лактації (31 доба) становить 835 кг.

Середньодобовий надій = надій за місяць / кількість діб в місяці

Середньодобовий надій = 835 / 31 = 26,94 кг

Відповідь: Середньодобовий надій корови за перший місяць лактації становить 26,94 кг.
6. Визначити кількість 1%-ого молока за жиром якщо надій за лактацію становить 5120 кг, а вміст жиру в молоці 3,37%.

Надій за лактацію = 5120 кг

Вміст жиру в молоці = 3,37 %

Кількість 1-%-го молока = Надій за лактацію х Вміст жиру в молоці

Кількість 1-%-го молока = 5120 х 3,37 = 17254,4 кг

Відповідь: Кількість 1%-ого молока за жиром якщо надій за лактацію становить 5120 кг, а вміст жиру в молоці 3,37% складає 17254,4 кг.
7. Розрахувати кількість молочного жиру за 305 діб лактації, якщо надій становить 3720 кг, вміст жиру в молоці 3,48%.

надій = 3720 кг КМЖ = надій х вміст жиру / 100

вміст жиру в молоці = 3,48 % де, КМЖ – кількість молочного

КМЖ = ? жиру, кг

КМЖ = 3720 х 3,48 / 100 = 129,46 кг

Відповідь: кількість молочного жиру за 305 діб лактації становить 129,46 кг.
8. Визначити середній вміст жиру в молоці за лактацію, якщо кількість 1%-ого молока становить 35200 кг, надій за лактацію 8100 кг.

Середній вміст жиру в молоці за лактацію = Кількість 1%-ого молока / Надій за лактацію

Середній вміст жиру в молоці за лактацію = 35200 / 8100 = 4,35%.

Відповідь: середній вміст жиру в молоці за лактацію складає 4,35%.
9. Визначити прогнозований надій корови за 305 діб лактації якщо надої за четвертий, п’ятий та шостий місяці лактації становлять 680, 480 та 400 кг, а коефіцієнт Калантара для суми трьох місячних надоїв 3,1.

надій за 4-й місяць = 680 кг (680+480+400) х 3,1 = 4836 кг

надій за 5-й місяць = 480 кг

надій за 6-й місяць = 400 кг

коефіцієнт Калантара = 3,1


Прогнозований надій за 305 діб = ?

Відповідь: Прогнозований надій за 305 діб лактації становить 4836 кг.
10. Визначити повноцінність лактації, якщо надій за лактацію становить 4800 кг, лактація тривала 325 діб, найвищий добовий надій 37 кг.

Повноцінність лактації = фактичний надій за лактацію / (найвищий добовий надій х кількість днів лактації) х 100

Повноцінність лактації = 4800 / (37 х 325) х 100 = 39,9

Відповідь: повноцінність лактації становить 39,9.
11. Розрахувати коефіцієнт м’ясності корови симентальської породи, якщо маса кісток становить 38,5 кг, а маса м’якішу 229,5 кг.

Маса кісток = 38,5 кг

Маса м’якішу = 229,5 кг


Коефіцієнт м’ясності = ?

Коефіцієнт м’ясності = маса м’якішу : маса кісток

Коефіцієнт м’ясності = 229,5 / 38,5 = 5,96

Відповідь: м’ясності корови симентальської породи становить 5,96.
12. Визначити вміст м’яса в туші великої рогатої худоби, якщо маса м’яса становить 200 кг, а забійна маса 293 кг.

Вміст м’яса в туші = маса м’яса / маса туші ∙ 100

Вміст м’яса в туші = 200 / 293 ∙ 100 = 68,3%

Відповідь: вміст м’яса в туші великої рогатої худоби становить 68,3%.
13. Визначити кількість яєчної маси, якщо несучість становить 274 яйця, а середня маса одного яйця 53 г.

несучість = 274 яйця КЯМ = несучість х маса яйця / 1000

маса яйця = 53 г де КЯМ – кількість яєчної маси.

КЯМ = 274 х 53 / 1000 = 14,5 кг

Відповідь: кількість яєчної маси становить 14,5 кг.
14. Розрахувати швидкість руху коня орловської рисистої породи, якщо його час проходження дистанції 3200 м становить 650 сек.

S=3200 м V=S/t

t=650 сек V=3200/650=4,92 м/сек.

V=?

Відповідь: швидкість руху коня орловської рисистої породи складає 4,92 м/сек.
15. Розрахувати виконану конем чистокровної верхової породи роботу, якщо на дистанції 6400 м його тяглове зусилля становить 63,5 кг.

S=6400 м А=Р ∙ S

Р=63,5 кгс А=6400 ∙ 63,5=406400 кгс∙м

А=?

Відповідь: виконана конем робота становить 406400 кгс∙м.
16. Визначити потужність коня чистокровної верхової породи, якщо за час 1620 сек. він виконує роботу 390000 кг м.

А=390000 кг м Р=А/t

t=1620 сек. Р=390000/1620=240,7 кг м/сек.

Р=?

Відповідь: потужність коня чистокровної верхової породи складає 240,7 кг м/сек.
17. Розрахувати тягловий опір візка на залізному ходу по рівній ґрунтовій дорозі з коефіцієнтом опору 0,06 при загальній масі візка з вантажем 520 кг.

mвізка з вантажем = 520 кг Тягловий опір = mвізка з вантажем х k

k = 0,06 де, k – коефіцієнт опору

Тягловий опір = ? Тягловий опір = 520 х 0,06 = 31,2
Відповідь: тягловий опір візка на залізному ходу по рівній ґрунтовій дорозі становить 31,2.

Контрольна робота №2
1. Визначити індекс племінної цінності за кількістю молочного жиру бугая-плідника, якщо кількість молочного жиру матері становить 248 кг, матері матері 220 кг, матері батька 320 кг.

ІП = (2 х М + ММ + МБ) / 4

де, М, ММ та МБ – рівень продуктивності матерів, матерів матерів та матерів батьків відповідно.

ІП = (2 х 248 + 220 + 320) / 4 = 259 кг.
2. Розрахувати індекс бугая-плідника за вмістом жиру в молоці, якщо вміст жиру в молоці матерів становить 4,1%, а вміст жиру в молоці дочок 4,33%.

ІП = 2 х Д – М

де, Д та М – рівень продуктивності дочок та матерів відповідно.

ІП = 2 х 4,33 – 4,10 = 4,56%.

Відповідь: індекс бугая-плідника за вмістом жиру в молоці становить 4,56%.
3. Визначити селекційну точку відбору в племінне ядро корів за надоєм, якщо продуктивність стада становить 5125 кг, σ=453 кг, u=-0,13.

=5125 кг

σ=453 кг =5125 + 453 х (-0,13) = 5066,1 кг

u=-0,13

=?

Відповідь: селекційна точка за надоєм становить 5066,1 кг.
4. Розрахувати продуктивність племінного ядра за кількістю молочного жиру, якщо продуктивність стада становить 205 кг, σ = 41 кг, і = 0,6445.

= 205 кг

σ = 41 кг = 205 + 41 х 0,6445 = 231,4 кг

і = 0,6445

= ?

Відповідь: продуктивність племінного ядра за кількістю молочного жиру становить 231,4 кг.
5. Визначити селекційний диференціал за надоєм, якщо продуктивність стада становить 3860 кг, плем’ядра 4520 кг.

=3860 кг Sd= -

=4520 кг Sd=4520-3860=660 кг

Sd=?

Відповідь: селекційний диференціал за надоєм становить 660 кг.
6. Розрахувати ефект селекції за вмістом жиру в молоці, якщо селекційний диференціал становить 0,10%, а коефіцієнт успадковуваності 0,46.

Sd = 0,10% SE = Sd х h2

h2 = 0,46 SE = 0,10 х 0,46 = 0,05%

SE = ?

Відповідь: ефект селекції за вмістом жиру в молоці становить 0,05%.
7. Розрахувати ефект селекції за надоєм, якщо селекційний диференціал становить 274 кг, а коефіцієнт кореляції між надоєм матерів та надоєм дочок 0,12.

Sd = 274 кг SE = Sd х h2 = Sd x 2 x r

r = 0,12 SE = 274 х 2 х 0,12 = 65,76 кг.

SE = ?

Відповідь: ефект селекції за надоєм становить 65,76 кг.
8. Визначити продуктивність наступного покоління за надоєм за лактацію якщо продуктивність стада становить 5100 кг, а ефект селекції 335 кг.

= 5100 кг = + SE

SE = 335 кг = 5100 + 335 = 5435 кг

= ?

Відповідь: продуктивність наступного покоління за надоєм становить 5435 кг.
9. . Побудувати структурний родовід з виходом на загального предка тварини яка інбредована у ступені ІІ-І.

10. Розрахувати коефіцієнт інбридингу тварини, якщо ступені споріднення становлять І-ІІ.

ступені споріднення І-IІ ,

де: FX – коефіцієнт інбридингу особини; n1 – ряд родоводу з боку матері, в якому зустрічається загальний предок, n2 – ряд родоводу з боку батька, в якому зустрічається загальний предок; fα – коефіцієнт інбридингу предка, якщо він в свою чергу інбредований.

FX=(1/2)1+2-1= 0,25, або 25%

Відповідь: коефіцієнт інбридингу тварини становить 0,25, або 25%.
11. Побудувати схему двопородного промислового схрещування.
F1
½ А ½ В
скачати

© Усі права захищені
написати до нас