Ім'я файлу: реферат (.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 28.01.2021
скачати
Пов'язані файли:
vyrobnycha-praktyka.doc
Календарне планування НУШ.docx
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.docx
Виды сигматизма и методы его исправления.docx
Без имени 1.odt
bestreferat-201443.docx
TК-2 -2021.doc
НГтаКГ_Л1_б.pptx
Інноваційні форми профорієнтаційної роботи.docx
Istorija menedzhmentu KL.pdf
биомед и аутизм.pdf
informatsionnye-potrebnosti-i-informatsionnye-resursy-ukrainskih
Тести біосфера.docx
Специфіка читання епічних творів.docx
ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ.docx
Реферат_психоанализ.docx
1324499.doc
практ3.doc
Тема_9.pdf
189860.docx
ЛР6.doc
urrizmir0632.doc
85ed3fe44fad3c586ebba42ce0f5c049.pdf
Міністерство освіти і науки України курсова ббв.docx
фіваі.rtf
М.1.Тема 3.docx
167075372776117 (1).docx
Грип беседа.docx
Приклад правовідносин.docx
program.docx
000fc1b6-13de7ec7.docx

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського

Реферативне повідомлення на тему:

«Методика підготовки та проведення вікторини як вербальної

форми виховної роботи»

Підготувала

Студентка 2БШ(З)групи

Казьмірова Анна

Методика проведення вікторини

Вікторина – пізнавальна гра, яка складається з запитань і відповідей з різних галузей науки, техніки, літературі та мистецтва, поєднаних якоюсь загальною темою. Запитання відбираються з урахуванням віку та рівня знань учасників.

Вікторина широко розповсюджена серед школярів. Проводиться на класних і загальношкільних вечорах, на заняттях предметних гуртків. Виховна цінність вікторини в тому, що вона розвиває винахідливість і активність учнів, розширює їх світогляд, сприяє розумовому вихованню, розвитку пізнавальних інтересів і творчих здібностей, кмітливості, допомагає виявляти знання учнів в тій чи іншій галузі науки, техніки, мистецтві. Захоплююча ігрова форма вікторин збільшує емоційний тонус, сприяє кращому засвоєнню змістової інформації вікторин.

Отже, метою вікторини є розвиток пізнавальних інтересів учнів, підвищення рівня їх інтелектуального розвитку, формування наукових знань, активності та самостійності.

Вікторини можуть бути: літературні, математичні, науково-технічні, спортивні тощо, а також змішані.

Інтерес учнів до вікторин і успіх її залежить від вдало складених питань і ступеня активності школярів. Питання можуть ставитися усно і письмово. Питання, які складаються в письмовій формі, яскраво оформлюються на великому аркуші паперу, ілюструються малюнками і передчасно вивішуються для загального ознайомлення. Інтерес до таких питань збільшується, коли школярі беруть участь не тільки в їх оформленні, а й в складанні, а також коли питання пробуджують творче мислення учнів, є посильними і цікавими для них.

Чітке і ясне формування питань – обов'язкова вимога до їх відбору для вікторини. Ступінь складності, кількість питань, що пропонується залежить від віку учнів, рівня їх підготовленості, їх розумових здібностей. Чим старші школярі, тимьскладніші можуть бути питання і тим більше їх може бути запропоновано учасникам гри.

На підготовчому етапі відбувається вибір галузі знань для змісту вікторини, визначення цілей та завдань проведення, критерії та умови визначення переможців, створення творчої групи та розподілення обов'язків між її членами, складання плану підготовки та проведення вікторини, визначення дати, місця, ходу та часу проведення. При складанні запитань слід враховувати індивідуальні та вікові особливості, інтереси й потреби учнів класу, паралелі. Вікторини в школі повинні бути добре організовані. Створюється журі, яке відповідає за успішність проведення вікторини. У склад журі входять вчителі й учні. Творча група з вчителів та учнів залучає до підготовки вікторини якомога більше учасників. Вона готує питання, виробляє умови проведення вікторини, встановлює премії для переможців, піклується про різноманітне оформлення об'яв, оголошень і спеціальних урн для відповідей на питання, визначає де і коли буде проходити вікторина. Клас чи зал відповідно оформлюється.

Проведення вікторини. Перед початком один із членів журі ознайомлює з виробленими правилами вікторини. Якщо вікторина ведеться усно то допускаються обговорення деяких питань, що дає учням можливість обмінятися своїми думками. Якщо учні не можуть відповісти на задане питання, необхідна тактовна допомога вчителя. Коли вікторина проводиться в письмовій формі відповіді кладуть в урну чи здаються членам журі. Через визначений термін часу прийом відповідей припиняється. Журі перевіряє відповіді і встановлює переможця чи переможців.

‘Наприкінці проголошують підсумки вікторини, особливо відзначаючи вдалі і достатньо повні відповіді, а також труднощі в підготовці, недоліки проведення вікторини і вказують шляхи усунення таких проблем в майбутньому.

Питання до вікторини загальних знань

1) Слово «лицар» перекладається як... ? (вершник)

2) Який континент являється батьківщиною домашньої кішки? (Африка)

3) Скільки кішок жило в палаці Ярослава Мудрого? (жодної, бо вони з'явилися в Європі тільки в XII сторіччі)

4) Яким розплавленим металом можна заморозити воду? (ртуттю)

5) Які два дуже відомих гази не є отруйними, але в них гинуть тварини? (вуглекислий газ і азот)

6) Про якого літературного персонажа йдеться на сторінках книги під кицьковим ім’ям і пташиним прізвищем? (Кіса Вороб'янінов, герой роману «Дванадцять стільців» І. Ільфа та Є. Петрова)

7) Секретар віддрукувала п'ять листів і адреси на п'яти конвертах. Яка ймовірність того, що тільки чотири листа з п'яти вона покладе в конверти правильно? (не зважаючи на те, що ви не вивчали теорію ймовірностей, прийти до правильної відповіді досить просто. Якщо секретар правильно поклала 4 листи в конверти, то п'ятий лист, що залишився теж, відповідно, потрапить в свій конверт)

8) Як звали коня Дон Кіхота? (Росінант)

9) Хто і про кого так сказав: «Він був наш перший університет»? (О.С.Пушкін про М.В.Ломоносова)

10) Де на земній кулі з чотирьох основних сторін горизонту є тільки одна? (на полюсах)

Вікторина «Чорний ящик»

Треба визначити, що знаходиться у «чорному ящику», а потім після відповіді можна перевірити її правильність.

1) Там знаходиться те, що може бути і м'яким, і твердим, і двічі м'яким, і двічі твердим, і, навіть, твердо-м'яким (олівець)

2) Екзотичний фрукт, що знаходиться в "Чорному ящику" має таку ж назву, як і нелітаючий птах (ківі)

3) Ця проста речовина в одних випадках буває дуже твердою і дорогоцінною, а в інших – м'якою і досить дешевою. Тут знаходиться дешева модифікація, якою ви і я часто користуємося в повсякденному шкільному житті (речовина – графіт, знаходиться – стержень олівця)

4) Там знаходиться речовина, яка у більшості слов'янських народів є символом постійності і непорушності дружби (сіль – речовина, що не змінюється у вогні, має необмежений термін зберігання, а також захищає від псування продукти харчування. Гостей зустрічають «хлібом-сіллю»).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас