Ім'я файлу: тема_3 Заярная.doc
Розширення: doc
Розмір: 86кб.
Дата: 09.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
489278.rtf
Реферат ПольшаMicrosoft Word.docx
70Самостійна робота повна версія.docx
EITE_ST_DZ_5_nedela_1514446944 (1).pdf
spasem-ocean.pptx
рита.pdf
Основні закономірності розміщення продуктивних сил.docx
Мирон Левицький.docx
життєвий цикл Apple.docx
Практична 1_2.pdf
Практична_робота_№13_Манько_Я.О._ПР-405.docx
тези_Беляева (1).doc
фрагмент уроку мон мов.docx
Пертак_Реферат Імідж сучасного політичного лідера.docx
priklad_zapovn_tabl_vkr_bak.docx
bestreferat-190106.docx
Практичні роботи товар.docx
Курсова Рівняння та нерівності.docx
56324223.docx
915079.pdf
Схема історії хвороби (1).doc
kazedu_125428.docx
Р постановка 1 занятие.docx
465_e0e02017698743dd3dfce89addce7845.doc
100 екзаменаційних відповідей по психології.doc
149 Методика медіаграмотності.pdf
docsity-testi-z-terapiji-normalna-ta-patologichna-kardiologiya-5
ІСТОРІЯ.docx
РГР по электронике. Вариант №3.doc
USE CASE Аршулік Андрій ФІТ 4-9.docx
Чередниченко Олександра.docx
studcon-org-00006609.rtf
Практикум.doc
гнучкість.docx
КУРСАЧ.docx
КУРсоВА.docx
Документ Microsoft Word (4).docx
вид легкоатл укр.doc
3) Модель зловмисника. Стійкість..docx

  1. Вирішити ситуаційні задачі №№1-5.
  1. Зони спостереження

Зони спостереження – досліджувані території (дослідна і контрольна), що характеризуються ідентичними умовами проживання та діяльності населення, але відрізняються спрямованістю, поширенням та інтенсивністю впливу досліджуваних етіологічних чинників навколишнього середовища, обмежені необхідною кількістю контингентів спостереження.

Рекомендується для дослідження відбирати такі групи населення, які найбільш чутливі та зазнають найбільшого впливу фактору, що вивчається.

У відібраних зонах спостереження ретельно досліджується санітарно-гігієнічна ситуація, проводяться лабораторне та інструментальне вивчення інтенсивності дії всіх факторів та дається їм гігієнічна оцінка.

У зонах, відібраних для дослідження вивчення здоров’я населення проводиться вивчення стану здоровя людей за допомогою епідеміологічного методу та основних способів його реалізації – санітарно-статистичного дослідження, медичного обстеження, клінічного спостереження та натурного епідеміологічного експерименту.

  1. Замалювати у робочий зошит схеми №1-5


Схема 1.

Гігієнічне дослідження типу “чинник - показник здоров’я”


Вибір лімітуючого чинника шкідливості в навколишньому середовищіГігієнічна оцінка чинника (рівень поширеності, впливу, тривалість і умови впливу)Вибір адекватного найбільш чутливого показника здоров’я та піддослідної групи населенняЗбір даних для розрахунку показника здоров’яРозрахунок показника здоров’яОцінка зв’язку між рівнем поширеності чинника і показником здоров’яРозробка і впровадження профілактичних рекомендацій, оцінка їх ефективностіСхема 2.

Гігієнічне дослідження типу “чинник – комплекс показників здоров’я”


Вибір лімітуючого чинника шкідливості в навколишньому середовищіГігієнічна оцінка чинника (рівень поширеності, впливу, тривалість і умови впливу)Вибір адекватних показників здоров’я та піддослідної групи населенняЗбір даних для розрахунку відібраних показників здоров’яРозрахунок показників здоров’яІнтеграція розрахованих показників здоров’я в індекс здоров’я, визначення групи здоров’яОцінка зв’язку між рівнем поширеності чинника та окремими показниками або індексами здоров’яРозробка і впровадження профілактичних рекомендацій, оцінка їх ефективності


Схема 3.
Гігієнічне дослідження типу “комплекс чинників - показник здоров’я”


Складання переліку етіологічних чинників навколишнього середовищаГігієнічний опис поширеності відібраних чинників

(кількісна оцінка, визначення шляхів, тривалості та умов впливу на організм)Визначення найбільш чутливого показника здоров’я для піддослідної групи населенняЗбір даних для розрахунку визначеного показника здоров’я і його розрахунокОцінка багатофакторного зв’язку між різними етіологічними чинниками та показником здоров’я за допомогою математичного моделюванняРозробка і впровадження профілактичних рекомендацій, оцінка їх ефективності


Схема 4.
Гігієнічне дослідження типу “комплекс чинників – комплекс показників здоров’я”


Складання переліку етіологічних чинників навколишнього середовищаГігієнічний опис поширеності відібраних чинників

(кількісна оцінка, визначення шляхів, тривалості та умов впливу на організм)Складання переліку адекватних показників здоров’я та вибір піддослідної групи населенняЗбирання даних для розрахунку визначених показників здоров’я та їх розрахунок, визначення індексу здоров’яОцінка багатофакторного зв’язку між різними етіологічними чинниками та показником

( індексом здоров’я) за допомогою математичного моделюванняРозробка і впровадження профілактичних рекомендацій, оцінка їх ефективності

Схема 5.

Інверсійний підхід до вивчення впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я населення


Оцінка рівня здоров’я населенняОбґрунтування “нормованого” прогнозу зміни рівня здоров’я населенняВстановлення пріоритетного переліку чинників навколишнього середовищаРозробка та здійснення профілактичних заходівОцінка ефективності профілактичних заходів рівня здоров’я населення
  1. Записати формули №№1-8.Формули для розрахунків забруднення атмосферного повітря.

  1. Забруднення атмосферного повітря здійснюється однією речовиною.


Для цього спочатку вираховують середньомісячну концентрацію забруднювача за формулою: С = ,

де С1, С2, Сn – концентрації за даними аналізу;

n - кількість аналізів за місяць.
Далі розраховують середньо квадратичне відхилення  =

та коефіцієнт варіації Сv = .

Знаючи коефіцієнт варіації (Сv) за графіком визначають значення коефіцієнту (а), який необхідний для розрахунку середньомісячної концентрації См з ймовірністю 98% за формулою:

См= а  С

Саме по значенню середньомісячної концентрації См і співставляють рівні забруднення атмосферного повітря в зонах спостереження.
2. При наявності в атмосферному повітрі кількох речовин, які не мають ефекту біологічної сумації, розраховують сумарний показник забруднення атмосферного повітря (К) за формулою: К =

де: См1, Смn - концентрації окремих забруднювачів, мг/м3;

Смі – інтегрована (узагальнена) середньомісячна концентрація усіх забруднювачів, мг/м3;

ГДК1, ГДКn - гранично допустимі концентрації забруднювачів, мг/м3;

М - коефіцієнт, величина якого залежить від класу небезпеки забруднювача:

І клас (А) – надзвичайно небезпечні, М = 1,0;

ІІ клас (Б) – високонебезпечні, М = 1,5;

ІІІ клас (В) – помірно небезпечі, М = 2,0;

ІV клас (Г) – малонебезпечні, М = 4,0.
3. При наявності в атмосферному повітрі кількох речовин, які мають ефект біологічної сумації, розраховують приведену концентрацію (Смприв) за формулою: Смприв = См1+ См2

де См1 - концентрація речовини, на яку проводиться сумація, мг/м3;

См2, Смn - концентрація забруднювачів, мг/м3;

ГДК1 - гранично допустима концентрація речовини, на яку проводиться сумація, мг/м3;

ГДК2, ГДКn - гранично допустимі концентрації інших забруднювачів, мг/м3.
4. При наявності в атмосферному повітрі речовин, які мають ефект біологічної сумації та речовин, які не мають ефекту біологічної сумації, розраховують сумарний показник забруднення (Ксум) за формулою:

Ксум. =

де Смприв – приведена концентрація, мг/м3;

ГДКприв – гранично допустима концентрація речовини, на яку проводять сумацію, мг/м3.
5. Ступінь забруднення атмосферного повітря в балах розраховують за формулою: МА(Б,В,Г)1,2, … n = 

де А,Б,В,Г – класи небезпеки речовин;

1,2…n – кількість речовин одного класу небезпеки;

Сі – середньомісячна концентрація і-го забруднювача;

ГДКі - гранично допустима концентрація і-го забруднювача;

bі – ваговий коефіцієнт даної речовини в залежності від класу небезпеки;

y - пріоритетний індекс середовища (для повітря = 3).
6. Оцінка рівнів шуму в балах здійснюється за формулою: Р = 

де Lекв – фактичний середньоеквівалентний рівнь шуму, дБА;

ГДР – гранично допустимий рівень шуму, дБА;

b – ваговий коефіцієнт;

y – пріоритетний індекс (для шуму = 2).
7. Стан навколишнього середовища в зоні спостереження, виражений у балах, оцінюють як суму балів окремих середовищ біосфери та оремих факторів:

Р = Ратм + Ргрунт + Рвода + Ршум + Рхарч.прод.
8. Оцінку житлово-побутових умов населення в балах проводять, використовуючи формулу: Р = 

де К1,2,3 – груповий ваговий коефіцієнт (К1 = 1,0; К2 = 1,0; К3 = 2,0);

Ф1,2,3 – фактичне число балів по групі показників;

М1,2,3 – максимальне число балів для даного показника (М1 = 10,0; М2 = 12,0; М3 = 10,0);

у – пріоритетний індекс фактору.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас