1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Ім'я файлу: 100 екзаменаційних відповідей по психології.doc
Розширення: doc
Розмір: 874кб.
Дата: 20.09.2022
скачати
Пов'язані файли:
489278.rtf
Реферат ПольшаMicrosoft Word.docx
70Самостійна робота повна версія.docx
EITE_ST_DZ_5_nedela_1514446944 (1).pdf
spasem-ocean.pptx
рита.pdf
Основні закономірності розміщення продуктивних сил.docx
Мирон Левицький.docx
життєвий цикл Apple.docx
Практична 1_2.pdf
Практична_робота_№13_Манько_Я.О._ПР-405.docx
тези_Беляева (1).doc
фрагмент уроку мон мов.docx
Пертак_Реферат Імідж сучасного політичного лідера.docx
priklad_zapovn_tabl_vkr_bak.docx
bestreferat-190106.docx
Практичні роботи товар.docx
Курсова Рівняння та нерівності.docx
56324223.docx
915079.pdf
Схема історії хвороби (1).doc
kazedu_125428.docx
Р постановка 1 занятие.docx
465_e0e02017698743dd3dfce89addce7845.doc
149 Методика медіаграмотності.pdf
docsity-testi-z-terapiji-normalna-ta-patologichna-kardiologiya-5
тема_3 Заярная.doc
ІСТОРІЯ.docx
РГР по электронике. Вариант №3.doc
USE CASE Аршулік Андрій ФІТ 4-9.docx
Чередниченко Олександра.docx
studcon-org-00006609.rtf
Практикум.doc
гнучкість.docx
КУРСАЧ.docx
КУРсоВА.docx
Документ Microsoft Word (4).docx
вид легкоатл укр.doc
3) Модель зловмисника. Стійкість..docx


Л. Д. Столяренко, С. І. Самигін

100 екзаменаційних відповідей

ПО ПСИХОЛОГІЇ

екзаменаційний експрес-довідник


Розроблено з урахуванням державного освітнього стандарту
по циклу соціально-економічних дисциплін


Ростов-на-Дону. Видавничий центр "МарТ", 2001I. ВСТУП В ПСИХОЛОГІЮ

 1. Виникнення психології як науки

 2. Галузі психології

 3. Завдання і місце психології в системі наук

 4. Основні історичні етапи розвитку психологічної науки

 5. Основи функції психіки. Особливості психічного відображення

 6. Основні етапи розвитку психіки

 7. Структура психіки людини

 8. Психіка та особливості будови мозку

 9. Діяльність

 10. Функції мови

 11. Види мовної діяльності та їх особливості

 12. Методи психології

II. ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

 1. Поняття про відчуття і його фізіологічної основі

 2. Основні характеристики аналізаторів

 3. Види відчуттів

 4. Поняття про сприйняття

 5. Основні властивості сприйняття

 6. Порушення сприйняття

 7. Загальна характеристика уваги

 8. Властивості уваги

 9. Загальні поняття про пам'ять

 10. Види пам'яті

 11. Забування

 12. Розвиток мислення в персоногенезе

 13. Види мислення

 14. Розумовий процес

 15. Операції розумової діяльності

 16. Якості мислення та структура інтелекту

 17. Оцінка інтелекту

 18. Способи активізації мислення

 19. Розлади мислення

 20. Загальна характеристика уяви

 21. Види уяви

 22. Уявний експеримент

III. СТРУКТУРА СВІДОМОСТІ

 1. Свідомість як вища ступінь розвитку психіки

 2. Взаємодія свідомості та підсвідомості

 3. Психічні стани людини

 4. Стани свідомості. Роль сну

 5. Види емоційних процесів і станів

 6. Теорії емоцій

 7. Фізіологічні механізми стресу

 8. Стрес і фрустрація

 9. Воля як характеристика свідомості

 10. Структура вольового дії

 11. Мотивація

IV. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

 1. Соціальне середовище і особистість

 2. Соціалізація особистості

 3. Періодизація розвитку особистості

 4. Типологія неправильного виховання

 5. Відмінності між соціалізацією дітей і дорослих. Ресоціалізація

 6. Життєві кризи

 7. Самосвідомість

 8. Соціальна роль

 9. Соціальний статус. Систематизація соціальних ролей

 10. Рольові та внутріособистісні конфлікти

V. СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ

 1. Структура особистості за Фрейдом

 2. Теорія сексуального розвитку З. Фрейда

 3. Захисні механізми (за Фрейдом)

 4. Біхевіоризм

 5. Поведінкова концепція Б. Скіннера

 6. Типологія поведінки по Макгвайр

 7. Когнітивні теорії особистості

 8. Ієрархія потреб А. Маслоу

 9. Самоактуалізація особистості

 10. Трансперсональна психологія. Погляди К. Юнга

 11. Трансперсональний підхід до людини Станіслава Грофа

 12. Генетичний підхід Чампіон Тойча

VI. ТИПОЛОГІЯ Особистість і особистісне зростання

 1. Психологічна структура особистості

 2. Здібності

 3. Поняття про темперамент і його фізіологічних основах

 4. Типи темпераменту та їх психологічні характеристики

 5. Облік темпераменту в діяльності

 6. Конституційні та клінічні типології

 7. Клінічні типології особистості

 8. Характер

 9. Акцентуації характеру

 10. Невроз. Види неврозів

 11. Аутотренінг

 12. Психосоциотип

 13. Сенсорна типологія

 14. Псіхогеометрйческая типологія

 15. Комплекс неповноцінності і життєвий стиль (по Адлеру)

 16. Психологічний зростання (по Адлеру)

 17. Типи людей і "локус контролю"

 18. Життєві сценарії у долі людини

 19. Адаптивність людини і фундаментальна типологія індивідуальності

 20. Характерний м'язовий панцир як фактор перешкоди розвитку особистості (по Райху)

VII. ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН В ГРУПІ


 1. Функції та структура спілкування

 2. Комунікативна компетентність. Стратегії, тактики, види спілкування

 3. Види спілкування

 4. Трансактний аналіз спілкування

 5. Вербальні і невербальні засоби спілкування

 6. Спілкування як сприйняття людьми один одного

 7. Методи психологічного впливу

 8. Групи і колективи

 9. Методи психологічного дослідження міжособистісних відносин. Соціометрія

 10. Лідерство

 11. Стилі управління

 12. Ефективність керівництва

 13. Психологічні вимоги до менеджера

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

скачати

© Усі права захищені
написати до нас