1   2   3   4
Ім'я файлу: docsity-testi-z-terapiji-normalna-ta-patologichna-kardiologiya-5
Розширення: pdf
Розмір: 1271кб.
Дата: 05.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
489278.rtf
Реферат ПольшаMicrosoft Word.docx
70Самостійна робота повна версія.docx
EITE_ST_DZ_5_nedela_1514446944 (1).pdf
spasem-ocean.pptx
рита.pdf
Основні закономірності розміщення продуктивних сил.docx
Мирон Левицький.docx
життєвий цикл Apple.docx
Практична 1_2.pdf
Практична_робота_№13_Манько_Я.О._ПР-405.docx
тези_Беляева (1).doc
фрагмент уроку мон мов.docx
Пертак_Реферат Імідж сучасного політичного лідера.docx
priklad_zapovn_tabl_vkr_bak.docx
bestreferat-190106.docx
Практичні роботи товар.docx
Курсова Рівняння та нерівності.docx
56324223.docx
915079.pdf
Схема історії хвороби (1).doc
kazedu_125428.docx
Р постановка 1 занятие.docx
465_e0e02017698743dd3dfce89addce7845.doc
100 екзаменаційних відповідей по психології.doc
149 Методика медіаграмотності.pdf
тема_3 Заярная.doc
ІСТОРІЯ.docx
РГР по электронике. Вариант №3.doc
USE CASE Аршулік Андрій ФІТ 4-9.docx
Чередниченко Олександра.docx
studcon-org-00006609.rtf
Практикум.doc
гнучкість.docx
КУРСАЧ.docx
КУРсоВА.docx
Документ Microsoft Word (4).docx
вид легкоатл укр.doc
3) Модель зловмисника. Стійкість..docx

Тести з терапії ,нормальна
та патологічна кардіологія
5й курс
Терапия
Запорожский государственный медицинский университет (ЗГМУ)
53 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Тема 1.
1. Які процеси на ЕКГ характеризує інтервал P-Q:
Час проходження імпульсу по пучку Гіса
Час проходження імпульсу по лівої гілці пучка Бахмана
Час затримки імпульсу у A-V вузлі
Час збудження передсердь
Час проходження імпульсу по ніжкам пучка Гіса
2. В яких грудних відведеннях в нормі має бути найвищої амплітуди зубець
R?
V4
V3
V2
V6
V5
3. Які біоелектричні потенціали відображає на ЕКГ комплекс QRS?
Збудження міокарду обох шлуночків
Збудження міокарду перетинки шлуночків
Збудження міокарду лівого шлуночка
Збудження міокарду правого шлуночка
Збудження міокарду передсердь
4. При якому куті α електрична вісь вважається різко відхиленою праворуч?
Кут α менше -30 ͦ
Кут α від +90 ͦ і більше
Кут α від +30 ͦдо +70 ͦ
Кут α від +30 ͦ до 0 ͦ
Кут α від +70 ͦдо +90 ͦ
5. Яка в нормі тривалість інтервалу P-Q?
Від 0,08 до 0,16 включно
Від 0,12 включно до 0,21
Від 0,12 до 0,20 включно
Від 0,10 до 0,20 включно
Від 0,14 до 0,22 включно
6. Яка тривалість непатологічного зубця Q?
До 0,05
До 0,03
До 0,01
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

До 0,02
До 0,04
7. В яких грудних відведеннях в нормі має бути перехідна зона?
V2-V3
V4-V5
V1-V2
V3-V4
V5-V6
8. Яким має бути в нормі зубець Т?
Негативний у aVR відведенні
Всі відповіді вірні
Позитивним в V1-V6
Позитивним в I, II, aVF
У III та aVL може бути різним (+, -, +/-)
9. Яка ознака не характеризує гіпертрофію лівого шлуночка?
Зубець R у V5 чи V6 більший за R V4
Глибокі S V1-V2
Зміщення електричної вісі праворуч
У V5-V6 сегменті S-T нижче ізолінії, зубець Т негативний
Перехідна зона зміщена праворуч
10. Яку тривалість в нормі має зубець Р?
До 0,12
До 0,1
Більш за 0,12
До 0,06
До 0,08
11. Яка ознака не характеризує гіпертрофію правого шлуночку?
Зміщення електричної осі ліворуч
У V5-V6 реєструється глибокий зубець S
У V1-V2 відведеннях S-Т нижче ізолінії і Т негативний
QRS у відведеннях V1-V2 має вигляд rSr’
Перехідна зона зміщена ліворуч
12. При якому куті α електрична вісь вважаться не відхиленою?
Кут α від +90 і більше
Кут α від +30 до 0
Кут α від +70 до +90
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Кут α від 0 і менше
Кут α від +30 до +70
13. Яка ознака не характеризує гіпертрофію правого шлуночка?
У V1-V2 відведеннях S-Т нижче ізолінії і Т негативний
У V5-V6 реєструється глибокий зубець S
У V5-V6 сегмент S-Т нижче ізолінії, зубець Т негативний
Зміщення електричної осі праворуч
QRS у відведеннях V1-V2 має вигляд rSr’
14. Яка ознака не характеризує гіпертрофію лівого шлуночка?
Зубець R у V5 чи V6 більший за R V4
Сегмент S-Т у с V5-V6 нижче ізолінії
Зміщення перехідної зони вліво
Зубець Т у V5-V6 негативний
Глибокі S у V1-V2
15. Які ознаки гіпертрофії лівого передсердя?
Зубець Р розширений до 0,12, форма двогорба або плоска
Зубець Р не розширений (до 0,1), плоский
Зубець Р розширений больш 0,12, двогорбий
Зубець Р до 0,1, амплітудою більш 2,5 мм, верхівка загострена
Зубець Р двофазний
16. У яких відведеннях в нормі зубця Q ніколи не може бути?
У відведеннях aVL, та aVF
У відведеннях I та II стандартних
У відведеннях V5-V6
У відведеннях V1-V3
У III стандартному відведенні
17. Які ознаки не є критерієм синусового ритму?
Зубець Р у відведенні aVR (-)
Зубець Р у відведенні III та aVL, може бути різний (+, +/-, або -)
Зубець Р у відведеннях I, II, aVF, V3-V6 (+)
Зубець Р у відведеннях II, III, aVF негативний (-), у аVR (+)
Зубець Р у відведеннях V1, V2 двофазний (+/-)
Тема 2.
1.Що НЕ є ЕКГ ознакою AV-блокади II ступеню типу Mobitz ІІ?. Один вариант.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

(Баллов: 1)
Інтервал R-R, який включає Р без QRS (пауза) дорівнює подвоєному R-R
Випадіння шлункового комплексу QRST
Випадіння всього серцевого циклу РQRST
Наявність на ЕКГ окремих Р після яких відсутній QRS-T
Інтервал Р-Q всюди однаковий
2.ЕКГ ознакою атріовентрикулярної блокади I ступеню є:. Один вариант.
(Баллов: 1)
Поширення зубця Р більш ніж 0,12 с
Подовження інтервалу Р-Q більш ніж 0,12
Подовження інтервалу Р-Q більш ніж 0,20 с
Поширення QRS більш ніж 0,12 с
Подовження інтервалу Р-Q більш ніж 0,16 с
3.ЕКГ ознаками синоатріальної блокади II ступеню являється?.
Один вариант.
(Баллов: 1)
Випадіння QRS-T
Розширення QRS більш ніж 0,12 с
Подовження інтервалу Р-Q
Випадіння всього серцевого циклу Р-QRS-T
Випадіння зубця Р
4.На ЕКГ: правильний синусовий ритм, електрична вісь відхилена різко ліворуч, кут альфа = - 60⁰, Р-Q = 0,16', QRS = 0,10', процеси реполяризації не порушені, у I відведенні реєструється QRS у вигляді qR, а у III у вигляді rS. Що на ЕКГ?. Один вариант.
(Баллов: 1)
Неповна блокада правої ніжки пучка Гіса
Блокада задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса
Блокада пердньої гілки лівої ніжки пучка Гіса
Неповна блокада лівої ніжки пучка Гіса
Синдром CLC
5.На ЕКГ: ритм синусовий неправильний , періодично реєструються зубці Р без QRSТ, замість них ізолінія, інтервали Р-Q
(Р-Q = 0,22') та інтервали R-R перед випадінням і після однакові,
QRS мають суправентрикулярний вигляд, реполяризація не порушена. Що на ЕКГ?. Один вариант.
(Баллов: 1)
Синоаурікулярна блокада ІІ ступеню тип Mobitz І
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Синоаурікулярна блокада ІІ ступеню тип Mobitz ІІ
A-V блокада ІІ ступеню тип Mobitz І
A-V блокада ІІ ступеню тип Mobitz ІІ
A-V блокада ІІІ ступеню
6.На ЕКГ зареєстровано правильний синусовий ритм, єлектрична вісь відхилена ліворуч, кут альфа = - 30⁰, Р-Q=0,16', QRS=0,14', дискордантно порушені процеси реполяризації (SТ та Т) по відношенню до головного зубця QRS, в відведеннях I, AVL, V5, V6,
QRS у вигляді зубця R поширеного і деформованого, а у III, AVF,
V1-V4 домінуючий зубець S. Що на ЕКГ?. Один вариант.
(Баллов: 1)
Повна блокада правої ніжки пучка Гіса
Блокада передньої гілки лівої ніжки пука Гіса
Біфасцикулярна блокада Вільсона
Синдром WPW
Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса
7.На ЕКГ: ритм синусовий неправильний , періодично реєструються зубці Р без QRSТ, замість них ізолінія, інтервали Р-Q змінюються, перед паузою інтервал Р-Q найдовший, інтервали R-R також змінюються, комплекси QRS мають суправентрикулярний вигляд, реполяризація не порушена. Що на ЕКГ?. Один вариант.
(Баллов: 1)
AV блокада ІІ ступеню тип Mobitz ІІ
AV блокада ІІ ступеню тип Mobitz І
Синоаурікулярна блокада ІІ ступеню тип Mobitz І
Синоаурікулярна блокада ІІ ступеню тип Mobitz ІІ
AV блокада ІІІ ступеню
8.Неповна міжпередсердна блокада на ЕКГ характеризується:.
Один вариант.
(Баллов: 1)
Подовження інтервалу Р-Q більш ніж 0,20 с
Подовження інтервалу Q-T
Подовження зубця Р більш ніж 0,12 с
Подовження зубця Р більш ніж 0,10 с
Подовження QRS більш ніж 0,12 с
9.На ЕКГ: правильний синусовий ритм, Р-Q=0,14', QRS=0,16', дискордантність SТ та Т по відношенню до головного зубця QRS, у
V1,V2, III, AVF відведеннях QRS має форму rSR'; у відведеннях V5-
V6, I та AVL реєструється розширений та глибокий зубець S, кут альфа=+80⁰. Що на ЕКГ?. Один вариант.
(Баллов: 1)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Синдром WPW
Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса
Повна блокада правої ніжки та блокада задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса
AV блокада І ступеня.
Повна блокада правої ніжки пучка Гіса
10.При якій з блокад на ЕКГ буде аритмія?. Один вариант.
(Баллов: 1)
AV-блокада II ступеню
Повна блокада правої ніжки пучка Гіса
Внутрішньопередсердна блокада
AV-блокада I ступеню
AV-блокада III ступеню
Тема 3.
1.Яке з порушень ритму не відноситься до екстраситолії?. Single choice.
(1 Point)
Передсердна бігеменія
Передсердна тригеменія
Чотири суправентрикулярних екстрасистоли підряд
Шлуночкова тригеменія
Шлуночкова квадригеменія
2.На ЕКГ реєструється деформовані розширені шлуночкові комплекси (QRS = 0,14 с), зубець Р відсутній, SТ та Т дискордантно змінені, усі інтервали R-R однакові, ЧСС 210 за хвилину. Що на ЕКГ?. Single choice.
(1 Point)
Синусова тахікардія з повною блокадою правої ніжки пучка Гіса
Фібриляція шлуночків
Суправентрикулярна тахікардія
Шлуночкова тахікардія
Пароксизм фібриляції передсердь
3.На ЕКГ реєструються f - хвилі однакової форми, добре виражені, кількість їх поміж незмінених комплексів QRS різна, частота хвиль f - 290 за хвилину, аритмія, ЧСС-130 за хвилину, процеси реполяризації не порушені. Що це?. Single choice.
(1 Point)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Міграція суправентрикулярного водія ритму
Неререгулярна форма тріпотіння передсердь
Тріпотіння шлуночків
Фібриляція передсердь
Суправентрикулярна тахікардія
4.Яка з ЕКГ ознак НЕ характеризує шлуночкову екстрасистолію?.
Single choice.
(1 Point)
Відсутність зубця Р
Позачерговий комплекс QRS розширений
Процеси реполяризаціі не порушені
Повна компенсаторна пауза
Дискордантно порушені процеси реполяризації
5.Яка ЕКГ ознака НЕ характеризує аберантні передсердні екстарсистоли?. Single choice.
(1 Point)
QRS розширений більш ніж 0,12 с
Інтервал РQ екстрасистоли має відміннність від інтервалу Р-Q ритму
Р позачерговий перед QRS
QRS не розширений до 0,1 с
Неповна компенсаторна пауза
6.На ЕКГ зареєстровані не поширені, нормальні комплекси QRS, зубці Р не визначаються, є депресія S-Т та інверсія зубця Т, всі
інтервали R-R однакові, ЧСС 190 за хвилину. Що на ЕКГ?. Single choice.
(1 Point)
Регулярна форма тріпотіння передсердь 2:1
Синусова тахікардія
Фібриляція передсердь
Шлуночкова пароксизмальна тахікардія
Суправентрикулярна тахікардія
7.У хворого с ревматичним пороком митрального клапана і аритмією на ЕКГ виявлено відсутність зубців Р, наявність f - хвиль різної форми та виразності, з частотою 420 за хвилину. Інтервали
R-R різної тривалості, SТ та Т змінені. Що на ЕКГ?. Single choice.
(1 Point)
Інфаркт міокарду
Міжпередсердна блокада
Суправентрикулярна тахікардія
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Фібриляція передсердь
Передсердна екстрасистолія
8.При якому порушенні ритму на ЕКГ будуть реєструватися f- хвилі?. Single choice.
(1 Point)
Фібриляція шлуночків
Міграція суправентрикулярного водія ритму
Шлуночкова пароксизмальна тахікардія
Тріпотіння передсердь
Суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія
9.Що може бути причиною фібриляції передсердь?. Single choice.
(1 Point)
Вада серця - митральний стеноз
Тіреотоксикоз
Все перераховане
ІХС
Ділятаційна кардіоміопатія
10.Яка з ЕКГ ознак НЕ відноситься до екстрасистоли з A-V вузла з передчасним скороченням шлуночків, а потім передсердь?. Single choice.
(1 Point)
Процеси реполяризації не змінені
Неповна компенсаторна пауза
Ектопічний Р негативний в II, III, AVF відведеннях перед QRS
Ектопічний Р негативний в II, III, AVF відведеннях після QRS
Комплекс QRS не розширений
Тема 4.
1.Артеріальний тиск пацієнта 135/90 мм рт ст. Яка це категорія згідно з класифікацією АГ?. Один варіант відповіді.
Нормальний
АГ 2 ступінь
Оптимальний
АГ 1 ступінь
Високий нормальний
2.Артеріальний тиск пацієнта 160/90 мм рт ст. Яка це категорія згідно з класифікацією АГ?. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Гіпертензія 2 ступінь
Високий нормальний
Гіпертензія 1 ступінь
Ізольована систолічна АГ
Гіпертензія 3 ступінь
3.Артеріальний тиск пацієнта 130/80 мм рт ст. Яка це категорія згідно з класифікацією АГ?. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
Оптимальний
Нормальний
Ізольована систолічна АГ
Високий нормальний
Гіпертензія 1 ступінь
4.При амбулаторному монітору-ванні АТ нормальним середньоденним є значення нижче за:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
130/80
135/85 120/70 мм рт ст
140/90 125/75 5.При амбулаторному моніторуванні АТ нормальним середньонічним є значення нижче за:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
125/75 140/90 135/85
120/70 мм рт ст
130/80 6.При визначенні сумарного ризику ускладнень у хворих на АГ до основних факторів ризику відноситься вік у жінок понад:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
55 років
65 років
60 років
45 років
50 років
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

7.Загальний холестерин є одним з основних факторів ризику у хворих на АГ, якщо його рівень перевищує:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
8 ммоль/л
6 ммоль/л
7 ммоль/л
5 ммоль/л
4 ммоль/л
8.Холестерин ліпопротеїнів високої щільності є одним з основних факторів ризику у хворих на АГ, якщо його рівень у жінок нижчий за:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
0,8 ммоль/л
1,7 ммоль/л
1,0 ммоль/л
1,2 ммоль/л
2,0 ммоль/л
9.Глюкоза плазми натще є одним з основних факторів ризику у хворих на АГ, якщо її рівень складає:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
>5,0 ммоль/л
<3 ммоль/л
6,5-7,9 ммоль/л
5,6-6,9 ммоль/л
>7,0 ммоль/л
10.Абдомінальне ожиріння є одним з основних факторів ризику у хворих на АГ, якщо окружність талії у чоловіків перевищує:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
>88 см
>102 см
>96 см
>115 см
>110 см
11.Невелике підвищення концентрації креатиніну є одним з основних факторів ризику у хворих на АГ, якщо його рівень у жінок знаходиться в межах:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
107-124 мкмоль/л
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

107-133 мкмоль/л
96-124 мкмоль/л
115-133 мкмоль/л
115-124 мкмоль/л
12.Який рівень протеїнурії за добу вважається ознакою супутнього захворювання (ХХН) при визначенні сумарного ризику усклад-нень у хворих на АГ?. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
30-300 мг
>300 мг
>3 г
>1 г
>30 мг
13.Який рівень глюкози плазми крові через 2 години після навантаження вважається ознакою супутнього захворювання
(цукровий діабет) при визначенні сумарного ризику ускладнень у хворих на АГ?. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
>11,0 ммоль/л
>9,0 ммоль/л
>8,0 ммоль/л
>12,0 ммоль/л
10,0 ммоль/л
14.Який чинник з перелічених не включений до основних факторів ризику при визначенні сумарного ризику ускладнень у хворих на
АГ?. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
Паління
Вік
Надмірне споживання алкоголю
Високий пульсовий тиск у осіб похилого віку
Порушення толерантності до глюкози
15.Вкажіть на ЕКГ ознаку, що в діючих вітчизняних рекомендаціях
(АКН 2017р.) вважається критерієм гіпертрофії ЛШ у хворих на
АГ:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
RaVL >1,1 mV
відхилення ЕОС вліво
RV4 > 2,5mV
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

R II > 2,0 mV
RV4 < RV5 < RV6 16.ЕхоКГ критерієм [ESC 2013, АКН 2017] гіпертрофії лівого шлуночка як ознакою ураження органів-мішеней у хворих на АГ чоловіків є значення індекса маси міокарду вище:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
88 г/м2 95 г/м2 110 г/м2
115 г/м2
105 г/м2 17.Яка речовина є основним чин-ником розвитку гіпертрофії ЛШ у хворих на АГ?. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
ренін вазопресин ангіотензин ІІ
альдостерон
ангіотензин ІІІ
ангіотензин І
18.Що з переліченого стимулює вироблення реніну в ЮГА нирок?.
Один варіант відповіді.
(балів: 5)
жодне з перелічених підвищення перфузіонного тиску в клубочку
все перелічене
зниження ОЦК
стимуляція адренорецепторів
19.Які зміни гуморальної регуляції не можуть бути причиною підвищення артеріального тиску:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
немає правильної відповіді
активація вироблення альдостерону активація калікреїн-кінінової системи активація симпатикоадреналової системи активація ренін-ангиотензинової системи
20.Ренін – це:. Один варіант відповіді.
(балів: 5)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

субстрат, що під впливом ангіотензиногену перетворюється на АТ І
сполука, що перетворюється на АТ ІІ
фермент, що утворює ангіотензиноген фермент, що утворює АТ ІІ
немає правильного варіанту відповіді
Тема 5.
1.Вкажіть препарат, що є альфа-адреноблокатором:. Один вариант.
(Баллов: 5)
ніфедипін метопролол лізиноприл альфа-метилдофа
доксазозин
2.Виберіть третій антигіпертензивний препарат для призначення потрійної комбінації з раміприлом і гідрохлортіазидом хворим з неускладненою артеріальною гіпертензією (без ІХС):. Один вариант.
(Баллов: 5)
спіронолактон доксазозин
амлодипін
моксонідин лозартан
3.Доповніть комбінацію з гідрохлортіазидом для рекомендованої початкової терапії при неускладненій АГ (без ІХС):. Один вариант.
(Баллов: 5)
бісопролол

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас