Ім'я файлу: Практична_робота_№13_Манько_Я.О._ПР-405.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 14.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
489278.rtf
Реферат ПольшаMicrosoft Word.docx
70Самостійна робота повна версія.docx
EITE_ST_DZ_5_nedela_1514446944 (1).pdf
spasem-ocean.pptx
рита.pdf
Основні закономірності розміщення продуктивних сил.docx
Мирон Левицький.docx
життєвий цикл Apple.docx
Практична 1_2.pdf
тези_Беляева (1).doc
фрагмент уроку мон мов.docx
Пертак_Реферат Імідж сучасного політичного лідера.docx
priklad_zapovn_tabl_vkr_bak.docx
bestreferat-190106.docx
Практичні роботи товар.docx
Курсова Рівняння та нерівності.docx
56324223.docx
915079.pdf
Схема історії хвороби (1).doc
kazedu_125428.docx
Р постановка 1 занятие.docx
465_e0e02017698743dd3dfce89addce7845.doc
100 екзаменаційних відповідей по психології.doc
149 Методика медіаграмотності.pdf
docsity-testi-z-terapiji-normalna-ta-patologichna-kardiologiya-5
тема_3 Заярная.doc
ІСТОРІЯ.docx
РГР по электронике. Вариант №3.doc
USE CASE Аршулік Андрій ФІТ 4-9.docx
Чередниченко Олександра.docx
studcon-org-00006609.rtf
Практикум.doc
гнучкість.docx
КУРСАЧ.docx
КУРсоВА.docx
Документ Microsoft Word (4).docx
вид легкоатл укр.doc
3) Модель зловмисника. Стійкість..docx

Манько Я.О., студентка ПР-405

Поняття і юридична природа міжнародного комерційного арбітражу

Міжнародний комерційний арбітраж - це метод, що широко застосовується для вирішення спорів, які виникають у сфері міжнародної торгівлі.

Міжнародний комерційний арбітраж - це також система правових норм, яка регулює процесуальні відносини арбітражного суду з іншими учасниками (сторонами) процесу, які добровільно передали вирішення спору до суду та уклали арбітражну угоду.

Міжнародний комерційний арбітраж — це:

⁃ орган, завданням якого є вирішення міжнародних комерційних спорів;

⁃ процедура(механізм, в порядок) Вирішення спорів;

⁃ конкретний склад арбітражу, що вирішує певні спір.

Предметом міжнародного комерційного арбітражу є процесуальні дії і пов’язані з ними процесуальні відносини суду з іншими учасниками процесу.

Відповідно до пункту 2-го статті першої закону України про міжнародний комерційний арбітраж, до міжнародного Комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися: спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньої торгівельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча однієї зі сторін знаходиться за кордоном, а також спори підприємства з іноземними інвестиціями і міжнародних Об’єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а тау само їх спор з іншими суб’єктами права України.

Міжнародний комерційний арбітраж, як юрисдикції органи характеризується такими ознаками: вони не є державними органами і держава не бере участі у формуванні та фінансування; держава регулює лише загальні засади діяльності третейських судів; компетенція третейського суду заснована на угоді сторін в межах, що встановлені державою; зокрема сторони можуть визначати персональний склад суддів та процедуру, Згідно з якою здійснюватиметься розгляд; третейські суди не пов’язані процесуальними нормами, що існують в державі, проте вони повинні дотримуватися загальних принципів відправлення правосуддя, що розглядаються як елементи публічного порядку певної країни (Рівність та змагальність сторін тощо); Рішення третейських судів є остаточними і не можуть переглядатися по суті.

Щодо процедури вирішення спору арбітраж можна розуміти як процес, що здійснюється арбітражними органом відповідно до правил, встановлених самим арбітражем, Чи погоджених сторонами, або ж передбаченими законом. Цей процес характеризується такими ознаками: Спір вирішується 3-ю неупередженою особою — арбітром, яка не є представниками судової влади відповідної держави; повноваження арбітрів ґрунтуються на угоді сторін; арбітражна угода має своїм наслідком виключення компетенції державних судів щодо цієї справи; спори, що передаються на розгляд арбітражу, можуть мати фактично, правову або змішану природу; розгляд справи відбувається на основі права і закінчується винесенням арбітражного рішення, що є остаточним та обов’язковим для сторін.

Якщо узагальнити риси міжнародного комерційного арбітражу його можна визначити як спосіб розгляду спорів з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішню торгівельних та інших видів міжнародних комерційних зв’язків і який здійснюється недержавним арбітражним органом, що формується з осіб, які обираються чи призначаються згідно з порядком, встановленим сторонами чи законом.

Щодо правової природи міжнародного комерційного арбітражу, то існують чотири основні теорії: договірна, процесуальна, змішана та автономно.

Договірна теорія визначає арбітражний розгляд як звичайні цивільно-правові відносини, в рамках яких існує цивільно-правові зобов’язання. Природа арбітражної угоди зводиться або до договору доручення, або мирової угоди.

Процесуальна теорія розглядає арбітраж як особливу форму державного правосуддя, а всі елементи і стаді арбітражного розгляду, включно з арбітражною угодою — предметом процесуального права. Винесення арбітражного рішення повністю ототожнюється з рішенням державного суду.

Змішана теорія виходить з того, що арбітраж розглядається як змішане явище, що поєднує матеріально правові та процесуально правові елементи. Згідно з цією теорію, на різних етапах функціонування арбітражу більше проявляється або договірна, або Процесуальна сторона явища.

Автономна теорія, яка заперечує як договірний, так і процесуальний характер арбітражного розгляду. Арбітраж розглядається як автономне явище.

Щодо видів міжнародних комерційних арбітражів то найпоширенішим є класифікації за терміном дії.

Так, виділяють постійно діючі арбітражі та арбітражі ізольовані — на окремий випадок. Для інституційного арбітражу характерна наявність недержавної організації, яка створила і опікує інституційний арбітраж. Арбітраж ізольований організовується сторонами і не пов’язаний з будь-якою установою. Серед найбільш відомих постійно діючих міжнародних арбітражів слід назвати міжнародний арбітражний суд міжнародної торгової палати у Парижі; лондонський міжнародний арбітраж; Американську арбітражного асоціацію та інші.

Регулювання діяльності міжнародного комерційного арбітражу здійснюється на двох рівнях: міжнародному та національному. Так, до міжнародних угод можна віднести: Європейською конвенцією про зовнішню торгівельний арбітражу 1961р., конвенція про вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 1965р., Європейську конвенцію про одноманітний закон про арбітраж 1966р., Між американську конвенцію про міжнародний комерційний арбітраж 1975р., тощо.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас