Ім'я файлу: Практична 3.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 29.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
186393.rtf
ГРОШІ ТА КРЕДИТ.doc.docx
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
залік-професйна іноземна мова (фахова).doc
Курсова (1).docx
ФККПІ_2021_122_П_ятківський_В_Ю.pdf
Заняття 3.DOCX
химия.docx
образец 2.docx
595594.rtf
stat_chvor.pdf
Семінар 2.docx
Лекція 5 Педагогічна техніка.docx
2022_щоденник_Вир_пр_в_гр_дошк_віку_.docx
Python_ПЗ_Модуль_04_Функции_ч_3.pdf
Тема 1.docx
Курсова пат анат.docx
Курсова робота по патологічній анатомії Інфекційний гепатит.docx
10_p35.docx
urrizmir0980[1].doc
Філологічна практика uk.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ
Кафедра АТ


ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

з дисципліни: «Економіка підприємства»

на тему: «ОВФ ТА ОЗ ПІДПРИЄМСТВА. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ І АКТИВИ»

Варіант №7


Виконав:

Студент групи АТ-41

Лампицький М.

Прийняла:

Калиновська Н. Л.

Львів-2021

Тестові питання:

1. Фізичне зношення – це:

А. знецінення основних фондів внаслідок впливу НТП, здешевлення їх виробництва в сучасних умовах тощо;

Б. зношення від експлуатаційних навантажень та впливу зовнішнього середовища;

В. відносна вартість основних фондів.

2. Що включає в себе перша група квартальна норма амортизації?

А. автотранспорт, меблі;

Б. будівлі, споруди, передавальні пристрої;

В. телефони, оптичні електромеханічні прилади.

3. Основні фонди підприємства – це засоби праці, які функціонують у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи своїх форм і розмірів, а свою вартість переносять на вартість готової продукції поступово, за допомогою…

А. амортизаційних відрахувань;

Б. інвестиційних витрат;

В. операційних витрат;

4. Первісна вартість об’єкта основних фондів – це …

А. вартість його відтворення в сучасних умовах;

Б. реально існуюча вартість;

В. їхня вартість на момент введення в дію.

5. Що є частковим показником використання основних фондів?

А. коефіцієнт інтегрального завантаження устаткування;

Б. кумулятивний коефіцієнт для к-го року експлуатації об’єкта основних фондів;

В. ступінь фізичного зношення.

6. Що належить до нематеріальних активів?

А. гудвіл;

Б. готова продукція на складах підприємства;

В. дебіторська заборгованість.

7. Коефіцієнт використання виробничої потужності визначають діленням фактичного випуску продукції за рік на …

А. коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування;

Б. на середньорічну виробничу потужність;

В. річну суму амортизаційних відрахувань.
7. Поясніть види зношування основних фондів.

Основні фонди, що беруть участь у процесі виробництва, поступово втрачають первісні характеристики через зношення.

Зношування основних виробничих фондів (ОВФ) – це втрата ОВФ своїх споживчих якостей і вартості внаслідок їх експлуатації, підвищення екологічних вимог та соціальних стандартів, вплив навколишнього середовища і науково-технічного прогресу. У процесі експлуатації ОВФ зазнають фізичного і морального зношування.

Фізичне зношування — поступова втрата основними виробничими фондами своєї споживчої вартості внаслідок її перенесення на новостворений продукт у процесі їх експлуатації та впливу зовнішнього середовища.

Швидкість фізичного зношування устаткування залежить від його якості експлуатації, технічного ремонтного обслуговування, рівня екстенсивного та інтенсивного використання, виду матеріалу, який обробляють, кліматичних особливостей. Фізичне зношування устаткування частково усувається під час проведення поточних, середніх та капітальних ремонтів.

Відповідно до прийнятої системи обліку, фізичне зношування машин у вартісному вираженні визначають величиною нарахованої амортизації на реалізацію за час експлуатації. Таке оцінювання зношування і залишкової вартості машин умовне, оскільки нараховані суми амортизаційних відрахувань переважно не відображають реальних втрат вартості машин через значні відмінності у рівні використання якості технічного обслуговування, ремонту, експлуатації. Крім того, амортизація може бути прискореною. Не враховується та обставина, що завдяки ремонтам, особливо капітальним і середнім, фізичне зношування машин суттєво зменшується.

Моральне зношування основних фондів — зниження вартості основних фондів незалежно від ступеня втрати ними своєї споживчої вартості внаслідок науково-технічного прогресу і зростання продуктивності праці.

Моральне зношування має дві основні форми:

  1. Часткове знецінення в результаті здешевлення їх відтворення в галузях, що виробляють елементи основних фондів.

  2. Втрата початкової цінності та економічної ефективності застосування внаслідок вдосконалення і створення нових знарядь праці, появи і використання нових предметів праці,впровадження принципово нових технологій.

Моральне зношування основних фондів може відбуватися одночасно у двох формах. Отже, є два різні підходи до оцінки фондів. Фонди можна оцінювати шляхом встановлення різниці між повною початковою вартістю основних фондів і втратами від морального зношування, що дає змогу встановити повну відновну вартість цих фондів. Точнішу оцінку отримують через визначення різниці між повною відновною вартістю і величиною фізичного зношування.

У першій формі моральне зношування не позначається на термінах використання основних фондів, а друга форма такого зношування передбачає необхідність скорочення строків їх служби, що потрібно враховувати при обчисленні норм амортизації. Дані дії дають змогу зменшувати втрати від морального зношування.

Фізичне і моральне зношування визначають для встановлення відновлювальної вартості основних фондів, термінів їх служби. Безперервний процес виробництва на підприємстві передбачає постійне відновлення фізично і морально зношених основних фондів. При цьому формою відновлення часткового фізичного зносу є їх ремонт, а часткового морального зносу - модернізація. Відшкодування повного фізичного і морального зношування здійснюється за допомогою заміни непридатних до подальшої експлуатації засобів праці новими аналогічного призначення. Цей процес називається повним відновленням, або реновацією.
Задача 7.

Визначити загальний коефіцієнт зношення верстата придбаного у 1992 році. Початкова вартість верстата 30 тис. грн. Вартість чергового капітального ремонту 12 тис. грн. Річний приріст продуктивності суспільної праці становив 1,2%.

Розв’язання:

1. Визначаємо коефіцієнт фізичного зносу верстата:де Зоф – сума зносу основних фондів (накопичена амортизація) за весь період їх експлуатації, грн.;

ПВоф – первісна вартість основних фондів, грн.;

ВВоф – відновна вартість основних фондів, грн.2. Визначаємо коефіцієнт морального зносу верстата:де Sп – початкова вартість основних фондів;

Sв – відновна вартість основних фондів.При цьому початкова вартість основних фондів дорівнює:де ∆П – приріст продуктивності праці в країні;

t – строк служби верстата.3. Визначимо загальний коефіцієнт зносу верстата:

Висновок. Загальний коефіцієнт зносу верстата становить 0,485.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас