1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Ім'я файлу: образец 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 5540кб.
Дата: 27.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
186393.rtf
ГРОШІ ТА КРЕДИТ.doc.docx
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
залік-професйна іноземна мова (фахова).doc
Курсова (1).docx
ФККПІ_2021_122_П_ятківський_В_Ю.pdf
Практична 3.docx
Заняття 3.DOCX
химия.docx
595594.rtf
stat_chvor.pdf
Семінар 2.docx
Лекція 5 Педагогічна техніка.docx
2022_щоденник_Вир_пр_в_гр_дошк_віку_.docx
Python_ПЗ_Модуль_04_Функции_ч_3.pdf
Тема 1.docx
Курсова пат анат.docx
Курсова робота по патологічній анатомії Інфекційний гепатит.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ІНДУСТРІЇМОДИ

(повне найменування інституту, назва факультету )

Технологіїтаконструюванняшвейнихвиробів _

(повна назва кафедри)


Дипломнамагістерськаробота
на тему:

«Розробказахисногоодягудляперсоналумедичнихзакладів»
Виконала: студенткагрупиМГТЛП-19

182Технологіїлегкоїпромисловості

(шифр і назва спеціальності)

КрисюкТетянаОлегівна

(прізвище та ініціали)

Керівник: _БерезненекоСергійМиколайович

(прізвище та ініціали)

Рецензент: _СадретдіноваНаталяВасилівна

(прізвище та ініціали)


Київ 2021

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Інститут, факультет ІНДУСТРІЇМОДИ Кафедра Технологіїтаконструюванняшвейнихвиробів Спеціальність 182Технологіїлегкоїпромисловості

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

С.М.Березненко

“”20року
З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

КрисюкТетяніОлегівні

  1. Тема роботи «Розробказахисногоодягудляперсоналумедичнихзакладів»

Науковий керівник роботи
Березненко Сергій Миколайович ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від 29”_09_2020 року 183-уч

  1. Строк подання студентом роботи 04.06.21
  2. Вихідні дані до роботи


  3. Зміст дипломної роботи (перелік питань, які потрібно

розробити)_ Розділ1.Формуваннявихіднихданихдляпроектуванняодягу медичного призначення: аналіз асортименту медичного одягу, який виробляється; характеристикаматеріалів,яківикористовуютьсядлявиготовленнямедичногоодягу; аналізнормативно-технічноїдокументаціїнаспеціальнийодягдлямедичного персоналу.Розділ2.Розробкаетапівформуванняраціональногоасортименту медичногоодягудлялікарів-стоматологів:дослідженняпроцесуформування асортиментушвейнихвиробівнашвейнихпідприємствах;аналізумовпраці медичногоперсоналустоматологічноговідділення;формуваннявимогдоодягу медичного персоналу; дослідження споживчих переваг медичного одягу для лікарів- стоматологів; розробка моделі стоматологічного одягу по результатам споживчого дослідження.Розділ3.Проектуваннязахисногоодягудлялікарів-стоматологівз використаннямантимікробнихелементів:розробкаалгоритмупроектування медичного костюму; аналіз методики конструювання одягу; особливості технології виготовлення експериментального медичного костюму; Результати експериментальноїноскимедичногокостюму.Розділ4.Розробкаконтролюякостідля виготовлення медичного одягу: дослідження існуючого контролю якості медичного одягу; аналіз контролю якості медичного костюму; розробка контролю якості для сучасного медичногоодяг

  1.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

    скачати

© Усі права захищені
написати до нас