Ім'я файлу: 5-6 УСТАТКУВАННЯ 26.03.21.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 287кб.
Дата: 08.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
krasnoluckij_zdo_spisok_pracivnikiv.docx
_ ПР1сем.п._КулебаО._ДО-5_20-21.docx
ватрушка.docx

Урок № 5
Розділ № 2 Торгівельне устаткування
Тема. Підіймальне транспортне устаткування
План
1. Вантажопідйомні машини і механізми.
Призначення, види, будова, правила експлуатації та техніки безпеки.
2. Транспортувальні машини й установки.
Призначення, види, будова, правила експлуатації та техніки безпеки.
3. Розвантажувально-навантажувальні та штабелювальні машини. Призначення, види,
будова, правила експлуатації та техніки безпеки.
4. Загальна характеристика підіймально-транспортних машин.
5. Класифікація підйомно-транспортного устаткування.
6. Основні вузли та елементи підіймально-транспортних машин.
7. Машини безперервної дії їх характеристика.
Розширений список запитань для самоконтролю
1. Призначення підйомно-транспортного устаткування.
2. Класифікація підйомно-транспортного устаткування за різними ознаками.
3. Як ділять підйомно-транспортне устаткування за характером переміщення вантажу?
4. Як ділять підйомно-транспортне устаткування за видом енергії?
5. Як ділять підйомно-транспортне устаткування за основним функціональним призначенням?
6. Як ділять підйомно-транспортне устаткування за ступенем рухомості?
7. Назвати основні вузли та елементи підіймально-транспортних машин.
8. Коротка характеристика типів підйомно-транспортного устаткування.
Візки ручні випускаються вантажопідйомністю від 50-1000 кг, застосовуються для горизонтального переміщення різноманітних затарених та штучних вантажів на невелику відтань у магазинах, на складах.
Візки ручні з підйомними вилками застосовуються для навантаження, розвантаження,
переміщення та штабелювання вантажів, які складені на піддони в тару обладнання.
Візки електричні представляють собою самохідні чотириколісні машини, які застосовуються для переміщення тарних та штучних вантажів на відстань до 800м у приміщеннях складів,
магазинів та на відкритих площадках. Найбільш розповсюджені в торгівлі електровозники вантажністю 1 та 2 т зі швидкістю переміщення від 10 до 20 км/год.
Електротягачі застосовуються для горизонтального переміщення причепних возиків тари обладнання на колесах. Загальна вага перевезення вантажів не більша 1500 кг. Швидкість руху з вантажем не більша 4 км/год.
Електронавантажувачі представляють собою самохідну три- або чотириколісну машину, в передній частині якої змонтований вантажопідйомний механізм із вилочним захватом.
Електроштабелери за своєю будовою подібні до чотириколісних електронавантажувачів.
Відмінність у тім, що вантажопідйомний механізм з вилочним захватом електроштабелера може переміщуватись з переднього положення на 600 – 800мм усередину колісної бази.
Пристрої розвантажувальні пересувні призначені для навантаження і розвантаження тари-обладнання з кузова автомобіля, її переміщення на невеликі відстані та штабелювання.
Ліфти вантажні представляють собою підйомники стаціонарного типу, призначені для вертикального міжповерхового переміщення тарно-штучних вантажів, їх застосовують у магазинах, на складах, які мають кілька поверхів та підвальні приміщення. Випускаються ліфти
● вантажні малі вантажопідйомністю 40, 100 і 250 кг;
● вантажні загального призначення вантажопідйомністю від 400 до 6300 кг;
● вантажні витиск ні вантажопідйомністю від 500 до 3200 кг ;
● вантажні тротуарні вантажопідйомністю 500 і 630 кг.
Витискним називається ліфт, у якого вантажна кабіна приводиться в рух силою, діючою з низу, тротуарний ліфт встановлюють у підвальному приміщенні, яке знаходиться під тротуаром
господарських дворів магазинів або складів.
Столи піднімальні призначені для навантаження – розвантаження тарно-штучних вантажів,
піддонів з вантажами і тари-обладнання в магазинах і на складах.
Конвейери представляють собою транспортуючі машини безперервної дії. Їх застосовують для горизонтального та похилого пересування вантажів у магазинах та на складах, а також для навантаження та розвантаження автомашин і вагонів. В торгівлі застосовують конвеєри трьох типів: стрічкові, пластинчасті та роликові. Кожний з типів випускається стаціонарним та пересувним.
Підйомно-транспортне устаткування являє собою сукупність машин і механізмів, необхідних для виконання на торгівельних підприємствах трудомістких робіт: навантаження, розвантаження,
пересування та укладання товарів.
Використання підйомно-транспортного устаткування дозволяє:
- полегшити тяжкі та трудомісткі роботи,
- підвищити продуктивність праці робітників масового харчування і торгівлі,
- підвищити рівень обслуговування покупців,
- прискорити торгівельно-технологічний процес,
- скоротити товарні збитки та кількість робітників,
- раціонально використовувати площі й об’єм торгівельно-складських приміщень, транспортні
засоби,
- ширше застосовувати самообслуговування, прогресивну технологію товаро-переміщення в тарі-обладнанні.
Підйомно-транспортне устаткування класифікується за такими ознаками:
- за характером переміщення вантажу: періодичної та безперервної дії.
Обладнання періодичної дії – візки, ліфти та ін. працюють за принципом поперемінного руху (в одному напрямку з вантажем, в зворотному без вантажу).
Обладнання безперервної дії (конвеєри) пересувають вантажі безперервним потоком, або з незначними потоком, або з незначними інтервалами;
- за видом енергії, яка приводить обладнання в рух: ручної дії, з електричним приводом, гравітаційні.
Обладнання ручної дії – ручні візки, ручні талі та ін. застосовують для пересування вантажів на невеликі відстані.
Обладнання з електричним приводом одержує живлення від електричної мережі або акумуляторних батарей.
Гравітаційне обладнання (нахилені спуски, роликові конвейери) має похилу поверхню, з якої вантажі
котяться під дією власного тяжіння;
-
за
основним
функційним
призначенням

транспортуючі,
вантажопідйомні
та завантажувально-розвантажувальні.
Основною функцією транспортуючого обладнання (ручних та електричних візків, конвеєрів)
вважається горизонтальне та похиле переміщення вантажів.
Вантажопідйомне обладнання (ліфти, піднімачі, електроталі та ін.) застосовують для піднімання та опускання вантажів. Окремі види цього обладнання здійснюють горизонтальні переміщення,
штабелювання вантажів завантажувально-розвантажувальні
роботи.
У
завантажувально-розвантажувального обладнання
(електронавантажувачів,
електроштабелерів)
основними функціями є завантаження вантажів на транспортні засоби (автомашини, вагони) та їх розвантаження.
- за ступенем рухомості:
- стаціонарне, встановлене нерухомо в приміщенні або поза ним;
- пересувне з обмеженим переміщенням в межах складського приміщення (кран-штабелер,
електроталь);
- самохідне з необмеженим переміщенням (електровізки, електронавантажувачі).
Підйомно-транспортному обладнанню присвоєні буквено-цифрові позначення, буквами позначають назви обладнання та особливість його конструкції, а цифрами – номінальна вантажопідйомність,
номер моделі, продуктивність та ін.
Наприклад: ПС- 630 – піднімальний стіл вантажопідйомністю 630кг;

ТЕ-0,25 – таль електрична, вантажопідйомністю 0,25т.
Характеристика типів підйомно-трансполртного устаткування.
Візки ручні випускаються вантажопідйомністю від 50-1000 кг, застосовуються для горизонтального переміщення різноманітних затарених та штучних вантажів на невелику відстань у магазинах, на складах.
Візки ручні з підйомними вилками застосовуються для навантаження, розвантаження, переміщення та штабелювання вантажів, які складені на піддони в тару обладнання.
Візки електричні представляють собою самохідні чотириколісні машини, які застосовуються для переміщення тарних та штучних вантажів на відстань до 800м у приміщеннях складів, магазинів та на відкритих площадках. Найбільш розповсюджені в торгівлі електровозники вантажністю 1 та 2 т зі
швидкістю переміщення від 10 до 20 км/год.
Електротягачі
застосовуються для горизонтального переміщення причіпних візків тари обладнання на колесах. Загальна вага перевезення вантажів не більше 1500 кг. Швидкість руху з вантажем не більша 4 км/год.
Електронавантажувачі
представляють собою самохідну три- або чотириколісну машину, в передній частині якої змонтований вантажопідйомний механізм із вилочним захватом.
Електроштабелери
за своєю будовою подібні до чотириколісних електронавантажувачів.
Відмінність у тім, що вантажопідйомний механізм з вилочним захватом електроштабелера може переміщуватись з переднього положення на 600 – 800мм усередину колісної бази.
Пристрої розвантажувальні
пересувні
призначені для навантаження
і розвантаження тари-обладнання з кузова автомобіля, її переміщення на невеликі відстані та штабелювання.
Ліфти вантажні
представляють собою підйомники стаціонарного типу, призначені для вертикального міжповерхового переміщення тарно-штучних вантажів, їх застосовують у магазинах,
на складах, які мають кілька поверхів та підвальні приміщення. Випускаються ліфти
- вантажні малі вантажопідйомністю 40, 100 і 250 кг;
- вантажні загального призначення вантажопідйомністю від 400 до 6300 кг;
- вантажні витискні вантажопідйомністю від 500 до 3200 кг ;
- вантажні тротуарні вантажопідйомністю 500 і 630 кг.
Витискним називається ліфт, у якого вантажна кабіна приводиться в рух силою, діючою знизу,
тротуарний ліфт встановлюють у підвальному приміщенні, яке знаходиться під тротуаром господарських дворів магазинів або складів.
Столи піднімальні
призначені для навантаження – розвантаження тарно-штучних вантажів,
піддонів з вантажами і тари-обладнання в магазинах і на складах.
Конвейери представляють собою транспортуючі машини безперервної дії. Їх застосовують для горизонтального та похилого пересування вантажів у магазинах та на складах, а також для навантаження та розвантаження автомашин і вагонів. В торгівлі застосовують конвеєри трьох типів:
стрічкові, пластинчасті та роликові. Кожний з типів випускається стаціонарним та пересувним.
Рекомендована література:
ав. М.М. Бойко «Устаткування підприємств харчування», Харків «Компанія СМІТ», 2001- 508 с.

Урок № 6
Розділ № 1 Механічне устаткування
Тема. Електронні контрольно-касові машини (ЕККА)
План
1.
Значення і призначення електронно контрольно-касових апаратів.
2.
Види, будова, характеристика основних вузлів машин:
- пристрій вводу інформації,
- блок управління;
- блок пам'яті;
- блок клавіатури;
- блок друку;
- блок індикації;
- блок електроживлення;
- електро-механічний замок;
- грошовий ящик.
3. Основні операції електронних касових апаратів.
4. Будова касових апаратів типу SAMSUNG:
- характеристика перемикача режимів роботи (його складові);
- характеристика блоків фіскальної і оперативної пам’яті;
- характеристика і використання інформаційних клавішів ЕККА.
5. Технічні вимоги безпеки праці та вимоги державних стандартів під час експлуатації ЕККА
типу SAMSUNG.
Питання для самоконтролю:
- назвати види ЕККА;
- класифікація ЕККА за сферою використання;
- класифікація ЕККА за видом включення.
- які дані заносять до програмового модуля оперативної пам’яті?
- скільки днів зберігаються дані, що занесені до оперативної пам’яті?
- Які дані заносять до програмового модуля фіскальної пам’яті?
- скільки років зберігаються дані, що занесені до робочого і програмового модулів фіскальної
пам’яті?
- назвати положення, що відповідають позначенню перемикача режиму роботи.
- Які ЕККА називають системними?
- Які ЕККА називають універсальними?
- назвати основні вузли касових апаратів типу SAMSUNG;
- як поділяються інформаційні клавіші касових апаратів типу SAMSUNG?
- яку інформацію вводять в касовий апарат типу SAMSUNG за допомогою інформаційних клавішів?
- Що слід зробити перед встановленням паперової стрічки у нішу?
- Скласти алгоритм встановлення паперової стрічки.
- Як зафіксувати контрольну стрічку?
- Яку клавішу використовують для вилучення старої стрічки?
- Як встановлюють картридж з фарбою стрічкою?
Реєстратори розрахункових операцій
Реєстратор розрахункових операцій - це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти .
Фіскальні функції - це здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати
одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове
зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій,
виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток,
платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.
Фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або
знищити без пошкодження самого пристрою.
Види реєстраторів розрахункових операцій
1. Електронні контрольно-касові апарати (ЕККА)
2. Електронні контрольно-касові реєстратори
3. Комп’ютерно-касові системи (POS-системи)
4. Електронні таксометри
5. Автомати з продажу товарів (послуг)
Електронні контрольно-касові апарати (ЕККА) це реєстратори розрахункових операцій,
які додатково забезпечують попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів.
Основні функціональні вузли ЕККА
1. Пристрій вводу інформації, для чого використовується клавіатура чи сканер
2. Блок управління, основними елементами якого є мікропроцесор, пристрої оперативної
(ОЗП) і постійної (ПЗП) пам’яті. В ОЗП зберігаються дані по грошових і операційних регістрах, в
ПЗП зберігаються програми, які забезпечують роботу операційної системи процесора
3. Блоки індикації дисплей для показу інформації, що вводиться в машину, для візуального контролю результатів обчислень, а також для відображення режиму роботи ЕККА і його стану на даний момент
4. Блок фінансової (фіскальної) пам’яті енергонезалежний пристрій, в якому накопичується інформація про виручку ЕККМ від зміни до зміни. Інформація у ФП вноситься при обнулінні ОЗП
5. Блок друку (принтер) – призначений для друкування касових документів: чеків,
контрольної стрічки, звітів з обнулінням і без обнулення ОЗП
6. Блок живлення застосовується для подачі напруги на всі функціональні вузли апарата

Режими роботи ЕККА:
− роботи касира (основний);
− виведення оперативних звітів;
− виведення оперативних звітів з обнулінням (в кінці зміни);
− режим програмування;
− тестування.
Активнo-системні ЕККА, які відносять до РОS-серії, призначені для використання в системі
автоматизованого товарного обліку у закладах харчування, торгівлі та ін. До складу системи входять ЕККА, комп’ютери, електронні ваги, сканери. Під час застосування цієї системи здійснюється формування і контроль потоку товарів.
Усі електронні контрольно-касові апарати, незалежно від їх типу та моделі, складаються з таких основних блоків:
- блок управління;
- блок пам'яті;
- блок клавіатури;
- блок друку;
- блок індикації;
- блок електроживлення;
- електро-механічний замок;
- грошовий ящик.
Блок управління розташований у нижній частині корпусу апарата і координує всі функції
ЕККА за допомогою клавішного поля та електро-механічного замка.
Блок пам'яті розташований в середині касового апарата і складається з оперативної та фіскальної пам'яті, які в свою чергу мають програмний та робочий модулі.
До робочого модуля оперативної пам'яті заносяться всі суми покупок, які були зареєстровані
на ЕККА протягом усього робочого дня, а також суми службових внесень, видатку, анулювань,
кількість операторів та кількість отриманих чеків за день.
До програмного модуля оперативної пам'яті заносяться такі дані:
• Відомості про товар (номер коду, назва, ціна, кількість, номер відділу).
• Тип обслуговування.
• Пароль касира.
• Зовнішній вигляд чека.
• Адреса магазину та рекламний текст.
Занесені до оперативної пам'яті дані зберігаються протягом 90 днів навіть за умови відключення ЕККА від мережі електроживлення. До робочого модуля фіскальної пам'яті
переносяться дані з робочого модуля оперативної пам'яті при отримані фіскального звітного чека
(«звіту Z»).
До програмного модуля фіскальної пам'яті заносяться дані:
• ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА;
• реєстраційний номер, присвоєний податковою інспекцією даному ЕККА;
• дата введення ЕККА в експлуатацію;
• податкову групу.
Фіскальна пам'ять енергонезалежна і всі дані, які занесені до робочого та програмного модулів, зберігаються протягом семи років.
3. Блок клавіатури в усіх типах касових апаратів розташований на передній панелі, залежно від типу та моделі має певну кількість клавіш. Блок клавіатури скла дається з цифрових та функціональних клавіш. Цифрові клавіші призначені для набору грошових сум при реєстрації
покупок. Функціональні клавіші призначені для виконання різних функцій. Кожна клавіша має
своє позначення і, залежно від режиму роботи ЕККА, виконує різні операції.
4. Блок друку. До блоку друку належать:
• друкуючий пристрій (принтер), який наносить на контрольну та чекову стрічки інформацію різного типу;

• гніздо для встановлення стрічок;
• датчик кінця стрічки (блокиратор, який блокує роботу апарата, якщо стрічка закінчилася);
• стрічконамотувач для контрольної стрічки.
Встановлення чекової та контрольної стрічок у друкуючий пристрій ЕККА «Ера—101».
Весь блок друку накривається металевою кришкою з віконцем для подачі чекової стрічки, в який вмонтована металева або пластмасова перфораторна пластинка для відриву чека.
5. Блок індикації складається з індикатора касира та індикатора покупця. Індикатор касира розташований на передній панелі апарата. Він показує касиру:
- режим роботи апарата,
- цифрову інформацію,
- технічний стан апарата,
- функціональні операції касира.
Індикатор клієнта зроблено у вигляді табло, що обертається. Табло розташоване праворуч у верхній частині апарата і вказує функціональні операції касира, цифрову інформацію (суму покупки, гроші покупця та суму здачі).
6 Блок
електроживлення
призначений для забезпечення електроживлення всіх функціональних вузлів ЕККА. Це адаптер мережі, який перетворює напругу 220 В у мережі
змінного струму в напругу постійного струму.
7 Електро-механічний замок, або перемикач режимів роботи, розташований у верхньому правому куті корпуса апарата, за допомогою якого ЕККА можна переключати в різні режими роботи. Перемикач режимів роботи має різні положення, яким відповідають позначення:
• БР — апарат в режимі без роботи;
• Р — апарат в режимі реєстрація;
• X — апарат в режимі денний звіт;
• Z — апарат в режимі фіскальний звітний чек;
• П — апарат у режимі програмування.
Електро-механічний замок, або перемикач режимів роботи, має комплект ключів, за допомогою яких можливо перейти від одного режиму роботи до іншого. Режими роботи ЕККА
задаються відповідним положенням ключа в замку. До замка додається комплект ключів, які
мають літерне позначення, котре відповідає режиму замка.
• Ключ Р, або ОП — положення БР, Р для роботи у режимі реєстрація.
• Ключ X — положення БР, X для отримання денного звіту («звіту X»).
• Ключ Z — положення БР, X, Z для отримання денного звіту та фіскального звітного чека.
• Ключ П (універсальний) — призначений для роботи у режимі програмування та для всіх положень у замку. Кожна модель ЕККА має свій комплект ключів.
8. Блок грошовий ящик
призначений для тимчасового зберігання готівки та звітних документів. Він має п'ять секцій для банкнот та п'ять секцій для монет. Відчиняється за допомогою ключа з певним номером або натисканням певної клавіші.
Використана література
1. Новак С.О. Робота на електронних контрольно-касових апаратах різних типів: Навч. посіб.
для проф.-техн. навч. закладів / за ред. Л.Д. Кришемінської. – К.: Вікторія, 2003. – 160 с.: іл..
2. Світлична М.Л. Організація виробництва та обслуговування в підприємствах громадського харчування: Навчальний посібник-практикум. —Житомир: М.А.К., 2001. — 192 с.; іл. + 8с. з кольор. іл.
3. Шинкаренко О.П. та ін. Технічне оснащення підприємств громадського харчування. Частина І.
Механічне устаткування. – Львів: Оріяна-нова, 2005. – 240с.
Електронні контрольно-касові апарати виконують наступні касові операції:
1. реєстрація оплати готівкою;
2. реєстрація оплати в кредит за кредитними картками;
3. реєстрація оплати платіжним чеком;
4. помноження ціни на кількість товару, вираженої як цілими, так і дробовими числами;

5. обчислення відсоткової надбавки та знижки;
6. облік грошових сум;
7. анулювання операції в межах незакінченого чека;
8. виправлення помилок касира до запису інформації в пам’ять ЕККА;
9. обчислення проміжних підсумків;
10. службове внесення готівки, тобто внесення розмінних грошей на початку робочого дня;
11. службове виведення готівки, тобто виведення готівки в кінці робочого дня, при поверненні
грошей покупцю в разі його відмови від покупки, тощо.
Будова касових апаратів типу SAMSUNG
Цей касовий апарат є найбільш поширеною моделлю в мережі торгівлі, громадського харчування, а також сфери послуг. Касові апарати «SAMSUNG ER-350F-UA»дають змогу зменшити час обслуговування клієнтів і збільшити кількість продажу за рахунок швидкої роботи друкуючого механізму.
Рис. 1
1. Грошова скринька.
2. Клавіатура.
3. Корпус.
4. Кришка принтера.
5. Індикатор покупця.
6. Індикатор оператора.
7. Перемикач режимів роботи.
Перемикач режимів роботи складається з :
Рис.2
а) БР – каса блокована.
б) Р – реєстраційний режим.
в) Х – звіт без обнуління.
г) Z – звіт та обнуління.
д) П – програмування.
У даному ЕККА використовується матричний принтер типу ЕRР-200 фірми «SAMSUNG».
Для забезпечення роботи необхідно, щоб витратні матеріали відповідали наступним вимогам:
1) двошарова паперова стрічка типів СВ — СР (із застосуванням картриджу) або 5С-8С (без застосування картриджу) повинна бути шириною 57,5 ± 0,5мм та діаметром не більше 65 мм;
2) фарбувальна стрічка (однокольорова, чорна, нейлонова, синтетична, дуже насичена)
повинна бути шириною 13 мм.
Каса має грошову скриньку для монет та банкнот, яка складається з п'яти секцій для банкнот і
п'яти секцій для монет.
Блок оперативної пам'яті зберігає інформацію не менше 90 днів (після вимикання каси з мережі). Функціонує він на базі вмонтованого в касу акумулятора. Вірогідність інформації
перевіряється автоматично при кожному вимкненні каси.
Блок фіскальної пам'яті (ФП) — енергонезалежний. Записану інформацію змінити не можна.
Вірогідність порушення інформації може виникнути тільки в разі відмови блока або при появі
дефектів в його управлінні. Об'єм ФП забезпечує функціонування каси протягом 3...10 р.
Тривалість цього періоду залежить від частоти обнулювання та кількості податкових груп, що використовуються. Програмувати фіскальну пам'ять може лише кваліфікований спеціаліст центру сервісного обслуговування (ЦСО). Касовий апарат через адаптер інтерфейсу дає змогу працювати з комп'ютером і зчитувачем штрих-коду.

До клавіатури входить 41-а клавіша: 24 інформаційних і 17 функціональних. Інформаційні
клавіші поділяють на цифрові та прямого доступу.
Клавіші (1... 12) призначені для прямого доступу до перших 12 артикулів або артикульних груп, для відокремлення їх від цифрових клавіш, позначають як Г1...Г12.
12 ПЧС
Ч
7 8
9 4 8 КОД
ТОВ
ВН
ВД
11 -%
+%
4 5
6 3 7
П1
КРД
10 ЦІНА АН
1 2
3 2 6
ПС
П
ЧЕК
9
#
С
0 00 .1 5
ОПЛАТА
Функціональні клавіші Інформаційні клавіші Функціональні клавіші
(цифрові) (прямого доступу)
Інформаційні клавіші потрібні для введення:
1) ціни артикула або артикулярної групи. При цьому десяткова крапка на індикаторі зберігається;
2) коду артикула чи артикулярної групи. Десяткова крапка на індикаторі ігнорується;
3) номера відділу, групи товарів, чи номера податкової групи, якщо ці номери не задані під час програмування;
4) кількості артикула. Десяткова крапка на індикаторі зберігається.
Клавіатура касового апарату Datecs МР – 5000
Контрольні запитання:
1. Із яких основних частин складається ЕККА?
2. Скільки індикаторів має ЕККА типу SAMSUNG?
3. Які види пам’яті має ЕККА?
4. Із скількох клавіш складається клавіатура касового апарату типу SAMSUNG?
5. Для чого призначені інформаційні клавіші ЕККА?
Технічні вимоги безпеки праці та вимоги державних стандартів під час експлуатації
ЕККА типу SAMSUNG
1. РРО необхідно вмикати тільки в розетку з захисним заземленим контактом.
2. РРО може приєднуватися до електричної мережі як з заземленою, так і з ізольованою нейтраллю.
3. Слід оберігати РРО від ударів, сильних струсів та механічних пошкоджень, від потрапляння води та іншої рідини.
4. Очищення поверхні РРО, прибирання пилу, іншорідних часток, що заважають роботі
клавіш та механізму друку, можна виконувати лише при вимкненні апарата з мережі
електричного живлення.
5. Щодня перед початком роботи касир повинен провести візуальний контроль РРО:
а) перевірити цілісність пломб і відповідність заводському номеру;
6) перевірити наявність паперової та фарбувальної стрічки (за необхідності встановити та замінити);
в) перевірити чи завершені всі операції, що передують початку роботи.
6. Відкривати РРО для усунення несправності може лише кваліфікований спеціаліст служби сервісу.
7. При виявленні дефекту робота на РРО припиняється до його усунення.
8. Кожен місяць має відбуватись технічне обслуговування РРО, яке проводить спеціаліст уповноваженої виробником сервісної організації.
9. Збереження інформації в оперативній пам'яті РРО гарантується протягом 90 днів після його від'єднання від електромережі.
10. Якщо РРО не вмикався в електричну мережу більше 1 року, то перед введенням його в експлуатацію необхідно звернутися до центру сервісного обслуговування для заміни акумулятора.
11. Заміна плавкого запобіжника виконують тільки після від'єднання блока живлення від електромережі. Встановлений запобіжник повинен відповідати вказаному номіналу.
Контрольні запитання:
1. Коли можна проводити очищення поверхні РРО, прибирання пилу, іншорідних часток?
2. У чому полягає візуальний контроль ЕККА?
3. Із якою періодичністю проводиться технічне обслуговування ЕККА?
4. Скільки часу зберігається інформація в оперативній пам’яті після від’єднання ККА від мережі?
5. Коли можна виконувати заміну запобіжника.
Використана література
1. Новак С.О. Робота на електронних контрольно-касових апаратах різних типів: Навч. посіб.
для проф.-техн. навч. закладів / за ред. Л.Д. Кришемінської. – К.: Вікторія, 2003. – 160 с.: іл..
2. Світлична М.Л. Організація виробництва та обслуговування в підприємствах громадського харчування: Навчальний посібник-практикум. Житомир: М.А.К., 2001. — 192 с.; іл. + 8с. з кольор. іл.
3. Шинкаренко О.П. та ін. Технічне оснащення підприємств громадського харчування. Частина І.
Механічне устаткування. – Львів: Оріяна-нова, 2005. – 240с.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас