1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: Курсова (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 158кб.
Дата: 30.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
186393.rtf
ГРОШІ ТА КРЕДИТ.doc.docx
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
залік-професйна іноземна мова (фахова).doc
ФККПІ_2021_122_П_ятківський_В_Ю.pdf
Практична 3.docx
Заняття 3.DOCX
химия.docx
образец 2.docx
595594.rtf
stat_chvor.pdf
Семінар 2.docx
Лекція 5 Педагогічна техніка.docx
2022_щоденник_Вир_пр_в_гр_дошк_віку_.docx
Python_ПЗ_Модуль_04_Функции_ч_3.pdf
Тема 1.docx
Курсова пат анат.docx
Курсова робота по патологічній анатомії Інфекційний гепатит.docx
10_p35.docx
urrizmir0980[1].doc
Філологічна практика uk.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри технології молока і м'яса

к.т.н., доц. Назаренко Ю.В.

" "20р.

(підпис)


З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу (проект) студенту

ТокарєвуОлексіюВікторовичу

(прізвище, ім'я, по батькові)


 1. Тема роботи (роботи):

Обґрунтуваннятааналізтехнологіївиробництвапивасвітлого

Затверджена наказом №від ""20р.

 1. Строк здачі студентом закінченого роботи до «»20р.

 2. Вихідні дані по роботи технологіявиробництвабілогостоловоговина

 3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: Вступ;

 1. Загальна характеристика об'єкту дослідження;

 2. Сировина для виробництва об'єкту дослідження;

 3. Обґрунтування рецептурного складу продукту;

 4. Розробка апаратурно-технологічної схеми виробництва продукту;

 5. Визначення вимог до якості готового продукту;

 6. Визначення шляхів розвитку технологічної системи;

 7. Технологічні розрахунки;

Висновки, літературні джерела, додатки.

5.Перелік графічного матеріалу

Апаратурно-технологічна схема виробництва пива світлого (формат А3).

Керівник роботи:доц.к.с.-г.н.,БолговаН.В.

(підпис) (вчене звання та посада, П.І.П.)

Завдання прийняв до виконання:

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра технології молока і м'яса

«Харчові технології»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДОКУРСОВОЇРОБОТИ

На тему: Обґрунтуваннятааналізтехнологіївиробництвапивасвітлого


Студента 3 курсу 1502 групи

Напряму підготовки харчові технології та інженерія Спеціальності харчові технології

Токарєв Олексій Вікторович Керівник доц. к.с.-г.н., Болгова Н.В

Національна шкала

Кількість балів:Оцінка: ECTS

Члени комісіїБолгова Н.В. (підпис)

Уханова І.М. (підпис)

Назаренко Ю.В (підпис)

Робота зареєстрована на кафедрі №від «»20р. Робота здана в репозиторій «»20р.

м. Суми – 2018 рік

Реферат
Курсова робота включає в себе всі розділи згідно вимог, ілюстрована 16 таблицями та 6 рисунками. Список використаної літератури включає в себе 20 джерел.
Основна мета роботи – ознайомлення з технологією виробництва, та рецептурним складом пива світлого. Відповідно до поставленої мети, під час виконання роботи вирішувалися такі завдання:


 • проведено дослідження асортименту та споживні властивості пива світлого;
 • вивчено вимоги нормативних документів до якості пива світлого;
 • вивчено характеристику основної та допоміжної сировини при виробництві пива;
 • ознайомилися з вимогами до пакування, маркування і зберігання пива;
 • вивчено особливості виробництва пива світлого;
 • ознайомилися з особливостями експертизи пива світлого;
 • провели органолептичні та фізико-хімічні дослідження показників якості пива світлого.


КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПИВО, ЯКІСТЬ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ


ЗМІСТ

Вступ

 1. Загальна характеристика пива світлого

  1. Класифікація пива

  2. Асортимент продукту

 1. Сировина для виробництва пива світлого

  1. Виробництво пива світлого

  2. Освітлення та розлив

 1. Обґрунтування рецептурного складу продукту

  1. Рецептура продукції

 1. Розробка апаратурно-технологічної схеми виробництва продукту

 2. Визначення вимог до якості готового продукту

 3. Визначення шляхів розвитку технологічної системи

 4. Технологічні розрахунки Висновки

Список використаної літератури Додатки
КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ
Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Розроб.

ТокарєвО.В.Обґрунтування та аналіз технології виробництва пива світлого

Літ.

Арк.

Акрушів

Перевір.

БолговаН.В
2
Реценз.


СНАУ ХТ 1502

Н.Контр.


Затверд.


ВСТУП

Виробництво пива – дуже складний і досить тривалий біотехнологічний процес. На першому етапі виробництва зерно замочують, пророщують і піддають термічній обробці для того щоб воно перетворилось у солод, збагачений активними ферментами. Далі із подрібненого солоду в результаті ферментативних перетворень крохмалю та білків пивне сусло, яке за допомогою дріжджів та їхніх ферментів зброджують на пиво.

Пиво це слабоалкогольний напій, який виготовляється із зернової сировини і хмелю, в результаті бродіння спеціальними видами пивних дріжджів. Часто використовують й інші зернові та бобові культури.

У другій половині ХІХ століття виробництво пива в світі збільшилося майже у декілька разів і продовжувало невпинно зростати протягом усього дев’ятнадцятого століття аж до 1995 р. включно. Пивоварна промисловість набуває значного розвитку, виробництво пива досягло найвищого рівня за всі роки існування України 147,6 млн. дал за рік при споживанні на душу населення 28,9 л.

На сьогоднішній день все більше приділяється уваги саме до якості пива, що виробляється та реалізується в Україні. Нові підходи до проблеми якості вимагають як найповнішого обліку виробниками ринкового фактора, зрушення від адміністративних методів контролю якості до переважно організаційно- економічних заходів управління якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, це дозволяє виробникам швидше реагувати на нестійкі вимоги зовнішнього і внутрішнього ринку до якості товарів, організації роботи від забезпечення високої якості продукції до переходу в перспективі.

Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку нашої країни в економічному плані. Останнім часом у всіх передових у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес саме до підвищення якості продукції.[2]

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Мета курсової роботи - ознайомлення з асортиментом, технологією виробництва, рецептурою пива світлого. Впровадження нового, більш сучаснішого обладнання.

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас