Ім'я файлу: lab2.docx
Розширення: docx
Розмір: 585кб.
Дата: 05.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
5.docx
Лаба 4_РТП_СЗІ_Кліщ Богдан.docx
Лаба 5_РТП_СЗІ_Кліщ.docx
Тести, статистика праці.docx
Реферат Лесько П.В. Авторське право ЕЛЕП-11.docx.doc
Індивідуальна нормативне.docx
ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У САМБОРІ.docx
ШАБЕЛЬКО КУРСОВА.docx
Розраха.docx
Сучасні методики здорового харчування.docx
Звіт до БД 2.docx
звіт_від_ред.docx
lab_8_Kravets.docx
Сєрий.docx
Сенсорне виховання.doc
СПЗ_ЛАБ_1.docx
lab5_бд.docx
Фізика5 Моя лаба.doc
Вебинар англ.docx
5.docx
ЛР 3 ФДП.docx
Методичка до ПЗ №5-6.doc
зразок РГР 2021 (1).docx
курсова 1.docx
Міністерство_освіти_та_науки_України_PI.docx
Контрольна робота Павло Коцаба.docx
Метод Баркера.docx
Grej_R._S.docx
знайомий реферат.docx
ОКРО.docx
Zvit№1ПСМ.doc

 Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра ЕОМЗвіт 

до лабораторної роботи № 2 

з дисципліни «Алгоритми та методи обчислень»

на тему:

«Aсимптотичні характеристики складності алгоритму.

Aлгоритми з поліноміальною та експоненціальною складністю»


Виконала:

ст. гр. КІ-24

Войтович М. О.

Прийняв:

ст. викл.

Козак Н. Б.

Львів 2021

Мета роботи: ознайомитись з асимптотичними характеристиками складності та класами складності алгоритмів.

Завдання

1. Відповідно до варіанту завдання для заданих функцій часової складності L(n) визначити асимптотичні характеристики O(n).

2. Розташувати отримані функції в порядку зростання асимптотичних характеристик O(n).

3. Скласти програму (C/C++), яка ілюструє клас (поліноміальний чи експоненціальний) складності алгоритму, асимптотична складність якого була визначена в п.2 як найбільша. При розробці програми передбачити можливість зміни значень K та n.

Мій порядковий номер у списку групи(підгрупи) співпадає з номером варіанту - №5.Алгоритм рішення завдання

Задані функції часової складності L(n) для чотирьох алгоритмів:

1. L1(n) = 2. L2(n) = 3. L3(n) =

4. L4(n) =

Використавши правило сум і правило добутків знаходжу O(n) :

1. O1(n) = 2. O2(n) = 3. O3(n) = 4. O4(n) =

Розташовую функції Oi(n) у порядку зростання:

1. O1(n) = 2. O4(n) = 3. O2(n) = 4. O3(n) =

Функція O3(n) = має найбільший степінь зростання.Код програми

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS // for using fopen in VS

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#ifndef TO_BMP_IMPLEMENTATION

#define TO_BMP_IMPLEMENTATION

#include

#include

#include

#include

#include

#include "acmlab2.cpp"

#define OUTPUT_SIZE 512

#define OUTPUT_WIDTH OUTPUT_SIZE

#define OUTPUT_HEIGHT OUTPUT_SIZE

#define NEIGHBOURHOOD 0

#define OUTPUT_SCALE 16

void mark(BMP * bmpPtr, UINT neighbourhood, UINT xSize, UINT ySize, UCHAR pt, UINT scale){

UINT neighbourhood2 = 2 * neighbourhood;

UINT xO, yO;

for (UINT x = 0; x < xSize; ++x){

for (UINT y = 0; !y || (!(x % scale) && y < 10); ++y){

for (xO = 0; xO <= neighbourhood2; ++xO){

for (yO = 0; yO <= neighbourhood2; ++yO){

if (x + xO >= neighbourhood && x + xO - neighbourhood < xSize && y + yO >= neighbourhood && y + yO - neighbourhood < ySize){

BMP_SetPixelIndex(bmpPtr, x + xO - neighbourhood, ySize - (y + yO - neighbourhood), pt);

}

}

}

}

}

for (UINT y = 0; y < ySize; ++y){

for (UINT x = 0; !x || (!(y % scale) && x < 10); ++x){

for (xO = 0; xO <= neighbourhood2; ++xO){

for (yO = 0; yO <= neighbourhood2; ++yO){

if (x + xO >= neighbourhood && x + xO - neighbourhood < xSize && y + yO >= neighbourhood && y + yO - neighbourhood < ySize){

BMP_SetPixelIndex(bmpPtr, x + xO - neighbourhood, ySize - (y + yO - neighbourhood), pt);

}

}

}

}

}

}

double functionForTabulateK3(double arg){return exp(arg) / pow(arg, 3.);}

double functionForTabulateK4(double arg){return exp(arg) / pow(arg, 4.);}

double functionForTabulateK5(double arg){return exp(arg) / pow(arg, 5.);}

void tabulate(double(*functionPtr)(double arg), BMP * bmpPtr, UINT neighbourhood, UINT xSize, UINT ySize, UCHAR pt, UINT scale){

UINT neighbourhood2 = 2 * neighbourhood;

UINT xO, yO;

UINT fraction;

UINT scaledXSize = (UINT)((double)xSize / (double)scale);

for (UINT x_ = 0; x_ < scaledXSize; x_++){

for (fraction = 0; fraction < scale; ++fraction){

double fX = (double)fraction / (double)scale + (double)x_;

UINT x = (UINT)(fX * (double)scale);

UINT y = (UINT)(functionPtr(fX) * (double)scale);

for (xO = 0; xO <= neighbourhood2; xO++){

for (yO = 0; yO <= neighbourhood2; yO++){

if (x + xO >= neighbourhood && x + xO - neighbourhood < xSize && y + yO >= neighbourhood && y + yO - neighbourhood < ySize){

BMP_SetPixelIndex(bmpPtr, x + xO - neighbourhood, ySize - (y + yO - neighbourhood), pt);

}

}

}

}

}

}

int main(int argc, char* argv[])

{

BMP *outputForK3, *outputForK4, *outputForK5;

UCHAR r = 0xff, g = 0xff, b = 0xff;

outputForK3 = BMP_Create(OUTPUT_WIDTH, OUTPUT_HEIGHT, 8);

BMP_CHECK_ERROR(stderr, -3);

outputForK4 = BMP_Create(OUTPUT_WIDTH, OUTPUT_HEIGHT, 8);

BMP_CHECK_ERROR(stderr, -3);

outputForK5 = BMP_Create(OUTPUT_WIDTH, OUTPUT_HEIGHT, 8);

BMP_CHECK_ERROR(stderr, -3);

BMP_SetPaletteColor(outputForK3, 2, 0, 255, 0);

BMP_SetPaletteColor(outputForK3, 1, 255, 0, 0);

BMP_SetPaletteColor(outputForK3, 0, 0, 0, 0);

BMP_SetPaletteColor(outputForK4, 2, 0, 255, 0);

BMP_SetPaletteColor(outputForK4, 1, 255, 0, 0);

BMP_SetPaletteColor(outputForK4, 0, 0, 0, 0);

BMP_SetPaletteColor(outputForK5, 2, 0, 255, 0);

BMP_SetPaletteColor(outputForK5, 1, 255, 0, 0);

BMP_SetPaletteColor(outputForK5, 0, 0, 0, 0);

mark(outputForK3, 0, OUTPUT_WIDTH, OUTPUT_HEIGHT, 1, OUTPUT_SCALE);

tabulate(functionForTabulateK3, outputForK3, NEIGHBOURHOOD, OUTPUT_WIDTH, OUTPUT_HEIGHT, 2, OUTPUT_SCALE);

mark(outputForK4, 0, OUTPUT_WIDTH, OUTPUT_HEIGHT, 1, OUTPUT_SCALE);

tabulate(functionForTabulateK4, outputForK4, NEIGHBOURHOOD, OUTPUT_WIDTH, OUTPUT_HEIGHT, 2, OUTPUT_SCALE);

mark(outputForK5, 0, OUTPUT_WIDTH, OUTPUT_HEIGHT, 1, OUTPUT_SCALE);

tabulate(functionForTabulateK5, outputForK5, NEIGHBOURHOOD, OUTPUT_WIDTH, OUTPUT_HEIGHT, 2, OUTPUT_SCALE);

BMP_WriteFile(outputForK3, "K3.bmp");

BMP_CHECK_ERROR(stderr, -5);

BMP_WriteFile(outputForK4, "K4.bmp");

BMP_CHECK_ERROR(stderr, -5);

BMP_WriteFile(outputForK5, "K5.bmp");

BMP_CHECK_ERROR(stderr, -5);

BMP_Free(outputForK3);

BMP_Free(outputForK4);

BMP_Free(outputForK5);

printf("Result writed to \"out.bmp\".\r\n");

printf("An example file may be located:\r\n");

printf(" \"..\\Visual Studio 2013\\Projects\\amolab2\\amolab2\\out.bmp\"\r\n");

printf("After closing the program, open it manually.\r\n\r\n");

printf("Press Enter to continue . . .");

(void)getchar();

return 0;

}

#else

#ifndef UINT

#define UINT unsigned long int

#endif

#ifndef USHORT

#define USHORT unsigned short

#endif

#ifndef UCHAR

#define UCHAR unsigned char

#endif

#define QDBMP_VERSION_MAJOR 1

#define QDBMP_VERSION_MINOR 0

#define QDBMP_VERSION_PATCH 1

typedef enum

{

BMP_OK = 0,

BMP_ERROR,

BMP_OUT_OF_MEMORY,

BMP_IO_ERROR,

BMP_FILE_NOT_FOUND,

BMP_FILE_NOT_SUPPORTED,

BMP_FILE_INVALID,

BMP_INVALID_ARGUMENT,

BMP_TYPE_MISMATCH,

BMP_ERROR_NUM

} BMP_STATUS;

typedef struct _BMP BMP;

BMP* BMP_Create(UINT width, UINT height, USHORT depth);

void BMP_Free(BMP* bmp);

BMP* BMP_ReadFile(const char* filename);

void BMP_WriteFile(BMP* bmp, const char* filename);

UINT BMP_GetWidth(BMP* bmp);

UINT BMP_GetHeight(BMP* bmp);

USHORT BMP_GetDepth(BMP* bmp);

void BMP_GetPixelRGB(BMP* bmp, UINT x, UINT y, UCHAR* r, UCHAR* g, UCHAR* b);

void BMP_SetPixelRGB(BMP* bmp, UINT x, UINT y, UCHAR r, UCHAR g, UCHAR b);

void BMP_GetPixelIndex(BMP* bmp, UINT x, UINT y, UCHAR* val);

void BMP_SetPixelIndex(BMP* bmp, UINT x, UINT y, UCHAR val);

void BMP_GetPaletteColor(BMP* bmp, UCHAR index, UCHAR* r, UCHAR* g, UCHAR* b);

void BMP_SetPaletteColor(BMP* bmp, UCHAR index, UCHAR r, UCHAR g, UCHAR b);

BMP_STATUS BMP_GetError();

const char* BMP_GetErrorDescription();

#define BMP_CHECK_ERROR( output_file, return_value ) \

if (BMP_GetError() != BMP_OK) \

{ \

fprintf((output_file), "BMP error: %s\n", BMP_GetErrorDescription()); \

return(return_value); \

}

typedef struct _BMP_Header

{

USHORT Magic;

UINT FileSize;

USHORT Reserved1;

USHORT Reserved2;

UINT DataOffset;

UINT HeaderSize;

UINT Width;

UINT Height;

USHORT Planes;

USHORT BitsPerPixel;

UINT CompressionType;

UINT ImageDataSize;

UINT HPixelsPerMeter;

UINT VPixelsPerMeter;

UINT ColorsUsed;

UINT ColorsRequired;

} BMP_Header;

/* Private data structure */

struct _BMP

{

BMP_Header Header;

UCHAR* Palette;

UCHAR* Data;

};

static BMP_STATUS BMP_LAST_ERROR_CODE = (BMP_STATUS)0;

static const char* BMP_ERROR_STRING[] =

{

"",

"General error",

"Could not allocate enough memory to complete the operation",

"File input/output error",

"File not found",

"File is not a supported BMP variant (must be uncompressed 8, 24 or 32 BPP)",

"File is not a valid BMP image",

"An argument is invalid or out of range",

"The requested action is not compatible with the BMP's type"

};

#define BMP_PALETTE_SIZE ( 256 * 4 )

int ReadHeader(BMP* bmp, FILE* f);

int WriteHeader(BMP* bmp, FILE* f);

int ReadUINT(UINT* x, FILE* f);

int ReadUSHORT(USHORT *x, FILE* f);

int WriteUINT(UINT x, FILE* f);

int WriteUSHORT(USHORT x, FILE* f);

BMP* BMP_Create(UINT width, UINT height, USHORT depth)

{

BMP* bmp;

int bytes_per_pixel = depth >> 3;

UINT bytes_per_row;

if (height <= 0 || width <= 0)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;

return NULL;

}

if (depth != 8 && depth != 24 && depth != 32)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_FILE_NOT_SUPPORTED;

return NULL;

}

bmp = (BMP*)calloc(1, sizeof(BMP));

if (bmp == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OUT_OF_MEMORY;

return NULL;

}

bmp->Header.Magic = 0x4D42;

bmp->Header.Reserved1 = 0;

bmp->Header.Reserved2 = 0;

bmp->Header.HeaderSize = 40;

bmp->Header.Planes = 1;

bmp->Header.CompressionType = 0;

bmp->Header.HPixelsPerMeter = 0;

bmp->Header.VPixelsPerMeter = 0;

bmp->Header.ColorsUsed = 0;

bmp->Header.ColorsRequired = 0;

bytes_per_row = width * bytes_per_pixel;

bytes_per_row += (bytes_per_row % 4 ? 4 - bytes_per_row % 4 : 0);

bmp->Header.Width = width;

bmp->Header.Height = height;

bmp->Header.BitsPerPixel = depth;

bmp->Header.ImageDataSize = bytes_per_row * height;

bmp->Header.FileSize = bmp->Header.ImageDataSize + 54 + (depth == 8 ? BMP_PALETTE_SIZE : 0);

bmp->Header.DataOffset = 54 + (depth == 8 ? BMP_PALETTE_SIZE : 0);

if (bmp->Header.BitsPerPixel == 8)

{

bmp->Palette = (UCHAR*)calloc(BMP_PALETTE_SIZE, sizeof(UCHAR));

if (bmp->Palette == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OUT_OF_MEMORY;

free(bmp);

return NULL;

}

}

else{bmp->Palette = NULL;}

bmp->Data = (UCHAR*)calloc(bmp->Header.ImageDataSize, sizeof(UCHAR));

if (bmp->Data == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OUT_OF_MEMORY;

free(bmp->Palette);

free(bmp);

return NULL;

}

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

return bmp;

}

void BMP_Free(BMP* bmp)

{

if (bmp == NULL){return;}

if (bmp->Palette != NULL){free(bmp->Palette);}

if (bmp->Data != NULL){free(bmp->Data);}

free(bmp);

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

}

BMP* BMP_ReadFile(const char* filename)

{

BMP* bmp;

FILE* f;

if (filename == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;

return NULL;

}

bmp = (BMP*)calloc(1, sizeof(BMP));

if (bmp == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OUT_OF_MEMORY;

return NULL;

}

f = fopen(filename, "rb");

if (f == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_FILE_NOT_FOUND;

free(bmp);

return NULL;

}

if (ReadHeader(bmp, f) != BMP_OK || bmp->Header.Magic != 0x4D42)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_FILE_INVALID;

fclose(f);

free(bmp);

return NULL;

}

if ((bmp->Header.BitsPerPixel != 32 && bmp->Header.BitsPerPixel != 24 && bmp->Header.BitsPerPixel != 8)

|| bmp->Header.CompressionType != 0 || bmp->Header.HeaderSize != 40)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_FILE_NOT_SUPPORTED;

fclose(f);

free(bmp);

return NULL;

}

if (bmp->Header.BitsPerPixel == 8)

{

bmp->Palette = (UCHAR*)malloc(BMP_PALETTE_SIZE * sizeof(UCHAR));

if (bmp->Palette == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OUT_OF_MEMORY;

fclose(f);

free(bmp);

return NULL;

}

if (fread(bmp->Palette, sizeof(UCHAR), BMP_PALETTE_SIZE, f) != BMP_PALETTE_SIZE)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_FILE_INVALID;

fclose(f);

free(bmp->Palette);

free(bmp);

return NULL;

}

}

else{bmp->Palette = NULL;}

bmp->Data = (UCHAR*)malloc(bmp->Header.ImageDataSize);

if (bmp->Data == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OUT_OF_MEMORY;

fclose(f);

free(bmp->Palette);

free(bmp);

return NULL;

}

if (fread(bmp->Data, sizeof(UCHAR), bmp->Header.ImageDataSize, f) != bmp->Header.ImageDataSize)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_FILE_INVALID;

fclose(f);

free(bmp->Data);

free(bmp->Palette);

free(bmp);

return NULL;

}

fclose(f);

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

return bmp;

}

void BMP_WriteFile(BMP* bmp, const char* filename)

{

FILE* f;

if (filename == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;

return;

}

f = fopen(filename, "wb");

if (f == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_FILE_NOT_FOUND;

return;

}

if (WriteHeader(bmp, f) != BMP_OK)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_IO_ERROR;

fclose(f);

return;

}

if (bmp->Palette)

{

if (fwrite(bmp->Palette, sizeof(UCHAR), BMP_PALETTE_SIZE, f) != BMP_PALETTE_SIZE)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_IO_ERROR;

fclose(f);

return;

}

}

if (fwrite(bmp->Data, sizeof(UCHAR), bmp->Header.ImageDataSize, f) != bmp->Header.ImageDataSize)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_IO_ERROR;

fclose(f);

return;

}

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

fclose(f);

}

UINT BMP_GetWidth(BMP* bmp)

{

if (bmp == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;

return -1;

}

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

return (bmp->Header.Width);

}

UINT BMP_GetHeight(BMP* bmp)

{

if (bmp == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;

return -1;

}

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

return (bmp->Header.Height);

}

USHORT BMP_GetDepth(BMP* bmp)

{

if (bmp == NULL)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;

return -1;

}

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

return (bmp->Header.BitsPerPixel);

}

void BMP_GetPixelRGB(BMP* bmp, UINT x, UINT y, UCHAR* r, UCHAR* g, UCHAR* b)

{

UCHAR* pixel;

UINT bytes_per_row;

UCHAR bytes_per_pixel;

if (bmp == NULL || x < 0 || x >= bmp->Header.Width || y < 0 || y >= bmp->Header.Height)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;

}

else

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

bytes_per_pixel = bmp->Header.BitsPerPixel >> 3;

bytes_per_row = bmp->Header.ImageDataSize / bmp->Header.Height;

pixel = bmp->Data + ((bmp->Header.Height - y - 1) * bytes_per_row + x * bytes_per_pixel);

if (bmp->Header.BitsPerPixel == 8){pixel = bmp->Palette + *pixel * 4;}

if (r) *r = *(pixel + 2);

if (g) *g = *(pixel + 1);

if (b) *b = *(pixel + 0);

}

}

void BMP_SetPixelRGB(BMP* bmp, UINT x, UINT y, UCHAR r, UCHAR g, UCHAR b)

{

UCHAR* pixel;

UINT bytes_per_row;

UCHAR bytes_per_pixel;

if (bmp == NULL || x < 0 || x >= bmp->Header.Width || y < 0 || y >= bmp->Header.Height)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;

}

else if (bmp->Header.BitsPerPixel != 24 && bmp->Header.BitsPerPixel != 32)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_TYPE_MISMATCH;

}

else

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

bytes_per_pixel = bmp->Header.BitsPerPixel >> 3;

bytes_per_row = bmp->Header.ImageDataSize / bmp->Header.Height;

pixel = bmp->Data + ((bmp->Header.Height - y - 1) * bytes_per_row + x * bytes_per_pixel);

*(pixel + 2) = r;

*(pixel + 1) = g;

*(pixel + 0) = b;

}

}

void BMP_GetPixelIndex(BMP* bmp, UINT x, UINT y, UCHAR* val)

{

UCHAR* pixel;

UINT bytes_per_row;

if (bmp == NULL || x < 0 || x >= bmp->Header.Width || y < 0 || y >= bmp->Header.Height)

{BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;}

else if (bmp->Header.BitsPerPixel != 8){ BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_TYPE_MISMATCH;}

else

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

bytes_per_row = bmp->Header.ImageDataSize / bmp->Header.Height;

pixel = bmp->Data + ((bmp->Header.Height - y - 1) * bytes_per_row + x);

if (val) *val = *pixel;

}

}

void BMP_SetPixelIndex(BMP* bmp, UINT x, UINT y, UCHAR val)

{

UCHAR* pixel;

UINT bytes_per_row;

if (bmp == NULL || x < 0 || x >= bmp->Header.Width || y < 0 || y >= bmp->Header.Height)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;

}

else if (bmp->Header.BitsPerPixel != 8)

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_TYPE_MISMATCH;

}

else

{

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

bytes_per_row = bmp->Header.ImageDataSize / bmp->Header.Height;

pixel = bmp->Data + ((bmp->Header.Height - y - 1) * bytes_per_row + x);

*pixel = val;

}

}

void BMP_GetPaletteColor(BMP* bmp, UCHAR index, UCHAR* r, UCHAR* g, UCHAR* b)

{

if (bmp == NULL){BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;}

else if (bmp->Header.BitsPerPixel != 8){ BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_TYPE_MISMATCH;}

else

{

if (r) *r = *(bmp->Palette + index * 4 + 2);

if (g) *g = *(bmp->Palette + index * 4 + 1);

if (b) *b = *(bmp->Palette + index * 4 + 0);

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

}

}

void BMP_SetPaletteColor(BMP* bmp, UCHAR index, UCHAR r, UCHAR g, UCHAR b)

{

if (bmp == NULL){BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_INVALID_ARGUMENT;}

else if (bmp->Header.BitsPerPixel != 8){BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_TYPE_MISMATCH;}

else

{

*(bmp->Palette + index * 4 + 2) = r;

*(bmp->Palette + index * 4 + 1) = g;

*(bmp->Palette + index * 4 + 0) = b;

BMP_LAST_ERROR_CODE = BMP_OK;

}

}

BMP_STATUS BMP_GetError(){return BMP_LAST_ERROR_CODE;}

const char* BMP_GetErrorDescription()

{

if (BMP_LAST_ERROR_CODE > 0 && BMP_LAST_ERROR_CODE < BMP_ERROR_NUM)

{

return BMP_ERROR_STRING[BMP_LAST_ERROR_CODE];

}

else{return NULL;}

}

int ReadHeader(BMP* bmp, FILE* f)

{

if (bmp == NULL || f == NULL){return BMP_INVALID_ARGUMENT;}

if (!ReadUSHORT(&(bmp->Header.Magic), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUINT(&(bmp->Header.FileSize), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUSHORT(&(bmp->Header.Reserved1), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUSHORT(&(bmp->Header.Reserved2), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUINT(&(bmp->Header.DataOffset), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUINT(&(bmp->Header.HeaderSize), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUINT(&(bmp->Header.Width), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUINT(&(bmp->Header.Height), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUSHORT(&(bmp->Header.Planes), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUSHORT(&(bmp->Header.BitsPerPixel), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUINT(&(bmp->Header.CompressionType), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUINT(&(bmp->Header.ImageDataSize), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUINT(&(bmp->Header.HPixelsPerMeter), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUINT(&(bmp->Header.VPixelsPerMeter), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUINT(&(bmp->Header.ColorsUsed), f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!ReadUINT(&(bmp->Header.ColorsRequired), f)) return BMP_IO_ERROR;

return BMP_OK;

}

int WriteHeader(BMP* bmp, FILE* f)

{

if (bmp == NULL || f == NULL){return BMP_INVALID_ARGUMENT;}

if (!WriteUSHORT(bmp->Header.Magic, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUINT(bmp->Header.FileSize, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUSHORT(bmp->Header.Reserved1, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUSHORT(bmp->Header.Reserved2, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUINT(bmp->Header.DataOffset, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUINT(bmp->Header.HeaderSize, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUINT(bmp->Header.Width, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUINT(bmp->Header.Height, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUSHORT(bmp->Header.Planes, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUSHORT(bmp->Header.BitsPerPixel, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUINT(bmp->Header.CompressionType, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUINT(bmp->Header.ImageDataSize, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUINT(bmp->Header.HPixelsPerMeter, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUINT(bmp->Header.VPixelsPerMeter, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUINT(bmp->Header.ColorsUsed, f)) return BMP_IO_ERROR;

if (!WriteUINT(bmp->Header.ColorsRequired, f)) return BMP_IO_ERROR;

return BMP_OK;

}

int ReadUINT(UINT* x, FILE* f)

{

UCHAR little[4];

if (x == NULL || f == NULL){return 0;}

if (fread(little, 4, 1, f) != 1){return 0;}

*x = (little[3] << 24 | little[2] << 16 | little[1] << 8 | little[0]);

return 1;

}

int ReadUSHORT(USHORT *x, FILE* f)

{

UCHAR little[2];

if (x == NULL || f == NULL){return 0;}

if (fread(little, 2, 1, f) != 1){return 0;}

*x = (little[1] << 8 | little[0]);

return 1;

}

int WriteUINT(UINT x, FILE* f)

{

UCHAR little[4];

little[3] = (UCHAR)((x & 0xff000000) >> 24);

little[2] = (UCHAR)((x & 0x00ff0000) >> 16);

little[1] = (UCHAR)((x & 0x0000ff00) >> 8);

little[0] = (UCHAR)((x & 0x000000ff) >> 0);

return (f && fwrite(little, 4, 1, f) == 1);

}

int WriteUSHORT(USHORT x, FILE* f)

{

UCHAR little[2];

little[1] = (UCHAR)((x & 0xff00) >> 8);

little[0] = (UCHAR)((x & 0x00ff) >> 0);

return (f && fwrite(little, 2, 1, f) == 1);

}

#endif

Екранна форма з результатами роботи програми

Будую графіки для n = (1,2,…,10); k = 3,4,5.

Для спрощення вважаю, що поліном для відповідних значень K буде прирівнюватися до n3, n4 та n5 , оскільки ці значення є тою адитивною складовою в поліномі, яка найшвидше зростає.

:::

Висновки

Під час підготовки, виконання та оформлення звіту до даної лабораторної роботи я ознайомилась з асимптотичними характеристиками складності та класами складності алгоритмів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас