Ім'я файлу: Сенсорне виховання.doc
Розширення: doc
Розмір: 50кб.
Дата: 21.02.2022
скачати
Пов'язані файли:
5.docx
Лаба 4_РТП_СЗІ_Кліщ Богдан.docx
Лаба 5_РТП_СЗІ_Кліщ.docx
Тести, статистика праці.docx
Реферат Лесько П.В. Авторське право ЕЛЕП-11.docx.doc
Індивідуальна нормативне.docx
lab2.docx
ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У САМБОРІ.docx
ШАБЕЛЬКО КУРСОВА.docx
Розраха.docx
Сучасні методики здорового харчування.docx
Звіт до БД 2.docx
звіт_від_ред.docx
lab_8_Kravets.docx
Сєрий.docx
СПЗ_ЛАБ_1.docx
lab5_бд.docx
Фізика5 Моя лаба.doc
Вебинар англ.docx
5.docx
ЛР 3 ФДП.docx
Методичка до ПЗ №5-6.doc
зразок РГР 2021 (1).docx
курсова 1.docx
Міністерство_освіти_та_науки_України_PI.docx
Контрольна робота Павло Коцаба.docx
Метод Баркера.docx
Grej_R._S.docx
знайомий реферат.docx
ОКРО.docx
Zvit№1ПСМ.doc

Міністерство освіти і науки Укрїни

Глухівський національний педагогічний університет

Імені Олександра Довженка
Кафедра психологія(загальна ,вікова ,педагогічна,основи психодіагностики)

Реферат

З дисципліни «Психологія»

На тему:

«Розвиток сенсорної культури особистості»

Студентки 1курсу18-15 П

Напрямку підготовки 013

Спеціальності «Початкова освіта»

Шишко А.І.
Перевірив:Тищенко Л.І.

Глухів 2017

План.

1.Вступ.Поняття сенсорної культури

2.Сенсорні процеси

3.Вивчення розвитку сенсорної культури вченими

4.Значення сенсорної культури для розвитку дитини

5.Список літератури

1.Вступ.Поняття сенсорної культури

Сенсорна культура дитини - Це розвиток у дітей сенсорних процесів (відчуттів, сприйняття, уявлень).

Значення сенсорного розвитку в ранньому та дошкільному дитинстві важко переоцінити. Саме цей вік найбільш сприятливий для вдосконалення діяльності органів чуття, нагромадження уявлень про навколишній світ. Видатні зарубіжні вчені в області дошкільної педагогіки (Ф. Фребель, М. Монтессорі, О. Декролі), а також відомі представники вітчизняної дошкільної педагогіки і психології (Е. І. Тихеева, А. В. Запорожець, А. П. Усова, Н . П. Сакулина і ін.) справедливо вважали, що сенсорне виховання, спрямоване на забезпечення повноцінного сенсорного розвитку, є однією з основних сторін дошкільного виховання.

Сенсорне виховання - Це цілеспрямований розвиток, вдосконалення у дітей способів чуттєвого пізнання і вдосконалення відчуттів, сприйнять, уявлень.

Сенсорне виховання - цілеспрямовані педагогічні дії, що забезпечують формування чуттєвого досвіду і вдосконалення відчуттів і сприйняття.Сенсорне виховання, спрямоване на формування повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, служить основою пізнання світу, першим ступенем якого є чуттєвий досвід. Успішність розумового, фізичного, естетичного виховання значною мірою залежить від рівня сенсорного розвитку дітей, тобто, від того, наскільки абсолютно дитина чує, бачить, відчуває оточення.
2.Сенсорні процеси

Сенсорні процеси (опущення, сприйняття) нерозривно пов'язані з діяльністю органів почуттів. Відчуття і сприйняття - безпосереднє чуттєве пізнання дійсності.

З сприйняття предметів і явищ навколишнього світу починається пізнання. Всі інші форми пізнання - запам'ятовування, мислення, уява - будуються на основі образів сприйняття, є результатом їх переробки. Тому нормальний розумовий розвиток неможливий без опори на повноцінне сприйняття.

Сенсорний розвиток становить, з одного боку, фундамент загального розумового розвитку дитини, з іншого боку, має самостійне значення, так як повноцінне сприйняття необхідно і для успішного навчання дитини в дитячому саду, в школі і для багатьох видів праці.

Велика роль сенсорних процесів в художній творчості.

Сенсорні процеси мають велике значення для формування індивідуальних здібностей дитини. Більшість цих здібностей має яскраво виражену сенсорну основу.

Завдання і зміст сенсорного виховання

Завдання сенсорного виховання:

1) формування у дітей систем перцептивних дій;

2) формування у дітей систем сенсорних еталонів - узагальнених уявлень про властивості, якостях і відносинах предметів;

3) формування у дітей умінь самостійно застосовувати системи перцептивних дій і системи еталонів в практичній і пізнавальній діяльності.
Зміст сенсорного виховання являє собою коло властивостей і якостей, відносин предметів і явищ, які повинні бути освоєні дитиною дошкільного віку. Зміст повинен охоплювати все різноманіття сенсорних характеристик навколишнього світу (різноманіття сенсорних еталонів і перцептивних дій, т. Е. Способів обстеження).

Сенсорне виховання, спрямоване на формування повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, служить основою пізнання світу, першим ступенем якого є чуттєвий досвід. Успішність розумового, фізичного, естетичного виховання значною мірою залежить від рівня сенсорного розвитку дітей, тобто, від того, наскільки абсолютно дитина чує, бачить, відчуває оточення.

Сенсорний розвиток, з одного боку, складає фундамент загального розумового розвитку дитини, з іншого боку, має самостійне значення, оскільки повноцінне сприйняття потрібне і для успішного навчання дитини в дитячому саду, в школі, і для багатьох видів праці.

3.Значення сенсорної культури для розвитку дитини

Сенсорний розвиток дитини - це розвиток її сприйняття і формування уявлень про зовнішні властивості предметів : їх формі, кольорі, величині, положенні в просторі, а також запаху, смаку і тому подібне. Значення сенсорного розвитку в ранньому і дошкільному дитинстві важко переоцінити. Саме цей вік найбільш сприятливий для вдосконалення діяльності органів чуття, накопичення уявлень про навколишній світ. Сенсорне виховання, спрямоване на забезпечення повноцінного сенсорного розвитку, є однією з основних сторін дошкільного виховання. Сучасна методика сенсорного виховання спрямована передусім на формування пізнавальної активності дитини. Для цього вона повинна володіти процедурою обстеження залежно від його мети. Перед конструюванням, наприклад, головну увагу звертають на будову, основні вузли кріплень, розглядають предмет з різних боків для визначення його форми. Перед малюванням увагу дітей зосереджують на контурі предмета. Для цього вихователь пропонує обвести пальцем або долонею його зовнішню частину, рухом руки у повітрі відтворити його форму. Характер обстеження предметів залежить від наступної продуктивної діяльності дітей. Під час організації діяльності дошкільників виокремлюють такі головні моменти:

а) сприймання цілісного предмета, створення загального враження про нього;

б) виокремлення основних частин предмета, визначення їх властивостей;

в) визначення просторового розміщення одних частин відносно інших (вище, нижче, ліворуч, праворуч);

г) виокремлення дрібніших частин предмета і з'ясування їх просторового розміщення щодо основних;

ґ) повторне цілісне сприймання предмета, закріплення враження.

У цій послідовності обстежують найрізноманітніші предмети, тому таке обстеження називають узагальненим.

Отже, способи обстеження, які застосовуються у сенсорному вихованні залежать від характерних властивостей предметів (колір, форма, звук, запах тощо) і його мети. Спрямовані вони на організацію пізнавальних дій дитини, формування її розумової активності.

У дошкільному закладі сенсорне виховання здійснюється на заняттях і у повсякденному житті, під час різноманітної діяльності дітей. Усі його форми спрямовані на створення у дітей багатого чуттєвого досвіду, здатності орієнтуватися в різноманітних властивостях предметів, на виховання культури сприймання, уважності, здатності реагувати на безпосередній вплив явищ дійсності.

4.Вивчення розвитку сенсорної культури вченими

Проблема сенсорного розвитку і|та| виховання дітей завжди була в центрі уваги українських та російських психологів і|та| педагогів.

У кінці|в кінці| XIX - початку|началі| XX ст.|ст| проблема сенсорного розвитку і|та| виховання привертала пильну увагу В. М. Бехтерева, П. Ф. Каптерева, И.А. Сікорського, Е.И. Тихеевой. Особливий інтерес до цієї проблеми проявляла|виявляла| і|та| М. М. Манасеина. Спираючись|обпиратися| на новітні|найновіші| досягнення медицини, фізіології, використовуючи численні|багаточисельні| праці зарубіжних авторів, вона розробила оригінальну концепцію сенсорного розвитку і|та| виховання.

Сенсорний розвиток, з одного боку, складає фундамент загального|спільного| розумового розвитку дитини, з іншого боку, має самостійне значення, оскільки|тому що| повноцінне сприйняття потрібне|необхідне| і|та| для успішного навчання дитини в дитячому саду, в школі, і|та| для багатьох видів праці.

Поняття "Сенсорна культура" увійшло до дошкільної педагогіки завдяки роботам М. Монтессори. Проте|однак| вона вважала|рахувала|, що для придбання|надбання| такої культури вистачає систематично вправляти органи чуття дитини в розрізненні форми, кольору|цвіту|, величини і|та| інших властивостей предметів. Така точка зору була помилковою, вона не враховувала, що розвиток дитини докорінно|корінним чином| відрізняється від розвитку дитинчат тварин. Дитина розвивається шляхом "соціального спадкоємства", яке, на відміну від спадкоємства біологічного, припускає|передбачає| не вправа природжених|уроджених| здібностей, а придбання|надбання| нових при засвоєнні громадського|суспільного| досвіду|досліду|. Сенсорна культура дитини - результат засвоєння ним сенсорної культури, створеної людством (загальноприйняті уявлення про колір|цвіт|, форму і|та| інші властивості речей).
Дитина в житті стикається з|із| різноманіттям форм, фарб|барв| і|та| інших властивостей предметів, зокрема іграшок і|та| предметів домашнього|хатнього| ужитку|побуту|. Він знайомиться|ознайомлюється| і|та| з|із| витворами мистецтва - музикою, живописом, скульптурою. Малюка|маляти| оточує природа з|із| усіма її сенсорними ознаками - багатоквіттям|, запахами, шумами. І звичайно, кожна дитина, навіть без цілеспрямованого|ціленаправленого| виховання, так або інакше, сприймає усе це. Але якщо засвоєння відбувається стихійно, без розумного педагогічного керівництва дорослих, воно нерідко виявляється поверхневим, неповноцінним. Адже відчуття і сприйняття піддаються розвитку, вдосконаленню, особливо в період дошкільного дитинства. Тут-то і приходить на допомогу сенсорне виховання - послідовне планомірне ознайомлення дитини з сенсорною культурою людства. Сенсорне виховання - цілеспрямовані педагогічні дії, що забезпечують формування чуттєвого досвіду і вдосконалення відчуттів і сприйняття.
Отже, сенсорний розвиток дитини – це розвиток її відчуттів і сприймань. Відчуття та сприймання у дітей дошкільного віку розвиваються досить інтенсивно, під впливом виховання, в процесі засвоєння дитиною знань і вмінь.

5.Список літератури
Венгер Л. А. Восприятие и обучение. М., 1969.

Волков Б. С., Волкова Н. В. Детская психология: Логические схемы. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. 256 с.

Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. – СПБ.: Издательство «Союз», 2004. – 224 с.

Выготский Л. С. Лекции по психологии — СПб.: Союз, 2004. — 142 c.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас