Ім'я файлу: звіт_від_ред.docx
Розширення: docx
Розмір: 868кб.
Дата: 21.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
5.docx
Лаба 4_РТП_СЗІ_Кліщ Богдан.docx
Лаба 5_РТП_СЗІ_Кліщ.docx
Тести, статистика праці.docx
Реферат Лесько П.В. Авторське право ЕЛЕП-11.docx.doc
Індивідуальна нормативне.docx
lab2.docx
ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У САМБОРІ.docx
ШАБЕЛЬКО КУРСОВА.docx
Розраха.docx
Сучасні методики здорового харчування.docx
Звіт до БД 2.docx
lab_8_Kravets.docx
Сєрий.docx
Сенсорне виховання.doc
СПЗ_ЛАБ_1.docx
lab5_бд.docx
Фізика5 Моя лаба.doc
Вебинар англ.docx
5.docx
ЛР 3 ФДП.docx
Методичка до ПЗ №5-6.doc
зразок РГР 2021 (1).docx
курсова 1.docx
Міністерство_освіти_та_науки_України_PI.docx
Контрольна робота Павло Коцаба.docx
Метод Баркера.docx
Grej_R._S.docx
знайомий реферат.docx
ОКРО.docx
Zvit№1ПСМ.doc

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»Звіт

з практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи на тему:

" Дослідженння і аналіз особливостей побудови та розвитку перспективних засобів відображення об'ємної інформації"
   (Research and analysis of features of attraction and development of perspective means of display of capacity information)

Виконав:

студент групи ТРРП-21

Кліщ Б.В.

Перевірив:

ст. викл. кафедри РЕПС

Матієшин Ю.М.


Львів 2021

ЗМІСТ
Завдання на практику 3

Загальна інформація про організацію 4

Організація роботи, правила внутрішнього розпорядку та службового етикету 6

Інструктажі 6

Техніка безпеки та охорона праці 7

Протипожежна безпека 9

Типи 3D дисплеїв. 10

Технологія голографії 13

Висновки 16

Список використаної літератури 17


Завдання на практику


 1. Ознайомитись з організацією роботи бази практики, правилами внутрішнього розпорядку та службового етикету. Пройти обов’язкові інструктажі з охорони праці, техніки безпеки.

 2. Шляхом проведення огляду наявних друкованих та електронних інформаційних джерел виконати аналіз сучасних методів і перспективних засобів відображення інформації.

 3. Ознайомитись з основними параметрами та особливостями існуючих перспективних засобів відображення інформації.

 4. Узагальнити та систематизувати зібрану інформацію у вигляді звіту про практику.


Загальна інформація про організацію


Переддипломна практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи проходила в товаристві з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТРЕМБУД скорочено ТОВ “Інвестрембуд”. Пропонує повний спектр високоякісного обладнання, системи охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереження.

Проектування, встановлення та обслуговування:

 • систем відеонагляду;

 • охоронної сигналізації;

 • пожежної сигналізації;

 • систем оповіщення;

 • установок блискавкозахисту;

 • димовидалення;

 • електрика;

 • систем пожежогасіння;

 • структурованих кабельних систем (комп’ютерно - телефонна мережа);

 • міні АТС;

 • систем контролю доступом;

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

Системи безпеки - це готові комплексні рішення, що забезпечують спостереження і контроль за об'єктами будь-якого призначення. Такі системи надають можливість віддалено спостерігати за територіями і будівлями в режимі реального часу і своєчасно реагувати на виникнення небезпечних моментів, попереджати розвиток неправомірних ситуацій.

Охоронні системи - дуже гнучка галузь, яка постійно вдосконалюється, при цьому основна тенденція розвитку даного ринку зберігається: розробка та впровадження обладнання з покращеними характеристиками при оптимальному співвідношенні «ціна-якість». Індивідуальний підхід при монтажі систем охоронної сигналізації гарантує врахування всіх особливостей конкретного приміщення, тим самим забезпечуючи виконання ним захисної функції. Один з найбільш затребуваних напрямків нашої компанії – відеоспостереження. Сьогодні, відеонагляд, в складі комплексної охоронної системи, дозволяє контролювати обстановку не тільки зовнішніх територій, а й внутрішніх приміщень приватних осіб, державних, а також комерційних організацій.

Пожежна безпека - незамінний комплекс для ефективного захисту свого майна від загорянь, в який входять системи димовидалення, блискавкозахист та заземлення.

Надійне обладнання системи пожежної сигналізації вчасно виявляє і сповіщає відвідувачів об'єкта про появу диму або вогню. Обробка тривожного сигналу займає лічені секунди, після чого пожежа може бути погашена за допомогою системи пожежогасіння. Охоронний сповіщувач спрацьовує або за рахунок значного підвищення кімнатної температури, або сильного задимлення, в результаті якого відбувається заломлення світла.

Пожежна сигналізація встановлюється в місцях масового скупчення людей: торгівельні центри, концертні зали, бібліотеки, школи, магазини. Крім того, систему можна зустріти в офісах великих і дрібних компаній, банківських відділеннях, автомобільних стоянках, а також в приватних будинках і під'їздах багатоповерхівок.

Організація роботи, правила внутрішнього розпорядку та службового етикету


1.1. Вчасно приходити на роботу без запізнень.

1.2. Виконувати ту роботу, яка запланована на робочий день згідно із календарним планом проходження практики та завданням на практику.

1.3. Дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.

1.4. Під час знаходження на території бази практики дотримуватись правил вірусологічної безпеки.

1.5. Перед початком роботи перевірити справність електрообладнання, розеток, штекерів, електропроводки та заземлення (візуальним способом).

1.6. Під час виконання робіт із обладнанням та приладами дотримуватись норм безпечних методів праці.

1.7. Після завершення роботи привести своє робоче місце в порядок, прибрати зайві предмети та сміття, вимкнути електроживлення всіх приладів та обладнання, привести свій одяг у порядок, ретельно помити руки та обличчя теплою водою з милом, доповісти про виконану роботу керівнику практики від бази практики.

1.8. Протягом всього часу проходження практики дотримуватись норм поведінки та службового етикету:

- взаємна доброзичливість, вимогливість та повага між людьми, шанування особистої гідності людини, її національних і релігійних почуттів;

- сумлінне ставлення до навчання та праці;

- дбайливе ставлення до об'єктів, території та майна: дотримання законності та правопорядку, встановлених державою.

Інструктажі


Усі працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу і при подальшій роботі, повинні проходити на підприємстві навчання в формі інструктажів з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих

Техніка безпеки та охорона праці


За характером і часом проведення інструктажі з питань техніки безпеки та охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці в кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному для цього приміщенні: з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження практики; у разі екскурсії на підприємство; з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО, при оформленні або зарахуванні до ЗО. Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником підприємства. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці індивідуально або з групою осіб одного фаху з працівником: новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; який буде виконувати нову для нього роботу; відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві. Проводиться з вихованцями, учнями та студентами СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО: на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навчальний процес пов'язаний із застосуванням небезпечних або шкідливих хімічних, фізичних, біологічних факторів, у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних знаряддях, при проведенні заходів за межами території ЗО; перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо; на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми) навчального плану (програми) – із загальних вимог безпеки, пов'язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять. Проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтовного переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці; для решти робіт – 1 раз на 6 місяців. Проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Позаплановий інструктаж проводиться: з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці: при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці; при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо; при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються працівником; при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів. З вихованцями, учнями, студентами – в кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж, тощо. Проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою; при ліквідації аварії, стихійного лиха; при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження або інші документи. Проводиться з вихованцями, учнями, студентами ЗО в разі організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи, тощо). Проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються в залежності від виду робіт, що ними виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер, тощо).

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

Протипожежна безпека


1. При раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути послідовно обладнання та прилади і витягнути штепсельні вилки з розеток [4].

2. При виявленні ознак горіння (дим, запах гару), вимкнути всю апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів для його ліквідації, повідомити керівника робіт, не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

3. В разі виникнення пожежі негайно повідомити пожежну частину (за номером тел. 101), вжити необхідних заходів для евакуації людей і приступити до гасіння первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники).

4. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу (за номером тел. 103).

Актуальність теми

Останнім часом про 3D дисплеї багато пишуть, але, як правило, мова йде про будь-яку конкретну модель або модельний ряд конкретного виробника. Нечисленні ж оглядові статті містять описи випадкового набору з очок, шоломів і, власне, 3D дисплеїв.

Практично відсутня класифікація існуючих 3D дисплеїв, що призводить до заплутаної термінології.

Метою роботи буде систематизувати технології відтворення 3D. Правда, велика їх частина існує у вигляді патентів і описів, набагато менше "живих" прототипів, і вже зовсім мала частина реалізована.
Тривимірне зображення в останній час набуває широкого розвитку за рахунок відкриття нових матеріалів з нелінійними властивостями. Різні методи формування тривимірного зображення дали сильний поштовх для створення різних технологій, які використовуються в багатьох сферах, таких як – медицина, сфера розваг, експериментальна фізика, побут та інше. В різних наукових лабораторіях зібрані результати досліджень великої кількості матеріалів з нелінійними властивостями. Основні проблеми пов’язані із: складністю створення таких систем, щоб їх можливо було використовувати в промисловому виробництві, формуванням композитних матеріалів (які складаються з нелінійних матеріалів), які мають всі потрібні характеристики, та зручних методів формування тривимірного зображення. В цій роботі будуть представленні сучасні методи та матеріали для формування тривимірного зображення. Не дивлячись на те, що на даний момент існує велика кількість робіт присвячених технологіям, матеріалам, методам формування тривимірного зображення в різного виду середовищах, ця область не має не стоїть на місті, а отже потребує широкого погляду на весь об’єм інформації, яка існує на даний час. Виходячи з цього, виникає потреба в об’єднанні всієї існуючої інформації по даній тематиці для ознайомлення широкої та наукової публіки з останніми досягненнями в даній області та, звичайно, аналізу даної області та її перспектив в майбутньому.

Типи 3D дисплеїв.


Сучасні стереомонітори можна розділити на декілька типів за їхніми способами стереовізуалізації:

 1. Стереодисплеї

 2. Голографічні дисплеї

 3. Волюметричні дисплеї


Голографічні та волюметричні дисплеї не не отримали масового розповсюдження та представляють себе в основних лабораторних чи демонстраційних макетах.

Стереоскопічні монітори використовують як засіб стереовізуалізаціі стереоскопію і набули найбільшого розвитоку. Такі монітори комп'ютерів використовують два ракурси об'ємної сцени, один з яких призначений для лівого, а інший - для правого ока. стереоскопічні монітори, в свою чергу, діляться на автостереоскопічні (які не потребують додатково використання окулярів для поділу лівого і правого зображень стереопари) і ті, які мають на використовують полегшені поляризаційні окуляри. Комп'ютерна автостереоскопія отримала розвиток завдяки винаходу LCD-моніторів. Останнім часом почалося масове виробництво моделей апертурно-растрових автостереоскопічних стереодисплеїв на основі застосування ефекту бар'єру паралакса. Бар'єр паралласка є ще один додатковий вбудований ЖК-екран. В режимі моно цей екран повністю прозорий, а при активації стереорежимі є сіткою з вертикальних непрозорих смуг, які створюють тіні від лампи в потрібних місцях екрану.а) стереорежим (бар’єр параллакса увімкнений) б) стереорежим (бар’єр параллакса вимкнений)

Рисунок 1. Спрощена схема принципу проботи апертурно-растрового автостереодисплея.

Як можна побачити на рисунку 1, метод автостереоскопії досить простий і не вимагає додаткових конструкцій, зовні автостереомонітори виглядають так само, як звичайні LCD-дисплеї.

«Інтерлейсний» стереодисплеї використовують давно відомий принцип черезстрічкового стерео (принцип тимчасового поділу, інтерлейсний режим), виводячи його на новий рівень. У таких дисплеях, завдяки появі LCD-технологій, став можливим одночасний, а не послідовний висновок на екран двох складових стереопари. Одна половина стереопари виводиться на парних рядках, інша - на непарних. Крім того, ліве і праве зображення мають ортогональну лінійну або протилежно спрямовану кругову поляризацію, завдяки чому відбувається поділ зображень для лівого і правого очей при перегляді через поляризаційні окуляри. У порівнянні з черезрядковим стерео, яке виходило за допомогою CRT-монітора і затворів очок, прогрес є:

• LCD-монітор більш компактний,

• зображення чіткіше,

• прибрано мерехтіння, властиве електронно-променевого дисплею,

• поляризаційні окуляри набагато легші і зручніші, ніж затворні,

• як і раніше відсутні обмеження на відеокарту.

Крім того, вартість інтерелейсних стереодисплеїв не надто висока, а останнім часом з'являються і зовсім недорогі моделі.

Проте, нікуди не поділися такі проблеми, як:

• втрата розширення,

• підвищена стомлюваність від розглядання довгий час нерівного, «полосчатого» зображення,

• обмежена підтримка професійним програмним забезпеченням, в першу чергу драйверами OpenGL,

• погана чіткість елементів інтерфейсу в віконному режимі.

Перспективи розвитку стереотелебачення

Шляхи та форми розвитку телевізійного мовлення визначаються необхідністю підвищення якості параметрів телевізійного зображення, та збільшення його відповідності оригіналу. Черговим кроком розвитку буде створення телебачення з підвищеною кількістю рядків, збільшенням розміру екрана відтворюючого пристрою зі зміною формату кадру – перехід до широкоформатного телебачення. Крім того телебачення буде розвиватися шляхом удосконалення сервісного обслуговування телеглядачів – за рахунок використання процесорної та комп’ютерної техніки. Удосконалення системи СКТБ є можливим шляхом створення багато ракурсних та голографічних телевізійних систем.

Технологія голографії


Гологра́фія –– набір технологій для точного запису, відтворення і переформатування хвильових полів. Це спосіб одержання об'ємних зображень предметів на фотопластинці (голограми) за допомогою когерентного випромінювання лазера. Голограма фіксує не саме зображення предмета, а структуру відбитої від нього світлової хвилі (її амплітуду та фазу). Для отримання голограми необхідно, щоб на фотографічну пластинку одночасно потрапили два когерентних світлових пучки: предметний, відбитий від об'єкта та опорний — що проходить безпосередньо від лазера. Світло обох пучків інтерферує, створюючи на пластинці чергування дуже вузьких темних і світлих смуг — інтерференційну картину.

Різновиди голограм

Голограми діляться на кілька видів, кожен з яких відповідає різним вимогам виробників. З-D-голограми здатні передавати тривимірний ефект і глибину реальної моделі. При створенні даного виду голограм завжди використовують модель в масштабі 1: 1. Таким чином, при сильному направленому промені світла буде створений приголомшливий оптичний ефект.

На відміну від З-D-голограм, 2-D-голограми засновані на двомірній графіці та здатні містити всю інформацію в одній площині. Такі голограми не вимагають сильного джерела світла і мають діамантовий блиск. 2-D / 3-D-голограми засновані на двох або трьох наборах двомірної графіки і відрізняються тим, що вся інформація розташована в двох і більш площинах зображення, які створюють ефект перспективи. Даний вид голограм є найбільш популярним за рахунок чітких контурів малюнка і світних фарб, які видно в різних умовах освітлення.

Крім того, існують цифрові голограми — Digital Image. Вони відрізняються тим, що зображення створюється на комп'ютері і ґрунтується на одному рівні. Таке зображення складається з растрових точок і дозволяє створювати ефект руху, а також передавати специфічну гру фарб. Ще одним видом голограм, заснованих на одній площині, є геліограмми. Вони базуються на лінійній графіці і дозволяють створити комбінацію графічних елементів з ефектом руху.

Повністю комп'ютерною технологією створення голограм є Trustseal. Дана оптична захисна структура дозволяє досягти найбільш чіткого і яскравого зображення, а також забезпечує більшу кількість всіляких оптичних ефектів, що значно підвищує ступінь захисту. Такі зображення можуть бути кольоровими і можуть змінювати відтінки при повороті в різні сторони по всіх осях. Графічна інформація такого роду перетворюється в голографічному процесі, як в одноколірну, так і в багатобарвну. Певні кольори видно в залежності від кута зору під час розгляду голограми. При направленому світлі краю і кольору голограми стають чіткими і світлими, а при звичайному освітленні кольору втрачають свій контраст.

Джерела випромінювання

Голограма є записом інтерференційної картини, тому важливо, щоб довжини хвиль (частоти) об'єктного і опорного променів з максимальною точністю збігалися один з одним, і різниця їх фаз не змінювалася протягом усього часу запису (інакше на пластинці не запишеться чіткої картини інтерференції). Тому джерела світла повинні випромінювати електромагнітне випромінювання з дуже стабільною довжиною хвилі в достатній для запису часовому діапазоні. Вкрай зручним джерелом світла є лазер. До винаходу лазерів голографія практично не розвивалася (замість лазера використовували дуже вузькі лінії в спектрі випускання газорозрядних ламп, що дуже ускладнює експеримент). Нині голографія пред'являє одні з найжорсткіших вимог до когерентності лазерів. Найчастіше когерентність прийнято характеризувати довжиною когерентності — тієї різниці оптичних шляхів двох хвиль, при якій контраст інтерференційної картини зменшується вдвічі в порівнянні з інтерференційною картиною, яку дають хвилі, що пройшли від джерела однакову відстань. Для різних лазерів довжина когерентності може становити від часток міліметра (потужні лазери, призначені для зварювання, різання та інших застосувань, невимогливих до цього параметру) до сотень і більше метрів (спеціальні, так звані одночастотні лазери).

Висновки


Переддипломна практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи проходила в товаристві з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТРЕМБУД. Під час проходження переддипломної практики було проведено ознайомлення з базою практики, правилами внутрішнього розпорядку та службового етикету. Було проведено ознайомлення з низкою літературних та електронних інформаційних джерел на тему особливостей побудови, параметрів та розвитку роботи 3D дисплеїв. Здобуті знання будуть використані для виконання магістерської кваліфікаційної роботи.

Список використаної літератури


 1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Підручник / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – К.: Каравела, 2006. – 288 с.

 2. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів усіх напрямків і форм навчання / В.М. Барановський, М.І. Підгурський, C.Ю. Мариненко. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 151 с.

 3. Роянов О.М. Пожежна безпека виробництв: Курс лекцій / О.М. Роянов. – Харків: НУЦЗУ, 2016. – 420 с.

 4. http://irb.org.ua/pro-nas.html

 5. http://mir-3d-world.ipo.spb.ru/about.htm

 6. Журнал PC Magazine/RE №08/2008 (страница 16 из 19)

 7. http://uk.wikipedia.org/wiki/Голографія

скачати

© Усі права захищені
написати до нас