Ім'я файлу: зразок РГР 2021 (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 252кб.
Дата: 17.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
5.docx
Лаба 4_РТП_СЗІ_Кліщ Богдан.docx
Лаба 5_РТП_СЗІ_Кліщ.docx
Тести, статистика праці.docx
Реферат Лесько П.В. Авторське право ЕЛЕП-11.docx.doc
Індивідуальна нормативне.docx
lab2.docx
ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У САМБОРІ.docx
ШАБЕЛЬКО КУРСОВА.docx
Розраха.docx
Сучасні методики здорового харчування.docx
Звіт до БД 2.docx
звіт_від_ред.docx
lab_8_Kravets.docx
Сєрий.docx
Сенсорне виховання.doc
СПЗ_ЛАБ_1.docx
lab5_бд.docx
Фізика5 Моя лаба.doc
Вебинар англ.docx
5.docx
ЛР 3 ФДП.docx
Методичка до ПЗ №5-6.doc
курсова 1.docx
Міністерство_освіти_та_науки_України_PI.docx
Контрольна робота Павло Коцаба.docx
Метод Баркера.docx
Grej_R._S.docx
знайомий реферат.docx
ОКРО.docx
Zvit№1ПСМ.doc

1. Варіант №7

U В

Uн В

Pн кВт

nн об/хв

η %

cosφн

Км

Кі

380

380/220

30

2800

88,2

0,81

3,5

6,5

Існують два основних види з’єднання обмоток статора асинхронного двигуна: зіркою і трикутником. Основним є забезпечення номінальної фазної напруги двигуна. Тому, якщо напруга мережі U дорівнює Uн, то обвитки статора з’єднують “трикутником”. Якщо ж , то – “ зіркою”.

U= Uн=380В – трикутник

Uн = = 220В – зірка
2. Кожну з обмоток статора асинхронного двигуна еквівалентуємо послідовно з’єднаними резистором Rф та індуктивним опором Хф (рис.1)а. б.

Рис.1. Заступна схема статорної обмотки асинхронного двигуна при сполученні фаз зіркою (а) і трикутником (б)
Наближено параметри Rф, Хф визначають за паспортними даними двигуна:
Ом; Ом (1.1)

3. У наведеному на рис.1 симетричному трифазному колі значення фазного струму визначається за формулою:
А (1.2)

Лінійні струми при з’єднанні фаз двигуна “зіркою” дорівнюють фазним ( ), а при з’єднанні “трикутником” – у раз більші за фазні ( А).

Потужність симетричного споживача знаходимо як потроєну потужність однієї з фаз
, (1.3)

відтак
, . (4.4)
Струми фаз

A;

A;

A.

Струми ліній

A;

A.

Покази ватметрів

Вт;

Вт.

Сумарна потужність

Вт.
4. Вибір вимірювальних приладів здійснюється за величиною максимального граничного значення вимірюваної величини та класом точності, за видом вимірюваної величини (струм, напруга чи потужність), із врахуванням характеру вимірювальної величини (постійний, змінний, трифазний чи імпульсний). При цьому необхідно забезпечити умову

ХХн, (1.6)

деХ — розрахункове значення вимірюваної величини, Хн — верхня границя вимірювального приладу.

Для ватметрів необхідно забезпечити цю умову для струмової (ІІ н ) та напругової ( U Uн) обвиток.

За необхідності розширення границь вимірювання струму, напруги та потужності застосовують вимірювальні трансформатори струму та напруги.

Основним чинником, який впливає на похибку вимірювання є клас точності вимірювального приладу. Згідно Державного стандарту всі вимірювальні прилади відносяться до таких класів точності:

0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.

Вольтметр

U= Uн=380В

З табл.

Э533

електромагнітна

450В

0,5

20-40-80-100кОм
Амперметр

А

Тр-р струму

З табл.

И515

0,1

5; 10; 25; 50

5

0,4

50

Амперметр

Э525

електромагнітна

1 - 2,5 – 5 А

0,5


Ватметр

Д5056/1

електродинамічна

5;

450

0,1

5 10-3


Имірювання напруги

Вимірювальні прилади вибираємо на підставі проведених розрахунків та з умови забезпечення контролю лінійного струму, напруги та потужності трифазного кола з відносною похибкою 2% (табл.2). Відносну похибку використовують для кількісної характеристики якості вимірювання і визначають як відношення абсолютної похибки до істинного значення вимірюваної величини, а практично – до виміряного значення (результату вимірювань)

(1.7)

Відносна похибка вимірювання напруги


Відносна похибка вимірювання струму містить дві складові:


Відносна похибка вимірювання потужності містить дві складові:звідки визначається граничне значення абсолютної похибки вимірювання

напруги

,

СтрумуПотужностіРезультат вимірювання у стандартизованій формі


Клас точності – це відношення граничного значення абсолютної похибки до певного встановленого, так званого нормувального значення ХН, за яке найчастіше використовують границю вимірювання (кінцеве Хк значення) даного діапазону (ХН= Хк)

(1.8)

Відповідно до обчисленого значення гр (заокруглюючи його в сторону збільшення) вибирають клас точності вимірювального приладу.

Після вибору вимірювальних приладів необхідно визначити відносну похибку вимірювання та порівняти її з допустимою, що задається. Якщо ж обчислена похибка буде більшою за допустиму, то необхідно вибрати вимірювальний прилад із іншими параметрами (Хн, кл.т.).
5. Відносна похибка вимірювання повного, активного та реактивного опору фази обмотки статора визначається:

(1.9)

де , , – граничні значення відносних похибок вимірювання напруги, струму й потужності , , - класи точності амперметра, вольтметра й ватметра ­, - границі вимірювання амперметра, вольтметра й ватметра, відносна похибка вимірювання відповідно напруги, струму й потужності.

6. Принципова електрична схема вимірювання фазного та лінійного струмів, лінійної напруги, потужності трифазного кола наведена на рис. 1.3.


Рис.1.3.

Основні метрологічні характеристики аналогових вимірювальних приладів


Таблиця 2.

Амперметри

Тип

Система

приладу

Граничне значення

вимірюваного струму

Ін (А)

Клас

точності

Внутрішній опірЭ525

електромагнітна

1 - 2,5 – 5 А

0,5

0,3 – 0,22 – 0,05 Ом

Д5054/4

електродинамічна

1 - 2,5 – 5 - 10 А

0,1

0,5–0,2–0,075–0,03 Ом

Вольтметри

Тип

Система

приладу

Граничне значення

вимірюваної напруги

Uн (В)

Клас

точності

Внутрішній опірЭ533

електромагнітна

150-300-450-600 В

0,5

20-40-80-100кОм

Д5015

електродинамічна

150-300-600 В

0,2

18-50-100 кОм

Ватметри

Тип

Система

приладу

Межа вимірювання

Клас

точності

Струм повного відхилення в колі напруги

За струмом

, А

За напругою

, В

Д5056/1

електродинамічна

5; 10

300-450-600

0,1

5 10-3

Д5030/2

електродинамічна

2,5

300-450-600

0,5

5 10-3Основні метрологічні характеристики вимірювальних трансформаторів струму


Тип

ВТС

Клас

точності

ВТС

Первинні номінальні струми, А

Вторинний номінальний струм, А

Номінальний опір, Ом

Номінальна

частота, Гц

И515

0,1

5; 10; 25; 50

5

0,4

50

И54

0,2

5; 10; 25; 50

5

0,7

50

скачати

© Усі права захищені
написати до нас