1   2   3
Ім'я файлу: Методичка до ПЗ №5-6.doc
Розширення: doc
Розмір: 423кб.
Дата: 20.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
5.docx
Лаба 4_РТП_СЗІ_Кліщ Богдан.docx
Лаба 5_РТП_СЗІ_Кліщ.docx
Тести, статистика праці.docx
Реферат Лесько П.В. Авторське право ЕЛЕП-11.docx.doc
Індивідуальна нормативне.docx
lab2.docx
ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У САМБОРІ.docx
ШАБЕЛЬКО КУРСОВА.docx
Розраха.docx
Сучасні методики здорового харчування.docx
Звіт до БД 2.docx
звіт_від_ред.docx
lab_8_Kravets.docx
Сєрий.docx
Сенсорне виховання.doc
СПЗ_ЛАБ_1.docx
lab5_бд.docx
Фізика5 Моя лаба.doc
Вебинар англ.docx
5.docx
ЛР 3 ФДП.docx
зразок РГР 2021 (1).docx
курсова 1.docx
Міністерство_освіти_та_науки_України_PI.docx
Контрольна робота Павло Коцаба.docx
Метод Баркера.docx
Grej_R._S.docx
знайомий реферат.docx
ОКРО.docx
Zvit№1ПСМ.doc


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

КОМПЛЕКСНІ ЛОГІСТИЧНІ РІШЕННЯ ПРИ ПОСТАВЦІ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ В КРАЇНИ ЄС
Ситуаційна вправа

Оптимальне ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ Поставки вантажу з України в КРАЇНИ ЄвропИ
Пивоварня “DOM Brewery” є одним з відомих виробників пива у Закарпатській області. Багаторічний досвід виробництва, накопичений компанією “DOM Brewery”, дозволяє отримувати якісний продукт за класичною технологією без додавання хімічних або інших неприродних додатків, барвникив, прискорювачів тощо.

На сьогоднішній день продукція пивоварні представлена на ринку торговельними марками: “Abbey Dunkel Ale”, “Cherry Ale”, “Witbier”, “Weibbier”, “Strawberries Ale”, “Northern Columbia Ale”, “Пшеничка” та “Пшеничне”. У виробничому процесі “DOM Brewery” використовує тільки високоякісні інгрідієнти: німецький солод, чеський і американський хміль та спеціально культивовані штами пивних дріжджів. Пивоварня обладнана сучасним європейським високотехнологічним устаткуванням. Діюча на підприємстві система управління якістю та безпечністю харчових продуктів сертифікована на відповідність міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 22000.

Щотижня з пакувальної ділянки відправляється близько 180 000 упакувань по 10 пляшок місткістю 0,5 л кожна. З пакувальної ділянки продукція направляється на склади підприємства, які розташовані у місці концентрації основних споживачів і є географічно віддаленими від місця розливу та пакування. “DOM Brewery” володіє 3-ма складами, загальна потужність яких 900000 дал в тиждень.

Зі складів доставка пива до 2-ох логістичних центрів (в м. Мукачево та м. Ужгород) здійснюється власним автопарком підприємства. Загальна потужність автомобілів відповідає потужності складів і навіть її перевищує.

Кожен дистрибутор може обслуговуватись із будь-якого із 3-ох складів. Дані про потреби логістичних центрів та тарифи перевезень подані в табл. 1.

Таблиця 1

Дані про потреби логістичних центрів та тарифи на перевезення

Дистрибутори

Потреба,

дал/тиждень

Тариф перевезень

із складу 1, грн./упакування

із складу 2, грн./упакування

із складу 3, грн./упакування

Дистрибутор 1

600000

7,0

4,8+0,1·р

7,2+0,1·р

Дистрибутор 2

300000

5,7+0,1·р

7,0

6,3


Завдання 1. Розрахунок оптимального плану перевезення запасів продукції до логістичних центрів

На першому етапі необхідно визначити: які логістичні центри обслуговуватимуться кожним складом, враховуючи, що потужність складу 1 становить 600 000 пляшок/тиждень, складу 2 – 700 000 пляшок/тиждень, складу 3 – 500 000 пляшок/тиждень, щоб досягнути мінімуму витрат на транспортування при повному задоволенні потреб споживачів.

Шляхом розв’язання транспортної задачі засобами MS Excel необхідно визначити сукупну мінімальну вартість перевезень запасів продукції з трьох складів до двох логістичних центрів, зокрема у м. Мукачево та м. Ужгород, та оптимальні обсяги поставок продукції у кожен логістичний центр.
Теоретичні відомості до Завдання 1

Транспортна задача (або задача прикріплення постачальників до споживачів) є одним з прикладів оптимізації на лінійних мережах. На сьогодні ця задача стала типовою для компаній, що мають виробничі потужності у різних місцях, кілька складів, ринків збуту та оптових баз.

У даній практичній роботі стратегічні рішення зводяться до визначення найбільш економного плану перевезення однорідного продукту з пунктів виробництва в пункти споживання та вибору оптимальних транспортних маршрутів, якими продукція з дистрибуційних центрів доставляється у кінцеві пункти призначення.

Класична транспортна задача лінійного програмування формулюється так: деякий однорідний продукт, що знаходиться у m постачальників Аі в обсягах одиниць відповідно необхідно перевезти n споживачам в обсягах одиниць. При цьому виконується умова, що загальний наявний обсяг продукції у постачальників дорівнює загальному попиту всіх споживачів. Відомі вартості перевезень одиниці продукції від кожного Аі-го постачальника до кожного Вj-го споживача, що подані як елементи матриці С:

Необхідно визначити план перевезень, за якого вся продукція була б вивезена від постачальників, повністю задоволені потреби споживачів і загальна вартість всіх перевезень була б мінімальною.

У такій постановці задачі ефективність плану перевезень визначається його вартістю і така задача має назву транспортної задачі за критерієм вартості перевезень.

Запишемо її математичну модель. Позначимо через обсяг продукції, що перевозиться від постачальника до споживача . Тоді умови задачі зручно подати у вигляді табл. 2.

Таблиця 2

У мова транспортної задачі

Споживачі

В1

В2

...

Вn

Постачальники

b1

b2

...

bn

A1

а1

с11

x11

с12

x12

...

с1n

x1n

A2

а2

с21

x21

с22

x22с2n

x2n

Am

аm

сm1

xm1

сm2

xm2сmn

xmn


Мають виконуватися такі умови:

  1. сумарний обсяг продукції, що вивозиться з кожного і-го пункту, має дорівнювати запасу продукції в даному пункті:

;

  1. сумарний обсяг продукції, що ввезений кожному j-му споживачеві, має дорівнювати його потребам:

;

  1. сумарна вартість всіх перевезень повинна бути мінімальною:Очевидно, що .

У скороченій формі запису математична модель транспортної задачі за критерієм вартості перевезень має такий вигляд:

(1)

за обмежень:

; (2)

; (3)

. (4)

У розглянутій задачі має виконуватися умова:

. ………………………….(5)

Транспортну задачу називають збалансованою, або закритою, якщо виконується умова (5.5). Якщо ж така умова не виконується, то транспортну задачу називають незбалансованою, або відкритою.
Хід виконання Завдання 1:

  1. Приймемо для прикладу наступні дані (без врахування варіанту p, табл. 3.)

Таблиця 3

Дані про потреби посередників та тарифи перевезень

Дистрибутори

Потреба,

дал/тиждень

Тариф перевезень

із складу 1, грн./упакування

із складу 2, грн./упакування

із складу 3, грн./упакування

Дистрибутор 1

6 000 000

7,0

4,8

7,2

Дистрибутор 2

3 000 000

5,7

7,0

6,3


Зведемо вихідні дані задачі до одної розмірності, перевівши кількість пляшок на складах в упакування, враховуючи, що 1 упакування містить 10 пляшок (таблиця 3).

Потужність складу 1 складає 600 000 пляшок/тиждень.

Перевівши в упакування, отримуємо 600 000/10 = 60 000 упакувань.

Потужність складу 2 складає 700 000 пляшок/тиждень.

Перевівши в упакування, отримуємо 700 000/10 = 70 000 упакувань.

Потужність складу 3 складає 500 000 пляшок/тиждень.

Перевівши в упакування, отримуємо 500000/10 = 50 000 упакувань.

Також переведемо потребу дистрибуторів в далах в упакування, враховуючи, що 1 дал=10 л, 1 упакування містить 10 пляшок, 1 пляшка має місткість 0,5 л.

Потреба першого дистрибутора становить 600000 дал/5 л = 120000 упакувань

Потреба другого дистрибутора становить 300000 дал/5 л= 60000 упакувань

  1. Перевіримо задачу на збалансованість за формулою


упакувань – сукупний запас у на складах.

упакувань - сукупна потреба логістичних центрів

Оскільки, , то задача є збалансованою.

  1. Побудуємо цільову функцію і систему обмежень.

Цільова функція (сумарна вартість всіх перевезень):Cумарний обсяг продукції, що вивозиться з кожного складу до 3-ох логістичних центрів, має дорівнювати запасу продукції відповідного складу:Сумарний обсяг продукції, що постачається до кожного дистрибутора, має дорівнювати потребам відповідного дистрибутора:  1. Розв’язуємо задачу засобами MS Excel:


а) Резервуємо діапазон для оптимального плану ( K7:P7).

б) Формуємо ліві частини обмежень ( K18:K22).

в) У комірці K16 записуємо формулу цільової функції.

с) Заходимо у Сервіс-Пошук рішення. Вказуємо адресу цільової функції, встановлюємо перемикач на “мінімум”, вказуємо адресу для результату і додаємо обмеження задачі. Натискаємо “Виконати” .

д) Отримуємо наступні результати:


Отже, з першого складу потрібно забезпечити постачання першому дистрибутору у розмірі 60 000 упакувань пива, 2-му дистрибутору поставка недоцільна; з другого складу потрібно поставити 1-му дистрибутору 10 000 упакувань, 2-му дистрибутору – 60 000 упакувань; з третього складу потрібно довезти 1-му дистрибутору 50 000 упакувань, 2-му - поставка недоцільна. Такий план перевезень забезпечить мінімальні витрати на перевезення - у розмірі 1 248 000 грн.

Завдання 2. Вибір виду транспортного засобу

На другому етапі практичної роботи необхідно: оптимально розмістити отриману продукцію на палетах та обрати варіанти транспортних засобів для подальшого транспортування у різні країни Європи (враховуючи, скільки в них поміщається палет). Розрахуйте показники подані у таблиці 5.5., враховуючи дані табл. 5.4. та варіант, виданий викладачем.

У поданих 2-ох логістичних центрах (м. Мукачево та м. Ужгород) формуються гуртові партії пива для постачання у країни Євросоюзу згідно з укладеними угодами про співпрацю. Кожен із центрів володіє як власним парком транспортних засобів, так і за потреби може використовувати наймані авто, оскільки має укладені угоди з перевізниками. Одне упакування (6 пляшок) важить близько 10 кг. Перед завантаженням у транспортні засоби пиво розміщується на палетах (1 палета місткістю 84 упаковки). Формуються гуртові партії (10-30 палет в залежності від місткості транспортного засобу) і завантажуються у вантажівки.

Таблиця 4

Параметри транспортних засобів
Вид транспортного засобу

Вантажо-підйомність, кг

Максимальна кількість європалет, од.

Базова лінійнанорма витрат палива, Hs,

л/100 км

Маса споряджена, Gnp, т

1

Мercedes-Benz Atego 1017

5 000

15

15.7

4.5

2

Volvo FL-6

5 000

14

14.8

7.5

3

Mercedes-Benz 2535 / 2433

10 000

20

20.1

8.89

4

MAN 18.343

20 000

32

23.9

12.1

5

Єврофура/євротент (тягач DAF XF 95.430, напівпричеп Schmitz Cargobull)

20 000

33

17.5

7.31, 8.3

6

Автозчеплення

(automatic coupling)

(тягач Scania R114, напівпричеп Schmitz Cargobull

22 000

36

18.2

7.5, 8.5  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас