1   2   3
Ім'я файлу: Пилипчук Катерина.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 295кб.
Дата: 23.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
віан.docx
фіз.docx
право.docx
папємаше.docx

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет
Кафедра економічної теорії
Міждисциплінарна курсова робота
з дисципліни «Мікроекономіка» на тему:
«Ринок легкових автомобілів в Україні та світі:
тип, структура, сучасний стан та перспективи ринку»
Студентки 2 курсу групи МЕСЕ-21
Пилипчук Катерини
Науковий керівник: старший викладач, к.е.н. Чирак І.М.
Національна шкала_______
Кількість балів___________
Оцінка ECTS_____________
Тернопіль - 2017

Зміст
Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади функціонування ринку легкових автомобілів……..4 1.1. Поняття та функції автомобільного ринку……………………………4 1.2. Структура ринку легкових автомобілів………………………………..7
Розділ 2. Аналіз розвитку ринку легкових автомобілів у світі…………….........13 2.1. Стан світового автомобільного ринку………………………………..13 2.2. Особливості розвитку ринку легкових автомобілів у країнах світу.17
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку легкових автомобілів в Україні……………..…………………………22
Висновки……………………………………………………………………………29
Список використаної літератури……………………………………......................31

Вступ
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що суспільство на даному етапі економічного розвитку переживає епоху глобальної машинізації, яка продовжується вже декілька століть. Одним з наслідків цього є те, що на сьогодні великий відсоток споживачів більшості країн світу можуть дозволити собі наявність легкового автомобіля. Саме тому впродовж декількох останніх десятиліть автомобільна промисловість стала однією з провідних галузей економіки багатьох держав.
Крім того, в умовах сучасної глобалізації та світової економічної
інтеграції важливим аспектом ефективного і повноцінного функціонування світового товарного ринку, ринку легкових автомобілів зокрема, є аналіз його особливостей та основних внутрішніх ринкових чинників. Це важливо задля пришвидшення інтегрування вітчизняного ринку світових країн невисокого економічного розвитку до основних загальних міжнародних товарних ринків.
Метою роботи є дослідити структуру та сучасний стан ринку легкових автомобілів, а також визначити подальші перспективи його розвитку.
Предметом дослідження є особливості функціонування ринку легкових автомобілів та основні фактори впливу на нього.
Для досягнення визначеної мети постають такі завдання:
1) з’ясувати сутність та функції ринку легкових автомобілів;
2) проаналізувати його структуру;
3) дослідити поточний стан світового автомобільного ринку;
4) визначити особливості ринку легкових автомобілів у різних країнах світу;
5) розглянути різного виду проблеми, що стосуються автомобільного ринку України, а також визначити перспективи його розвитку.

4
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ
1.1. Поняття та функції ринку легкових автомобілів
В даній роботі ми будемо розглядати ринок легкових автомобілів з теоретичної точки зору, тобто проаналізуємо всі його аспекти як основні складові складної економічної категорії, яка є вираженням відносин попиту і пропозиції. Іншими словами, розгляд автомобільного ринку стає теоретичним вираженням складних виробничих відносин, які виникають в процесі проектування, розроблення, виробництва та продажу легкових автомобілів та їх запчастин.
Процес виробництва легкових транспортних засобів до середини ХХ століття дослідники називали автомобільною промисловістю. Проте вже до кінця минулого століття фахівці перестали відокремлювати поняття створення і реалізації машин. Саме тому сьогодні автомобільною промисловістю прийнято вважати певну групу компаній і організацій, які беруть участь в проектуванні, розробці, виробництві та продажі різного роду автомобільних транспортних засобів. За свідченнями дослідників світового ринку товарів і послуг автомобільна промисловість є однією з найбільш важливих світових економічних секторів за обсягом кінцевих прибутків [3, с. 57].
Ринок легкових автомобілів, насамперед, являє собою систему складних економічних стосунків між усіма його суб’єктами з питань реалізації готових легкових автомобілів, тобто їх обміну на світові грошові еквіваленти. Варто зазначити, що за останнє століття в автомобільній промисловості поступово зростає рівень монополізації. Тобто провідне становище на ринку займає декілька великих автовиробників і дилерів машин.
Історики стверджують, що автовиробництво як галузь економічної системи світу почало створюватись у кінці ХІХ століття у європейських країнах, а саме у Німеччині та Франції. Згодом воно зародилось і у США,

5
Великобританії, Швейцарії, Канаді та ін. Зокрема станом на 1900 рік Франція виготовила близько 15 000 готових автомобілів, а США – 9 000 одиниць [18].
Вже через 26 років Америка взяла авто виробництво в свої руки майже повністю та випустила 85 % машин від загального світового обсягу. Варто зазначити, що переважали в цьому марки автомобілів Ford та Morgan (General
Motors).
Як нам відомо, транспортна промисловість є однією з основних галузей економіки майже кожної держави світу. Її функції проявляються не лише в задоволенні потреб населення в перевезеннях, а й в захисті економічних
інтересів країн та покращенні якості життя їх населення. Крім того, ефективне функціонування ринку автомобілів є важливим фактором для забезпечення високого рівня обороноздатності держав та державних об’єднань.
Основним товаром на ринку легкових авто є готовий легковий автомобіль. Він має ряд важливих функцій, завдяки яким автопромисловість характеризується високим рівнем попиту, який породжує пропозицію, і все це в результаті призводить до ефективного функціонування ринку:
− соціальна;
− стимулююча;
− інтеграційна;
− структуроутворююча;
− дистрибутивна [17, с. 201].
Соціальна функція проявляється основним чином в тому, що завдяки збільшенню рівня доступності легкових транспортних засобів всі члени суспільства можуть однаково користуватись соціально-економічною
інфраструктурою своєї країни. Стимулююча функція виконується, коли через
інвестування в діяльність ринку автомобілів стимулюється економічне зростання держави. Формування єдиної світової системи транспортних потоків автомобільної промисловості, а також маршрутних шляхів виражають
інтеграційну функцію діяльності авторинку. Структуроутворююча функція означає, що транспортна промисловість формує одну галузеву структуру

6 світового виробництва легкових машин і займається регулюванням об’єктивних міжгалузевих пропорцій. Рух товарів – легкових авто – на автомобільному ринку є прикладом дистрибутивної функції.
Для того, щоб правильно зрозуміти сутність ринку легкових автомобілів та знайти основний сенс діяльності, необхідно проаналізувати загальні його функції. Якщо розглядати ринок легкових автомобілів як складову світової економічної системи, то він, як і будь-який інший ринок товарів, виконує ряд певних функції. У першу чергу, автомобільна промисловість покликана задовольняти потреби покупців і продавців, або автовиробників та споживачів, при цьому забезпечуючи ефективну співпрацю між ними. Так, ринок повинен певним чином «налаштовувати» ціну на товар та своєчасно інформувати учасників його діяльності про її зміну. Це в основному робиться для того, щоб і покупець, і продавець могли торгуватись за «правильну» ціну, задовольняючи власні цілі. Наступною важливою функцією ринку є утримування ціни і тим самим регулювання і управління попитом і пропозицією задля досягнення ефективності їх розподілу.
Як ми визначили, досить часто ринок називають регулятором виробництва, адже завдяки управлінні ціною та іншим ринковим регуляторам ринок встановлює пропорції необхідних для реалізації товарів. Більш того, дана регулююча функція проявляється в існуванні конкуренції, яка в свою чергу призводить до впровадження нових форм і методів виробництва, тим самим розширюючи диференціацію та покращуючи якість продуктів на ринку. Ринок легкових автомобілів також покликаний стимулювати автовиробництво підвищувати якісні показники товарів, мінімізуючи власні витрати. Крім того, усе це відбувається при обмеженості ресурсів, тому він створює ефективні комбінації з їх використання задля виробництва і реалізації необхідного обсягу легкових автомобілів та надає інформацію про попит автовиробникам, щоб ті якісно врегульовували свою діяльність [14, с. 178].
Дослідники ринку стверджують, що ще однією не менш важливою функцією ринку легкових автомобілів є очищення свого простору від слабких

7 представників автомобільної промисловості. Але не зважаючи на це, ринок все- таки виступає єдиним об’єднаним економічним простором для згуртовування усіх фірм-виробників авто та для створення сприятливих умов задля їх функціонування.
Усі вищезазначені функції чітко пов’язані між собою і втілюються на практиці з метою ефективного функціонування важливої складової світової економічної системи – ринку легкових автомобілів.
1.2. Структура ринку легкових автомобілів
Для того, щоб точніше зрозуміти сутність і основні принципи функціонування автомобільного ринку, необхідно проаналізувати його структуру, визначивши основні складові елементи.
Насправді, як і в будь-якій іншій економічній категорії, в структурі ринку легкових автомобілів основними елементами є суб’єкти і об’єкти ринку.
Об’єктом автомобільної промисловості є товар – уся продукція, представлена на ринку, яка у нашому випадку є готовим легковим автомобілем. До суб’єктів відносять покупців, тобто людей, які створюють попит на автомобільному ринку, виробників та продавців автомобілів в особі промислових підприємств і компаній з автотрейдингу, які власне і займаються виробництвом і продажем легкових авто. Ще одним не менш важливим суб’єктом на автомобільному ринку є Верховний Уряд країни як основний представник держави в цілому [3, с. 58].
Якщо розглядати детальніше, до споживачів ринку легкових автомобілів, або до створювачів попиту, відносять фізичних осіб, представниками яких є домашні господарства, а також юридичних осіб, якими на автомобільному ринку є різного виду комерційні та державні організації.
Як вже було зазначено, товаром на ринку легкових автомобілів є готовий автомобіль – механічний транспортний засіб, рух якого зумовлений наявністю і

8 приведення в дію двигуна. Як і будь-який товар легкова машина повинна задовольняти попит на світовому ринку, зокрема потреби його споживачів. На сьогодні досліджено структуру трьох проявів бажань покупців. Основною концепцією маркетингу на будь-якому ринку є поняття нужди, потреби і запиту. До нужди, як правило, відносять нестачу, яку відчуває людина, в певних необхідних, або навіть життєво важливих речах. Потребою є більш розширена форма нужди, яка виражається згідно культурного і соціального розвитку особистості. Запит в свою чергу є різновидом потреби, який формується згідно фінансовим можливостям людини. Тобто він ґрунтується на рівні купівельної спроможності споживачів ринку.
Враховуючи те, що сьогодні наявність легкового автомобіля є однією з форм вираження власної індивідуальності, даний товар є потребою. Проте кожен з нас володіє певною кількістю обмежених фінансових ресурсів. Тобто, бажання покупців в умовах ринку виражаються виключно в формі запитів.
Іншими словами, легковий автотранспорт на ринку легкових автомобілів є запитом представників попиту, а саме – споживачів [9, с. 101].
Як нам відомо, ринок у світі є середовищем руху готового товару від продавця до покупця, або до кінцевого споживача. Світовий ринок легкових автомобілів може бути представлений такою схемою:
Автовиробник → Імпортер → Дилер → Субдилер → Експортер →
Споживач [21].
Відповідно до даної схеми, ринок легкових автомобілів характеризується багаторівневою системою розподілу товару від виробника до кінцевого споживача, в якому приймають участь також імпортер, дилер, субдилер та експортер. Імпортером є покупець легкових автомобілів, дилер – це підприємець або фірма, яка закупляє товар оптом і перепродає в роздріб, субдилерами є агенти, які здійснюють посередницькі операції між дилером та покупцем, експортером ж у свою чергу виступає сторона, яка купляє готові легкові автомобілі і представляє їх вже безпосередньо споживачу ринку.

9
Потенційним споживачем легкового автомобіля на ринку є особа, яка досягла 18-річного віку. До покупців автомобільного ринку відносять фізичних та юридичних осіб. Перші здійснюють купівлю авто з метою отримання прибутку або ж виключно для особистого користування. Юридичні особи в свою чергу можуть придбати автомобіль задля розвитку підприємницької діяльності з питань перевезення пасажирів, або ж для збільшення мобільності власного бізнесу з метою підвищення зручності легкових перевезень.
В більшості країн світу в системі купівлі-продажу легкових автомобілів переважну частку від загального відсотка проданих машин становлять бувші у використанні. Тобто має місце також вторинний ринок, на якому продавцями можуть виступати не тільки автодилери, а й приватні особи та торгові представники фірм-реалізаторів б/в автомобілів. Вони також співпрацюють зі споживачем на пряму.
Варто зауважити, що в даній системі також має місце певна частина нових авто, які надходять до представників попиту по неофіційним каналам.
Проте, основна маса готових легкових автомобілів потрапляє на ринок через підписання договорів зі спеціалізованими організаціями, які займаються питаннями продажу – автотрейдинговими компаніями, представниками яких є автомобільні дилери [9, с. 134]. Вони мають систему закріплених обов’язків щодо корпоративних норм і правил марки автовиробника, більш того зобов’язані взяти на себе всі пов’язані з цим питанням витрати. Щоб нова марка з’явилась на вітчизняному ринку і надалі доставлялась у певних кількостях до країни, потрібно пройти складний шлях сертифікації і транспортування. Саме за такі витрати і відповідають трейдингові компанії в особі дилерів.
Крім офіційних організацій з питань на автомобільному ринку також є так-звані «сірі дилери», які займаються незаконною діяльністю, а саме перепродують авто певної марки, не маючи при цьому підписаного договору з представниками компанії.
Структура сучасного ринку легкових автомобілів характеризується великим товарним різноманіттям. Основним продуктом є готовий автомобіль.

10
Також існує сукупність додаткових товарів та послуг, яка може бути запропонована виробником: автоаксесуари, страхування та кредитування, установка та налаштування протиугінних систем та електронних замків, продаж палива та мастил, а також послуги паркування. На нашу думку, даний аспект є досить важливим в формуванні основних напрямків маркетингу на ринку, адже автомобіль як товар повинен задовольняти потреби споживача не лише в переміщенні, а й в статусності, бажанні стилю та примхах [4, с. 12]. Більш того, при покупці легкового авто переважна більшість дилерів пропонують покупцям власні послуги сервісного обслуговування, що обіцяє певний гарантійний термін ремонту машини та його високу якість.
Як ми знаємо, на кожному ринку основний продукт має свій відповідний товар-замінник. У нашому випадку таким замінником є лише державний транспорт загального користування. Він має дійсно стійку і сильну позицію у великих містах, які мають високо розвинену систему громадських перевезень.
Якщо ж порівнювати легковий автомобіль з іншими транспортними засобами негромадського призначення, то можна сказати, що по зручності він має абсолютну перевагу. По вартості перевезень автотранспорт поступається залізничному, а у швидкості тільки авіаційному. Деякі дослідники зазначають, що навіть велосипеди та мотоцикли можна вважати конкурентами легковим машинам, але виключно в невисоко розвинутих країнах з низьким рівнем життя.
Всі товари на ринку легкових автомобілів класифікують за одним загальним критерієм розмірного класу машини, розподіляючи їх на різні частини – сегменти ринку. Відповідно до європейської класифікації розрізнять
6 основних сегментів автомобільного ринку (табл. 1.2.1).
Крім того, європейці виділяють додатково ще 3 сегменти, до яких відносять окремі групи автомобілів, описання яких не підходить до жодного вищезазначеного класу (табл. 1.2.2).

11
Таблиця 1.2.1
Основні сегменти ринку легкових автомобілів
[складено на основі джерел 12, 18]
Сегмент
Назва класу
Довжина
Ширина
A
Mini cars
(малолітражні автомобілі) до 3,6 м до 1,6 м
B
Small cars
(автомобілі малого класу)
3,6 – 3,9 1,5 – 1,7
C
Medium cars
(автомобілі середнього класу)
3,9 – 4,3 1,6 – 1,7
D
Larger cars
(автомобілі великого класу)
4,3 – 4,6 1,69 – 1,73
E
Executive cars
(автомобілі бізнес-класу)
4,6 – 4,9 1,73 – 1,82
F
Luxury cars
(автомобілі представницького класу) більше, ніж 4,9 більше, ніж 1,82
Таблиця 1.2.2
Додаткові сегменти ринку легкових автомобілів
[складено на основі джерел 12, 18]
Сегмент
Тип автомобіля
S
Спорткари та суперкари
M
Мінівени, автомобілі підвищеної місткості
J
Автомобілі підвищеної проходимості
Розглянувши загальні сегменти, на які поділяється ринок легкових автомобілів, не можна не помітити його сучасну загальну тенденцію. Щоразу створюючи нове покоління моделей своїх машин, автовиробник збільшує їхні габаритні розміри, тим самим прагнучи підвищити комфорт авто та покращити його конкурентоздатність на ринку. Ще однією цікаво тенденцією є те, що останнім часом виробники легкових автомобілів ставлять перед собою цілі задовольнити якомога більше бажань і потреб споживачів. Це прямим чином

12 призводить до створення моделей, які своїми параметрами підходять до декількох сегментів ринку, і тому не можуть бути віднесені до якогось конкретного класу.
Отже, як ми визначили, купівля автомобіля є лише однією з великої кількості послуг, які пропонуються кінцевому споживачу автовиробниками та дилерами. Однією з основних проблем сучасного ринку легкових автомобілів є той факт, що світові авто дилери на сьогоднішній день основним джерелом прибутку вважають лише реалізацію саме легкових автомобілів, зменшуючи обсяги забезпечення покупців якісним сервісом, технічним обслуговуванням, постачанням запасних автозапчастин та іншими послугами при купівлі авто. В результаті це значно обмежує їх прибуткову базу, що призводить до підвищення вразливості до кризових процесів у економіці.

13

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас