Ім'я файлу: Мельник практична № 3..docx
Розширення: docx
Розмір: 122кб.
Дата: 02.12.2020

Робота

Студента групи ЕП-4-1

Мельника Владислава

Практичне заняття 3. Організація процесу виробництва у часі та просторі.


Задача 1
Визначте тривалість, структуру виробничого циклу та коефіцієнти, що його характеризують.

Операції

Тривалість операції, хв

1 Технологічні

280

2 Допоміжні, з них

 

контрольні, у т.ч.

20

виконуються паралельно із технологічними

5

3.Міжопераційні перерви

5

4. Транспортні, з них

25

виконуються паралельно із технологічними

5

5 Підготовчо-завершальні

3

6. Міжцехове очікування

7


Розв’язання

Структура виробничого циклу складається з двох основних елементів: часу виробництва (робочого періоду) та перерв у роботі (рис.1 ).

Тривалість виробничого циклу (Тц)


Час перерв

Час виробництваТривалість технологічної операції (Ттех)

У робочий час
Підготовчо-завершальний час (Тпз)
Міжопераційні очікування (Тмо);

Міжцехові очікування (Тмц)

Тривалість допоміжної операції (Тдоп)
Тривалість транспортної операції (Ттр)Тривалість контрольної операції (Тк)

Рис 1. Схема виробничого циклу

Визначимо тривалість виробничого циклу за формулою:

,

де Тсум – тривалість суміщених операцій, що співпадають у часі.

Тц = (280+20+5+25+3+7) – (5+5) = 340 – 10 = 330 хв.

Коефіцієнт робочого періоду розраховують:де Рп – тривалість робочого періоду у складі одного циклу.Коефіцієнт технологічного циклу визначається:де Ттц – тривалість технологічного циклу в складі одного виробничого циклу.


Задача 2

Визначити тривалість технологічного циклу (за даними таблиці)обробки партії виробів, яка складається із 3 одиниць при всіх видах руху предметів праці. Кожна операція виконується на одному обладнання, величина передавальної партії – 1.

Побудувати графіки виду руху деталей. Дати висновки за результатами розрахунків.

Таблиця .1

Вихідні дані

Тривалість

1-ої операції, хв.

Тривалість

2-ої операції, хв.

Тривалість

3-ої операції, хв.

Тривалість

4-ої операції, хв.

5

6

3

1


Розв’язання
1. Тривалість циклу за послідовним видом руху визначається:

m

Тц посл. = n * ∑ t i.

i =1 РМ i

Тц = 3*(5+6+3+1)=45 хв. Графічне зображення наведено в рис. 1.

2.Тривалість циклу за паралельним видом руху визначається:

m

Т ц пар. = p * ∑ t i + (n – p) ( t i )__max

i =1 РМ i РМ i
Найдовшою є друга операція (6хв.), тоді тривалість циклу при паралельному виду руху дорівнює:

Тц пар = 1* 15+(3-1) *6=15+12 =27хв. Графічне зображення наведено в рис. 1.

3. Тривалість циклу за паралельно-послідовним видом руху визначається: m m

Т ц пар. посл. = n * ∑ ti- (n – p)∑ ( ti )_ кор.сум

i РМ i РМ i

Де:

m

( ti)__ кор. сум - сума коротких операційних циклів із кожної пари

РМі суміжних операцій.

У нас час оброблення виробів на операціях становить № 1- 5хв; № 2-6 хв.; № 3 – 3 хв; № 4- 1 хв. Порівнюємо пари операцій: Першої (5хв) і другої (6в.) і беремо меншу, тобто 5 хв. Порівнюємо другу (6хв.) і третю (3хв. та беремо до розрахунку мінімальну 3 хв. Порівнюємо третю (3хв) і четверту (1хв) беремо в розрахунок 1 хв.

Тривалість циклу за паралельно-послідовним видом руху буде:

Тц пар.посл. = 3*( 5+6+3+1) – (3-1)* (5+3+1) =27хв.

Пслідовний вид руху, партія деталей n=3 штуки

m

t

PM
1

5

1

1

2

3
2

6

1
1

2

3
3

3

1
1

2

3
4

1

1
1

2

3


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Рис 1. Графік послідовного виду руху предметів праці

m

t

PM

Паралельний вид руху, n = 3 штуки, р =1

1

5

1

1

Х

2

Х

3
2

6

1
1

2

3
3

3

1
1

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

3
4

1

1
1

Х

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

Х

3


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Рис 2. Графік паралельного виду руху предметів праці

Х – час перерв між обробленням кожного виробу на операції коротшій, ніж головна (найдовша)

m

t

PM

Послідовно -паралельний вид руху, n = 3 штуки, р =1

1

5

1

1

2

3
2

6

1
1

2

3
3

3

1
1

2

3
4

1

1
1

2

3


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Рис 3. Графік паралельно - послідовного виду руху предметів праці

Отже, найдовша тривалість циклу при послідовному русі предметів праці, складає 45 хв. При послідовному та паралельно-послідовому русі тривалість однакова і становить 27 хв.

Задача 3
Визначити оптимальний з погляду організування виробництва варіант виготовлення партії виробів обсягом 800 шт., якщо кількість передаточних партій 4. Зробити висновки за проведеним розрахунками, прийняти відповідне рішення.

Операція

Тривалість, хв

Кількість робочих місць

1

8

1

2

12

3

3

4

1

4

2

1

Розв’язання

  1. Тривалість циклу за послідовним видом руху:

Тцпосл = n*∑

  1. Тривалість циклу за паралельним видом руху визначається:

m

Т ц пар. = p * ∑ t i + (n – p) ( t i )__max

i =1 РМ i РМ i

Найдовшою є друга операція (12 хв), але так як її виконують три людини, тому ми обираємо першу операцію, яку виконує одна людина за 8 хв:

Тцпар =

  1. Тривалість циклу за паралельно-послідовним видом руху визначається: m m

Т ц пар. посл. = n * ∑ ti- (n – p)∑ ( ti )_ кор.сум

i РМ i РМ i

Тцпар.посл. =

Отже, ми бачимо, що цикл паралельний та паралельно-послідовний види руху однакові.


Задача 4
Визначити як впливає на тривалість виробничого циклу черговість операцій технологічного процесу за різних видів руху партії виробів. Величина партії, яка проходить обробку 120шт., кількість передаточних партій – 2 шт. Норма часу на операціях і технологічний процес обробки виробів наступний (вихідні дані у таблиці ). Зробити відповідні висновки.
Номера операції
1

2

3

4

5

Норма часу, хв.

3

0,8

0,5

2

1

Кількість робочих місць на операції

1

1

1

1

1


Розв’язок

Тривалість циклу за послідовним видом руху:

Тцпосл = n*∑

Тривалість циклу за паралельним видом руху визначається:

m

Тц пар. = p * ∑ t i + (n – p) ( t i )__max

i =1 РМ i РМ i

Найдовшою є перша операція(3хв), тоді тривалість циклу при паралельному руху буде дорівнювати:

Тцпар = 60* +(120-60)*3 = 618 хв

Тривалість циклу за паралельно-послідовним видом руху визначається:

Тц пар. посл. = n * ∑ ti- (n – p)∑ ( ti )_ кор.сум

i РМ i РМ i

Тцпар.посл.=

Проаналізувавши вище наведені результати, ми можемо дійти до висновку, що доцільніше виробляти дану продукцію за паралельним видом руху.


Задача 5

Виробнича структура Київхліб Комбінату 11
На прикладі обраного підприємства побудувати схему виробничої структури. Визначити фактори, які впливають на виробничу структуру обраного підприємства.


Цехи
Основні цехиЦех 2 – сухарнобубличний цех

Допоміжні цехи

Цех 4 – хлібобулочний, булочний та кондитерський цех

Цех 1 – Хлібобулочний цех

Задача 5

На прикладі обраного підприємства побудувати схему виробничої структури. Визначити фактори, які впливають на виробничу структуру обраного підприємства.

Приклад побудови схеми наведено нище.


Виробнича структура (назва підприємства)Назва


Назва


Назва

Назва

Назва


Назва


Назва


Назва


Назва


Назва

Назва

Назва

Основні цехи

Допоміжні цехи

Обслуговуючі господарства

Побічні цехи

Цехи та господарства виробничого призначення

скачати

© Усі права захищені
написати до нас