Ім'я файлу: Лабораторна робота 1-2.docx
Розширення: docx
Розмір: 49кб.
Дата: 25.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
Конкурентоспроможність продукції підприємства та шляхи її підвищ
Реферат№3_Басько_Андрій.doc
Міністерство освіти і науки України.docx
Реферат історія.docx
2 модуль.docx
Електронна_комерція_Метод_вказ_до_вик_лаб_роб_і_сам_роботи_.doc
Курсова робота ЕОМ Василечко А.І..docx
Планування аудиту 19.09.docx
Курсова робота_менеджмент_Тимофієв_Р_В_МН_ЛГ_3_7.docx
курсова робота docx.docx
Ярова.docx
Реферат№2_Дарага.docx
Вар_екз-практ_23вар-2022.docx

Шинкаренко Тамара


Група ІБК-3-1

Лабораторна робота № 1

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОГО ІНДУКТИВНОГО ПЕРВИННОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПЕРЕМІЩЕННЯМета роботи - ознайомитись з конструкцією та принципом роботи простого індуктивного первинного перетворювача переміщення.

1.1 Основні теоретичні відомості


Прості індуктивні первинні вимірювальні перетворювачі переміщення (ІПП) використовуються на автотранспорті, авторемонтних підприємствах, при автоматизації в будівництві як перетворювачі з широким діапазоном вимірюваного переміщення.

Первинний ІПП для вимірювання великих переміщень (до 100 мм) зображений на рис. 1.1.Рис. 1.1

При переміщенні якоря 1 всередині котушки соленоїда 2 змінюється величина його входження в соленоїд l, що приводить до зміни індуктивності котушки.

, (1.1)

де w - кількість витків котушки; lк - довжина котушки; µ - магнітна проникність матеріалу якора; s – площа поперечного перерізу осердя; lвеличина входження якора в соленоїд.

Повний опір обмотки котушки соленоїда

(1.2)

і крізь обмотку котушки буде протікати струм, який визначається законом Ома:

, (1.3)
де U - прикладена напруга живлення; Rпр, Rк - активні опори приладу та обмотки котушки; ω- кутова частота напруги живлення.

Очевидно, що Ι = ƒ(L), отже, струм залежить від переміщення плунжера l.

Характер зміни повного опору Z та струму I ІПП від переміщення плунжера l зображений на рис. 1.2.Рис. 1.2.

При малих значеннях l внаслідок значного розсіювання магнітного потоку вплив величини l на значення L та I значно послаблений, що призводить до зменшення чутливості ІПП. Струм у котушці соленоїда визначається з формули:

(1.4)

і буде максимальним.

При більших значеннях l розсіювання магнітного потоку стає незначним і струм у котушці соленоїда визначаємо з виразу (1.3).

Як видно з виразу (1.3), значення струму залежить від напруги живлення та його частоти, що вносить додаткову похибку в результат виміру величини переміщення l.

ІПП простої будови не мають ковзаючих контактів, віддають відносно велику електричну потужність і можуть працювати на змінному струмі промислової частоти.

Недоліком простих ІПП є залежність результатів від напруги і частоти кола живлення, нелінійність характеристики та порівняно низька чутливість.


1.6. Контрольні питання

  1. Принцип роботи простого ІПП.


Прості індуктивні первинні вимірювальні перетворювачі переміщення (ІПП) використовуються на автотранспорті, авторемонтних підприємствах, при автоматизації в будівництві як перетворювачі з широким діапазоном вимірюваного переміщення.


  1. Схема включення простого ІПП.  1. Недоліки простого ІПП.


Недоліком простих ІПП є залежність результатів від напруги і частоти кола живлення, нелінійність характеристики та порівняно низька чутливість.


Шинкаренко Тамара


Група ІБК-3-1

Лабораторна робота № 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ІНДУКТИВНОГО ПЕРВИННОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПЕРЕМІЩЕННЯМета роботи - ознайомитись з конструкцією, принципом роботи і диференційною схемою включення простих ІПП.

2.1. Основні теоретичні відомостіПрості ІПП мають суттєві недоліки, відмічені в лабораторній роботі № 1. Для усунення початкового струму, підвищення чутливості, покращення лінійності характеристики ІПП і зменшення впливу напруги живлення на результати вимірювань використовують диференційні ІПП (ДІПП). Схема включення ДІПП зображена на рис.2.1.

У середньому положенні плунжера ДІПП індуктивності котушок L1 і L2 рівні, тому струм Ι1 = Ι2. Оскільки струми протилежні по фазі, то загальний струм, виміряний приладом, ΙПР = Ι1 - Ι2 = 0. В цьому випадку переміщення плунжера від середнього положення l = 0.


Рис. 2.1
При l0 струми Ι1 Ι2, тому прилад покаже деякий струм ΙПР, залежний від величини l. Оскільки струми Ι1 та Ι2 протилежні по фазі, фаза загального струму буде визначатися фазою більшого струму (Ι1 або Ι2).

Для визначення напрямку переміщення плунжера використовують фазочутливий випрямляч (ФЧВ), полярність напруги якого змінюється на протилежну при зміні фази вхідного сигналу на 180°.

Чутливість такого ДІПП у 2 рази вища чутливості ІПП, оскільки зміна загального струму обумовлена одночасною зміною струмів Ι1 та Ι2, причому один струм збільшується, а другий - зменшується, що призводить до подвоєння зміни загального струму ΙПР.

Зміна величини і частоти напруги живлення однаково впливає на струми Ι1 та Ι2, тому загальний струм, який фіксується вимірювальним приладом, значно менше залежить від коливань величини напруги та частоти живлення.

Промисловість випускає дистанційні покажчики положення (ДПП), які працюють в комплекті з ІПП та проградуйовані безпосередньо у величинах переміщення плунжера. Включення ІПП в схему промислового ДПП показано на рис.2.2.

При середньому положенні плунжера l = 0 індуктивності котушок рівні L1 = L2, тому повзуном потенціометра R2 встановлюється рівність потенціалів φ1 = φ2 у напівперіод, коли діоди D1 та D2 відкриті. При цьому загальний струм ΙПР = 0. У другий напівперіод напруги живлення U діоди закриті й струм крізь прилад не тече.

При переміщенні плунжера змінюється потенціал φ2 і тому з'являється випрямлений струм, середнє значення якого пропорційно l, а напрямок визначається напрямком переміщення.

Рис. 2.2

2.6. Контрольні питання

  1. Принцип роботи ДІПП.


Прості ІПП мають суттєві недоліки, відмічені в лабораторній роботі № 1. Для усунення початкового струму, підвищення чутливості, покращення лінійності характеристики ІПП і зменшення впливу напруги живлення на результати вимірювань використовують диференційні ІПП (ДІПП).


  1. Схеми включення ДІПП.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас