Ім'я файлу: Курсова робота ЕОМ Василечко А.І..docx
Розширення: docx
Розмір: 104кб.
Дата: 17.02.2022
скачати
Пов'язані файли:
Лабораторна робота 1-2.docx
Конкурентоспроможність продукції підприємства та шляхи її підвищ
Реферат№3_Басько_Андрій.doc
Міністерство освіти і науки України.docx
Реферат історія.docx
2 модуль.docx
Електронна_комерція_Метод_вказ_до_вик_лаб_роб_і_сам_роботи_.doc
Планування аудиту 19.09.docx
Курсова робота_менеджмент_Тимофієв_Р_В_МН_ЛГ_3_7.docx
курсова робота docx.docx
Ярова.docx

ЗМІСТ

ВСТУП

1. РОЗРАХУНОК РІЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ДОРОЖНЬО-

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

1.1 Загальні положення……………………………………………………..…………5

1.2 Визначення річних режимів роботи дорожньо-будівельних машин……….....5

1.2.1 Кількість днів простою у вихідні та святкові дні……………………..………7


1.2.2 Кількість днів простою , витрачених на перебазування машин……………..7

1.2.3 Кількість днів простою машини через несприятливі


метеорологічні умови………………………………………………………………....9

1.2.4 Перерви в роботі машини за непередбаченими причинами…………….……9

1.2.5 Час перевезення машини до ремонтно-механічного заводу…………………10

2. КОРИГУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОСТЕЙ, ТРУДОМІСТКОСТЕЙ І ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ І

РЕМОНТУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

2.1 Коригування періодичності проведення кожного виду ТО і

ремонту машин………………………………………………………….……………12

2.2 Коригування трудомісткості проведення і-того виду технічного


обслуговування машин…………………………………………………….…………13

2.3 Коригування трудомісткості проведення поточного ремонту……………….14

2.4 Коригування терміну перебування машин в ТО і ремонті………………..….14

3. ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА

РЕМОНТУ МАШИН

3.1 Розробка річного плану ТО і ремонту…………………………………………15

3.2 Розробка місячного план-графіку ТО і ремонту машини…………………….18


ВИСНОВОК……………………………………………………………………………………………19

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………...……...20ВСТУП

Метою курсової роботи є поглиблення та закріплення комплексної системи інженерно-технічних і організаційних знань, які забезпечують безпечне та найбільш ефективне використання дорожньо-будівельних машин, високу їх надійність, мінімальні простої при технічному обслуговуванні та ремонті, високі коефіцієнти використання та готовності при мінімальних затратах.

Передбачається виконання розрахунку річного режиму роботи машини, коригування періодичностей, трудомісткостей та тривалості виконання ТО і ремонтів, а також розробка річного та місячного планів проведення ТО і ремонтів вказаної в завданні машини.

1. РОЗРАХУНОК РІЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ДОРОЖНЬО-

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН


1.1 Загальні положення.

Режими роботи дорожньо-будівельних машин визначаються тривалістю робочого часу і перерв у роботі за відповідний період роботи в конкретних умовах експлуатації.

Робочий час машин включає тривалість операцій технологічного процесу виконання робіт, пересування машин своїм ходом в процесі роботи чи з одного об’єкта на інший (у межах будівельного майданчика), технологічних перерв у роботі машин, підготовки машини до роботи на початку зміни, здачі її в кінці зміни та технічного обслуговування машини протягом зміни.

Розробляють річні, добові, змінні режими роботи машин. При цьому передбачається розподіл календарного часу на робочий час і час, коли машина з тих чи інших причин не працює. У річному режимі враховуються тільки цілодобові перерви в роботі машини.

Річний режим роботи визначається на середньосписочну машину для кожної групи чи кожного виду машин.

Добовий режим визначає кількість змін роботи машин протягом доби і характеризується коефіцієнтом змінності.

1.2 Визначення річних режимів роботи дорожньо-будівельних машин.

Річні режими роботи машин розробляються відповідно до конкретних умов експлуатації в організаціях, що використовують будівельні машини.

Річний режим роботи машин передбачає розподіл річного календарного часу на робочий час і неробочий, коли машина знаходиться в технічному обслуговуванні (ТО) і ремонті; простоює через несприятливі метеорологічні умови, чи у вихідні та святкові дні; переміщується з одного об’єкта на інший; транспортується до ремонтного заводу (за потребою).

1)Річний режим роботи машини визначається за формулою:Приймаємо 2000 годин.

де – кількість календарних днів в розрахунковому році;

– кількість днів простою машини з різних причин за рік;

– тривалість зміни;

– середній коефіцієнт змінності;

– коефіцієнт, який характеризує кількість днів простою машини під час технічних впливів, що припадають на одну машино-годину її роботи.

2)Кількість днів простою за рік на одну облікову машину кожної групи визначається за формулою:де – кількість вихідних і святкових днів в розрахунковому році

(визначається з розрахунку на п’ятиденний робочий тиждень);

– час, витрачений на перебазування машини з об’єкта на об’єкт, дні;

– втрати часу внаслідок несприятливих метеорологічних умов, дні;

– непередбачені простої, дні;

– дні, які обумовлюють транспортування машин до ремонтномеханічних заводів.

1.2.1 Кількість днів простою у вихідні та святкові дні


Кількість вихідних і святкових днів приймається за календарем, однак, для підвищення продуктивності машин в літній період доцільно організовувати роботу у вихідні дні за змінним графіком роботи машиністів.

3)Перерви у роботі у зв’язку зі святковими і вихідними днями у цьому випадку складають:де – кількість вихідних і святкових днів протягом року;

– кількість вихідних і святкових днів, що припадають на напружений

період ведення будівельних робіт (з червня по серпень).

1.2.2 Кількість днів простою , витрачених на перебазування машин


Кількість днів простою, витрачених на перебазування машин протягом року визначається на підставі даних про кількість і територіальне розміщення об’єктів, а також даних про фактичну кількість і тривалість перебазувань машин за попередній період. При цьому враховуються намічені на запланований період зміни структури робіт, кількість і розміщення об’єктів і заходи, що скорочують тривалість перебазування.

4)Тоді простої машини, пов’язані з перебазуванням з об’єкта на об’єкт, визначаються за формулою1:де – коефіцієнт зміни обсягів робіт в плановому році;

– час на завантаження-розвантаження машини, год. (додаток 1); – коефіцієнт заходів, пов’язаних з вдосконаленням перебазування (підготовка, час навантаження-розвантаження та інше), ;

– кількість машин за списком;

– кількість перебазувань за минулий рік – час перебазування машини, год.

5) Час перебазування визначається за формулою:


1.2.3Кількість днів простою машини через несприятливі

метеорологічні умови

Температурна зона міста

Фактори, що впливають на тривалість робочого часу маси

Кількість днів протягом року1


Температура-30°
Вітер понад10м


Дощ

Промерзання ґрунтів

-31,4

9,1
59
Кількість днів простою машини внаслідок несприятливих метеорологічних умов визначається на підставі даних Гідрометеослужби. При цьому необхідно враховувати ймовірність збігу їх з вихідними та святковими днями, а також між собою.

6)Несприятливі метеорологічні умови визначаються з достатньою точністю за формулою:де 0,7 – коефіцієнт, що враховує співпадіння несприятливих

метеорологічних умов з вихідними та святковими днями, а також між собою:

– кількість днів простою машини черезесприятливі метеорологічними умови для конкретної машини.

1.2.4 Перерви в роботі машини за непередбаченими причинами

До складу річного режиму на основі розглянутих даних про причини фактичних цілодобових простоїв може входити час для перерв в роботі машин за непередбаченими причинами, який, як правило, складає 3 % від кількості календарних днів, за виключенням вихідних та святкових днів.

7)Такі простої визначаються за формулою:


1.2.5 Час перевезення машини до ремонтно-механічного заводу


Визначається розрахунком при умові, що перевезення машини на капітальний ремонт виконується на трейлері по дорогах І категорії на відстані км зі швидкістю у відповідності з додатками 2 та 3.

8)Таким чином, час, витрачений на транспортування в ремонт та з ремонту і очікування ремонту, на одну середньосписочну машину складає:

Днів

де – відстань транспортування, км;

– швидкість транспортування, км/год;

– час руху трейлера, год/добу (приймати год.); – число змін транспортування (приймати ;

– сумарні витрати часу на завантаження і розвантаження машини, год.

– час, витрачений на здачу в ремонт та приймання машини з ремонту

( днів);

– час очікування машиною ремонту ( днів);

 • – кількість машин, що потребують капітального ремонту (при потребі приймати

 • ). планується при умові, що коефіцієнт напрацювання .

9)Коефіцієнт напрацювання (наробіток від нормативного ремонтного циклу) визначається за формулою:де Тн - наробіток машини з початку експлуатації, год.;

Тк - нормативна періодичність проведення капітального ремонту, год. (1).

В разі відсутності потреби в капітальному ремонті для даної машини

.

2. КОРИГУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОСТЕЙ, ТРУДОМІСТКОСТЕЙ І ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ І

РЕМОНТУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН


Показники періодичності технічного обслуговування і ремонту, трудомісткості, тривалості їх виконання, які приведені заводами по виготовленню машин або в нормативно-технічній документації, визначені для умов використання техніки в організаціях, які мають в своєму складі 100…200 різнотипних марок машин та експлуатуються в центральній природнокліматичній зоні.

В реальних умовах роботи машин кожна її деталь сприймає вплив навколишнього середовища: вологість, зміну температури середовища та ін. Крім того, взаємодія елементів машин супроводжується фізико-хімічними процесами, які обумовлюють зміну експлуатаційних властивостей матеріалів деталей.

Згідно системи планово-попереджувального ТО і ремонту передбачено своєчасне проведення технічних обслуговувань для підтримки машин в працездатному стані і ремонт для поновлення працездатного стану машин.

Підприємства, що здійснюють експлуатацію дорожньо-будівельних машин, на підставі аналізу технічного стану, технічної оснастки, технології робіт з ТО і ремонту в конкретних умовах виконують коригування нормативних даних в залежності від основних факторів:

 • рельєфу місцевості та висоти над рівнем моря;

 • природно-кліматичних умов;

 • кількісного складу парку дорожньо-будівельних машин;

наробітку дорожньо-будівельних машин з початку експлуатації (віку машин).

2.1 Коригування періодичності проведення кожного виду ТО і

ремонту машин


Коригування періодичності проведення кожного виду ТО і ремонтів здійснюється в залежності від рельєфу місцевості та висоти над рівнем моря, а також від природно-кліматичних умов використання техніки.

10)Скоригована періодичність ТС ТОР визначається за формулою, год:де ТТОР – нормативна періодичність і-того виду ТО, або ремонту (1);

К1 – коефіцієнт коригування періодичності і-того виду ТО і ремонту в залежності від рельєфу місцевості та висоти над рівнем моря (додаток 6);

К2 – коефіцієнт коригування періодичності і-того виду ТО і ремонту в залежності від природно-кліматичних умов експлуатації.

2.2 Коригування трудомісткості проведення і-того виду технічного


обслуговування машин

Коригування трудомісткості і-того виду ТО, крім факторів рельєфу місцевості та висоти над рівнем моря, природно-кліматичних умов, враховує кількісний склад парку машин.

11)Скоригована трудомісткість і-того виду ТО визначається за формулою, людино-годин:де аТОі – нормативна трудомісткість і-того виду ТО, людино-годин (1);

К3 – коефіцієнт коригування трудомісткості ТО в залежності від кількості та складу парку дорожньо-будівельних машин

2.3 Коригування трудомісткості проведення поточного ремонту


12)При коригуванні трудомісткості виконання поточного ремонту крім факторів рельєфу місцевості, висоти над рівнем моря, природно-кліматичних умов та кількісного складу парку машин враховується також термін експлуатації техніки (вік машини), тобто:

де аР - нормативна трудомісткість поточного ремонту, людино-годин (1)

К4 - коефіцієнт коригування трудомісткості поточного ремонту в залежності від наробітку машини з початку експлуатації.

2.4 Коригування терміну перебування машин в ТО і ремонті


Тривалість перебування машин у ТО чи ремонті залежить від кількості та складу парку дорожньо-будівельних машин на підприємстві.

13)Коригування терміну перебування машин у відповідному ТО чи ремонті здійснюється наступним чином:де tТОР - нормативна тривалість перебування машини і відповідному ТО

чи ремонті, дні.

3. ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА

РЕМОНТУ МАШИН


Розробку місячних планів-графіків і річних планів ремонту і технічного обслуговування здійснюють у відповідності з системою плановопопереджувального технічного обслуговування і ремонту. Плани забезпечують своєчасне і якісне виконання робіт по ТО і ремонту у встановлені планом терміни при мінімальних витратах; систематизують облік наробітку машин і підвищують контроль за реалізацією планів. Розробку планів здійснюють за рекомендаціями заводів-виготовлювачів машин за періодичністю кожного виду технічного обслуговування фактичного і технічного стану машини2. Місячні план-графіки ТО і ремонту узгоджуються з керівництвом дільниці-об’єкту, на якому використовують машини.

3.1Розробка річного плану ТО і ремонту


В річному плані необхідно визначити кількість технічних обслуговувань і ремонтів для кожної машини, групи однотипних машин і парку машин в цілому. Отримані дані дозволяють визначити потребу в трудових ресурсах, виробничих площах ремонтних майстерень, технологічному обладнанні, пересувних засобах технічного обслуговування і ремонту, а також матеріальних ресурсах.

14)Загальна річна кількість технічних обслуговувань і ремонтів кожного виду для окремої машини розраховується за формулою:

де – коефіцієнт напрацювання;

– періодичність проведення капітального ремонту, машино-годин або годин (1).15)При наявності значної чисельності однотипних машин в експлуатаційних організаціях загальну кількість ТО і ремонтів протягом року доцільно визначити за формулою:

де Nсп – списочна кількість машин даної групи.

Кількість сезонних ТО на запланований період роботи машини визначається за умови переводу машини з осінньо-зимового на весняно-літній період експлуатації і навпаки – .

16)Кількість щозмінних ТО визначається за формулою:де – загальна сума днів простою машини протягом року; – середній коефіцієнт змінності.

17)де – визначене значення кількості днів простою на одну облікову

машину, днів;

18) – дні простою машини в ТО і ремонтах:19) Порядковий номер місяця року (пм ), в якому повинен проводитись капітальний ремонт, визначається за формулою:


3.2Розробка місячного план-графіку ТО і ремонту машини


За місячним планом-графіком визначаються строки постановки машини на технічне обслуговування чи ремонт.

20)Порядковий робочий день місяця постановки машини на технічне обслуговування чи ремонт визначається за формулою:ВИСНОВОК

Виконавши цю курсову роботу, в мене вийшло закріпити комплексні системи інженерно-технічних і організаційних знань, які забезпечують безпечне та найбільш ефективне використання дорожньо-будівельних машин, високу їх надійність, мінімальні простої при технічному обслуговуванні та ремонті, високі коефіцієнти використання та готовності при мінімальних затратах.

Передбачив виконання розрахунку річного режиму роботи машини, коригування періодичностей, трудомісткостей та тривалості виконання ТО і ремонтів, а також розробка річного та місячного планів проведення ТО і ремонтів вказаної в завданні машини.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. СОУ 42.1-37641918-041:2015. Дорожні машини та механізми. Правила технічної експлуатації. – К.: Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), 2015. – 89 с.

 2. ДСТУ Б.А.1.1-65-95. Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни та визначення.

 3. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.В. Рубайлов,

Ф.Ю. Керимов, В.Я. Дворковой и др. ; под ред. Е.С. Локшина. – М.: Академия, 2007. – 512 с.

 1. Полянський С.К. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів. Частина 1 / С.К Полянський, М.О. Білякович. – К. : Слово, 2010. – 384 с.

 2. Полянський С.К. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів. Частина 2 / С.К Полянський, М.О. Білякович. – К. : Слово, 2011. – 448 с.

 3. Ткаченко В.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Дорожні машини та обладнання». Тема «Визначення річних режимів роботи дорожніх машин» / В.Г. Ткаченко, Ю.М. Варфоломєєв, М.П. Кузьмінець, В.В. Сімоненко. – К.: НТУ, 2008. – 20 с.

 4. Білякович М.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Планування технічного обслуговування і ремонту дорожніх машин» з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальності 6.090200 / М.О. Білякович, В.Г. Ткаченко, С.В. Ковбасенко. – К. : НТУ, 2006 – 7 с.

 5. Білякович М.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Коригування періодичностей, трудомісткостей і тривалості виконання технічних обслуговувань і ремонту дорожньо-будівельних машин» з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальності 6.090200 / М.О. Білякович, В.Г. Ткаченко,С.В. Ковбасенко. – К. : НТУ, 2007 – 12с.

12скачати

© Усі права захищені
написати до нас