Ім'я файлу: Календарний план (2).docx
Розширення: docx
Розмір: 44кб.
Дата: 27.03.2021
Пов'язані файли:
Корекційна програма_ТПМ_2018_для МОН.docx

Календарний план

(3 клас, 1 семестр)

За підручником «Математика, 3» (автор Богданович М.В.) – Підручник для 3 класу загальноосвітнього навчального закладу / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. – К. : Генеза, 2014. – 176 с. : іл.

Всього – 136 годин, 4 год на тиждень (І семестр – 56 год, ІІ семестр – 80 год)

№ п/п

Назва розділу

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

І.

Розрядний склад числа.

39

2

ІІ.

Множення і ділення.

43

3

ІІІ.

Величини.

54

2

І семестр

№ п/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Кіль-кість

годин

Дата

виконання

Наочність,

ТЗН

Матеріал

для

повторення

При-мітка

Розділ І. Розрядний склад числа (39 год)

Тема 1. Повторення навчального матеріалу 2 класу. Ознайомлення з рівнянням (14 год)

1.

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні.


1
Підручник,

таблиці.

Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел.
2.

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Периметр многокутника.

1
Роздатковий

матеріал, геометричні фігури.

Прийоми додавання і віднімання.
3.

Додавання і віднімання чисел частинами. Складання і розв’язування задач за коротким записом. Позначення фігур буквами. Круг.

1
Підручник, геометричні фігури.

Повторити пройдений матеріал.
4.

Зв’язок дій додавання і віднімання. Розв’язування задач на дві дії.

1
Підручник, таблиці додавання і віднімання.

Перевірка додавання відніманням.
5.

Рівняння і нерівності. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого доданка. Задачі на дві дії.

1
Підручник.

Розв’язування задач на дві дії.
6

Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 – 4. Додавання і віднімання виду 36 + 7, 73 – 8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

1
Таблиці додавання і віднімання,

підручник,

роздатковий матеріал.

Розв’язування рівнянь.
7.

Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів із буквеними компонентам. Розпізнання геометричних фігур.

Периметр трикутника.

1
Таблиці додавання і віднімання,

підручник,

геометричні фігури.

Перевірка додавання відніманням.
8.

Складання і розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження третього доданка.

1
Підручник.

Способи розв’язування рівнянь.
9-10.

Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 46 + 39. Розв’язування задач двома способами. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 73 – 28. Розв’язування задачі на три дії.

2
Підручник, таблиці додавання і віднімання.

Складання і розв’язування рівнянь.
11.

Календар. Століття. Знаходження значень виразів із діями різного ступеня.

1
Роздатковий матеріал, картки, підручник.

Розв’язування задач різними способами.
12.

Розв’язування вправ.

1
Підручник.

Повторити пройдений матеріал.
13.

Контрольна робота №1.

1
Збірник задач.14.

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.

1
Підручник, таблиці.

Правила.
Тема 2. Тисяча. Нумерація трицифрових чисел (16 год)

15.

Лічба в межах 199. Утворення чисел прилічуванням 1 та за їх десятковим складом. Складання задачі за поданим виразом.

1
Таблиці, підручник.

Правила лічби.
16.

Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Розв’язування задач.

1
Картки, підручник.

Розряди чисел.
17-18.

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел першого, другого та третього розрядів. Перетворення іменованих чисел. Задачі на спільну роботу та час.

2
Підручник, роздатковий матеріал.

Назви розрядних чисел.
19.

Утворення трицифрових чисел. Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Творча робота над задачами.

1
Нумераційна таблиця, збірник задач.

Розв’язування задач різними способами.
20.

Порівняння трицифрових чисел. Запис чисел у нумераційній таблиці. Додавання й віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розв’язування задач.

1
Картки, нумераційна таблиця, підручник.

Прийоми додавання і віднімання.
21.

Запис та читання трицифрових чисел. Порівняння трицифрових чисел. Розв’язування задач на три дії.

1
Підручник, картки.

Розв’язування задач різними способами.
22-23.

Визначення числа сотень і десятків у трицифрових числах. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Задачі, що передбачають збільшення (зменшення) числа у кілька разів.

2
Збірник задач, таблиці.

Віднімання трицифровий чисел.
24.

Одиниці вимірювання довжини. Міліметр. Відношення між одиницями довжини. Креслення і вимірювання довжини відрізків. Аналіз розв’язання задач на три дії.

1
Підручник, роздатковий матеріал.

Види одиниць вимірювання довжини.
25.

Одиниці вимірювання довжини. Кілометр. Відношення між одиницями довжини. Порівняння виразів. Творча робота над задачею.

1
Роздатковий матеріал, підручник.

Види одиниць вимірювання довжини.
26-27.

Одиниці вимірювання маси. Грам. Центнер. Тонна. Відношення між одиницями маси. Розв’язування задач.

2
Підручник, таблиці.

Види одиниць вимірювання маси.
28.

Розв’язування вправ.

1
Таблиці, картки, підручник

Повторення пройденого матеріалу.
29.

Контрольна робота № 2.

1
Збірник задач.30.

Аналіз контрольної роботи. Повторення та закріплення вивченого матеріалу.

1
Підручник, таблиці.Тема 3. Додавання і віднімання в межах 1000 (9 год)

31.

Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків із переходом через розряд. Кути.

1
Підручник, картки.

Прийоми додавання і віднімання.
32.

Додавання і віднімання круглих сотень та десятків. Ускладнена задача на спосіб зведення до одиниці.

1
Підручник, картки.

Прийоми додавання і віднімання.
33.

Усне додавання трицифрових чисел виду 520 + 340. Розв’язування задач.

1
Підручник.

Прийоми додавання.
34.

Усне віднімання трицифрових чисел виду 470 – 320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Складені задачі, що передбачають суми двох і трьох доданків.

1
Підручник, картки.

Прийоми віднімання.
35.

Усне додавання і віднімання виду 430 + 500, 430 + 50, 760 – 400, 760 – 40. Складені задачі, що передбачають суми трьох і двох доданків.

2
Підручник.

Прийоми додавання і віднімання.
36.

Розв’язування вправ.

1
Збірник задач.

Повторення пройденого матеріалу.
37.

Контрольна робота №3.

1
Збірник задач.38.

Аналіз контрольної роботи. Повторення та закріплення вивченого матеріалу.

1
Підручник, таблиці.

Складання й обчислення виразів. Складання, розв’язування і порівняння задач.
Розділ ІІ. Множення і ділення (20 год)

Тема 4. Таблиця множення і ділення.

39.

Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складених задач, що містять дію множення.

1
Таблиці множення, підручник.

Прийоми додавання і віднімання.
40.

Зв’язок між діями ділення і множення. Таблиці ділення на 2 і на 3. Розв’язування задач, що містять дію ділення.

2
Таблиці множення і ділення, підручник.

Таблиці множення на 2 і 3.
41.

Таблиці множення і ділення на 4.

1
Таблиці множення і ділення.

Таблиці множення і ділення на 2 і 3.
42.

Таблиці множення числа 5 і ділення на 5. Складання й розв’язування задач за малюнками.

1
Таблиці множення і ділення, малюнки, підручник.

Таблиці множення і ділення на 4.
43.

Самостійна робота.

1
Збірник задач.44.

Таблиці множення числа 6 і ділення на 6. Складання й розв’язування задач за короткими записами.

1
Таблиці множення і ділення, малюнки, підручник.

Таблиці множення і ділення на 5.
45.

Таблиці множення числа 7 і ділення на 7. Знаходження значень виразів із дужками. Розв’язування задач.

1
Таблиці множення і ділення, підручник.

Таблиці множення і ділення на 6.
46.

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач.

1
Підручник.

Повторення пройденого матеріалу.
47.

Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Складання й розв’язування задач на четверте пропорційне.

1
Картки, підручник.

Розв’язування вправ.
48.

Таблиці множення числа 8 і ділення на 8.

1
Таблиці множення і ділення.

Таблиці множення і ділення на 7.
49.

Види трикутників. Порівняння виразів. Розв’язування задач.

1
Геометричні фігури, підручник.

Види геометричних фігур.
50.

Вправи й задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Обчислення значень виразів.

1
Таблиці множення і ділення, підручник.

Таблиці множення і ділення.
51.

Вправи й задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач з буквеними даним.

1
Збірник задач.

Таблиці множення і ділення.
52.

Таблиці множення числа 9 і ділення на 9. Складання й розв’язування рівнянь.

1
Таблиці множення і ділення, підручник.

Таблиці множення і ділення на 8.
53.

Вправи й задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання і обчислення виразів. Складання задачі за поданим виразом.

1
Таблиці множення і ділення, малюнки, підручник.

Таблиці множення і ділення на 9.
54

Вправи й задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач двома способами.

1
Підручник, збірник задач.

Таблиці множення і ділення.
55.

Контрольна робота № 5.

1
Збірник задач.

Повторення пройденого матеріалу.
56.

Аналіз контрольної роботи. Ділення нуля. Неможливість ділення на 0. Складання й обчислення виразів. Складання, розв’язування і порівняння задач.

1
Підручник, таблиці множення і ділення.

Розв’язування задач різними способами.

Урок №_ Математика (2 клас) Дата_____

Тема: Міри довжини. Міліметр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Розв’язування задач складанням виразу.

Мета: ознайомити учнів з  новою одиницею вимірювання довжини – міліметром;

повторити перетворення іменованих чисел; вправляти у вимірюванні  та кресленні відрізків; формувати вміння розв’язування задачі складанням виразу; вдосконалювати обчислювальні навички; коригувати процес порівняння, довільну увагу та розвивати словесно-логічне мислення; виховувати патріотичні почуття.

Матеріали: таблиці, картки, підручник, конструктор LEGO (прямокутники синього та жовтого кольору).

Хід уроку

І. Вступна частина.

1.1. Організаційний момент.

А) Привітання вчителя із дітьми.

Вчитель: — Посміхніться і передайте часточку свого тепла один одному. Молодці, сідайте за парти, спинки рівненькі, руки на столах. Всі мають підручники та зошити партах? Молодці.

Б) Перевірка присутності.

1.2. Нервово-психологічна підготовка учнів до уроку.

А) Проведення фонетичної зарядки:

Дихальна вправа «Виросту великим».

Вихідне положення – стоячи прямо, ніжки разом. Руки спочатку піднімаються в сторони, потім вгору. При вдиху піднімаються на носочки і потягуються. На видиху руки опускаються, і дитина стає на ступні. При цьому він повинен говорити «Ух».

1.3. Перевірка домашнього завдання.

ІІ. Основна частина.

2.1. Актуалізація знань учнів

1) Робота з таблицею «Сотні. Десятки. Одиниці» (читання чисел, з’ясування в кожному з них кількості сотень, десятків, одиниць).

2) Робота з картками

– Яку  геометричну фігуру вам нагадує табличка у картці? Як ми можемо виміряти довжину та ширину? Які міри довжини нам допоможуть?

2.2. Повідомлення теми та мети уроку.

– Які ще одиниці вимірювання ви знаєте?

– Сьогодні ми пригадаємо одиниці вимірювання довжини, які вже вам відомі та ознайомимось з новою одиницею вимірювання довжини – міліметром, проаналізуємо співвідношення між одиницями довжини.

2.3. Пояснення нового матеріалу.

  1. Проблемна ситуація

– Для того, щоб виміряти будь – який предмет потрібні відповідні міри довжини.

Якими одиницями довжини ви будете користуватися, якщо потрібно виміряти:

Довжину дороги або стежини? (кілометрами)

Довжину і ширину кімнати?(метрами)

Довжину олівця або лінійки? (сантиметрами)

А довжину клітинки у вашому зошиті? (міліметрами)

– Міліметр – десята частина сантиметра, сота частина дециметра, тисячна метра.

– Чи потрібна ця одиниця довжини? Для чого? (Для точності вимірювання).

Робота з таблицею

Запис у зошитах:  1см = 10мм; 1 дм = 100мм; 1 м = 1000мм; 1 км =1000м. (з таблиці)

  • Запишемо ще один рядок: 1м = дм =    см =    мм.

1м=10дм=100см=1000мм

Перетворення іменованих чисел

2см 4мм =24 мм; 1дм2 см 5мм=125мм

2) Первинне закріплення

  • робота з підручником 

  • робота з конструктором LEGO: виміряти довжину синіх та жовтих прямокутників.

– Що символізують ці кольори для нашої країни?

– Об’єднайтесь у пари за кольором нашого прапора

  • робота в парах: показати сусідові по парті на лінійці:1 дм; 1 см; 1мм; 5мм; 10мм; 2см5мм; 10см4мм.

  • креслення відрізків (зміст завдання подано в підручнику)

Фізкультхвилинка (уявна подорож до пшеничного поля під синім небом)

2.4. Узагальнення та повторення вивченого.

Самостійна робота (завдання з підручника)

  1. Робота над задачею (таблиця)

Складання, аналіз та розв’язування задачі.

АС=290 м

ВС -?, на 80 м менша

АВ-?, на 50 м більша

Розв’язання:

290-80+50= 260(м)

Відповідь: відстань від будинка до дерева 260 метрів.

ІІІ. Заключна частина.

3.1. Підведення підсумків.

Фронтальне

опитування дітей на за темою уроку (Що сподобалось? Чи все зрозуміло? і т. д.)

3.2. Домашнє завдання: виконати креслення відрізків.

3.3. Оцінювання.

Вчитель оцінює роботу не тільки кожного учня, але й класу загалом.

3.4. Створення установки на відпочинок.

Вчитель: — Діти, давайте дружно встанемо з-за парт та поставимо ноги на ширині плечей, тіло розслаблене. Встаємо на носочки – вдих та плавно опускаємося на п’ятки – видих (3 – 5 разів).

Вчитель: — Усім дякую за урок.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас