1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Тести-до-ЗМ-1.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 598кб.
Дата: 24.08.2020
Пов'язані файли:
Інноваційні проекти у світі.docx
АФФЗ для практичних.docx
Мерчандайзинг в аптеці (1).doc
Види, структура навчальних закладів.docx
Реферат Ющик О..doc
Реферат менеджмент.docx
6 клас приклади залежності графіків.doc
Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування
Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування

ФАРМАЦЕВТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ КОНТРОЛЬ ЗМ 1

1. На фармацевтичному ринку України функціонують аптеки різних форм власності. Вкажіть вид власності для комунальної аптеки.
+Відповідної територіальної громади
Групи акціонерів Трудового колективу підприємства
Приватної особи

2. Як називається форма власності, при якій аптека заснована на власності відповідної територіальної громади?
+Комунальна
Приватна
Колективна
Колективно-приватна
Державна
3. Пiдприємницька дiяльнiсть без державної реєстрацiї є незаконною.

Ким здiйснюється реєстрацiя пiдприємництва?
+Виконавчий комiтет мiської (районної) ради народних депутатiв
Державна податкова iнспекцiя
Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
Органи статистики Банк
4. Основними функціями аптеки є
+Усі відповіді вірні
Торгова
Виробнича
Інформаційна
Соціальна
5. Хворий придбав лікарські засоби в аптеці, провізор йому видав касовий чек. Через деякий час він повернувся і став вимагати повернення коштів. Як повинен правильно поступити провізор в даній ситуації?
+Відмовити в поверненні
Замінити ці лікарські засоби на інші, які вибере хворий

Повернути гроші покупцю з каси
Повернути свої особисті кошти
Поставити до відома керівника аптеки
6. В місті обласного підпорядкування почав функціонувати геріатричний центр. Фармацевтична фірма поряд відкриває аптеку. Який вид спеціалізації варто використати в її роботі? За специфікою виробничої діяльності За характером групи хворих, які обслуговуються За специфікою збутової діяльності За специфікою постачання За специфікою оподаткування
7. У відповідності з основними умовами постачання медичної продукції, лікарські засоби аптеці повинні відпускатись з залишковим терміном придатності не менше ____%, а бактерійні препарати – не менше
____ %.
40\%, 20\%
50\%, 40\%
60\%, 30\%
+60\%, 40\%
80\%, 60\%
8. Оптовою фірмою аптеці відпущений ряд лікарських засобів: Вікаїр табл. № 10, Вінпоцетин табл. 5 мг № 30. Укажіть мінімальний залишковий термін їх придатності. Не менше 60 % Не менше 80 % Не менше 70 % Не менше 50 % Не менше 40 %
9. З аптечного складу аптеці відпущені бактерійні препарати:
Біфідумбактерин пор. 5 доз фл. № 10, Лаферон пор. 100 тис. МЕ амп. № 10.
Укажіть залишковий термін придатності даних препаратів. Не менше 40 % Не менше 80 % Не менше 70 % Не менше 60 %
Не менше 50 %
10. Всі лікарські засоби при зберіганні потребують особливих умов зберігання в залежності від їх фізичних та фізико-хімічних властивостей. При якій температурі зберігають ампульний розчин натрію аденозинтрифосфату АТФ
+3-5 °C
0-2 °C
7-10 °C
10 °C
12-15 °C
11. В аптеці при зберіганні товарів дотримуються певних принципів.
Який принцип розміщення не можна використовувати для лікарських засобів За алфавітом За фізико-хімічними властивостями За лікарськими формами За фармакологічними групами За токсикологічними групами
12. В торговельному залі аптеки дієтичні добавки та харчові продукти спеціального дієтичного споживання повинні бути розміщені: На окремому стенді, стелажі, відділі За фармакотерапевтичними групами За показами застосування Разом з лікарськими засобами За АТС-класифікацією

13. Хто несе відповідальність за здоров'я пацієнта в практиці відповідального самолікування?
+Пацієнт
Керівник аптеки Фармацевт
Компанія – виробник препарату
Лікар
14. В аптеці встановлена колективна матеріальна відповідальність. У якому випадку договір про матеріальну відповідальність може бути переоформлений?
При звільненні з колективу більше 50% його членів При звільненні з колективу одного співробітника При звільненні з колективу 5% його членів При звільненні з колективу 10% його членів При прийнятті в колектив нових співробітників
15. Визначте, який з відділів аптеки займається прийманням товару за кількістю і якістю, його зберіганням, відпуском іншим відділам аптеки
+Відділ запасів
Рецептурно-виробничий відділ
Відділ готових лікарських форм
Відділ безрецептурного продажу
Відділ лікувальної косметики
16. Згідно чинного законодавства всі приміщення в яких приймаються, зберігаються, контролюються та відвантажуються лікарські засоби відносяться до виробничих приміщень. Яке з приміщень не відноситься до виробничих?
+Торговий зал
Асептичний блок
Асистентська кімната
Матеріальна кімната для зберігання лікарських трав
Матеріальна кімната лікарських засобів
17. Воду для ін'єкцій одержують з питної води або води очищеної шляхом дистиляції й використовують свіжоприготовленою або зберігають при відповідній температурі. Одержання води для ін'єкцій проводитися: В окремій кімнаті асептичного блоку
B асистенскій кімнаті У мийній У рецептурному відділі У торговому залі
18. Аптека має ліцензію на виготовлення лікарських форм в асептичних умовах. Яке з приміщень не відноситься до асептичного блоку
+Приміщення для одержання води очищеної Шлюз
Стерилізаційна
Асептична асистентська

Приміщення для одержання води для ін’єкцій
19. Основним документом, який визначає права і обов'язки сторін з поставки всіх видів товарів аптечного асортименту, є
Акти відбору зразків
Акти списання
+Договір
Сертифікати якості товару
Податкові накладні
20. Наказом МОЗ України від 06.07.2012 №498 розширено перелік товарів аптечного асортименту. Вкажіть групу товарів, яка не входить до цього переліку
+Канцелярські товари
Предмети догляду за немовлятами, що не зареєстровані як вироби медичного призначення
Література з питань медицини, фармації та здорового способу життя
Спеціальний одяг для працівників медицини та фармації
Пристрої для доочищення питної води та змінні фільтри-картриджі до них
21. На аптечний склад надійшли товарно-матеріальні цінності від АТ
"Дарниця" у відповідність із договором про поставку. Який відділ складу безпосередньо приймає товар
+Прийомний відділ
Відділ експедиції
Відділ комплектації
Відділ зберігання
Оперативний відділ
22. Як називається структурний пiдроздiл аптечного складу, який здiйснює приймання товару вiд постачальникiв та оперативний контроль за його надходженням?
+Приймальний вiддiл
Оперативний вiддiл
Вiддiл експедицiї
Товарний вiддiл
Транспортний вiддiл

23. На судовому засіданні адвокат не назвав Закон України, що регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом та контролем якості лікарських засобів. Назвіть його? Закон України Про лікарські засоби» Закон України Про власність» Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб» Закон України Про підприємництво» Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
24. Суб’єкт підприємницької діяльності вирішив відкрити аптечний пункту арендованому приміщенні. Яка повинна бути мінімальна площа цього приміщення?
+18 кв.м.
8 кв.м.
10 кв.м.
12 кв.м.
15 кв.м.

25. Суб’єкт підприємницької діяльності вирішив відкрити аптеку. Яка мінімальна площа повинна бути?
+50 кв.м.
21 кв.м.
51 кв.м.
67 кв.м.
100 кв.м.
26. Яка мінімальна площа торговельного залу аптеки у місті? Не менше ніж 18 кв. м. Не менше ніж 10 кв. м. Не менше ніж 21 кв. м. Не менше ніж 35 кв. м. Не менше ніж 8 кв. м.
27. На фасаді будівлі аптеки можна розміщувати інформацію, що не вважається рекламою Аптека
Аптека-склад
Економ-аптека

Кардіо-аптека
Чергова аптека
28. Аптека здійснює виготовлення лікарських засобів за
індивідуальними рецептами. Укажіть періодичність проведення вологого прибирання підлоги у виробничих приміщеннях аптек Не рідше 1 разу за зміну Не рідше 1 разув дні Не рідше 1 разув днів Не рідше 1 разу на тиждень Не рідше 1 разув днів
29. Санітарний режим в аптеках регулюється відповідними нормативними документами. Як часто повинен проводитися в аптеці санітарний день Не рідше 1 разу на місяць Не рідше 1 разув дні Не рідше 1 разув днів Не рідше 1 разу на тиждень Не рідше 1 разув днів
30. З якою періодичністю проводитися контроль та реєстрація температури у виробничому приміщенні:
+2 рази на добу
1 раз на добу
1 раз на тиждень
Щоденно
2 рази у квартал
31. В аптеку, яка займається індивідуальним виготовленням лікарських форм, поступили гумові пробки, що були у використанні у
інфекційному відділенні лікувально-профілактичного закладу.

Чи допускається їх повторне використання?
+Ні, не допускається Так, допускається Так, але після дезінфекції Так, але після дезінфекції з подальшою стерилізацією Так, але після стерилізації

32. Фірма «Фалбі» отримала ліцензію направо оптової реалізації лікарських засобів. Назвіть операцію з відпуску товару, яка відноситься до оптової реалізації.
+Відпуск товарів установам з метою подальшого комерційного використання.
Відпуск безпецептурних лікарських засобів.
Відпуск готових лікарських засобів.
Відпуск ліків хронічним хворим.
Відпуск екстемпоральних лікарських форм.
33. Суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати на протязі певного часу документи, що засвідчують факт купівлі або продажу. Вкажіть цей час Не менше трьох років Не менше одного року Не менше двох років Не менше пяти років Не менше десяти років
34. ТОВ ФФ "НІКА" здійснює оптову реалізацію лікарських засобів і виробів медичного призначення в Україні. Яким стандартам належних практику відповідності до вимог пропонованими організаціями охорони здоров'я повинна відповідати діяльність фармацевтичної фірми?
+GDP, GSP
GPP
GMP
GLP, GCP
35. Який мiжнародний стандарт рiзних видiв фармацевтичної дiяльностi є сукупнiстю правил i вимог до дистриб’юцiї, дотримання яких забезпечує якiсть ЛЗ у процесi управлiння та організації їх оптової реалізації на всіх її етапах?
+GDP (Good Distribution Practice)
GPP (Good Pharmaceutical Practice)
GMP (Good Manufacturing Practice)
GLP (Good Laboratory Practice)
GCP (Good Clinical Practice)

36. Оптова й роздрібна торгівля ЛЗ здійснюється на підставі спеціального дозволу, отриманого суб'єктом підприємницької діяльності відповідно до законодавства, який називається...
+Ліцензія
Договір Наказ
Розпорядження
Постанова
37. Вкажіть документ, який надає право проведення певного виду підприємницької діяльності у фармації:
+Ліцензія Патент
Сертифікат
Довіреність
Бухгалтерський звіт
38. Основною складовою системи регуляторної політики у фармації є
+Ліцензування діяльності
Управління діяльністю
Сертифікація діяльності
Складання бухгалтерського балансу
Немає вірної відповіді
39. Аптека здійснює виготовлення внутрішньоаптечних заготовок, напівфабрикатів і концентратів. Яку ліцензію вона повинна мати для цього? Направо роздрібної реалізації та направо виготовлення ліків Направо виробництва й оптової реалізації ЛЗ Направо оптової реалізації ЛЗ Направо роздрібної й оптової реалізації ЛЗ
40. Аптека № 26 подає документи для одержання ліцензії на здійснення роздрібної реалізації ЛЗ. Назвіть орган виконавчої влади, уповноважений видавати ліцензії направо здійснення діяльності, пов'язаної з імпортом, виробництвом, оптовою, роздрібною реалізацією ЛЗ?
+Державна служба України з лікарських засобів
Державна санітарно-епідеміологічна служба
Державна податкова інспекція
Державний експертний центр

41. Укажіть, який з державних органів здійснює контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов з оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ:
+Державна служба України з лікарських засобів
Державна санітарно-епідеміологічна служба
Державна податкова інспекція
Державна служба України з контролю за наркотиками
42. Укажіть термін дії ліцензії направо здійснення діяльності, пов'язаної з імпортом ЛЗ, виробництвом ЛЗ, оптовою, роздрібною реалізацією ЛЗ: Не обмежений
1 рік
3 роки
5 років
10 років
43. У разі планового закриття аптечного закладу для проведення ремонту, технічного переобладнання чи
інших робіт суб’єкт господарювання повинен повідомити про це письмово Держлікслужбу
України заздалегідь, але не пізніше:
+10 днів
3 днів
15 днів
2 днів
30 днів
44. Продаж ЛЗ і ВМП безпосередньо населенню (амбулаторним хворим) для особистого некомерційного використання за готівковий або безготівковий розрахунок, незалежно від обсягів придбання, повинна здійснюватися за наявності ліцензії направо
+Роздрібної торгівлі ЛЗ
Промислового виробництва ЛЗ
Оптової торгівлі ЛЗ
Виготовлення ЛЗ в умовах аптеки
Імпорт ЛЗ
45. Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу встановленим вимогам та заявленим у поданих заявником документах для
одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі ЛЗ встановлюється Держлікслужбою України на підставі: Акта перевірки наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу Заяви Паспорта аптечного закладу
Ліцензії
Усі відповіді вірні
46. У разі планового закриття аптечного закладу для проведення ремонту, технічного переобладнання чи інших робіт суб'єкт господарювання має письмово повідомити територіальну Держлікслужбу про це заздалегідь, але не пізніше ніж за
+5 днів
10 днів
7 днів
3 дні
12 днів
47. Спецiалiсти фармацiї повиннi перiодично проходити курси пiдвищення квалiфiкацiї. Як часто це має вiдбуватися? Один разу пять рокiв Один разу три роки Один разу чотири роки Один разу два роки Один разу см рокiв
48. В Україні одним з основних соціально-економічних механізмів регулювання доступності лікарських препаратів населенню є
+Ціноутворення
Квотування
Сертифікація
Ліцензування
Реєстрація
49. Діяльність аптек підлягає патентуванню. Вкажіть термін дії торгового патенту
+12 календарних місяців
3 роки

5 років
1 місяць, не враховуючи поточного
6 місяців
50. Компенсація вартості спожитих лікарських засобів пацієнтам називається
+Реімбурсація
Трансфертні виплати
Ціноутворення
Страхові внески
Страхові премії
51. В світовій практиці розрізняють декілька типів моделей систем охорони здоров’я й фармації. Вкажіть характеристики, яким відповідає
«приватна» (ринкова ) модель.
+Медична послуга – звичайний товар, що може бути куплений та проданий
Медична послуга – суспільне благо
Медична послуга – витрати, необхідні для підтримки здоров’я
Всі наведені відповіді вірні Правильна відповідь відсутня
52. У системі медичного страхування беруть участь різні суб’єкти.
Фізичні особи, на користь яких укладається договір страхування називаються:
+Застрахованими особами
Страховиками
Страхувальниками
Провізорами
Лікарями
53. Хворому на цукровий діабет виписано рецепт на лікарський препарат для лікування основного захворювання. Вкажіть розмір відшкодування вартості препарату за рахунок державних коштів.
+100%
50%
30%
10%
Вартість не підлягає відшкодуванню

54. Яка з наведених нижче фармакотерапевтичних вимог дозволяє віднести препарат до категорії безрецептурних? Препарат недавно був виведений на фармацевтичний ринок і має обмежений досвід використання на практиці Препарат не завдає прямої або непрямої шкоди здоров'ю Препарат містить речовини, активність і побічне дії яких вимагають додаткових досліджень Препарат повинен застосовуватися тільки в стаціонарі Препарат, застосування якого вимагає рецепта лікаря
55. Калію перманганат включений в Перелік контрольованих речовин.
Вкажіть, чи передбачений відпуску калію перманганату з аптечних кіосків:
+Забороняється
Дозволяється в необмеженій кількості
Дозволяється у розфасованому вигляді по 10 гр. на один відпуск
Дозволяється при наявності рецепту ф
Дозволяється при наявності рецепту ф 56. Отруйний лікарський засіб, який підлягає предметно-кількісному обліку, при відпуску хворому безоплатно виписується: У 2 примірниках на бланку ФУ примірниках на бланку Ф -3 На бланку Ф На бланку Ф На бланку Ф та бланку Ф 57. В аптеку надійшов рецепт на порошки, у якому завищена разова доза фенобарбіталу без відповідного оформлення. Як повинен поступити провізор?
+
Поставити штамп Рецепт недійсний» і повернути хворому
Відпустити 1/3 вищої разової дози
Відпустити вищу разову дозу помножену на кількість порошків
Відпустити вищу разову дозу
Відпустити 1/3 вищої разової дози помножену на кількість порошків
58. Лікарські засоби у приміщеннях зберігання лікувально- профілактичного закладу слід розташовувати на стелажах, шафах, холодильниках, а при необхідності - на піддонах, підтоварниках. Вкажіть, де повинні зберігатись отруйні лікарські засоби?
У металевій шафі, під замком У сейфі У дерев’яній шафі У холодильнику У внутрішньому відділенні сейфа
59. Інспектор здійснює перевірку правильності обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Який термін зберігання в аптеці журналу предметно-кількісного обліку?
+10 років після внесення останнього запису не зберігається три роки чотири роки два роки

60. Аптека реалізує лікарські засоби. Який з перерахованих лікарських засобів підлягає предметно-кількісному обліку?
+Трамадол, табл.
Постінор
Гентаміцину сульфат Стрептоцид
Гідрокортизону ацетат
61. Аптека державної форми власності на підставі ліцензії одержує та реалізує наркотичні лікарські засоби. Який державний орган розробляє та переглядає перелік дозволених для застосування в Україні таких засобів?
+Комітет з контролю за наркотиками МОЗ України
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
Державний Фармакологічний центр
Державна акціонерна компанія «Ліки України»
-
62. В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Виберіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах
+Кодеїн Валокордин Корвалол
Анальгін

Бутадіон
63. Аптека здійснює лікарське забезпечення різних категорій хворих. Яка група дітей за віком у разі амбулаторного лікування отримує лікарські засоби безоплатно? До 3 років
Від 3 до 6 років До 6 років До 16 років До 10 років
64. До аптеки надійшов рецепт, що оформлений з порушенням вимог.
Вкажіть дії провізора з прийому рецептів:
+Погасити рецепт штампом Рецепт недійсний» та повернути хворому
Надати хворому копію рецепта
Зареєструвати рецепту відповідному журналі та відпустити ліки хворому
Відпустити лікарський засіб
Повідомити завідуючого аптекою
65. В аптеку надійшов рецепт на таблетки “Аміназин”. Визначте термін дії та термін зберігання рецепту в аптеці.
+1 місяць, рецепт повертається зі штампом "Відпущено"
10 днів, 1 рік
2 місяці, 1 рік
10 днів, рецепт повертається хворому
5 днів, 5 років
66. Провізор аптеки відпускає хворому таблетки «Трамадол» за повну вартість. На якому рецептурному бланку повинен бути виписаний цей засіб? Форма 3 Форма 1 у двох екземплярах Форма 1
Амбулаторним хворим не відпускається
-
67. В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Вкажіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах
+Дикаїн Парацетамол

Анальгін
Новокаїн
Ацетилсаліцилова кислота
68. Провізор відпустив наркотичний лікарський засіб, за рецептом, виписаним на спецбланку Ф за повну вартість. Скільки повинен зберігатись цей рецепт в аптеці:
+5 років, не враховуючи поточного року
10 днів повертається хворому
3 роки
1 рік
69. Провізор повинен терміново, поза чергою, передати рецепт для виготовлення лікарського засобу, якщо у верхній частині рецепта лікар поставив
+«Cito» або «Statim» Знак оклику Два знаки оклику Три знаки оклику
Термін відпуску
70. В аптеку звернувся відвідувач з рецептом на бланку ф, на якому виписаний хлоретил в ампулах, з підписом лікаря-стоматолога та особистою печаткою. Які дії провізора (фармацевта Препарат не відпускається, рецепт погашається штампом Не дійсний» Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт залишається в аптеці Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт повертається відвідувачу
Відпускається 1 ампула препарату, рецепт повертається відвідувачу
Відпускається 2 ампули препарату, рецепт залишається в аптеці
71. У відділ запасів аптеки поступив товар, серед якого значиться препарат Нітрогліцерин, у кількості 100 упаковок. До якої групи лікарських засобів, враховуючи фізико-хімічні властивості, необхідно його віднести.
+Вибухові речовини
Вибухонебезпечні речовини
Легкозаймисті речовини
Легкогорючі речовини
Леткі речовини

72. Лікар поліклініки звернувся за консультацією до провізора аптеки стосовно виписування лікарських засобів безоплатно. Які ліки у разі амбулаторного лікування він може прописати хворому на епілепсію?
+Лише з переліку ліків, дозволених до закупівлі закладам охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету
Лише ліки закордонного виробництва
Лише з переліку життєвонеобхідних ліків
Лише ліки вітчизняного виробництва
Будь-які зареєстровані в Україні ліки
73. Забезпечення амбулаторних хворих в Україні наркотичними і психотропними ЛЗ здійснюється за рецептами лікарів. Вкажіть порядок отримання лікувально-профілактичними закладами рецептурних бланків Ф З аптечних складів З міських відділів здоров’я З оптових фірм З типографії З аптечної корпорації
74. В аптеку звернувся відвідувач з рецептом на таблетки «Трамадол».
Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
+5 років, не враховуючи поточного
1 рік, не враховуючи поточного
6 місяців, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
75. Протягом якого терміну зберігається в аптеці рецепт на Діазепам в ампулах Пяти років, не враховуючи поточного Одного року Одного місяця
Трьох років Рецепт повертається хворому

76. Етилморфіну гідрохлорид відноситься до лікарських засобів з нормованим відпуском. Яку максимальну кількість його можна відпустити за рецептом на очні краплі або мазь дог дог дог дог дог. В аптеку надійшов рецепт на порошок, що містить ефедрину гідрохлорид у кількості 0,75 г на всю масу порошків. Вкажіть норму відпуску за одним рецептом цього препарату.
+
0,6 0,25 1,0 1,2 0,75 78. Лікар виписав хворому рецепт, що містить ефедрину г/хл. Яку гранично припустиму кількість ефедрину г/хл можна відпустити за рецептом
+
0,6 гр.
2,0 гр.
1,2 гр.
1,0 гр.
0,2 гр.
79. Наказом № 360 регламентована гранично допустима для відпуску кількість лікарського засобу на один рецепт. Вкажіть норму одноразового відпуску трамадолу в капсулах
+30 капсул
10 капсул
20 капсул
40 капсул
12 капсул
80. Наказом № 360 регламентована гранично допустима для відпуску кількість лікарського засобу на один рецепт. Вкажіть норму одноразового відпуску трамадолу в амулах

+10 ампул
15 ампул
20 ампул
25 ампул
30 ампул
81. В аптеках здійснюється предметно-кількісний облік деяких груп лікарських засобів. Укажіть препарат, що відноситься до групи наркотичних.
+
Етилморфіну гідрохлорид
Дикаїн
Анальгін
Дефедрин
Клофелін
82. В аптеках здійснюється предметно-кількісний облік деяких груп лікарських засобів. Укажіть препарат, що відноситься до групи психотропних.
+
Еленіум (ампули, таблетки) Промедол
Омнопон
Опій медичний
Атропіну сульфат
83. Інвалідові ВВВ лікар виписав рецепт на порошок кодеїну. Яку гранично припустиму кількість кодеїну можна відпустити по рецепту
+
0,2 1,0 0,6 1,2 0,1 84. До міської аптеки надійшов рецепт на етиловий спирт. Яку кількість спирту можна відпустити хворому на цукровий діабет безкоштовно?
+
100 гр. на місяць
150 гр. на місяць
50 гр. на місяць
200 гр. на місяць Не нормується

85. Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів.


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас