1   2   3   4   5
Ім'я файлу: АФФЗ для практичних.docx
Розширення: docx
Розмір: 80кб.
Дата: 23.06.2020
Пов'язані файли:
Інноваційні проекти у світі.docx
Тести-до-ЗМ-1.pdf
Мерчандайзинг в аптеці (1).doc
Види, структура навчальних закладів.docx
Реферат Ющик О..doc
Реферат менеджмент.docx
6 клас приклади залежності графіків.doc
Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування
Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2
ТЕМА 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
Завдання 2.1. За даними фінансової звітності (Кейс 1) побудувати агрегований аналітичний баланс (табл. 2.1). На підставі балансу проведіть горизонтальний та вертикальний аналіз (табл. 2.2-2.3). Дайте оцінку складу, структури і динаміки майна та капіталу підприємства за балансом. Поясніть зміни майна та капіталу підприємства, які відбулись в аналізованому періоді, їх вплив на фінансовий стан підприємства.

Таблиця 2.1

АГРЕГОВАНИЙ БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

тис. грн

Актив

Алгоритм

Пасив

Алгоритм

1. Мобільні засоби, всього

У тому числі1. Термінові зобов’язання, всього

У тому числі1.1. Грошові кошти

(р. 1165)

1.1. Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, з оплати праці

(р. 1620, р. 1625, р. 1630)

1.2. Короткострокові і фінансові вкладення

(р. 1160)

1.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

(р. 1615)

1.3. Дебіторська заборгованість

(р. 1125; р.

1130; р. 1135; р. 1155)

1.3. Інші поточні зобов’язання і забезпечення

(р. 1660, р. 1665, р. 1690)

1.4. Запаси і витрати

(р. 1100, р. 1110)

2. Кредити та інші позикові кошти,

у тому числі:1.5. Інші мобільні активи

(р. 1170, р. 1190)

2.1.Короткострокові кредити і позикові кошти

(р. 1600, р.1610)

2.2.Довгострокові кредити і позикові кошти

(р. 1510)

2.3. Інші довгострокові зобов’язання і забезпечення

(р. 1500, р.1515, р. 1520, 1525)

2. Іммобілізовані засоби, всього

У тому числі3. Власні кошти (капітал)

У тому числі2.1. Нематеріальні активи

(р. 1001-р. 1002)

3.1. Зареєстрований капітал

(р. 1400)

2.2. Основні засоби

(р. 1005, (р. 1011- р. 1012), р. 1015)

3.2. Додатковий капітал

(р. 1405, р. 1410)

2.3. Довгострокові фінансові інвестиції

(р. 1030, р. 1035)

3.2. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(р. 1420)

2.4. Інші іммобілізовані засоби

(1020, р. 1040, р.1045, р. 1090)

3.4. Резервний капітал і коригування величини власного капіталу

(р. 1415) «мінус» (р- 1425, р. 1430)

3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

р. 1200

4. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

р.1700

Баланс

1300=1900

Баланс

1300=1900Таблиця 2.2

Алгоритм побудови агрегованого балансу для проведення горизонтального аналізу


Актив

На початок

На кінець

Пасив

На початок

На кінець

Зміна (+,-)

Темп приросту

Зміна А, тис. грн

Зміна П, тис. грн

А

П

А

1

2

П

3

4

2-1

4-3

(2/1* 100)-100%

(4/3* 100)-100%

1. Мобільні засоби, всього

У тому числі1. Термінові зобов’язання, всього

У тому числі1.1. Грошові кошти1.1. Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, з оплати праці1.2. Короткострокові і фінансові вкладення1.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги1.3. Дебіторська заборгованість1.3. Інші поточні зобов’язання і забезпечення1.4. Запаси і витрати2. Кредити та інші позикові кошти,

у тому числі:1.5. Інші мобільні активи2.1.Короткострокові кредити і позикові кошти2.2.Довгострокові кредити і позикові кошти2.3. Інші довгострокові зобов’язання і забезпечення2. Іммобілізовані засоби, всього

У тому числі3. Власні кошти (капітал)

У тому числі2.1. Нематеріальні активи3.1. Зареєстрований капітал2.2. Основні засоби3.2. Додатковий капітал2.3. Довгострокові фінансові інвестиції3.2. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)2.4. Інші іммобілізовані засоби3.4. Резервний капітал і коригування величини власного капіталу3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття4. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуттяБалансБаланс  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас