Ім'я файлу: 6 клас приклади залежності графіків.doc
Розширення: doc
Розмір: 112кб.
Дата: 13.05.2021
Пов'язані файли:
Інноваційні проекти у світі.docx
АФФЗ для практичних.docx
Тести-до-ЗМ-1.pdf
Мерчандайзинг в аптеці (1).doc
Види, структура навчальних закладів.docx
Реферат Ющик О..doc
Реферат менеджмент.docx
Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування
Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування


(математика 6 клас)

Тема. Приклади графіків залежностей між величинами

Мета: формувати в учнів уявлення про зміст поняття «графік залеж­ності», сформувати уміння «читати таблиці» й виконувати побудову графіків простих залежностей за даними, розміщеними в таблиці

Тип уроку: засвоєння нових знань

Хід уроку

I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання

Збираємо зошити із творчими роботами на перевірку
ІІІ. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

 1. Обчисліть:

а) ·

б) ·

в) :

г) :

2 ·

3 ·

: 3

:

0,509 · 100

40 · 0,8

6,03 : 0,3

0,8 : 0,01
 1. Н а координатній площині побу­дована лінія (див рис)

а) Знайдіть на цій лінії точку, абсциса якої -3;

б) Знайдіть точку, ордината якої 0;

в) При яких значеннях х ордина­та у має найбільше (найменше) значення?

 1. Ігровий момент

На магнітній дошці зображено систему координат До дошки викли­кається учень, який повинен швидко розмістити (приблизно) точку (магніт) у системі координат, щоб й координати задовольняли умови, які називає вчитель

Питання вчителя

а)х> 0, у> 0, б) х < 0, у < 0, в) х > 0, у = 0, г) х = 0, у > 0,

д) х < 0, у > 0, е) х = 0, у <0,є)* , .

 1. Температуру вимірювали впродовж доби через кожні 2 години За результатами вимірювань склали таблицю
Час доби год

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Температура °С

5

2

0

-3

-4

-2

2

6

8

5

4

3

3


За результатами, занесеними в таблицю назвіть яка була температу­ра о 6, 16, 24 год? О котрій годині температура була 3°С, 2°С, 8°С?
IV. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Друзі! Ви вже знаєте, що координатна площина відрізня­ється від звичайної площини тим, що на ній задано систему координат Сис­тема координат не дозволяє задати положення будь-якої точки на площині за допомогою двох чисел (її координат) Але виявляється, що цим фактом не обмежується «користь» системи координат У нашому повсякденному житті, в науці и техніці постійно розглядаються величини та залежності між ними мабуть, ваші батьки, спостерігаючи, як ви підростаєте, роблять помітки, якого зросту ви були в один, два, три і т.д. років, на уроках при­родознавства спостерігаєте за зміною температури упродовж місяця і т. ін.

Ви, мабуть, знаєте, що такі спостереження можна записувати у ви­гляді таблиці Тепер виникає питання, а чи можна «побачити» ці залеж­ності (як міняється одна величина залежно від зміни іншої).

На це питання ми и будемо шукати відповідь далі.
V. Формування знань

Приклад 1. Температуру вимірювали через кожні дві години упро­довж доби. За результатами вимірів дістали таку таблицю.


Час доби, год

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Температура °С

5

2

0

-3

-4

-2

2

6

8

5

4

3

3
Якщо тепер побудувати систему координат, на осі абсцис позначити значення часу, а на осі ординат — температуру, дістанемо 13 точок, коор­динати яких є відповідними числами з таблиці (0, 5), (2, 2), (4, 0), (6, -3), (8, -4), (10, -2), (12, 2), (14, 6), (16, 8), (18, 5), (20, 4), (22, 3), (24, 3). Маємо рисунок.

Якщо б ми вимірювали температуру частіше, скажімо кожні 15 хв або 5 хв, то дістали б набагато більше точок. Температура змінюється безперервно, але безперервно вимірювати її неможливо. Якщо припустити, що різких перепадів температури не було, ми зможе­мо здобуті точки сполучити неперервною лінією. Так ми дістали лінію, яку будемо називати графіком температури.

Приклад 2. Велосипедист рухався з постійною швидкістю 20 км/год Зобразити графік цього руху.

Відстань, яку проїхав велосипедист, маємо обчислити за формулою s= 20t (s= vt, де v = 20 км/год) Тепер знайдемо відстань, яку подолав ве­лосипедист, наприклад, за 1 год, 2 год, 3 год, 4 год, 5 год, і запишемо ці числа в таблицю:


Час, год

0

1

2

3

4

5

Відстань, км

0

20

40

60

80

100


На осі абсцис будемо відкладати значення часу (1 од.відр. — 1 год), на осі ординат — відстань (1 од.відр. — 20 км) На координатній площині по­значимо точки, координати яких є відповідними значеннями з таблиці. Отримані точки лежать на одній прямій. Сполучимо точки відрізками і дістанемо графік руху велосипедиста.

Отже, як побудувати графік будь-якої залеж­ності, заданої у вигляді таблиці або формулою?

 1. З найдіть пари відповідних значень двох величин.

 2. Побудуйте в системі координат точки, коор­динати яких є відповідними значеннями двох змінних величин.

 3. Сполучіть отриманні точки лінією — дістали шуканий графік.


VI. Закріплення знань, вироблення вмінь

 1. Побудуйте графік руху за таблицею:
Ох. Час, год

0

1

2

3

4

5

Оу. Відстань від початкового пункту, км

0

2

4

6

8

10
 1. Середня місячна температура повітря, °С:
Місто

Місяці
І

ІІ

III

IV

V

VI

VII

VII

ІХ

X

XI

XII

Перм

-15

-13

-7

3

10

16

18

16

9

2

-7

-12

Рязань

-11

-10

-5

4

13

17

19

17

11

4

-3

-8

Мінськ

-7

-6

-2

5

13

16

18

16

12

6

0

-5

Ростов-на-Дону

-5

-7

0

9

11

20

23

22

16

9

3

-4


Побудуйте графік середньомісячних температур для кожного міста.

(Вказівка. По осі Ох відкладайте час, прийнявши один одиничний відрізок за один місяць, а по осі Оу відкладайте значення температури, прийнявши за один одиничний відрізок 3°С.)

Додатково (на повторення)
Один робітник може виконати завдання за 10 год, а другий — за 60 % цього часу. Яка частина завдання залишиться невиконаною після трьохгодинної сумісної роботи обох робітників?
VII. Підсумки уроку

На якому з рисунків правильно побудовано таблицю і графік шляху пішохода зі швидкістю 5 км/год протягом 3 год?


1) s = 5t
2) s = 5t
3) s = 5tt

1

2

3
T

1

2

3
t

1

2

3

s

5

10

15
S

5

10

15
s

5

10

15VIII. Домашнє завдання

Вивчіть алгоритм побудови графіків температури та руху, виконайте задачі.

 1. Побудуйте графік зміни температури заданими таблиці:

Час, год (координатах)

0

2

4

6

8

10

12

Температура, °С (координата у)

-3

-5

-6

-4

0

1

3
 1. Побудуйте графік руху пішохода за таблицею
Час, год (координатах)

0

1

2

3

4

5

Відстань, км (координата у)

0

6

12

18

24

30

(на осі Оу 1 од.відр. — 6 км)


скачати

© Усі права захищені
написати до нас