Ім'я файлу: Види, структура навчальних закладів.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 02.12.2020
Пов'язані файли:
Інноваційні проекти у світі.docx
АФФЗ для практичних.docx
Тести-до-ЗМ-1.pdf
Мерчандайзинг в аптеці (1).doc
Реферат Ющик О..doc
Реферат менеджмент.docx
6 клас приклади залежності графіків.doc
Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування
Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування

2. Види,структура навчальних закладів дошкільної освіти, шкіл (шкіл-інтернатів) та строки навчання

Спеціальні школи (школи – інтернати) розподіляються за ступенями – І, ІІ та ІІІ ступеню та за видами відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей.

Спеціальні школи (школи-інтернати) І, І-IІ, I-ІІІ ступенів можуть функціонувати разом або самостійно:

І ступінь – початкова школа (підготовчий клас, 1-4 класи, строк навчання 5 років);

ІІ ступінь – основна школа (5-9 (10) класи, строк навчання 5 (6) років);

III ступінь –старша школа з профільним спрямуваннямнавчання (11-13 класи, строкнавчання 3 роки).

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей функціонують такі основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів):

1) для глухих дітей– І-ІІІ ступенів (І ступінь – підготовчий клас, 1-4 класи, ІІ ступінь – 5-10 класи, ІІІ ступінь – 11-13 класи);

2) для дітей зі зниженим слухом –І-ІІІ ступенів (І ступінь – підготовчий клас, 1-4 класи, ІІ ступінь – 5-10 класи, Ш ступінь – 11-13 класи);

3) для сліпих дітей –І-ІІІ ступенів (І ступінь – підготовчий клас, 1-4 класи, ІІ ступінь – 5-10 класи, ІІІ ступінь – 11-13 класи);

4) для дітей зі зниженим зором –І-ІІІ ступенів (І ступінь – підготовчий клас, 1-4 класи, ІІ ступінь – 5-10 класи, ІІІ ступінь – 11-13 класи);

5) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату –І-ІІІ ступенів (І ступінь – підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь – 5-10 класи, ІІІ ступінь – 11-13 класи);

6) для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – І-ІІ ступенів (І ступінь – підготовчий клас, 1-4 класи, ІІ ступінь – 5-10 класи);

7) для дітей із затримкою психічного розвитку –І-ІІ ступенів (І ступінь – підготовчий клас, 1-4 класи, ІІ ступінь – 5-9 класи);

8) для розумово відсталих дітей –І-ІІ ступенів (І ступінь – підготовчий клас, 1-4 класи, ІІ ступінь – 5-9 (10) класи).

Спеціальна школа (школа-інтернат) може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів, а також утворювати навчально-виховні об’єднання з дошкільними, позашкільними та іншими навчальними закладами для задоволення культурно-освітніх потреб учнів (вихованців).

Спеціальна школа (школа-інтернат) може мати у своєму складі дошкільні групи, класи з поглибленим вивченням предметів та класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання.

За бажанням батьків діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, можуть лише навчатися у спеціальних школах-інтернатах без проживання у них.

Для організації навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи дітей, які мають складні вади розвитку (діти з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, діти з раннім дитячим аутизмом, сліпоглухі), у складі спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) відкриваються окремі класи (групи). Гранична наповнюваність класів (груп) для дітей, які мають складні вади розвитку, не повинна перевищувати 6 осіб.

За наявності достатньої кількості учнів, відповідної матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення спеціальна школа (школа-інтернат) може мати спеціальні класи (групи) для дітей інших нозологій.

Для дітей з помірною розумовою відсталістю у спеціальних школах (школах-інтернатах) можуть відкриватися окремі класи.

Для дітей 6(7) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не отримали відповідної дошкільної підготовки або не готові до навчання з інших обставин, у спеціальних школах (школах-інтернатах) відкриваються підготовчі класи.

Для учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для розумово відсталих дітей, які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, у школах з відповідною навчально-матеріальною базою відкриваються 10-і класи з поглибленою професійною реабілітацією. Добір учнів до таких класів здійснюється за рекомендаціями лікарів і шкільних психолого-медико-педагогічних комісій з урахуванням побажань учнів та їх батьків (осіб, які їх замінюють).

Мережа класів та їх наповнюваність у спеціальній школі (школі-інтернаті) установлюється засновником (власником) відповідно до Нормативівнаповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.

Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у кожній спеціальній школі (школі-інтернаті) діють шкільні психолого-медико-педагогічні комісії, метою яких є:

вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня (вихованця) у динаміці;

визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, професійної реабілітації;

переведення учнів (вихованців) до наступного класу спеціальної школи (школи-інтернату) одного і того ж виду.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас