1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: Доронін В. Аналітична робота. - Захист прав і свобод в Росії.doc
Розширення: doc
Розмір: 375кб.
Дата: 30.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
Забара О. Соціальна політика та інфраструктура Вар. 8.doc
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, Молоді та спорту україни

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АНАЛІТИЧНА РОБОТА

з дисципліни:

на тему: "Захист прав і свобод у Росії"
Студент 4 курсу ФЕтаУ

заочної форми навчання

спеціальності групи
Науковий керівник______________

______________________________

Курсова робота захищена на засіданні наукової сесії

«__________________________________________________________________»

«____» ______________ 201___ року


Критерії

Оцінка, бал
Підписи членів комісії

1. Своєчасність:


2. Якість написання:


3. Якість презентації:


Підсумкова оцінка:


Оцінка за шкалою ECTS:


Оцінка за чотирибальною шкалою:Київ-2016

ЗМІСТ


Вступ 4

1. Теоретичні основи захисту прав та свобод у Росії 6

1.1. Права та свободи людини в Росії 6

1.2. Міжнародно-правові принципи захисту прав і свобод людини 9

1.3. Роль і місце Конституційного Суду в області захисту прав і свобод людини і громадянина 13

2. Захист окремих прав та свобод громадян у Російській федерації 15

2.1. Трудові права в Росії 15

2.2. Порушення права на справедливий судовий розгляд 17

2.3. Кримінальні справи про державну зраду в Росії (2014-2016 рр) 18

2.4. Смерть під вартою та бунти у російських виправних колоніях 19

2.5. Свобода слова у Росії 20

2.6. Захист прав та свобод громадян у Криму 22

3. Порівняльна оцінка захисту прав та свобод в Росії та Україні 28

3.1. Оцінка захисту прав та свобод у Росії від Freedom House 28

3.2. Інші оцінки захисту прав та свобод у Росії 29

3.3. Захист прав та свобод людини в Україні: загальна характеристика 30

3.4. Україна у світових рейтингах прав та свобод людини 31

4. Можливості вдосконалення механізму захисту прав і свобод людини і громадянина у Росії 33

висновки 35

Список використаних джерел 38

Додатки 43

ВступПрава і свободи людини і громадянина вважаються невід'ємним атрибутом будь-якого зрілого і розвиненого в демократичному плані суспільства, проте, у Росії і на рівні держави і в самій правовій системі явно не виражений пріорат фундаментального положення Віденської декларації 1993 про «неподільність та універсальність прав людини» – політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних. Особливо помітною тенденція обмеження прав і свобод громадян в Росії стала проявлятися після подій на Болотній площі у Москві в 2012 році, що послідували за оголошенням результатів чергових виборів Президента і Державної Думи Російської Федерації в 2011 році. У підтвердженні цього авторитетне міжнародне незалежне об'єднання по захисту прав і свобод людини (Human Rights Watch) підготувало в квітня 2013 року доповідь під назвою «Руйнівна законотворчість», в якій детально і послідовно виклала факти «наступу» держави на громадянське суспільство і права громадян після зазначених подій [1].

Варто відзначити, що в Росії створені певні умови для регулювання, охорони та забезпечення правового статусу особистості, функціонує ряд важливих правозахисних інститутів і до 2012 року все це однозначно свідчило про стійку і цілеспрямовану тенденцію руху Російської Федерації до демократичних форм взаємодії між державою, суспільством і її громадянами. Конституція Російської Федерації 1993 року містить норми, що регулюють більшість економічних, соціальних, політичних і культурних відносин, і тим самим є найбільш прогресивною і повною серед конституцій розвинених країн світової спільноти.

Разом з тим, права і свободи людини, що визначаються найвищою цінністю в Конституції Російської Федерації, їх регулювання в законодавстві на федеральному рівні, деталізація способів і прийомів захисту прав і свобод в законодавстві суб'єктів Російської Федерації, було прийняти багато підзаконних нормативних правових актів правозахисної спрямованості самі собою не створюють дієвих механізмів їх втілення в життя.

Декларативність змісту прав і свобод, а часто їх реальне законодавче обмеження під різними приводами (боротьба з тероризмом і екстремізмом, корупцією, відстоювання традиційних, в т.ч. сімейних, культурних і релігійних цінностей, боротьба з педофілією і дитячою порнографією, підвищення рівня патріотизму серед населення та ін.), недостатня захищеність публічними і приватними правовими засобами є актуальною проблемою для сучасної Росії. Адже саме недостатній захист, а в ряді випадків і законодавче обмеження / ліквідація прав і свобод громадян, є наочним свідченням поступового переходу держави від демократичної форми правління до тоталітарної, де говорити про захист прав і свобод людини взагалі не представляється можливим.

Таким чином, поточна ситуація в області захисту прав і свобод людини і громадянина в Російській Федерації виражається в недостатній ефективності функціонування недержавних правозахисних інститутів (багато з яких відчувають на собі тиск держави, а деякі були оголошені прокуратурою «іноземними агентами»). Тому можна з упевненістю заявити, що сьогодні публічна влада і громадянське суспільство у Росії не можуть повністю виконати одну з основних своїх обов'язків – зберегти і захистити права та свободи людини і громадянина, давши їй тим самим відчуття стабільності, передбачуваності і захищеності, що в свою чергу, вказує на високий рівень актуальності даного дослідження.

Метою роботи є дослідження особливостей захисту прав і свобод людини і громадянина в Російській Федерації та формування на цій основі ряду рекомендацій щодо вдосконалення конституційно-правової теорії та законодавства в сфері захисту прав людини і громадянина.

В ході роботи над дослідженням автором застосовувалися такі методи дослідження: діалектичний, формально-логічний, історичний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, соціологічний, функціональний.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас