Ім'я файлу: Реферат ОС.docx
Розширення: docx
Розмір: 25кб.
Дата: 17.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
Історія української культури.docx
Pomazan_IZL-RP-3-Metod-pos.doc
221092.docx
Дитячий аутизм.doc
Семенар 2 (1).doc
Oblik_ta_audyt_v_komertsiinykh_bankakh.doc
Á³çíåñ-êåéñ.doc
Лаб 1.docx
питання на залік.docx
дослідження івенту.docx
доповідь.docx
Молодіжне підприємництво.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Інститут інформаційних технологій в економіці

ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”»
Кафедра комп’ютерної математики та інформаційної безпеки

Реферат на тему:

Переваги та недоліки в операційні системі Windows з дисципліни

«Операційні системи»

Підготувала здобувачка : Кібиш Юлія

ІІТвЕ, група ІК-101

Перевірив: Потапенко С.Д.

КИЇВ КНЕУ 2022
План

Вступ

1. Передумови виникнення ОС Windows

2. Процеси та потоки Windows

3. Переваги та недоліки Windows

Висновки

Список використаної літератури
Вступ

Головною метою даної роботи є визначення основних переваг та недоліки сучасних операційних систем Windows. Актуальність дослідження даної теми досить важко оцінити, адже практично 90% користувачів персональними комп’ютерами використовують операційну систему Windows. Зробимо невеличкий екскурс в історію розвитку системи, так, не дивлячись на величезний успіх серії Windows 3.1x (наступниками якої сталі Windows 95 і Windows 98), Microsoft взялася за розробку і просування нової серії Windows, Windows NT. Ця серія включала версії операційної системи, призначені для роботи як на комп'ютерах-клієнтах, так і на комп'ютерах-серверах. Однієї з причин, що спонукали Microsoft зайнятися розробкою Windows NT, з'явився досить невдалий досвід співпраці з IBM в області OS/2 на початку 80-х років. Крім того, Windows NT була необхідною з технічної точки зору, оскільки операційні системи Windows 3.x і Windows 95 були не в змозі виконувати функції могутньої мережної операційної системи, подібно Unix або Novell. Microsoft запропонувала Windows NT як власного варіанту безкомпромісної операційної системи.
1. Передумови виникнення ОС Windows

Операційною системою називається комплекс системних управляючих програм, які здійснюють управління комп’ютерною системою (ввід, вивід, обмін інформацією та даними). Операційна система являється своєрідним посередником між користувачем і його прикладними програмами. Це своєрідна оболонка через яку користувач в досить простій формі може вести діалог з комп’ютерною системою. Вона виконує всі команди користувача та управляє різними блоками комп’ютера ( дисками, клавіатурою, диками, принтером та ін. пристроями). Крім управляючих до складу операційних систем також входять сервісні програми, які надають користувачу допоміжні функції – копіювання файлів, виведення інформації на диск, виведення параметрів комп’ютерної системи і т.д. Програми операційної системи як правило зберігаються на магнітних дисках, тому їх називають дисковими О.С. (Д.О.С.) Програма “завантажувач” запускається з постійної пам’яті, яка автоматично керує цим процесом подає інформацію в оперативну пам’ять. Після завантаження вона постійно знаходиться в оперативній пам’яті і управляє роботою комп’ютера. Вся інформація з якою працює комп’ютер як правило зберігається на магнітних носіях у вигляді файлів. Файл – це пойменована зона на диску на якій зберігаються програми та дані. Поруч з цим в спеціально відведеній зоні диску записуються і зберігаються списки імен всіх файлів, які називаються директоріями або каталогами дисків. В каталогах також зберігається інформація про фізичне місце на диску всіх записаних файлів а також їх розмір. Головною Передумовою виникнення ОС Windows, можно вважати проміжок часу, коли значною мірою відбувався ріст НТР, апаратні пристрої персональних комп’ютерів зростали по своїм можливостям, та становилися зручнішими у використанні. Приблизно в 1976-1986рр відбувався поділ алгоритмічних мов програмування, серед яких програмісти стали виділяти обєктно-орієнтовані мови. Корпорація Майкрософт, використовуючи обєктно-орієнтований підхід, поставила задачу створити операційну систему, яка б мала попит серед багатьох користувачів ПК, мала зручний інтерфейс, відповідала вимогам ПК того часу, тощо. Початково Windows створювалася не так, як "класична" операційна система. Вона "виросла", як надбудова над DOS, надає користувачам більше зручностей в роботі і ширші можливості професіональної діяльності. Перші версії Windows загружались вище DOS, забезпечуючи багаті базові функції операційної системи. Сучасні операційні системи Windows 95/98 доповнили структуру попередніх Windows графічного операційного середовища і новими можливостями. В першій версії Windows користувачі могли одночасно працювати з декількома програмами. В 1990 р. користувачам була запропонована версія Windows 3.0 в яку було введено диспетчер файлів.

Більш стабільно працююча версія Windows 3.1. виникла в 1993р. У 1995 році фірма Microsoft Corporation (США), найбільш відома серед виробників програмного продукту, зокрема, своєю операційною системою MS-DOS, випустила нову версію Windows, яка дістала назву Windows 95. На відміну від попередніх версій Windows 95 набула суттєвих змін, ставши незалежною операційною системою, більш продуктивною, більш надійною та зручною у роботі. Наступна версія цієї системи вийшла у 1998 році і дістала назву Windows 98. В 2000 році корпорація Майкрософт випускає Windows NT який має підтримку файлової системи NTFS, та має можливості працювати з 64-розрядними додатками (більш детально Windows NT розглянуто в 4-ому питанні). Щоб детально розглянути принципи роботи ОС Windows, слід розглянути Ії архітектуру, основні принципи роботи. Отже перейдемо до другого питання.
3.Процеси та потоки Windows

Запускаючи програму в Wіndows, ви створюєте процес. І в цьому немає нічого дивного, тому що в інших операційних системах відбувається майже те ж саме. Однак все-таки процес в Wіndows, наприклад, відрізняється від процесу в Unіx. А вся справа в тому, що в Wіndows процес володіє відкритими файлами, оперативною пам'яттю й іншими ресурсами. Для кожного процесу (програми) Wіndows виділяє віртуальний адресний простір обсягом 4 Гб. Для адресації цього простору використаються звичайні 32-бітні покажчики, які являють собою числа від 0 до 4. Але процес в Wіndows не виконується. Виконується програмний потік. Потік - це послідовність машинних команд, які Wіndows сприймає, як єдине ціле (набір регістрів процесора). Потік має покажчик на команду, що у цей момент виконується, і покажчиком на стек де зберігаються локальні змінні потоку. Досить часто виникає питання у чому різниця між процесом і потоком. Так ось запущена програма має тільки один програмний потік, то різниця практично ніяка. Однак потік може створювати інші потоки. А ті потоки можуть створювати ще потоки. Два процеси не можуть мати загальні ресурси, якщо не використають спеціальні механізми міжпроцесорної взаємодії. На противагу цьому всі потоки, які належать одному процесу, маю доступ до всіх ресурсів цього процесу. Процес має кілька потоків, тому що вони можуть виконувати якісь дії паралельно основній програмі (у фоновому режимі). Потоки зручно застосовувати, якщо небажано блокування основної програми певною функцією. Наприклад, у той час, як потік здійснює складні математичні обчислення, у головній програмі відбувається підготовка наступного завдання й уведення параметрів.

Виділяють чотири базових типи користувальницьких процесів

1. Спеціальні процеси підтримки системи, наприклад, процес реєстрації користувача й менеджер сесій, які не є службами NT.

2.Процеси сервера, які є службами NT .

4. Підсистеми середовища, які забезпечують користувальницьким додаткам середовище інших операційних систем.

3. Користувальницькі додатки одного з п'яти типів: Wіn32, Wіndows 3.1, MS-DOS, Posіx або OS/2 1.2.

4. Підсистеми середовища й бібліотеки DLL

Wіndows NT має три підсистеми середовища Кожна з підсистем забезпечує користувальницьким додаткам доступ до різних служб Wіndows NT. Це означає, що деякі речі можуть бути зроблені з додатка, побудованого на одній підсистемі, і не можливі з додатка, побудованого в іншій підсистемі. Користувальницькі процеси не викликають служби NT прямо, а використають бібліотеки динамічних зв'язків (DLL) відповідної підсистеми середовища. Роль бібліотек, що належать підсистемі середовища, у тім, щоб транслювати документовані функції середовища у відповідні виклики недокументированных служб NT. Ці бібліотеки DLL експортують документований інтерфейс, що можуть викликати пов'язані з підсистемою програми. 

4. Переваги та недоліки Windows

Якщо брати переваги Windows то це :

Простий у використанні: Новіші системи також можуть бути простими для користувачів, знайомих зі старими версіями. Можливо, це пов'язано з одноманітним виглядом систем і тим, як файлова система була реалізована з часів MS Windows.

Доступне програмне забезпечення: Він оснащений широким спектром застосувань. Це пояснюється тим, що Microsoft є світовим лідером у настільних операційних системах та офісних додатках. Коли ви шукаєте їх комерційну програму, швидше за все, десь доступна версія Windows, якщо продукт існує.

Зворотна сумісність: Якщо ви зараз користуєтеся старішою версією та потребуєте більше оновлених деталей, але не хочете йти на компроміс із використанням старих програм лише для Windows, які відповідають потребам вашого бізнесу, ці програми можуть працювати з новішою версією.

Plug & Play: Windows також є фахівцем у підтримці Plug & Play апаратного забезпечення ПК як операційна система для пересічного домашнього користувача. Поки ви встановлюєте правильні драйвери, Windows зазвичай відмінно справляється з розпізнаванням нового обладнання. Багато операційних систем мають функції Plug & Play, але вимагають ручного керування в меншій мірі і частіше.

Ігри: Windows надає велику кількість ігрових наборів, а також інше різне допоміжне ігрове обладнання. Є також деякі з найпоширеніших ігор для Linux і деякі для Mac, але немає порівняння. Проте всі застарілі ігри, написані для Windows 95 і 98, також не працюватимуть з XP.

Що стосується недоліків, то слід враховувати наступне:

Високі вимоги до ресурсів: Для порівняння, Microsoft хоче, щоб її споживачі витрачали більше на комп’ютерне обладнання, ніж інші виробники систем: швидший процесор, більше внутрішньої пам’яті та більший диск. Microsoft також стверджує, що це пов’язано з усіма додатковими функціями, яких потребують їхні клієнти.

Закритий код: Усунення неполадок Windows було б набагато легшим для користувачів і працівників служби підтримки, якби вони точно розуміли, що відбувається. На жаль, лише Microsoft має прямий доступ до вихідного коду свого програмного забезпечення, і оскільки файл журналу не створюється, його користувачі можуть спробувати визначити, що спричиняє їхні проблеми шляхом проб і помилок.

Сприйнятливість до вірусів: Ця проблема часто вважається частиною загальних проблем безпеки Microsoft. Проте сприйнятливість будь-якої операційної системи Microsoft до комп’ютерних вірусів завжди була яскраво вираженою, майже всі комп’ютерні віруси націлені на комп’ютери Windows і регулярно спричиняють хаос. Насправді, якби не Windows, багатомільйонної антивірусної індустрії, яку ми знаємо, практично не було б.

Обурливі ліцензійні угоди: Більшість людей ніколи не читають ліцензійні угоди або угоду кінцевого користувача, які повинні бути узгоджені перед використанням або встановленням будь-якого продукту Microsoft, включаючи пакети оновлень та оновлення безпеки. Більшість людей просто вважають ці екрани подразником, на який потрібно натиснути, щоб встановити продукт.
Висновок

Підводячи підсумки всьому вищеописаному можна коротко перелічити переваги Wіndows :

Це сучасна ОС , щовідповідає вимогам сучасних апаратур. Це прекрасно сумісна з іншими ОС. Це багатозадачна ОС. Це добре захищена ОС. І це зручна й надійна ОС.

В ході роботи було досліджено операційну ситему Windows: передумови створення, процеси та потоки в Windows, і найголовніше це переваги та недоліки операційної системи
скачати

© Усі права захищені
написати до нас