Ім'я файлу: Молодіжне підприємництво.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 25.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
Історія української культури.docx
Pomazan_IZL-RP-3-Metod-pos.doc
221092.docx
Дитячий аутизм.doc
Семенар 2 (1).doc
Oblik_ta_audyt_v_komertsiinykh_bankakh.doc
Á³çíåñ-êåéñ.doc
Лаб 1.docx
Реферат ОС.docx
питання на залік.docx
дослідження івенту.docx
доповідь.docx

Молодіжне підприємництво в Україні

Наша держава сьогодні протистоїть ворогу, але при цьому має великий потенціал для розвитку. На цьому наголосив Міністр молоді та спорту України у відеозверненні до студентів конференції Startup Campus-2022. За його словами, молодіжне підприємництво є одним із проектів, що увійшли до Національного плану відновлення України, та одним із пріоритетів роботи Мінмолодьспорту.

Після закінчення вищого навчального закладу кожен випускник стикається з проблемою працевлаштування. Куди піти працювати? Як знайти роботу із задовільною заробітною платнею, відповідним рівнем зацікавленості та престижу? Кожен намагається досягти цих цілей різними шляхами. Хтось реєструється у центрі зайнятості і пасивно чекає, доки йому посміхнеться доля і з’явиться вільна вакансія. Але в ході очікувань він втрачає дорогоцінний час, який можна було б використати більш результативно. Інші намагаються самостійно працевлаштуватися у відповідній сфері ринку праці. І лише, як свідчать статистичні підрахунки, не більше 8-10% молодих людей не бояться ризику і відкривають свою справу. Незважаючи на всі позитивні риси, які несе за собою молодіжне підприємництво, воно стикається з рядом вагомих проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми працевлаштування молоді та особливості молодіжного підприємництва в Україні досліджували такі вітчизняні вчені: О. Тринчук, І. В. Найда, Л. Кудіна, Л. Яцюк, а також О. М. Костенко, Я. В. Немирівський, О. В. Пустовойт, О. О. Яременко і багато інших, які зробили вагомий теоретичний вклад у вивчення багатьох аспектів розвитку молодіжного підприємництва, як перспективного шансу для молодих спеціалістів. Кожному громадянину держава гарантує право на підприємницьку діяльність відповідно до Конституції України

Молодіжне підприємництво – це елемент підвищення рівня зайнятості серед молоді та створення нових малих підприємств і додаткових робочих місць. Саме тому необхідно збільшувати кількість та впроваджувати більш прагматичні програми розвитку та підтримки молодіжного підприємництва.

Молодь – це та категорія населення, від якої безпосередньо залежить розвиток нашої країни. Молоді люди володіють необхідним потенціалом, реалізація якого найближчим часом може істотно поліпшити соціально-економічне становище суспільства і відродити національні та духовні надбання українського народу. Відповідно до Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, до молоді відносяться громадяни України віком від 14 до 35 років.

Проте, на сьогоднішній день існує ряд проблем, що мають вплив на важливі аспекти життєдіяльності молодого покоління.

Однією з найважливіших проблем є молодіжне безробіття. Понад 40% української молоді прагнуть влаштуватися на роботу за кордоном через фінансовий песимізм і зневірення у фінансову спроможність у своїй країні, і тим самим вкладають свій потенціал у розвиток іншої країни.

За даними Державної служби статистики, на сьогоднішній день 34% офіційно зареєстрованих безробітних – це молодь у віці до 35 років1. На жаль, ситуація щодо працевлаштування молоді в найближчі роки буде тільки погіршуватися. В Україні немає ефективного законодавчо закріпленого механізму, який би гарантував молодим спеціалістам перше робоче місце. Саме тому необхідно переймати досвід розвинутих країн і створювати умови для самозайнятості молодого покоління. Неможливо не погодитись, що формування досконалих ринкових відносин не буде існувати без ефективного функціонування підприємницької діяльності, що вимагає створення умов, які сприяють організації підприємництва усіх категорій населення і молоді в першу чергу.

Підтримка та розвиток молодіжного підприємництва, як з боку державних органів управління, так і міжнародних та громадських організацій, є запорукою підвищення рівня зайнятості серед молоді та створення нових малих підприємств і додаткових робочих місць. Тим паче, що в Україні 42,5 % молодих людей вважають, що «Бізнесмени» та «Підприємці» відносяться до ТОП-5 професій, що дають можливість досягнути успіху в житті.

В стратегії розвитку України, урядом визначено основні напрями розвитку країни серед яких необхідність модернізації країни, побудова інноваційної економіки та створення підприємницької інфраструктури. На сьогодні тема підприємництва в Україні є актуальною. На сам перед це пов’язано з розвитком малого та середнього бізнесу, а також з просуванням і популяризацією підприємництва серед молодих людей. Варто відзначити, що розвиток малого і середнього бізнесу дуже важливий як зі сторони створення нових робочих місць, так і з позиції економічних переваг, що дозволяютьуспішно конкурувати з великим бізнесом.

Особливе місце в економіці країни займає молодіжне підприємництво, так як являється інструментом подолання загальносвітової проблеми – проблеми молодіжного безробіття, яка останнім часом в нашій країні загострилась. Молодь являється головним партнером держави, потенціалом економічного та інноваційного розвитку країни, але емпіричні дослідження вчених свідчать про низьку підприємницьку активність серед молодих людей та невисокий рівень доходів молодих підприємців.

Тому потрібно акцентував увагу на виявлення факторів, які впливають на повільний розвиток молодіжного підприємництва та причини низьких прибутків підприємців.

Вільний розвиток підприємництва є одним із атрибутів громадянського суспільства, що дає право кожному громадянину власними силами покращувати особистий добробут та добробут своєї сім’ї. Одним із найбільших прагнень сучасної молоді є досягнення особистої і фінансової свободи, але страх відповідальності, брак коштів і просто невпевненість у собі змушує молодих людей відкладати у довгий ящик відкриття власної справи .

Розглядаючи молодіжне підприємництво як суспільне явище, перш за все слід відзначити, що інституційний аспект становлення і розвитку підприємництва зумовлений різними формами, первинною серед яких є державне регулювання. При цьому як підприємець, так і держава є сторонами контрактної системи — форми договірних відносин держави і бізнесу.

Важливість молодіжного підприємництва величезна. Однак більшість не знає, як правильно його просувати, тим більш, що за останні 20 років відбулася суттєва трансформація мислення та ставлення до цього молоді. Молодіжне підприємництво стає все більш і більш популярним сьогодні. Розвиток інтернет технологій дає нам багато можливостей для розвитку бізнесу. Не важливо скільки Вам років — кожна людина має рівні шанси для досягнення своїх бізнесідей.

В сучасних умовах молодіжне підприємництво є доволі важливим елементом формування середнього класу, а тому його підтримка має стати основним завданням державної політики. Підтримка молодих людей, їхнє залучення до творчої, активної участі в житті суспільства – це інвестиції в розвиток стратегічних ресурсів держави Молодіжне підприємництво – це елемент підвищення рівня зайнятості серед молоді та створення нових малих підприємств і додаткових робочих місць. Розвиток молодіжного підприємництва є одним із найважливіших напрямків економічної політики країни. Проте на сьогодні цей процес відбувається дуже повільно. Сектор малого бізнесу в Україні охоплює понад 2,0 млн. суб’єктів малого підприємництва.

Згідно зі статистикою, приблизно 300 млн молодих людей у віці від 18 до 30 років у всьому світі або не мають постійного місця роботи, або взагалі є безробітними. Близько 20% з них мають відмінні здібностями для власного бізнесу і, в силу різних причин, тільки 5% вирішується на це. Особливістю молоді (громадяни у віці до 34 років) є інноваційність їх мислення, мобільність, швидкість адаптації до нових умов економічної сфери життєдіяльності, наявність сучасних знань, а також можливість швидкого отримання нових знань.

Разом з тим, існують основні проблеми, з якими стикаються молоді

люди при відкритті власної справи, а саме:

1. відсутність досвіду, тобто вони не знають, як і з чого почати свій бізнес;

2. недолік фінансової бази, навіть при наявності власного проекту вони не мають можливості реалізувати його на практиці;

3. недостатність освіти, тобто навіть якщо молоді люди мають основи економічних знань, у них відсутні знання саме в сфері підприємництва.

На сьогоднішній день розвиток молодіжного підприємництва стикається з низкою характерних проблем:

1. відсутність повноцінної законодавчої бази;

2. слабка розвиненість системи фінансування бізнес-проектів;

3. наявність високих податкових і кредитних ставок;

4. відсутність інформаційного ресурсу, в якому молоді люди змогли б знайти необхідну інформацію про існуючі програми підтримки підприємництва;

5. корупційні бар'єри і «тіньова» економіка.

Виділення молодіжного під-приємництва як особливого сегмента

підприємництва відбувається тому, що на відміну від інших видів підприємництва воно має свої специфічні ознаки, сильні і слабкі сторони.

Вважаємо, що молодіжному підприємництву властиві наступні

основні риси:

1. легка адаптація до нових соціально-економічних умов;

2. особлива активність у розвитку приватного сектора економіки (малий і середній бізнес);

3. новаторська сутність;

4. великі можливості в перспективних сферах діяльності

Майже 10% молодих людей віком від 18 до 25 років займаються

підприємницькою діяльністю. В Україні діє Закон «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», в якому окремою статтею передбачена державна підтримка підприємницьких ініціатив молодіжного підприємництва загалом.

Але суспiльно-економiчний стан держави не дозволяє повною мірою реалізувати даний закон через відсутність коштів, недосконалість

нормативної бази для реалізації положень, задекларованих вищезгаданим законом. Так, реалізація відповідних статей закону щодо пільгового оподаткування молодіжних підприємств могла б надати відчутну фінансову підтримку та організувати роботу щодо здійснення державної молодiжної полiтики в частині зайнятості та працевлаштування. На практиці не існує розмежування підприємців за віковими категоріями і тим більше достатньої підтримки здійснення підприємництва новим поколінням українських бізнесменів

Згідно проведених опитувань молоді, щодо перспективи зайняття

бізнесом, 78% опитаних молодих людей вважають відкриття власної

справи основним способом самореалізації, 60% респондентів вважають за краще відкрити власний бізнес, ніж працювати за наймом, адже в підприємництві можна

розраховувати на отримання високих доходів. Однак сьогодні тільки 3%

молодих людей мають власних бізнес. Успішний розвиток національного

молодіжного підприємництва передбачає необхідність врахування таких

чинників:

1. Особливості різних вікових груп молоді. Так, підліткова група (молодь

віком до 19 років) - це, в основному, учні середніх шкіл, ліцеїв, професійних училищ. Питома вага їх серед економічно активної молоді України складає 33%. Вони переважно не залучені до трудової діяльності. Однак істотне зниження життєвого рівня значної частини населення змінило життєву позицію цієї категорії молоді.

Багато з них намагаються заробити гроші будь-яким чином, переважно -

це самозайнятість або праця у неформальному секторі економіки.

2. Перспективні сфери молодіжного підприємництва. Оскільки молодь

найшвидше відгукується на нововведення, є менш консервативною, тому

дуже важливим сектором молодіжного підприємництва має стати сфера високотехнологічних послуг.

3. Недостатні розміри фінансування активної політики зайнятості. В

Україні, на жаль, фінансування заходів, пов’язаних із здійсненням активної політики зайнятості, є недостатнім.

4. Роль недержавних інститутів у сприянні молодіжному підприємництву. Традиційна політика державної підтримки малих підприємств реалізовується в межах комплексної програми розвитку підприємництва в Україні. Частково (надання методичної допомоги) ці завдання виконувалися б через відділ сприяння підприємницькій діяльності при органах влади.

Можна виділити основні фактори підтримки розвитку молодіжного

підприємництва в нашій країні:

1. створення стабільного законодавства, що служило б основою для вибудовування системи підтримки молодіжного підприємництва;

2. збільшення фінансування бізнеспроектів молодих підприємців;

3. зменшення податкових і кредитних ставок, що було б стимулом для створення власного бізнес-проекту;

4. підтримка в просуванні вироблених суб'єктами молодіжного підприємництва товарів (робіт, послуг)

Крім того, важливо просувати підприємницьку культуру серед молоді - організовувати семінари, тренінг, лекції, круглі столи з питань підприємництва, які будуть проходити у відкритій формі і в яких зможуть взяти участь усі бажаючі, а також:

1. необхідно збільшити ефективність роботи бізнес-інкубаторів;

2. збільшити ступінь інформованості молодих людей про можливості

зайнятися підприємництвом (через ЗМІ);

3. розглянути в рамках податкового законодавства можливості звільнення

нових бізнес-проектів від сплати податків і пільгового оподаткування

протягом певного часу;

4. передбачити виділення цільових

грантів на фінансування бізнеспроектів;

5. удосконалити механізми пільгового кредитування для молодих

підприємців;

6. створити орган, який здійснює контроль і оцінку ефективності реалізації різних програм по підтримці молодіжного підприємництва;

7. необхідно створити інформаційний інтернет-ресурс, де можна буде знайти всю необхідну інформацію про існуючі програми підтримки підприємництва і всю необхідну інформацію про те, як почати свій бізнес-проект;

8. створити «гарячу лінію» з питань створення та розвитку бізнесу для молодих людей;

9. ввести в школах та інших учбових закладах предмет «Підприємництво».

Висновки.

Таким чином, вище зазначені пропозиції дозволять вирішити багато проблем в сфері зайнятості молодих людей, сформують необхідні умови для самоорганізації і стимулювання активності молоді в сфері підприємництва. Молодіжне підприємництво може змінити життя повністю. Молоді люди зможуть приймати власні рішення, організовувати власний час і бути фінансово незалежними від своїх

батьків.

Закордонний досвід свідчить про те, що завдяки розвитку молодіжного підприємництва підвищується рівень зайнятості населення, зокрема молоді, створюються робочі місця, покращується добробут населення та держави загалом.

Глобальною проблемою сьогодення є не визнання талантів і здібностей людини. Багато молоді по всьому світу думають, що вони необдаровані. Ви часто можете чути,

що про них кажуть: "Це середня людина".Майте на увазі, що кожна людина в цьому

світі має принаймні один талант. Отже, якщо ви "середня людина", то ви безумовно талант

В цілому, саме молодь на сьогоднішній день являє собою ту основу, на яку повинна спиратися економіка, а без наявності твердої основи розвиток всієї країни неможливий.

В Україні тема підприємництва залишається актуальною. Це пов'язано з

розвитком малого і середнього бізнесу, а також зі збільшенням частки середнього класу в суспільстві. Всесвітній банк зі своїх досліджень встановив, що якщо в країні на малий і середній бізнес припадає менше 40% ВВП, то інвестиції в економіку цієї

країни не призведуть до необхідного, запланованого економічного ефекту.

Саме це ще раз доводить важливість нейтралізації стримуючих причин розвитку малого і середнього бізнесу
скачати

© Усі права захищені
написати до нас