Ім'я файлу: питання на залік.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 21.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
Історія української культури.docx
Pomazan_IZL-RP-3-Metod-pos.doc
221092.docx
Дитячий аутизм.doc
Семенар 2 (1).doc
Oblik_ta_audyt_v_komertsiinykh_bankakh.doc
Á³çíåñ-êåéñ.doc
Лаб 1.docx
Реферат ОС.docx
дослідження івенту.docx
доповідь.docx
Молодіжне підприємництво.docx

10. Перелік питань/завдань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни


 1. Поняття теорії держави та права як фундаментальної юридичної науки, навчальної дисципліни.

 2. Предмет і методологія теорії держави та права.

 3. Функції теорії держави та права.

 4. Система юридичних наук і місце в них теорії держави та права.

 5. Значення вивчення ТДП для підготовки майбутніх юристів.

 6. Поняття та ознаки держави і права.

 7. Поняття поліетнічного суспільства.

 8. Поняття суверенітету та його види.

 9. Поняття державного і національного суверенітету: спільні і відмінні аспекти.

 10. Поняття народного суверенітету.

 11. Право і держава: аспекти співвідношення.

 12. Загальна характеристика Конституції України.

 13. Державні символи України: загальна характеристика.

 14. Теорії походження держави.

 15. Передумови виникнення держави.

 16. Нові підходи до типології держав. Історичні типи держав.

 17. Поняття та структура суб'єктивного права.

 18. Політична система суспільства: поняття, основні функції та елементи.

 19. Місце і роль держави в політичній системі України.

 20. Поняття та класифікація функцій держави.

 21. Внутрішні функції держави: поняття і зміст.

 22. Зовнішні функції держави: поняття та зміст.

 23. Форми і методи здійснення функцій держави.

 24. Роль Національної поліції в здійсненні державних функцій.

 25. Поняття та елементи форми держави.

 26. Поняття та види форми правління, їх характеристика.

 27. Поняття та види форми державного устрою, їх характеристика.

 28. Поняття та види державно-правового режиму.

 29. Характеристика різновидів демократичного режиму.

 30. Що розуміють під сукупністю методів і засобів реалізації державної влади.

 31. Особливості елементів форм Української держави.

 32. Механізм держави як система державних організацій.

 33. Поняття та структура державного апарату України.

 34. Принципи організації та функціонування апарату держави.


 35. Що Ви розумієте під поняттям «принципи здійснення державної влади»?

 36. Поняття та ознаки органів держави.

 37. Види органів держави.

 38. Національна поліція в механізмі держави.

 39. Поняття та ознаки правової, соціальної держави.

 40. Поняття громадянського суспільства та основні риси.

 41. Доктрина держави загального благоденства та технократії.

 42. Основні ідеї марксистського вчення про державу.

 43. Основні положення теорії плюралістичної демократії.

 44. Теорія еліт та елітарної демократії.

 45. Поняття та види державної дисципліни.

 46. Класифікація конституційних прав громадян України.

 47. Поняття предмету та методу правового регулювання.

 48. Поняття права та його соціальна цінність.

 49. Принципи права та їх характеристика.

 50. Поняття та види функцій права.

 51. Характеристика спеціально-юридичних функцій права.

 52. Поняття системи права.

 53. Структура права та характеристика її елементів.

 54. Основні елементи системи права і їх характеристика.

 55. Поняття і зміст системи законодавства.

 56. Співвідношення системи права і системи законодавства.

 57. Місце та роль Основного Закону в системі законодавства.

 58. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів.

 59. Поняття і види соціальних норм, їх основні властивості.

 60. Види норм права.

 61. Імперативні і диспозитивні норми.

 62. Структура норм права.

 63. Норма права і стаття нормативно-правового акта.

 64. Суб’єкти та види правотворчості.

 65. Принципи правотворчості.

 66. Стадії правотворчості.

 67. Поняття і види форм (джерел) права.

 68. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права України.

 69. Види нормативно-правових актів.

 70. Закон та його види.

 71. Види нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Національної поліції України.

 72. Дія нормативно-правових актів у просторі та за колом осіб.

 73. Дія нормативно-правових актів у часі.

 74. Поняття та форми реалізації норм права.

 75. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

 76. Стадії застосування норм права.

 77. Способи тлумачення норм права.

 78. Поняття і види тлумачення норм права.

 79. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права.

 80. Тлумачення норм права за обсягом.

 81. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення.

 82. Тлумачення норм права, що здійснюється поліцейськими.

 83. Акти застосування норм права, що видаються МВС України.

 84. Вимоги правильного застосування норм права поліцейськими.

 85. Поняття і основні ознаки правовідносин.

 86. Види правовідносин і критерії їх класифікації.

 87. Склад і зміст правовідносин.

 88. Поняття і види об’єктів правовідносин.

 89. Поняття суб’єктивного права та його структура.

 90. Поняття та види суб’єктів права.

 91. Види суб’єктивних прав людини і громадянина та їх характеристика.

 92. Поняття та класифікація юридичних фактів.

 93. Види правової поведінки.

 94. Правова поведінка: поняття та ознаки.

 95. Поняття та ознаки правомірної поведінки.

 96. Види правомірної поведінки.

 97. Правопорушення: поняття, ознаки та види.

 98. Проступок: поняття, ознаки та види.

 99. Склад правопорушення та характеристика його елементів.

 100. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

 101. Мета та функції юридичної відповідальності.

 102. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності.

 103. Види юридичної відповідальності.

 104. Гарантії законності.

 105. Поняття та принципи законності.

 106. Поняття і структура правосвідомості.

 107. Правова культура: поняття і структура.

 108. Поняття правового впливу, його види та механізм.

 109. Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні відносини.

 110. Стадії процесу правового регулювання.

 111. Поняття механізму правового регулювання та його структура.

 112. Поняття правової системи та характеристика її елементів.

 113. Основні види правових сімей та їх характеристика.

 114. Романо-германська правова сім’я: поняття, ознаки.

 115. Поняття та елементи правового статусу особи.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас