Ім'я файлу: Методи, прийоми критичного мислення.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 177кб.
Дата: 14.10.2021
скачати

Методи, прийоми критичного мислення


“ Навряд чи є що – не будь
більш важливе для знання,
для спокійного життя і для успіху
будь – якої справи, ніж
уміння людини мислити ”.
Джон Локк

Технологія формування та розвитку критичного мислення - система діяльності, що базується на дослідженні проблем та ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації для особистих потреб і цілей.

Критичне мислення Що це?


Це процес, який найчастіше починається з постановки проблеми,
продовжується пошуком і осмисленням інформації,
закінчується прийняттям рішення щодо
розв'язання поставленої проблеми.


Це здатність людини чітко виділити проблему,
яку необхідно розв'язати;
самостійно знайти,обробити і проаналізувати інформацію;
логічно побудувати свої думки, навести переконливу аргументацію;
здатність мислити мобільно, обирати єдине вірне рішення проблеми;
бути відкритим до сприймання думок інших і
одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.

Характеристики


Критичне мислення


3
Прийняття рішення


2
Постановка проблеми


1
Самостійність


4 Чітка аргументованість


5
Соціальність

Умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення


Час
Очікування ідей
Спілкування
Цінування думок інших
Віра в сили учнів
Активна позиція

Структура уроку критичного мислення


Урок


1. Розминка


2. Обґрунтування
навчання


5. Рефлексія


4. Усвідомлення змісту


3. Актуалізація

1. Розминка


Замінює так звані організаційні моменти класичного уроку
Головна функція – створення сприятливого психологічного клімату на уроці.


Актуальність етапу
Теплий психологічний клімат сприяє:
Кращому засвоєнню навчального матеріалу;
Підвищенню авторитету вчителя;
Психологічному розвантаженню учнів, які мають за день 5-6-7 уроків.

2. Обґрунтування навчання


Етап передбачає:
Постановку мету уроку
Розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми та предмета в цілому.


Актуальність етапу
Навчальний матеріал засвоюється краще, якщо:
Учні розуміють його конкретну практичну значимість для кожного з них
Чітко знають, що вимагатиметься від них на уроці.

3. Актуалізація


Девіз етапу: ” Пробудіть, викличте зацікавленість, схвилюйте, спровокуйте учнів пригадати те, що вони знають”
На цьому етапі відтворюються знання, вміння, встановлюється рівень досягнень з теми, потрібних для наступних етапів уроку.


Актуальність етапу
Те, що людина знає, визначає те, про що вона може дізнатися.
Знання, пов'язані з досвідом учня, краще та швидше запам'ятовуються.
Створюються умови для відкриття
Підвищуються роль учня на уроці.

4. Усвідомлення змісту


Учень знайомиться з новою інформацією.
На цьому етапі вчитель має найменший вплив на учня.
Учень аналізує інформацію, визначає своє особисте її розуміння.


Актуальність етапу
Розвиток уміння:
Працювати з інформацією;
Працювати самостійно;
Виділяти головне, суттєве;
Формувати компетентності учнів з предмета.

5. Рефлексія


Учень стає власником ідеї, інформації, знань.
Можливість використання знань.
Обмін знаннями з іншими учнями.
Оцінка та самооцінка діяльності.


Актуальність етапу
Усвідомлення того, що було зроблено на уроці.
Демонстрація знань та того, як можна застосовувати знання.
Можливість замислитися над підвищенням якості роботи.
Можливість диференціації домашнього завдання.
Визначення необхідності корекції.


Методи


формування та розвитку


критичного мислення


Методи


Ключові слова


Метод прес


Рюкзак


Асоціативний кущ


Сенкан


Розминка


Есе


Методи


Етап уроку: “Обгрунтування навчання”


Метод
прес


Есе

Методи


Методи


Етап уроку: “Актуалізація”


Обери позицію


Метод прес


Сюрприз


Сенкан


Асоціативний кущ


Есе


Розумний куб


Ключові слова

Методи


Методи


Етап уроку: “Усвідомлення змісту ”


Дискусія


Різнокольорові
капелюшки


Критичне читання
тексту в парах


“Обери позицію” “Метод прес”


Етап уроку: “Рефлексія”


Методи


“Самооцінка”


“Сюрприз”


“Рюкзак”


“Різнокольорові капелюшки”


“Розумний куб”


“Сенкан”


“Асоціативний кущ”


“Есе”

Майбутня людина, яка мислить критично


Здатність сприймати думки інших критично. Людина виявляє здат­ність прислухатись до думок інших, оцінювати й аналізувати їх щодо розв'язання поставленої проблеми.
Компетентність. Людина виявляє прагнення до аргументації прийнятого нею рішення на основі життєвого досвіду, фактів з життя та знання справи.
Небайдужість у сприйнятті подій. Людина виявляє інтелектуальну активність у різних життєвих ситуаціях, здатність зайняти активну позицію у конфронтаційних ситуаціях.
Незалежність думок. Людина прислуховується до критики на свою адресу, може протиставити свою думку думкам інших або не погодитися з групою.
Допитливість. Людина виявляє вміння проникнути в сутність проблеми, глибину інформації.
Здатність до діалогу і дискусії. Людина вміє вести діалог і дискутувати, тобто вислухати думку інших, з повагою ставитись до цих думок, переконливо доводити свою позицію, толерантно поводити себе під час проведення дискусій


скачати

© Усі права захищені
написати до нас