1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: 2021_САМОАНАЛИЗ исправлено ЗАВ ГОТОВО.docx
Розширення: docx
Розмір: 1422кб.
Дата: 31.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
2020_2025_ПР РОЗВИТКУ АНАЛИЗ ГОТОВО_1.docxУправління освіти Краматорської міської ради

Комунальний дошкільний навчальний заклад садок-ясла № 48 «Світлячок»

_________________компенсуючого типу_________________________

84313, вул. Василя Стуса, 62а, місто Краматорськ Донецька область,

телефон 5 –90 – 80

САМОАНАЛІЗ

діяльності завідувачки

комунального дошкільного навчального закладу

ясел-садка № 48 «Світлячок»

компенсуючого типу Краматорської міської ради

Гребенюк Людмили Євгенівни
ВСТУП
Сучасний темп життя характеризується швидкими та глибокими змінами. Змінюється, удосконалюється і система дошкільної освіти, яка завжди виконувала і виконує важливе соціальне замовлення суспільства і є одним із факторів його розвитку. Перетворення та розвиток системи дошкільної освіти в значній мірі визначається тим, наскільки ефективно здійснюється управління всіма її ланками. Перед керівником дошкільного навчального закладу стоять завдання динамічно розвивати зміст навчально-виховного процесу, підвищувати його ефективність і якість. Сучасний керівник повинен бути компетентним як у питаннях методології навчання, виховання і розвитку дошкільників, так і в системному управлінні. Нелегко знайти більш багатогранне і складне явище, ніж управлінська діяльність. Управління колективом називають мистецтвом, успіху в якому досягають природжені управлінці, або ті, хто постійно працює над удосконаленням управлінської діяльності, вивчаючи теорію педагогічного менеджменту і соціальну психологію. «Йти вперед — означає втратити душевний спокій, залишитись на місці — означає втратити себе» (С. К’єркегор).

Я, Гребенюк Людмила Євгенівна, здійснюю керівництво дошкільним навчальним закладом № 48 «Світлячок» компенсуючого типу Краматорської міської ради на протязі 40 років згідно зі Статутом ДНЗ, Законами України «Про освіту»; «Про дошкільну освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про захист персональних даних», Положенням про дошкільний навчальний заклад.

В своїй роботі керуюсь Конституцією, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, органу управління освіти з питань функціонування та діяльності ДНЗ, правилами і нормами охорони праці, а також Колективним договором.

Основою управління вважаю творчий підхід до організації професійної діяльності, вироблення індивідуального стилю професійної діяльності, самостійність при конструюванні оригінальних управлінських рішень.

Я, як завідувач, забезпечую:

  • реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

  • дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах та інших органах, установах і організаціях, укладаю угоди з юридичними та фізичними особами;

  • у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

  • приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

  • контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

  • забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

  • відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

  • контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

  • підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

  • організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Сучасний стиль в керівництві дошкільним закладом вимагає від мене володіти різноманітними якостями, а саме: принциповістю, дипломатичністю, толерантністю, креативністю, ініціативністю, мобільністю, бажання зробити щось нове і цікаве вміння вибрати правильний напрямок своєї діяльності і досить чітко уявляти її результат – ці якості допомагають мені оперативно вирішувати педагогічні та адміністративні завдання. Мені подобається, коли на роботі все виходить, особливо, якщо, я, доклала до цього зусиль.

Я розумію, що управління ДНЗ – це цілісна система механізмів впливу на колектив, що управляти інноваційною діяльністю ДНЗ – значить постійно пізнавати і виявляти прогресивні тенденції в освітньому процесі, направляти цей процес відповідно до цих тенденцій з урахуванням об'єктивних можливостей свого педагогічного колективу.

Головне завдання керівника розвиватися самому, допомагати розвиватися іншим, навчити їх відкривати нове, радіти інтелектуальній діяльності. І на першому етапі відповісти на питання: «Що ми маємо, яких результатів досягли? Що нас не задовольняє? Що ми хочемо змінити відповідно до нових вимог?»

Всі нововведення, що відбуваються в галузі освіти, є для колективу відправною точкою для створення і впровадження нових проектів. Я і мій колектив – це команда однодумців.

Всі проблеми намагаємося вирішувати разом, тільки так робота принесе результати.

Сьогодні батьки – повноправні члени нашого колективу, яких ми залучаємо до вирішення проблем дитячого садка. Наш дитячий садок змінюється з кожним роком. Оновлюються методики виховання, нормативна база, осмислення завдань, що стоять перед нами. Залишається на чолі тільки дитина, заради якої все це створюється.

 1. Інформаційно-аналітична довідка про діяльність дошкільного навчального закладу.


Комунальний дошкільний навчальний заклад садок-ясла № 48 «Світлячок» компенсуючого типу Краматорської міської ради знаходиться за адресою: 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Василя Стуса, 62а, електронна адреса: svitlyachok48@gmail.com, сайт: detsad48.kramuo.dn.ua


№ з/п

Відомості

Показники

1

Повна назва закладу

Комунальний дошкільний навчальний заклад садок-ясла № 48 «Світлячок» компенсуючого типу Краматорської міської ради

2

Адреса, телефон, email

84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця В. Стуса, 62а, електронна адреса: svitlyachok48@gmail.com,

сайт: detsad48.kramuo.dn.ua

3

ПІБ завідувачки

Гребенюк Людмила Євгенівна

4

Державна атестація (дата, результати)

У дошкільному навчальному закладі садок-ясла № 48 компенсуючого типу 01-12.04.2013 року була проведена атестація закладу.

За результатами атестації було визнано атестованим з відзнакою (наказ Облдержадміністрації «Про підсумки атестації навчальних закладів області» № 385 від 31.05.2013р) дошкільний навчальний заклад садок-ясла № 48 «Світлячок» компенсуючого типу Краматорської міської ради із загальним рівнем Кз=3.8б, що відповідає високому рівню.

5

Кількість вихованців

98

6

Кількість груп

6, всі спеціалізовані для дітей з порушеннями мовлення

Із них: раннього віку

1 (№ 1)

дошкільного віку

5 (№№ 2-6)

з пріоритетними напрямками діяльності (екологічні)

2 (№ 5, 6)

7

Режим роботи груп:
10,5 год

3 (№№ 3, 4, 5)

12 год

3 (№№ 1, 2, 6)

8

Мова навчання

російська, українська

9

Всього працівників.

Із них:

44

педагогічний персонал

25 (1 – служба за контрактом)

медичні працівники

1

обслуговуючий персонал

18


Установчі документи дошкільного навчального закладу

Статут дошкільного навчального закладу.

Свідоцтво про державну атестацію.

Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видана Державним комітетом статистики України.

В дошкільному закладі розроблена і затверджена номенклатура справ, нормативно-правові документи, що регламентують діяльність освітнього процесу.

Дошкільний навчальний заклад успішно вирішує завдання всебічного розвитку особистості дитини, підготовки його до навчання в школі.
Режим роботи дошкільного закладу.

Режим щоденної роботи ДНЗ та тривалість перебування в ньому дітей відповідає вимогам листа МОН України від 24.01.2007 № 1/9 – 36 «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» та потребам мешканців мікрорайону: дошкільний навчальний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем, вихідні дні – субота, неділя, святкові.

Початок роботи – 6 годин 00 хвилин.

Закінчення роботи – 18 годин 00 хвилин.

Режим роботи закладу затверджується наказом завідувача закладу та в цілому задовольняє потреби батьків у тривалості перебування дитини в дошкільному навчальному закладі:

3 групи – з 12 годинним режимом перебування дітей;

3 групи дошкільного віку - з 10,5 годинним режимом перебування.

Протягом 2014-2019 років функціонувало 5 груп, з них 1 група ясельного віку, 4 групи дошкільного віку:

Навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).
Формування дитячого контингенту. Склад вихованців.

Контингент вихованців дитячого закладу – це діти раннього і дошкільного віку від 2 до 7 років.

Проектна наповнюваність дошкільного закладу становить 72 дитини, фактична наповнюваність протягом 2050-2020 рр. фактично не змінювалася, у середньому – 103 дитини.

Комплектація груп здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства здоров'я України № 240/165 від 27.03.06 року «Про затвердження порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», Статуту та специфіки дошкільного навчального закладу.

На протязі п’яти останніх років чисельність дітей відображена на діаграмі 1.

Діаграма 1

Порівняльний аналіз охоплення дітей ДНЗ № 48

за період з 2015 по 2020 роки

 • 2015-2016 навчальний рік – 103 дітей (перевантаженість 43%);

 • 2016-2017 навчальний рік – 103 дітей (перевантаженість 43%);

 • 2017-2018 навчальний рік – 108 дітей (перевантаженість 50%);

 • 2018-2019 навчальний рік – 104 дітей (перевантаженість 44,4%);

 • 2019-2020 навчальний рік – 102 дітей (перевантаженість 41,7%).

Таким чином, протягом останніх п’яти років чисельність дітей майже не змінювалася, середній показник перевантаження 44,42%.

Відповідно до нормативних документів МОН України, розпорядчих документів управління освіти Краматорської міської ради з вересня 2018 року запроваджено електронну реєстрацію дітей до дошкільного навчального закладу.
Показники відвідування дітьми ДНЗ.

В дошкільному закладі в кожній віковій групі систематично ведуться книги щоденного обліку відвідування дітей.

Однак, відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу у 2020 році зменшився на 2%. Високий відсоток невідвідувань пояснюється наявністю непрацюючих батьків, які часто залишають дітей вдома, несприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період, низьким матеріальним становищем деяких батьків, що залишають дітей вдома під час своїх вихідних з метою економії коштів.

Отже, в середньому ж протягом останніх п’яти років 34,4% вихованців періодично не відвідували дошкільний заклад.

Діаграма 2

Аналіз відвідування дітьми дошкільного закладу

за період з 2015 по 2020 рокиТаблиця 1.

Відвідування за 2015-2020 рр.

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018-2019

2019-2020

Всього

68,7%

60,3%

63,9%

68,5

66,7

До 3-х років

61,2%

56,6%

49,7%

68,3

51

З 3-х до 6-ти років

70,3%

60,9%

66,7%

71,4

69,7


Порівняльний аналіз середніх показників відвідування дітьми дошкільного закладу протягом звітного періоду свідчить про те, що:

 • у 2016-2017 н. році відсоток відвідування зменшився у всіх групах (середній показник 60,3%);

 • у 2017-2018 н. році відсоток відвідування збільшився у всіх групах (на 3,6%, середній показник 63,9%);

 • у 2018-2019 н. році відсоток відвідування збільшився у всіх групах (на 4,9%, середній показник 68,5%);

 • у 2019-2020 н. році відсоток відвідування зменшився у всіх групах (на 1,8%, середній показник 66,7%).
 1. Кадрове забезпечення.


В роботі з кадрами реалізую заходи з підвищення мотивації працівників до якісної праці, щодо підвищення престижності праці в ДНЗ, створюю умови для впровадження інновацій, підтримую сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.

Укомплектованість ДНЗ педагогічними кадрами (відповідно до штатного розпису).

Дошкільний навчальний заклад на 01.01.2021 р. повністю укомплектований педагогічними кадрами (25 педагогів), згідно штатного розпису:

 • завідувач – 1,

 • вихователь-методист – 1,

 • музичний керівник – 1,

 • інструктор з фізичної культури – 1, (на час перебування основного працівника на службі за контрактом з 2019 року);

 • психолог – 1 (на 0,5 ставки);

 • вихователів – 14,

 • учителів-логопедів – 6.

Вихованням і навчанням дітей займаються професійно компетентні, творчі педагоги. Колектив працює стабільно, якісно.

Укомплектованість ДНЗ працівниками (крім педагогічних).

Дошкільний навчальний заклад укомплектований технічним та обслуговуючим персоналом відповідно до затвердженого у встановленому порядку штатного розпису на 100 %.

Якісний склад педагогічних працівників.

Педагоги дошкільного закладу мають відповідну кваліфікаційну категорію, сумлінно виконують свої посадові обов’язки.

Особові справи усіх працівників оформлені згідно з вимогами чинного законодавства, зберігаються разом з трудовими книжками у сейфі для документів у виділеному приміщенні згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних».

За період 2015-2020 років кількісний склад педагогів значно не змінювався. На цей день якісні показники педагогічного колективу досить стабільні.

За представленими діаграмами можна зробити порівняльний аналіз якісного та вікового складу педагогів.
Діаграма 3

Класифікація педагогів за віком 2015 рік у порівнянні з 2020 рокомЗ діаграми видно, що основну масу педагогів (33%) на сьогоднішній день складає вікова категорія 50 – 60+ років, що збільшилася в порівнянні з 2010-2015 рр. на 3%. Збільшилися на 2% категорія педагогів від 40 до 50 рр. Відповідно зменшилися категорія педагогів з 20 до 30 років на 3% та категорія педагогів з 30 до 40 років на 6%.

Таблиця 2.


За віком

2015-16 (24)

2016-2017

(25)

2017-2018

(24)

2018-2019 (21)

2019-2020

(22)

20-30

4/16,6

5/20

3/12,5

3/14

3/13,5

30-40

5/29,2

5/20

6/25

4/19

5/23

40-50

6/25

6/24

7/29

6/28

6/27

50-60+

8/33,3

9/36

8/33

8/37

8/36


Діаграма 4

Класифікація педагогів за освітою

2015 рік у порівнянні з 2020 рокомТаблиця 3.


освіта

2015-16

(24)

2016-2017

(25)

2017-2018

(24)

2018-2019 (21)

2019-2010

(22)

Вища

22/95,8

24/96,4

23/95,8

20/95,2

21/95,5

Середньо спец

1/4,2

1/4

1/4

1/4,8

1/4,5


На сьогоднішній день 96% педагогів мають вищу освіту, 5% - середньо-спеціальну, їх кількість майже не змінилася.
Діаграма 5

Класифікація педагогів за педагогічним стажем

2015 рік у порівнянні з 2020 рокомТаблиця 4.


За стажем

2015-16 (24)

2016-2017

(25)

2017-2018

(24)

2018-2019 (21)

2019-2020

(22)

0-5

6/25

5/20

0

0

0

5-10

2/8,3

3/12

7/29

5/24

6/27

10-20

5/21

5/20

5/21

5/24

5/23

20-30

4/17

4/16

5/21

5/24

5/23

30-40+

7/29,2

8/32

7/29

6/28

6/27

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас