1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Вимоги до проведення товарознавчої експертизи овочевого пюре для
Розширення: docx
Розмір: 155кб.
Дата: 16.06.2020
скачати
Пов'язані файли:
141.pdf
znakka4estva.ru - Культура и искусство (4403).docx
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Dokument_Microsoft_Word распечатать.docx
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.docx


ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Загальні вимоги до проведення товарознавчої експертизи овочевого пюре для дитячого харчування

1.1 Загальні положення товарознавчої експертизи

1.2 Організація і техніка проведення товарознавчої експертизи

1.3 Пюре для дитячого харчування як об'єкт товарознавчої експертизи

1.3.1 Класифікація та асортимент пюре для дитячого харчування

1.3.2 Товарознавча експертиза овочевого пюре для дитячого харчування

1.3.3 Упаковка, маркування та зберігання овочевого пюре для дитячого харчування

1.4 Мета та задачі дослідження

РОЗДІЛ 2. Проведення товарознавчої експертизи овочевого пюре для дитячого харчування

2.1 Об’єкт і методи дослідження

2.2 Проведення товарознавчої експертизи

2.3 Складання експертного висновку

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
ВСТУП
На сучасному етапі розвитку економіки України, та світу в цілому, особливого значення набуває необхідність створення цивілізованого товарного ринку. Поки існують товари, доти буде актуальною проблема контролю

Поняття "експертиза" (походить від латинського «expertus»– дослідний) – це дослідження будь-якого питання чи об'єкта, яке вимагає спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку.

Мета кожної експертизи є визначення якості продукції, яка має вирішальне значення на конкурентному ринку товарів. Товарознавець-експерт визначає сукупність факторів, що впливають на конкурентоспроможність товарів, зокрема їх споживчих властивостей, безпечності, правильності визначення коду товара, кількості та відповідності умовам нормативної документації, умовам договорів, за якими вони закуповувалися

Враховуючи велику кількість різноманітних товарів нового асортименту з використанням харчових добавок, у нетрадиційному споживчому оформленні, товарознавец-експерт у своїй роботі повинен чітко виконувати рекомендації документів, які супроводжують товар, або нормативних актів, які регламентують властивості цього чи аналогічного товару

Товарознавча експертиза – особливий вид діяльності, що ґрунтується на знаннях про товар і спрямований на всебічне оцінювання товарів.

Експертиза – є дуже важливим елементом в формуванні ринку як продовольчих, так і непродовольчих товарів, стимулює його розвиток і конкурентоспроможність

Продукти дитячого харчування призначені для задоволення потреб дитячого організму в харчуванні на різних етапах його розвитку. Оскільки їжа відіграє важливу роль в житті людини, є пластичним матеріалом для побудови основних тканин і кісток, що росте, а також джерелом енергії, необхідної для заповнення всіх енергетичних витрат у процесі життєдіяльності, то роль цієї групи продуктів для дитячого організму надзвичайно велика. Плоди та овочі є джерелом вуглеводів, мінеральних солей і вітамінів, особливо вітаміну С. Велике значення в харчуванні мають різні смакові і ароматичні речовини, що містяться в плодах і овочах. Вони значно поліпшують смак їжі, що сприяє кращому її засвоєнню.
РОЗДІЛ 1. Порядок проведення товарознавчої експертизи
1.1 Загальні положення товарознавчої експертизи
Експертиза – це дослідження та розв`язання за допомогою експертів якогось питання, що потребує спеціальних знань. Експертиза може здійснюватися в різних сферах діяльності людини (наукова, технічна, бухгалтерська, медична, судова, товарна та інші експертизи).

Слово експерт походить від латинського «expertus», що означає досвідчений. Тому експерт, тобто особа, що запрошується у спірних, важких випадках для проведення експертизи, має бути кваліфікованим, досвідченим фахівцем. [6]

В основу класифікації експертиз укладені такі критерії:

 підстави призначення експертиз

 термін і порядок її проведення

 територіальні ознаки експертизи

 мета проведення і вид об’єкта

Товарознавча експертиза – це дослідження якості (споживчих властивостей, нешкідливості, харчової цінності тощо), кількості та відповідності умовах нормативної документації, умовам договору (контрактом), партії (або окремого товару) з поданням мотивованого об’єктивного кваліфікованого висновку.

Найбільш розповсюдженою експертиза документації є стандарти, технічні умови, правила приймання відбору проб, маркування, зберігання продуктів, товаросупровідні документи (транспортні накладні, коносамент та інші).

За завданнями товарознавчі експертизи поділяють на :

документальна –оцінка товарних характеристик на основі інформації у товаро-супровідних, технологічних та інших документів;

експертиза якості – оцінка якісних показників товару експертами для встановлення відповідності продукції;

експертиза кількості – оцінка кількісних характеристик товару експертами з метою виявлення відповідності фактичних даних даним,зазначеним у товаро-транспортних документах;

асортиментна – оцінка експертом кількісних і якісних характеристик товарів для встановлення його асортиментної приналежності;

комплексна експертиза – це оцінка експертом усіх характеристик товару на основі їх досліджень і аналізів. В неї входять інші види товарознавчих експертиз документальна, експертиза якості, кількості, асортиментна

Товарознавча експертиза проводиться у таких випадках:

 при розбіжності між представниками покупця і постачальника у визначенні кількості та якості товару;

 у випадку втрати первинної якості товару при транспортуванні, аварії або при інших обставинах;

 на прохання прокуратури, судових, арбітражних і правоохоронних органів;

 при продажу населенню недоброякісних товарів

Особливу роль товарознавча експертиза відіграє у експортно-імпортних поставках, у яких лише не зацікавлена, офіційна експертиза може виступати арбітром у конфліктних ситуаціях
1.2 Організація і техніка проведення товарознавчої експертизи
Правильна організація проведення експертизи товарів має велике значення для отримання достовірних і об'єктивних її результатів. Загальний порядок проведення експертизи представлений на рис.1.1

При плануванні проведення товарної експертизи визначають три етапи:

1. підготовчий,

2. основний,

3. заключний.

ПОЧАТОК ЕКСПЕРТИЗИ


Рис 1.1 – Загальний порядок проведення експертизи
Експертні організації надають послуги з товарної експертизи за заявками організації на підставі:

1. договору встановленої форми;

2. довготривалої письмової заявки з гарантією замовника щодо створення умов для проведення експертиз і сплати витрат за надані послуги.

Перед початком проведення експертизи розглядаються підстави для її проведення, які і визначають мету та завдання експертизи. Після цього вибираються необхідні засоби та методи проведення експертизи.

На підготовчому етапі експертизи одержують документи про призначення товарної експертизи:

1. заявку на проведення експертизи, яка оформлюється замовником;

2. наряд на проведення експертизи

Заявка на проведення експертизи подається постачальником, одержувачем товарів, транспортною організацією або призначається рішенням арбітражу, який розглядає позов по певній товарній партії.

Реквізити заявки:

 дані про замовлення експертизи: назва, адреса, дата, прізвище відповідальної особи, банківські реквізити;

 реквіти про данні про товар: найменування, кількість, місце знаходження;

 завдання експертизи

При проведенні експертизи товарів, призначеній арбітрами або слідчими органами, до заявки мають бути додані рішення чи постанови, у заявці зазначається місце проведення експертизи, її вид (повторна чи комплексна), суб'єкти, які беруть участь в експертизі, стан товару та товарної партії (цілісність, наявність пломб), документи про вилучення проб, акти первинних експертиз, форма оплати і банківські реквізити платника. Заявка реєструється в експертній організації в "Журналі реєстрації документів проведення експертиз" або в комп'ютерній автоматизованій системі з наданням їй порядкового номера.

Призначення і направлення експерта здійснюються у час погоджений з замовником експертизи (щодо товарів, які швидко псуються, - протягом 24 годин).

Другим документом про призначення експертизи є наряд на проведення експертизи. Наряд видається експертові і є документом, який підтверджує право експерта на проведення експертизи. Наряд видається керівником експертної організації, чи його заступником, чи уповноваженою особою. Наряд оформлюється на спеціальному бланкові та підписується керівником експертної організації. Підпис повинен бути завірений печаткою.

У наряді зазначається номер, дата надходження заявки, дата початку експертизи, організація-замовник, її адреса, телефон, прізвище та посада представників, які беруть участь у проведенні експертизи, його постачальник, а також завдання експертові, яке визначається метою та завданням експертизи. Наряду присвоюється номер, відповідний номеру в “Журналі реєстрації заявок”

Обов’язки експерта:

 повідомити замовника про виїзд на експертизу;

 заявитись у термін погоджений із замовником і процювати за розпорядком замовника.

Замовник експертизи на підготовчому етапі повинен:

 призначити для участі в експертизі своїх представників (не менше двох), компетентних щодо експертизи товарів та уповноважених підписувати констатуючу частину акта експертизи;

 якщо товар підлягає огляду митною і/чи карантинною службами, то має бути забезпечена присутність представників цих служб, а при необхідності то і присутність представників виробника чи постачальника;

 подати за необхідності зразок-еталон, з яким експерт повинен ознайомитися, перевіривши його оформлення;

 підготувати робоче місце для експерта і необхідні для проведення експертизи засоби (нормативні та технічні документи, устаткування, робочі та перевірені засоби виміру тощо). Підготувати товар на експертизу (наприклад, провести сортування за партіями, а за необхідності - за сортами, розмірами);

 забезпечити вільний доступ до товарів; виділити підсобних робітників для здійснення допоміжних операцій, необхідних під час проведення експертної оцінки (переміщення товару, розкриття ящиків, розсортування тощо);

 забезпечити дотримання техніки безпеки при проведенні експертизи та особистої безпеки експерта

Експерт на підготовчому етапі повинен ознайомитися з нормативними документам (стандартами, ТУ, інструкціями тощо), згідно з якими повинна здійснюватися експертиза.

На зворотньому баці наряду представник замовника експертизи кожень день відмічає час початку та закінчення роботи експерту.

Після підписання констатуючої частини, замовник експертизи вказує в наряді загальну кількість годин затрачених експертом для проведення роботи. Підписує наряд і скріплює печаткою

Початком основного етапу вважають прибуття експерта до замовника експертизи чи збір робочої групи для проведення експертної оцінки (наприклад, дегустації чи експертизи нових товарів).

При проведенні кількісної та/чи якісної експертизи товарів замовник повинен подати експертові такі технічні документи:

1. письмову заявку, якщо виклик експерта здійснювався телефонограмою;

2. товаросупровідні документи: товарно-транспортні накладні, сертифікати, свідоцтва про якість, рахунок-фактури та інші документи, що мають інформацію про товар, який підлягає товарній експертизі;

3. завірену копію виклику постачальника, якщо він викликався;

4. прийомні акти, акти незгод між постачальником та одержувачем (вимагаються у випадку, коли експерт був викликаний через незгоди, що виникли);

5. акти первинної експертизи (при проведенні повторної чи контрольної експертизи);

6. комерційні акти; акти відбору проб; висновки чи протоколи випробувань зразків товарів;

7. договір купівлі-продажу чи постачання; інші необхідні технічні чи нормативні документи.

На всіх документах, що подані для проведення експертизи, експерт робить запис "пред'явлено експерту", ставить підпис і номер наряду

Якщо замовник вважає за необхідне внести зміни щодо формулювання мети та завдань експертизи і/чи обсяги робіт, то він повинен підтвердити це письмово. У цьому випадку експерт проводить експертизу, зважаючи на зміни, внесені замовником, попередньо погодивши всі зміни з керівництвом експертної організації.

Після відбору проб та дотриманні всіх правил, які гарантують їхнє зберігання, складається акт відбору зразків (проб), у якому вказуються:

 прізвище, ім'я, по батькові, посади осіб, які беруть участь у відборі зразків;

 час (дата, а для товарів, які швидко псуються - години) та місце складання акта;

 найменування товару, його сорт чи інші градації якості;

 найменування одержувача (власника) та відправника (виробника, постачальника) товару, а для імпортних товарів - країна походження;

 дата надходження товару на склад одержувача;

 найменування товаросупровідних документів (накладних, рахунків-фактур тощо), їхні номери, дати оформлення; кількість місць і маса товарної партії;

 кількість місць (іноді і їхні номери), із яких зроблено відбір зразків;

 вид упаковки (для упакованих товарів);

 загальна кількість відібраних зразків, а за необхідності її кількість екземплярів у кожному зразку;

 розмір зразків (маса, об'єм, довжина тощо);

 упаковка, в якій є зразки;

 етикетки на зразках та номери зразків, вказані на них; пломба (печать), якою запломбовані (запечатані) зразки, їхні відбитки;

 мета відбору зразків;

 показники, за якими повинні бути проведені дослідження;

 інші ідентифікуючі ознаки товару й зразків (за необхідності)

Зміст відомостей в акті відбору зразків та на етикетках повинні дублювати один одного. Акт відбору зразків підписується усіма особами, які беруть участь у відборі, їхні підписи завіряються печаткою організації-замовника.

Акт відбору зразків (проб) разом із відібраним зразком (пробою) експерт передає замовнику експертизи для надсилання на дослідження чи для зберігання як арбітражний зразок (проба). Зразки або проби поміщують у відповідну тару, пломбуються або скріплюються печаткою і разом з етикетками, що заповнені експертами і характеризують зразок або пробу, відправляються до лабораторії. Опечатані проби супроводжуються підписаним експертом і замовником листом, у якому вказується які аналізи необхідно зробити ( кислотність, жирність, тощо). Лабораторія до якої направляються проби, не повинна входити у відомство зацікавлених сторін.

При складанні акту експертизи експерт обов`язково враховує результати лабораторного аналізу.

Одночасно з актом відбору проб може бути оформлена витратна накладна, підписана керівником і головним бухгалтером, для обліку товарних запасів. Вартість відібраних зразків відноситься на витрати обігу організації-замовника[6].

Заключний етап - це один із найбільш відповідальних етапів, у якому роблять підсумки всієї раніше проведеної роботи. Метою цього етапу є аналіз оцінка одержаних результатів, а також їхнє документальне оформлення. Недостатність, недостовірність результатів і нечіткість їхньої аргументації можуть призвести до сумнівів щодо правильності проведення експертної оцінки. Результати експертизи можуть бути оформлені як акт експертизи чи як протокол дегустації, або в іншій формі відповідно до записів, зроблених експертом у робочому зошиті під час проведення експертизи. Акт експертизи складається на бланках єдиної форми з додатком або на бланках Палати у довільній формі. Бланки актів експертиз повинні мати захисну сітку-гільйош, яка зробить видимими будь-які виправлення або підробки, та захистить документ від фальсифікації. Кожна Палата самостійно, враховуючи специфіку роботи своїх експертних підрозділів, розробляє та затверджує наказом Акти експертизи довільної форми.

Примірник акта-оригіналу експертизи має бути складений експертом власноручно або надрукований чітко, без виправлень та скорочень (за винятком загальноприйнятих)

Акт експертизи або висновок повинні складатися з трьох основних частин:

1. загальної (протокольної);

2. констатуючої;

3. заключної.

Для кожної частини характерний конкретний перелік відомостей, які визначаються метою експертизи. Перелік відомостей, які мають бути в акті експертизи, даний в табл. 1.1.
Таблиця 1.1 - Відомості, що є в акті експертизи (якісної чи кількісної)

Частина акта

Відомості в акті
1

2Загальна

(протокольна)

номер акта експертизи; дата та місце складання акта; прізвище, ім'я, по батькові (ПІБ) експерта (ПІБ); посади представників сторін, які беруть участь в експертизі; кількість оцінюваного товару; найменування товару (товарів); номери та дата пред'явлених експерту товаросупровідних документів; найменування постачальника чи відправника; стан пред'явленого товару (наявність чи відсутність упаковки); завдання; виготовлювач товару; кількість товару
Констатуюча

документи для експертизи; методи експертної оцінки ; дати (та години) проведення експертної оцінки; кількісна характеристика товару; якість товару: градації, дефекти інші; результати експертної оцінки; підписи експерта та представників організацій, які брали участь в експертизі
Заключна

висновок експерта з аналізом та оцінкою одержаних результатів ; підпис експерта чи групи експертів; додатки


Результати експертиз декількох партій товару, проведених по одному наряду в одного замовника, експерт оформляє окремими актами. У пунктах загальної (протокольної) частини акта експерт зазначає відомості, згідно з найменуванням пункту. За відсутності необхідних даних по конкретному пункту він не заповнюється, про що в констатуючій частині акта робиться відповідний запис

У констатуючій частині акта експертизи слід зазначити: описаний хід вивчення пред'явлених документів; умови зберігання продукції, стан маркування та пакування; аргументовано викладені методи та фактично встановлені результати експертизи ; поставлені дати, а за необхідності і години (наприклад, при експертизі свіжих овочів та фруктів, пило - і лісоматеріалів) початку та закінчення експертної оцінки (перевірки) товару.

Констатуюча частина підписується експертами та представниками організацій, які беруть участь у проведенні експертизи. При незгоді останніх із змістом цієї частини вони повинні підписати його, посилаючись на особливу думку, яку викладено письмово і додано акта експертизи. У випадку відмови представників підписувати та зазначити особливу думку експерт має право оформити акт експертизи без їхніх підписів, зробивши при цьому відповідний запис в акті.

Загальну та констатуючу частини експертизи перевіряють представники зацікавлених сторін, які присутні при експертизі. Якщо при перевірці вони знайдуть помилки чи неточності, то мають право вимагати від експерта їхнього виправлення.

Надалі експерт не має права вносити зміни без згоди цих осіб у загальну та констатуючу частини.

Висновок за результатами експертизи експерт оформляє самостійно. При цьому зацікавлені сторони не повинні бути присутні, щоб не впливати на об'єктивність експерта. До висновку висуваються такі вимоги: об'єктивність, достовірність та обґрунтованість. Експерт повинен проаналізувати та об'єктивно оцінити результати експертизи, аргументувати дану оцінку, що і обумовлює достовірність висновків. У висновку експерт повинен відповісти на поставлені питання, сформулювати висновки.

При оформленні висновку експерт повинен вказати найменування документів, дату та номер їхнього затвердження, якщо під час експертизи ці документи були використані. У завершенні враховуються як результати проведених експертом досліджень, так і результати, одержані в дослідній лабораторії. При цьому експерт повинен перевірити достовірність результатів досліджень шляхом установлення наявності у дослідній лабораторії акредитації в конкретній сфері, а також проведення лабораторних досліджень арбітражними чи іншими прийнятими методами

Протокол досліджень, якщо вони проводились, є невід'ємною частиною акта експертизи. Якщо протокол досліджень оформлений неправильно чи порушена методика, то експерт має право зробити запит у дослідній лабораторії на відомості, що його цікавлять.

До акта додаються акти відбору зразків, протоколи досліджень, за необхідності фотографії (наприклад, дефектів товарів), розрахунки, експлуатаційні документи, контрольні зразки з характерними дефектами, копії документів про виклик постачальника та інші документи, які підтверджують достовірність проведення експертизи

Експерт складає за результатами експертизи один чи декілька актів. Підставою для складання декількох актів є:

- оцінка товарів від різних виробників чи постачальників (відправників);

- наявність технологічних дефектів у різних товарних партіях.

Акти складаються окремо на кожну партію. При виявленні замовником дефектів складається один спільний акт.

Оформлений експертом акт (або акти) направляються в експертну організацію для реєстрації не пізніше наступного дня після цього оформлення.

Після реєстрації акта виправлення помилок, виявлених експертом чи зацікавленими сторонами, допускається лише з дозволу керівництва експертної організації.

Підставою для такого дозволу є письмове повідомлення організації, яка виявила помилку, чи письмова заява експерта.

У цих документах повинна бути наведена аргументація причин, що спричиняють необхідність внесення змін та доповнень. Самовільне виправлення в зареєстрованих актах не допускається

Висновок експертів є документом, який підтверджує об'єктивність й достовірність експертної оцінки незалежної сторони. Ці документи призначені:

1. для проведення остаточного приймання товарів за кількістю та якістю;

2. для подолання незгод між зацікавленими сторонами при розходженні даних за кількістю та якістю одержаних фактично та вказаних у документах;

3. для підтвердження установлених вимог;

4. для об'єктивної оцінки нових товарів;

5. для встановлення коефіцієнтів вагомості та інших показників, при визначенні яких відсутні об'єктивні методи оцінки.

Висновок має бути складений експертом коротко, конкретно та обумовлено, виходячи з безперечних та об'єктивних даних. Чіткість викладення попереджує надалі необхідність додаткових пояснень експерта. Висновок повинен кореспондуватися з констатуючою частиною акта експертизи

Висновок експерта може бути скасовано. Підставами для відмінення (скасування) висновку є:

1. недостовірність, неповнота та нечіткість зазначених відомостей в загальній та констатуючих частинах акта;

2. посилання в основній частині на думки чи результати оцінки, зроблені не експертом, а іншими особами;

3. використання неробочих або неперевірених засобів вимірювання при проведенні експертної оцінки;

4. застосування неприйнятої методики досліджень і /чи таких, що допускають значні огріхи, що може призвести до одержання недостовірних даних;

5. необ'єктивність, недоказовість, сумнівність висновку експерта;

6. використання при проведенні експертної оцінки і у висновку документів, які відмінені або недійсні;

7. недотримання діючих методик, положень, регламентуючих правила проведення експертизи

Іноді метою експертизи є не лише проведення товарної експертної оцінки, але й консультування експертом замовника.

При цьому замовник повинен чітко визначити той перелік питань, на які він хотів би одержати консультацію. Ці питання повинні бути заздалегідь надані експерту, щоб він міг знайти необхідну інформацію у вигляді довідкової та іншої літератури, законодавчих актів і нормативних документів.

Складання акта експертизи є заключним етапом експертизи. Нижче розглядаються деякі правила заповнення окремих пунктів акта.

У графі "Дата складання "- зазначається дата складання акта.

У графі "Місце складання "- назва населеного пункту, в якому проводилася експертиза.

У графі "Експертиза проведена за участю представників" зазначається прізвище та ініціали експерта, який проводив експертизу, а також назва організації, яка виділила своїх представників для участі в експертизі товару, їх посади, прізвища та ініціали.

У графі "Для експертизи пред'явлено" зазначаються: повна назва товару, згідно із супровідними документами постачальника, кількість товару (місць) фактично пред'явленого для перевірки і кількість товару (місць) за документами постачальника або перевізника вантажу. При перевірці якості продовольчих товарів у пунктах призначення експерт заповнює графу "Кількість" на основі прийомних документів товароодержувача, а графу "Кількість за документами" - на основі транспортних документів.

У графі "Завдання експертизи" зазначається завдання, одержане експертом відповідно до наряду. Завдання експертизи може уточнене експертам у замовника експертизи. Наприклад, "Визначити кількість товару", "Визначити якість товару за зовнішнім виглядом", "Визначити міцність товару лабораторним методом " тощо.

У графі "Вантажоодержувач" - зазначаються дані на підставі оригінальних транспортних або товаросупровідних документів, інопостачальника або організації, що перевідправила товар. При перевірці пароплавних партій товарів у портах вивантаження і вагонних партій на прикордонних станціях зазначається назва організації, яка закупила товар.

У графі "Постачальник" (країна, інофірма) зазначається країна і фірма, з якою укладено контракт на поставку товарів, і організація-покупець товару. В актах експертиз допускається зазначення назви країни скорочено (за допомогою абревіатури).

У графі "Вантажовідправник" зазначається організація, що значиться в транспортних документах (залізничний накладній, коносаменті і т.ін.).

У графі "Виробник товару" - зазначається підприємство-виготовлювач товару або індекс підприємства і країна.

Графа "Надані документи " - заповнюється на підставі даних документів, які представляються експертизі: номер контракту, трансу, рахунку інофірми, коносаменту, наряду, залізничної, водної і товарно-транспортної накладної.

Констатуюча частина акта експертизи підписується експертом і представниками замовника експертизи.

У графі "Висновок експерта" зазначається загальна кількість товару, перевіреного експертом, його стан: кількість товару, що відповідає умовам контракту, та кількість товару, що повністю або частково не відповідає умовам контракту. Якщо пред'явлений експертизі товар (або частина його ) мають дефекти, експерт повинен відмітити це у висновку акта експертизи, описати при цьому характер дефекту і, коли це можливо, причину його виникнення. При перевірці кількості експерт зазначає загальну кількість виробів, встановлену при перерахунку, а також робить висновок, коли це можливо, про причини нестач, залишки товарів, механічних пошкоджень і ін. Висновок повинен бути складений експертом, по можливості, коротко, конкретно і обґрунтовано, виходячи з безперечних і об'єктивних даних і настільки чітко, щоб не було потреби у додаткових поясненнях експерта. Він повинен відповідати поставленим перед експертом завданням і кореспондувати із констатуючою частиною акта.

Висновок про кількість і якість пред'явленої на експертизу партії товару за результатом вибіркової перевірки може бути даний експертом лише у тому випадку, якщо така перевірка передбачена технічними умовами контракту або іншими обов'язковими для сторін документами

Висновок підписує тільки експерт. Він складається експертом після того, як особи, що брали участь в експертизі, підпишуть констатуючу частину акта експертизи
1.3 Овочеве пюре для дитячого харчування як об'єкт товарознавчої експертизи

товарознавчий експертиза пюре дитячий

1.3.1 Класифікація та асортимент консервів для дитячого харчування

Консерви виготовляють таких видів:


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас