1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Переддипломна-практика-Кротенко.docx
Розширення: docx
Розмір: 1175кб.
Дата: 24.08.2020МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія видавничої справи та редагування

ЗВІТ

З ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ

ПРАКТИКИ
студентки ІV курсу, групи ЖК-41

спеціальності 061 «Журналістика»

Кротенко Крістіна СергіївнаМісце проходження практики: інтернет-видання «КиевВласть»
Практика проводилась Дата подання звіту на перевірку з __ квітня по __ травня 2020 р Керівники практики:

Керівник практики від коледжу: Підпис виконавця

(Плешкун В.І.)

підпис

ЗАХИЩЕНО З ОЦІНКОЮ

Керівник практики від підприємства:

(оцінка цифрою та прописом)

(Дармостук І.В.)

підпис

Київ - 2020


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика інтернет-видання, опис організації роботи у виданні, редакційна політика. 5

  1. Загальна характеристика підприємства 5

  2. Редакційна політика інтернет-видання «КиевВласть» 6

  3. Опис роботи на підприємстві 10

РОЗДІЛ 2. Функціональні обов’язки фахівця, специфіка власної діяльності, організація в конкретних робочих умовах 13

  1. Специфіка роботи в політичній журналістиці 13

  2. Вимоги та обов’язки редактора стрічки новин 14

  3. Робота копірайтера 15

  4. Основні правила написання статті для інтернет-видання 16

  5. Відеосюжет, як дієвий вплив візуальних образів 19

РОЗДІЛ 3. Особисті дослідження для дипломної роботи 21

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ

ВСТУП

Проходження практики відбулось дистанційно в інтернет-виданні

«КиевВласть», але це не завадило повною мірою закріпити теоретичні знання та проявити себе на практиці. Першочерговим завданням практики було отримати найбільшу кількість можливих знань та досвіду, щоб найкраще підготуватися до подальших робіт вже поза навчальним процесом. А також однією із задач виникла необхідність отримання знань, спостережень та навіть певних досліджень у сфері політичної журналістики, адже саме з цим видом діяльності пов’язана моя дипломна робота. Як практикантку, мене не зараховували до сталого штату, проте запропонували можливість спробувати свої сили та проявити власні здібності почергово на кількох посадах. Мої досягнення та моя праця повинна була підтвердити рівень узагальнення зібраного матеріалу та продемонструвати особистий творчий підхід.

Мета проходження переддипломної практики – опанування під безпосереднім керівництвом фахівця практичними прийомами та навичками роботи в умовах традиційного видавництва; закріплення у виробничих умовах практичних навичок роботи коректора, редактора, журналіста; отримання першого досвіду застосування одержаних теоретичних знань при виконанні функціональних обов’язків на видавництві. Виробнича практика залучає до активної взаємодії з працівниками видавництв, типографій, поліграфічних структур, дає змогу не тільки глибше засвоїти знання, а й перевірити свої вміння.

Переддипломна практика передбачає вирішення таких завдань:

 • поглибити і синтезувати знання із дисциплін «Вступ до спеціальності»,

«Видавнича справа та редагування», «Історія видавничої справи», «Редакторська майстерність», «Редакторський фах» ;

 • ознайомлення з функціональними обов’язками працівників видавничо- поліграфічних структур;

 • усвідомлення мети, змісту і наслідків своїх професійних дій,

 • поінформування про принципи роботи у специфічних умовах життєдіяльності свого професійного середовища, про дотримання соціальних норм;

 • ознайомлення з типологічними особливостями видавничих структур та видавничої продукції певного регіону України;

 • вдосконалення уміння редагувати тексти різних видів;

 • закріпити в умовах, максимально наближених до професійної діяльності, набуті теоретичні знання;

 • сформувати як у майбутнього спеціаліста вміння і навички, необхідні для плідної самостійної роботи у видавничо-поліграфічних структурах, редакціях друкованих та електронних засобів масової інформації;

 • виробити сталу звичку продовжувати щоденне навчання в умовах практичної діяльності;

 • навчитись засвоювати виробничий, творчий та організаторський досвід старших колег, вивчати традиції видавничо-поліграфічної структури, редакційного колективу, форми і методи роботи кожного окремого редактора, головного редактора, коректора, робити власні висновки й узагальнення.

Першочерговим завданням такої практики є усвідомлення видавничого продукту не лише як матеріального носія інформації, а як найважливішого джерела формування інтелектуальної і духовно-емоційної сфери суспільства. Також – навчити майбутніх фахівців усвідомлювати мету, зміст і наслідки своїх професійних дій, поінформувати про принципи роботи у специфічних умовах життєдіяльності свого професійного середовища, про дотримання соціальних норм, ознайомити студентів з функціональними обов’язками працівників структур, що пов’язані з журналістикою або видавничо-поліграфічним процесом.

Мій напрямок роботи був пов’язаним з громадськими медіа, тобто ЗМІ, що часто пов'язані з «громадськими комунікаціями» та можуть приймати різні форми, можуть стосуватись різних груп людей та бути пов'язані з великою кількістю різних напрямків.


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас