Ім'я файлу: Паралельне з`єднання приймачів електричної енергії Перевірка I з
Розширення: doc
Розмір: 9кб.
Дата: 20.10.2020
Пов'язані файли:
Лабораторна робота №1 (послід. рез).doc

ПАРАЛЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ ПРИЙМАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. ПЕРЕВІРКА I Закон Кірхгофа

Мета роботи: Придбання практичних навичок роботи з приладами. Навчитися на практиці визначати струми в гілках електричного кола.

Хід роботи:

1. Зібрав схему згідно з рисунком 1.Малюнок 1

де РА-комбінований прилад 43101;

R1 - резистор 3,3 кОм;

R2 - резистор 4,7 кОм;

R3 - резистор 10 кому;

2. Підключив схему до джерела живлення 0 15 В і встановив напруга на вході схеми 15 В.

3. Виміряв амперметром (РА) загальний струм в нерозгалужене частини електричного кола і заніс результат вимірювання в протокол.

Iобщ = 9,5 mA

4. Виміряв по черзі амперметром струми I1, I2, I3 і, що протікають через приймачі R1, R2, R3 і заніс результати вимірювань в протокол.

I1 = 4,7 mA

I2 = 3,3 mA

I3 = 1,5 mA

5. Розрахував схему струму в нерозгалужене частини електричного кола за першим законом Кірхгофа (за результатами вимірювань):

I = I1 + I2 + I3.

I = 3,3 + 4,7 + 1,5 = 9,5 mA

6. Порівняв отримані значення з виміряним загальним струмом в нерозгалужене частини електричного кола. Зробив висновки.

7. Розрахував загальний струм в нерозгалужене частини електричного кола I і струми I1, I2 і I3, що протікають через приймачі R1, R2, R3 за формулами:

A

A

A

A

Результати розрахунку заніс у протокол.

8. Порівняв отримане значення I при розрахунку з виміряним значенням Iобщ і зробив висновок.

9. Визначив абсолютну ( ) І відносну ( ) Похибки вимірювань:

;

Параметри ланцюга

I (mA)

I1 (mA)

I2 (mA)

I3 (mA)

I1 + I2 + I3

Абсолютна похибка

Відносна похибка

Виміряні

9,5

4,7

3,3

1,5

9,5

0,000264

2,8

Розрахункові

9,315

4,5

3,2

1,5

9,245Висновок

1. Придбав практичні навички роботи з приладами.

2. Навчився на практиці визначати струми в гілках електричного кола.

3. Переконався в правильності I закону Кірхгофа.


//ua-referat.com
скачати

© Усі права захищені
написати до нас