Ім'я файлу: Практична робота № 2.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 116кб.
Дата: 30.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
female male role.docx
4 трудове право.doc
Варіант 3 оригінал роботи.docx
іпр.doc
Офшори_Сем4_Громадянство_за_інвестиції_3МЕВ2_Тарасов.docx
Гіпотеза Ампера.pptx
2.docx
Історія хвороби жовчно-кам`яна хвороба.doc
3 Щоденник і висновки.docx
ДИПЛОМНА+.docx

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
Тема роботи: Посадова інструкція керівника (майстра).
Мета роботи: Вивчити посадову інструкцію майстра.
ХІД РОБОТИ:
- Поетапно заповнити схему посадової інструкції майстра (посадова інструкція майстра додається.
Схема посадової інструкції
1. Загальні положення
1.Мастер призначається, переміщується і звільняється з посади наказом _________________________________________________________
за поданням ________________________________________________________
2.Служебние зв'язку по лінії підпорядкування та виконання підпорядковується безпосередньо _______________________________________________________
дає вказівки по роботі _________________________________________________
____________________________________________________________________
йому підкоряються _________________________________________________
3.Основні завдання ___________________________________________________
2. ОБОВ'ЯЗКИ МАЙСТРА
1. По організації виробничого процесу ___________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. За організації праці _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. За культурі виробництва __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. За створення дисципліни праці та її підтримці _________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПО СЛУЖБІ
1. Отримує відомості:
від кого і які ______________________________________________________
2.Дает: відомості
кому і які ____________________________________________________________
3. Термін _________________________________________________________

5. ПРАВО
1. По організації виробництва __________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. За застосування заходів заохочення __________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.По застосування заходів стягнення ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ ПОВИННІ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО
МАЙСТРУ
1. Заохочення_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Стягнення_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
«Положення» і «Інструкції», щоб залишатися дійсними, должни регулярно переглядатися відповідно до змінами, що відбуваються.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
1 Перерахуйте права і обов'язок майстра.

2 Хто призначає і звільняє майстра з посади?
3 Перерахуйте відповідальність майстра.
ЛІТЕРАТУРА:
1 Посадова інструкція майстра.

Вивчити права і обов'язки майстра.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МАЙСТРА.
Майстер має право:
а) приймати на роботу і виробляти розстановку робочих на ділянці і з затвердження начальника цеху звільняти зайвих робочих, а також робочих систематично порушують виробничу і трудову дисципліну; б) привласнювати робочих із затвердженням в установленому порядку тарифні розряди відповідно до тарифно-кваліфікаційними довідка; в) преміювати робітників за високі виробничі показники, успішне виконання завдання за рахунок коштів преміального фонду, що виділяється щомісячного розпорядженням майстра в розмірі 3% від фонду зарплати по ділянці. Витрачання цього преміального фонду проводиться за відсутності витрат в межах встановленого для ділянки фонду зарплати. Засоби преміального фонду, не витрачені в цьому місяці, можуть бути використані протягом наступних трьох місяців. г) представляти відзначилися робочих до преміювання та інших видів заохочення; д) в установленому порядку накладати дисциплінарні стягнення робочих, що допускають недоброякісне виконання робіт, які порушують дисципліну, що допускають брак у роботі; е) не допускати виконання робіт на несправному обладнанні і з застосуванням несправних інструментів, пристосування і т.д., а також використання у виробництві сировини, напівфабрикатів і матеріалів, що не відповідають технічним вимогам.
Обов'язками є:
а) виконання ділянкою завдань за обсягом виробництва, виготовлення продукції високої якості, зниження виробничих витрат на одиницю продукції; б) встановлення виробничих завдань бригадам робітників і окремих робочим відповідно до планів і графіків виробництва, інструктаж підлеглих робітників; в) максимальне використання виробничих потужностей, повне завантаження і правильна експлуатація обладнання; г) найсуворіше дотримання встановленої технології, виробничої та трудової дисципліни, чистоти і порядку на робочих місцях; д) попередження шлюбів і простоїв у роботі, втрат сировини і усунення причин їх викликали; е) виявлення і впровадження в установленому порядку нових технологічних процесів; ж) обов'язкова участь у розробці графіків, забезпечення своєчасної підготовки виробництва; з) перегляд норм виробітку і розцінок, впровадження технічно обґрунтовані норм;
і) створення умов для виконання робітниками зобов'язань; к) суворе виконання правил техніки безпеки і охорони праці працюючих.

Практична робота № 2(приклад)
Тема роботи: Посадова інструкція майстра.
Мета роботи: Вивчити посадову інструкцію майстра
СХЕМА ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ.
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Майстер призначається, переміщається і звільняється з посади наказом директора за уявленням майстром цеху
2. Службові зв'язки по лінії підпорядкування і виконання підкоряється безпосередньо начальникові цеху дає вказівки по роботі бригадирам йому підкоряються бригадири, робочі ділянки
3. Основне завдання організація виробничого процесу
II. ОБОВ'ЯЗКИ МАЙСТРА
1
.По організації виробничого процесу встановлення виробничих завдань бригадам робочих і окремих робочим відповідно до планів і графіків виробництва, інструктаж підлеглих робочих; максимальне використання виробничих потужностей, повне завантаження і правильна експлуатація устаткування; виявлення і впровадження в установленому порядку нових технологічних процесів;
2. По організації праці попередження браків і простоїв в роботі, втрат сировини і усунення причин тих, що їх викликали; обов'язкова участь в розробці графіків, забезпечення своєчасної підготовки виробництва;
3. По культурі виробництва строге дотримання встановленої технології,
виробничої і трудової дисципліни, чистоти і порядку на робочих місцях;
створення умов для виконання робочими зобов'язань;
4. По створенню дисципліни праці і її підтримці строге виконання правил техніки безпеки і охорони праці тих, що працюють
III. МАЄ РАЦІЮ
1. По організації виробництва приймати на роботу і проводити розстановку робочих на ділянці і із затвердження начальника цеху звільняти зайві робочі, а також робочі тих, що систематично порушують виробничу і трудову дисципліну; привласнювати робочі з твердженням в установленому порядку тарифні розряди відповідно до тарифного - кваліфікаційними довідниками; не допускати виконання робіт на несправному устаткуванні і із застосуванням несправних інструментів, пристосування і т.д., а також використання у виробництві сировини, напівфабрикатів і матеріалів, що не відповідають технічним вимогам.
2. По застосуванню заходів заохочення преміювати робочі за високі
виробничі показники, успішне виконання завдання за рахунок засобів
преміального фонду, щомісячного розпорядженням майстра, що виділяється, у розмірі 3% від фонду зарплати по ділянці. Витрачання цього преміального фонду проводиться за відсутності витрат в межах встановленого для ділянки фонду зарплати. Засоби преміального фонду, не витрачені в даному місяці, можуть бути використані протягом подальших трьох місяців. представляти робочі, що відрізнилися, до преміювання і інших видів заохочення; представляти робочі, що відрізнилися, до преміювання і інших видів заохочення;
3. По застосуванню заходів стягнення в установленому порядку накладати дисциплінарні стягнення робочих, що допускають недоброякісне виконання робіт, що порушують дисципліну, допускають брак в роботі.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас