Ім'я файлу: Політика товару.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 26.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Цінова політика.docx

Тема роботи: Товарна політика в маркетингу

Зміст роботи: Класифікація товарів, Життєвий цикл товару, Конкурентно-здатність товару, Програма розробки нових товарів

Товар все те, що може задовільнити певну потребу. Пропонується у вигляді об’єктів, послуг, осіб, місця та інше.

Розберемо види товару:

 1. Продукт праці, вироблений для продажу

 2. Засіб, за допомогою якого можна задовільнити певну потребу

 3. Споживчі товари (особистого користування)

 4. Виробничого призначення

І це все залежить від Попиту – платоспроможна потреба.

Споживчі товари

 • Вироби тривалого користування (автомобілі, меблі, телевізори)

 • Вироби короткочасного користування (продукти харчування, косметика)

 • Послуги (залізничні сполучення, ательє, авіаперевезення)

Виробничого призначення

 • Основне устаткування

 • Допоміжне устаткування

 • Вузли та агрегати

 • Основні матеріали

 • Допоміжні матеріали, сировина

Також товар класифікується за:

 1. За призначенням

  1. Товари споживчого попиту

  2. Товари виробничого призначення

 2. За терміном використання

  1. Товари короткочасного користування

  2. Товари тривалого користування

 3. За характером споживання і ступенем обробки

  1. Сировина

  2. Напівфабрикати

  3. Готовий виріб

  4. Проміжна продукція(деталі, вироби)

 4. За способом виготовлення

  1. Стандартна

  2. Рідкісна

 5. За призначенням товару і ціною

  1. Товари повсякденного попиту

  2. Товари вибіркового попиту

  3. Престижні товари

  4. Предмети розкошу

Створюючи товар, розробник повинен сприймати цей процес як трирівневий.

Кожна фірма, яка займається випуском продукції, завчасно турбується про визначення її різноманітності та асортименту.

На схемі можна чітко побачити як виглядає цей трирівневий процес

Життєвий цикл товару (ЖКТ) – це концепція, за допомогою якої відображається процес розробки товару, збуту його, одержання прибутку, поведінки конкурентів і тд від моменту зародження товару до знаття його з ринку

Зараз покажу вам схему і все відразу стане зрозумілим. Що ж потрібно робити щоб товар мав прибуток і збут якомога довше?

Щоб підтримувати високий рівень продажу продукції потрібно:

 1. Постійно поліпшувати зручність і надійність виробів

 2. Використовувати нові матеріали

 3. Час від часу оновлювати упаковку

 4. Пропонувати нові моделі

 5. Додавати послуги споживачам, знижувати ціни

 6. Використовувати рекламу, виходити на нові сегменти ринку

На цьому фото зображені різні схеми ЖЦТ

 1. Традиційний

Чітко включає раніше названі етапи

 1. Класична крива (бум)

Описує досить популярний продукт зі стабільним збутом упродовж тривалого періоду.

 1. Захоплення

Має швидке захоплення товарі і швидкий спад

 1. Тривале захоплення

Те саме що і попереднє, але в певний період спаду все ж знаходяться споживачі, яким потрібен даний товар

 1. Сезонність або мода

 2. Ностальгія

Описує товар потреба в якому тримається на певному визначеному рівні.

 1. Крива провалу

Означає про серйозні недоліки в системі планування, вивчені ринку.

Програма розробки нових товарів

Концепція життєвого циклу товару свідчить про те, що ринок та споживач постійно очікують новий товар.

Фірма зацікавлена в постійному плануванні нових товарів, бо це дає можливість їй:

 1. Розширити збут

 2. Збільшити прибуток

 3. Зменшити залежність від одного товару

 4. Ефективніше використовувати існуючу систему товароруху

 5. Створити або підтримувати імідж фірми

Насправді 8 з 10 виведених на ринок товарів потерпіли краху. Найчастіше це відбувається через:

 • Невдало вибраний час 14%

 • Нерозв’язані виробничі потреби 12%

 • Помилкове визначення обсягу попиту 45%

 • Дефекти товару 29%

 • Малі зусилля щодо просування товару 25%

 • Завищену ціну 19%

 • Відповідні дії конкурентів 17%

Як відбувається Процес планування нової продукції:

 1. Генерація ідей

 2. Відбір ідей

 3. Розробка концепції

 4. Перевірка концепції

 5. Економ аналіз

 6. Розробка товару

 7. Пробний маркетинг

 8. Реалізація

Генерація ідей:

Це своєрідний пошук можливостей створення товару ринкової новизни. Ідеї створення нових товарів виникають в результаті проведення опитувань або аналізу скарг споживачів, спостерігань, за спорідненими товарами на виставках і ярмарках

Серед методів генерації нових ідей:

 1. «Мозгова атака»

 2. Аналіз існуючої продукції

 3. Опитування

Добір ідей:

Якщо метою минулого етапу було формування якомога більшої кількості ідеї, то в цьому етапі – навпаки, скорочення цієї кількості вилученням усього непридатного.

Характеристики ідей:

 1. Загальний аналіз

 2. Потенційний прибуток

 3. Розміри ринку

 4. Інвестиції

 5. Конкуренція

 6. Ступінь ризику

 7. Маркетингові можливості

 8. Потенційна тривалість ЖЦТ

Розробка концепції:

Може складатися з 3-х частин. У першій дається опис величини, структури та поведінки цільового ринку. У другій подаються загальні відомості про передбачувану ціну товару, коштористу витрат на маркетинг упродовж першого року. У третій містяться перспективні цілі за показниками збуту та прибутку, формування комплексу маркетингу

Перевірка концепції:

Зводиться до того, щоб подати споживачеві передбачуваний товар і тим самим змінити його ставлення до товару, вселити в нього бажання здійснити купівлю на ранньому етапі.

*Процес перевірки концепції створення нового товару

 1. Чи легко зрозуміти ідею?

 2. Чи бачите ви чітку перевагу продукту?

 3. Чи вірите інформації про товар?

 4. Чи купите товар?

 5. Чи заміните модель, яку маєте, цим товаром?

 6. Чи задовольняє він реальну потребу?

 7. Які характеристики ви порадите покращити?

 8. Хто купуватиме товар і як часто?

Економічний аналіз:

Засновується на вивченні прогнозів попиту, витрат, конкуренції, потрібних інвестицій, прибутку

Процес розробки товару:

Пов’язаний з прийняттям рішень про конструкцію товару, упакування, товарну марку, визначення стану продукту, перевірку ставлення та використання споживачем.

*Етапи процесу розробки продукції

 1. Рішення про конструкцію продукції(тип, якість матеріалів, технологія виробництва, вартість час і тд)

 2. Рішення про упаковку(використовуванні матеріали, функції, які повинна виконувати упаковка, витрати, альтернативні розміри, кольори)

 3. Рішення про торговельну марку(вибір імені, ексклюзивності, способи охорони образу)

 4. Визначення стану продукту(вибір ринкового сегмента, зіставлення продукції з існуючою продукцією фірми)

 5. Перевірка сприйняття та використання(уявлення споживачів та ступінь їх задоволення продукцією)

Пробний маркетинг:

Здійснюється для оцінювання продукції та щоб заздалегідь перевірити маркетингову діяльність в реальних умовах до початку повномасштабної реалізації товару

Комерційна реалізація:

Відповідає етапові впровадження ЖЦТ, включає реалізацію плану маркетингу та повномасштабного виробництва, вимагає значних витрат, швидкого прийняття управлінських рішень.

Фактори, які потрібно розглянути:

 1. Швидкість визнання споживачами

 2. Швидкість визнання каналами збуту

 3. Інтенсивність розподілу

 4. Виробничі можливості

 5. Структура просування

 6. Ціни, конкуренція

 7. Строк досягнення прибутковості

 8. Вартість комерційної реалізації

Конкурентноздатність товару

Конкурентноздатність – це сукупність якісних та вартісних характеристик товару, яка забезпечує задоволення конкретної потреби.

Визначається відношенням корисного ефекту (ЕК) до сумарних витрат, які включають видатки, пов’язані і з придбанням, і з експлуатацією товару, тобто з ціною споживання (ЦС)

Бути конкурентноздатним означає не тільки протистояти конкуренції, а й переважати її

Питання до аудиторії:

 1. За якими ознаками класифікують товар?

 2. Що означає «три рівні товару»?

 3. Суть концепції ЖЦТ?

 4. Основні етапи планування нової продукції?

 5. Що таке конкурентноспроможність товару?

скачати

© Усі права захищені
написати до нас