Ім'я файлу: Цінова політика.docx
Розширення: docx
Розмір: 34кб.
Дата: 26.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Політика товару.docx

Ціна і попит - Поняття дуже пов’язані. Існує закон попиту, існує і цінова еластичність попиту.

Закон попиту відбиває тенденцію обернено пропорційної залежності попиту і ціни: чим вища ціна, тим нижчий попит.

Це властиво більшості товарів(рис. 8.7 А), хоч у випадках із престижними товарами крива попиту може мати дещо інший вигляд(рис. 8.7 Б).

#Припустимо, що ситуація на ринку змінилася в кращу сторону, або продавець вирішив впливати на споживачів за допомогою поліпшення якості товару, його упаковки, вдосконалення каналів розподілу, збільшення витрат на рекламу і стимулювання збуту. Під дією цих факторів крива попиту переміститься з положення C1 в положення C2. Таким чином, продавець, не змінюючи ціни, збільшив збут на К2-К1 товарних одиниць.

Цінова еластичність попиту дає можливість відчути, якою і мірою покупці виявляють своє ставлення до змін у цінах з огляду на кількість придбаних товарів. Визначається відношенням зміни величини попиту до зміни цін(у %)

Еластичний попит

Якщо Це>1, тобто у тих випадках, коли невеликі зміни в цінах призводять до помітного зростання кількісного обсягу продажу. Загальний прибуток збільшується, якщо ціни зменшуються.

Попит є ЕЛАСТИЧНИМ якщо:

 1. На ринку представлена велика кількість товарів, з яких можна зробити вибір

 2. У споживача немає термінової необхідності у придбанні

У такому випадку прийнятнішим є метод цінової конкуренції.

Продавці впливають на попит через зміни в ціні. Метод гнучкий, але водночас може призвести до «цінової війни».

Нееластичний попит

Якщо Це<1. У цій ситуації зміни в ціні не викликають різних коливань у кількості проданого товару. При цьому можна помітити тенденцію, за якої збільшення цін призводить до збільшення обсягу продажу і навпаки.

Попит є НЕЕЛАСТИЧНИМ коли:

 1. Товар має достатній ступінь новизни, відсутні товарозамінники.

 2. Товар знайшов свій сегмент

 3. Є гостра необхідність у придбанні.

 4. Склалася прихильність до марки

Політика нецінової конкуренції орієнтує фірми на збільшення товарного збуту за визначену ціну або продаж з наголосом на високу якість за більш високу ціну.

Унітарний попит

Це = 1. Існує в тих випадках, коли зміни в цінах компенсується змінами в розмірі попиту, і загальний обсяг реалізації залишається постійним.

Закон попиту і пропозиції

Взаємодія попиту і пропозиції відбувається під дією сил ринкової конкуренції як із боку продавців, так і з боку покупців. У результаті взаємодії попиту й пропозиції під дією сил конкуренції на ринку кожного товару загалом встановлюється така ситуація, коли за певною ціною пропонується стільки товару, скільки споживачі готові придбати.

Ринкова рівновага — це ситуація на ринку, коли досягається рівновага попиту і пропозиції за кількістю й ціною товару.

Витрати: За допомогою них визначається мінімальна ціна товару

Якщо витрати зростають, то підприємство може:

 • Перекласти витрати на споживача

 • Перекласти витрати на себе

 • Припинити випуск невигідної продукції

 • Модифікувати товар, щоб зменшити витрат і зберегти рівень якості:

  • Зменшити розмір

  • Пропонувати меншу кількість товару

  • Використовувати матеріали нижчої якості

 • Модифікувати товар, щоб споживач не був проти більш високої ціни:

  • Збільшити розмір

  • Пропонувати більше кількість товару, його варіанти

  • Використовувати матеріали вищої якості

Конкуренти: За допомогою них визначається середня ціна товару

 • Ринок має високу конкуренцію:

  • Попит Нееластичний

  • Ціни близькі до конкурентних

 • Ринок має незначну конкуренцію:

  • Попит Еластичний

  • Ціни визначає підприємство, головне - унікальність.

Процес ціноутворення явище досить складне, обумовлене передусім попитом на пропоновану ринкову продукцію. Регулюється відповідно до законів.

Які цілі ціноутворення:

Цілі щодо збуту

Підприємство розраховує зберегти або збільшити частку ринку. Використовують ціну проникнення(впровадження).

Ефективно якщо:

 • Споживачі чутливі до ціни(еластичний попит)

 • Низькі ціни сприяють зниженню конкуренції

 • Існує значний споживчий ринок

 • Масове виробництво і реалізація економічно вигідно

Цілі щодо прибутку

1. Максимізація поточного прибутку.

 • Якщо поточні показники важливіші довгострокових

2. Отримання заданої норми прибутку по відношення до інвестицій або до загального обсягу реалізації.

 • Потрібно розрізняти Відносний прибуток та Абсолютний прибуток

Цілі щодо становища на ринку

 1. Забезпечення виживання

  1. Велике значення в умовах нестабільного ринку, для якого характерні високий рівень конкуренції і різкі зміни в потребах покупців.

 2. Лідерство за показникам якості

  1. Дані цілі ставлять перед собою підприємства, які вже мають досить міцні ринкові позиції, однак прагнуть ще більше зміцнити свою репутацію як продавця самої високоякісної продукції.

Вивчивши і оцінивши фактори, що впливають на рішення по цінами, визначивши цілі ціноутворення, можна приступати до встановлення вихідної ціни на конкретний товар.

 1. Основні положення розрахунку вихідної ціни

 2. Постановка цілей ціноутворення

 3. Визначення попиту

 4. Оцінка витрат

 5. Аналіз цін і товарів конкурентів

 6. Вибір методу ціноутворення

 7. Встановлення остаточної ціни

Методи ціноутворення:

Слайд

Методи встановлення ціни:

Слайд

Розрахунок ціни на основі витрат

Даний метод полягає в нарахуванні визначеної націнки на собівартість товару. Споживчий попит і конкуренція не мають вирішального значення і, як правило, не враховуються.

Розрахунок ціни на основі попиту

Ретельний і всебічний розгляд і вивчення потреби покупців. Встановлення такої ціни, яка найкраще відповідає собівартості товару і сприймається споживачем

Розрахунок ціни на основі конкуренції

Характерно для ринку, де сильні конкуренти з подібною продукцією. Ціни встановлюються з урахуванням поточних ринкових цін

Стратегія ціноутворенняВстановлення ціни на новий товар

 1. Товар-новинка

  1. «Зняття вершків». Користування своєю унікальністю і максимально можлива ціна.

  2. Стратегія міцного впровадження. Для початку відносна низька цін.

 2. Товар-імітатор

  1. Спочатку встановлюємо ціну позиціоновану на цінах конкурентів. А потім вже відносно до методики, заснованої на конкуренції

скачати

© Усі права захищені
написати до нас