1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Perelik-metodik.docx
Розширення: docx
Розмір: 69кб.
Дата: 31.10.2021
скачати

Перелік психодіагностичних методик

та методик для соціально-психологічних досліджень

п/п

Назва методики, автор

Джерело

Для вирішення якого завдання використовується

Вік досліджуваних

1. Діагностичні комплекси для вивчення готовності дітей до школи

1.1.

Діагностика готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку.

Методика складається з одинадцяти інтелектуальних завдань різного змісту

Стадненко Н.М., Іляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. - Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку. – Кам’янець – Подільський, 2006.

(Затверджено Науково-методичною радою з питань освіти МОН України)

Визначення готовності/ неготовності дітей шестирічного віку до навчання в школі

з 6 років

1.2.

Комплекс діагностичних методик для вивчення готовності дитини до навчання

С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. Готовність дитини до навчання. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112с.

Комплексне вивчення соціально-психологічної готовності дитини до навчання у школі

з 5-7 років

1.3.

Комплекс діагностичних методик для виявлення психологічноі готовності дитини до школи

Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра: Діагностика,педагогіка. К., 1992

Визначення психологічних особливостей дитини та готовності до навчання

з 6-7 років

1.4.

Експрес-діагностика готовності дитини до навчання в школі

Коробко С. Л., Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначення рівня фонематичного слуху, розвитку саморегуляції; словникового розвитку дитини; оцінювання короткочасної пам'яті й логічного мислення дитини

з 6 років

1.5.

Комплекс діагностичних методик для визначення готовності дитини до навчання

Сироватко О. Визначення готовності дітей до навчання у школі / О. Сироватко, О Байер // Психолог. – 2003 - № 13. – С. 15.

Визначення

психологічних особливостей дитини та готовності до навчання

з 5-6 років

1.6.

Комплекс діагностичних методик для визначення рівня інтелектуального розвитку дитини.


Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Діагностика готовності дітей до навчання в школі. Тести для дітей 5-7 років / Барташнікова І.А., Барташніков О.О “Богдан”, Тернопіль-1998

Вивчення рівня готовності дитини до навчання в школі

з 5-7 років

1.7.

Комплект діагностичних методик для дітей, які вступають до школи

Самооцінка учня / упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник, 2004. – 112 с. – (Психологічний інструментарій).

Ставлення дитини до школи і навчання. Визначення місця соціальних мотивів у системі мотивації

з 5-7 років

2. Дослідження адаптації учнів до навчально-виховного процесу

2.1.Дослідження адаптації до школи учнів 1-4 класів

2.1.1.

Комплекс психодіагностичного інструментарію для вивчення адаптації учнів 1-го класу до навчально-виховного процесу (автори Н. Сосновенко, А. Тінякова)

Робоча книга працівника психологічної служби: практичний посібник – Т. 1: Адаптація дітей (учнів/студентів до навчально-виховного процесу / наук. ред.: В. Г. Панок; авт. кол. 1 т.: Н. В. Сосновенко, А. І. Тінякова. Видання 2-е. – К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014. – 112 с.

Вивчення рівня адаптованості учнів 1-го класу до навчально-виховного процесу

Учні 1-4 класів

2.1.2.

Методика вивчення процесу адаптації у молодших школярів (автор Е. Алесксандровська)

Психология ребенка от рождения до 11 лет. Методики и тесты / Под общ ред. А.А.Реана. – М.: АСТ. СПб, Прайм-еврознак, 2007.

Виявлення ефективності навчальної діяльності, успішності засвоєння норм поведінки і соціальних контактів, емоційного благополуччя сформованих у молодших школярів

6-10 років

2.1.3.

Методика психолого-педагогічного вивчення характеру шкільної адаптації і оцінки її успішності (автор Г. Кумарина)

Методы психолого-педагогического изучения характера школьной адаптации и оценки ее успешности / Г.Ф. КумаринаИ.А. АргинскаяЮ.Н. ВьюнковаН.В. НечаеваН.А. ЦируликН.Я. Чутко. – Москва, 1993 // Диагностика

школьной дезадаптации : научно-методическое пособие для учителей начальных классов и школьных психологов. – Москва : Социальное здоровЬе России, 1993. – С. 98-110. 


Виявлення характеру адаптації учнів на початку шкільного навчання

Учні 1 – 4 класів

2.1.4.

Діагностичні аркуші “Формування навчальної діяльності” і “Рівень узагальненості знань” (автори Г. Рєпкіна, Е. Заїка

Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Виявлення рівнів сформованості компонентів навчальної діяльності

2 – 4 клас


2. 2. Дослідження адаптації учнів 5-го класу до нових умов навчання в середній школі

2.2.1.

Комплекс психодіагностичного інструментарію для вивчення адаптації учнів 5-го класу до нових умов навчання в середній школі (автори Н. Сосновенко, А. Тінякова)

Робоча книга працівника психологічної служби: практичний посібник – Т. 1: Адаптація дітей (учнів/студентів до навчально-виховного процесу / наук. ред.: В. Г. Панок; авт. кол. 1 т.: Н. В. Сосновенко, А. І. Тінякова. Видання 2-е. – К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014. – 112 с.

Вивчення рівня адаптованості учнів 5-го класу до нових умов навчання в середній школі

Учні

5 класу

2.2.2.

Методика визначення особистісної адаптованості школярів

(автор А. Фурман)

Науково-методичний збірник “Психологія” № 41 – К.: Освіта,1993

Дослідження адаптації учнів до нових умов навчання в середній школі

З 9-и років
Методика “Емоційна оцінка школи” (автор Д. Гізатуліна)

Психологічна профілактика дезадаптації учнів на початку навчання в середній школі. Під ред..Л.П.Пономаренко, Одеса, 1998.

Дозволяє оцінити емоційне ставлення учнів до школи

10-12 років

2.3. Дослідження адаптації учнів 10-го класу (ПТНЗ, ВНЗ) до нових умов навчання в навчальному закладі

2.3.1.

Комплекс психодіагностичного інструментарію для вивчення адаптації учнів 10-го класу (ПТНЗ, ВНЗ) до нових умов навчання в навчальному закладі (автори Н. Сосновенко, А. Тінякова)

Робоча книга працівника психологічної служби: практичний посібник – Т. 1: Адаптація дітей (учнів/студентів до навчально-виховного процесу / наук. ред.: В. Г. Панок; авт. кол. 1 т.: Н. В. Сосновенко, А. І. Тінякова. Видання 2-е. – К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014. – 112 с.

Вивчення рівня адаптованості 10-го класу (ПТНЗ, ВНЗ) до нових умов навчання в навчальному закладі

Учні 10 класу /ПТНЗ, студенти ВНЗ

3. Дослідження пізнавальної сфери

3.1. Дослідження відчуттів
3.1.1.

Експериментальна методика з визначення відчуття тиску

1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – Главник, 2008. (Серія “Психологічний інструментарій”).

2. Терлецька Л.Г. Психологія дитинства: практикум. – Київ, Главник, 2006.

Визначення відносного порогу відчуття тиску

Молодший шкільний вік

3.1.2.

Експериментальна методика з визначення нижнього порогу нюху

1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – Главник, 2008. (Серія “Психологічний інструментарій”).

2. Терлецька Л.Г. Психологія дитинства: практикум. – Київ, Главник, , 2006.

Визначення відносного порогу нюху

Молодший шкільний вік

3.1.3.

Експериментальна методика з визначення відчуття дотику

1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – Главник, 2008. (Серія “Психологічний інструментарій”).

2. Терлецька Л.Г. Психологія дитинства: практикум. – Київ, Главник, , 2006.

Визначення відносного порогу відчуття дотику

Молодший шкільний вік

3.1.4.

Експериментальна методика з визначення відносного порога тактильної чутливості

1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – Главник, 2008. (Серія “Психологічний інструментарій”).

2. Терлецька Л.Г. Психологія дитинства: практикум. – Київ, Главник, , 2006.

Визначення відносного порогу тактильної чутливості

Молодший шкільний вік

3.1.5.

Експериментальна методика з визначення зорової чутливості

1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – Главник, 2008. (Серія “Психологічний інструментарій”).

2. Терлецька Л.Г. Психологія дитинства: практикум. – Київ, Главник, , 2006.

Визначення відносного порогу зорової чутливості

Молодший шкільний вік

3.1.6.

Експериментальна методика з визначення відчуття до кольорових контрастів

1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – Главник, 2008. (Серія “Психологічний інструментарій”).

2. Терлецька Л.Г. Психологія дитинства: практикум. – Київ, Главник, 2006.

Визначення відносного порогу відчуття до кольорових контрастів

Молодший шкільний вік

3. 2. Дослідження сприймання

3.2.1.

Методика визначення типологічних особливостей сприймання (автор Л. Венгер)

1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – Главник, 2008. – Серія “Психологічний інструментарій”.

2. Терлецька Л.Г. психологія дитинства: практикум. Навчлаьний посібник. – К.: Главник, 2006. Серія “Психологічний інструментарій”.

Визначення типологічних особливостей сприймання

З 6 років

3.2.2.

Методика визначення цілісності сприймання


1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – Главник, 2008. – Серія “Психологічний інструментарій”.

2. Терлецька Л.Г. психологія дитинства: практикум. Навчлаьний посібник. – К.: Главник, 2006. Серія “Психологічний інструментарій”.

Визначення ступеню цілісності сприймання

З 6 років

  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас