1   2   3   4   5
Ім'я файлу: проект хостел.doc
Розширення: doc
Розмір: 371кб.
Дата: 02.05.2020
Пов'язані файли:
Лаб3.doc


ВСТУП
Світовий досвід і практика переконують, що важливим елементом ринкової економіки є існування і взаємодія великих, середніх і малих підприємств. При цьому готельно-туристичний бізнес розглядається не тільки як доповнення до виробничої структури економіки, а як самостійна форма функціонування і розвитку сучасних продуктивних сил - гнучка, життєздатна, ефективна, прогресивна.

Особливе значення готельно-туристичного бізнесу в умовах ринкових відносин проявляється в структурній перебудові економіки, прискоренні науково-технічного процесу, формуванні нового соціального шару.

З огляду на те, що готельно-туристичний бізнес формує ряд переваг, як економічного і соціального характеру, серед яких варто виділити наступні: незначні стартові інвестиції; швидке обертання ресурсів; насичення ринку товарами і послугами; пристосування до мінливостей технологій; здатність впроваджувати нову техніку; забезпечення соціальної стабільності економіки; насичення ринку праці новими робочими місцями; відкриття доступу і легкість входження до цього сектора економіки та ін., то дослідження проблематики динаміки розвитку суб'єктів готельно-туристичний бізнес, рівня забезпечення їх фінансовими ресурсами в Україні є актуальними для забезпечення подальшого розвитку економіки в цілому.

Актуальність проблемирозвитку готельно-туристичного бізнесу в Україні посилюється в умовах фінансової кризи, як в цілому по страті, так і в розрізі по областям і містам України. Низька інвестиційна привабливість економіки України не дає поштовху до вирішення концептуальних і методологічних проблем організації інвестиційного процесу та формування механізмів ефективного управління бізнесу на всіх рівнях економіки.

Розробкам теоретичних і практичних питань у сфері регулювання діяльності підприємств готельно-туристичного бізнесу присвячені роботи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених: А.І. Тимченко, Ю.С. Погорєлов, Г.Ф. Толмачова, Л.А. Боцьора, А.П. Пащенко. Різні аспекти проблеми управління інвестиційними процесами на підприємствах, отримало розвиток в працях вчених: А.Ю. Апостолюка, В.М. Геєць, А.В. Черепа, В.Я. Шевчука, А.А. Фастовець, Т.І. Лепейко, Ю.М. Тютюнник, BC І.Ф. Ясиновская. При цьому на сьогодні в науковій літературі мало дослідженими ринкові напрямки розвитку готельно-туристичного бізнесу з урахуванням об'єктивного потенціалу регіону.

проблема дослідження - реалізація підприємницького готельно-туристичного потенціалу.

гіпотеза - успішна реалізація підприємницького готельно-туристичного потенціалу принесе .прібиль.

Об'єкт дослідження - підприємницька діяльність в сфері готельно-туристичного бізнесу.

Предмет дослідження - процес розроблення проекту малого підприємства в сфері малого готельного бізнесу.

Мета роботи - дослідження напрямків подальшого розвитку підприємств готельно-туристичного бізнесу з урахуванням об'єктивних передумов інтенсифікації інвестиційної діяльності, формування інвестиційних проектів і їх економічне обґрунтування.

основними завданнями роботи є:

розгляд та аналіз проблем розвитку готельно-туристичного бізнесу і шляхів їх подолання;

визначити економічні та організаційні аспекти діяльності підприємств готельно-туристичного бізнесу в Україні;

розробити та визначити можливості впровадження напрямків розвитку готельно-туристичного бізнесу і розрахувати ефект від їх впровадження в м.Полтави.

Аналіз діяльності готелів міста Полтава, зроблений на основі інформації отриманої від власників і працівників готелів, в ході власного дослідження. Станом на кінець 2018 року в Полтаві працює 29 готелів, номерний фонд яких становить 675 номерів. Власники готелів відзначають в середньому 60% заповнення готелів протягом року, середній термін перебування гостя коливається - 2-3 дня. Найчастіше послугами готелів користуються приїжджають у відрядження, на другому місці за частотою користування готелями знаходяться туристи, які приїхали відвідати Полтаву.

Готелі міста переважно розташовані в центральній частині міста вздовж вулиці Соборності і вздовж міжнародної траси Київ - Харків - Довжанський. З огляду на розташування основних туристичних локацій і знаходження Полтави на перетині автомобільних доріг таке розташування логічно.

На міжнародному інтернет ресурсі пошуку варіантів розміщення Booking.com представлено 30 варіантів ночівлі по Полтаві, на сайті пошуку квартир для короткочасної оренди (doba.ua) по Полтаві представлені 47 варіантів квартир, із загальною кількістю 177 місць.

Виходячи з цих даних, можна сказати про те, що в Полтаві на сьогодні достатній рівень засобів розміщення і місць для ночівлі. Існуючі готелі і заклади задовольняють попит на послуги, і використовують приблизно 60% своїх можливостей місткості.

Таблиця 2.5

Склад і структура установ готельного типу в м Полтава по стані на 2018 рікзаклад

категорій ія

Кількість номерів

кількість ліжок

тривалість перебування

річна заповнюва

ність,%

1

готельне господарство "Україна"

3

36

68

2-4

50

2

готельне господарство «Україна Люкс»

3

6

12

1-2

30-40

3

туркомплекс

«Турист»

3

100

240

1-2

40

4

Готель «Палаццо»

4

55

115

1-2

60

5

Готель "Голд"

2

7

19

2-3

60

6

Готель "Галерея"

2

30

50

2-3

80

7

готель

«Аристократ»

2

46

90

3-4

60

8

Готель «Алея Гранд»

2

20

40

2-3

70-80

9

Готель «Алмаз»

1

48

110

5-7

60-70

10

Готельний

комплекс «Київ»

3

85

120

3-4

60

11

Мотель «Інтурист Полтава»

2

50

100

1-2

30

12

Готель «Явір»

2

42

75

5-7

80

13

Готель «Міміно»

2

8

16

2-3

70

14

садиба зеленого

туризму «Русский пар"

без зірок

3

5

2-3

70

15

Готель «Баварія»

1

5

10

1

95

16

Готель «Синай»

без зірок

6

11

2-3

60-70

17

готель клуб «Статус»

без зірок

2

4

1-2

70

18

ресторанно готельний комплекс «Глухомань»

без зірок

18

36

2-3

70

19

Готель «Рів'єра»

2

7

20

2-3

30-40

20

Готель «Атмосфера»

без зірок

30

50

2-3

80

21

Міні-готель «Євролюкс»

без зірок

9

20

1-2

20-30
всього
574

1141

2-3

60

Аналіз наведених статистичних даних показує, що за період з 2007 по 2017 рік кількість готелів в Україні збільшилася майже на 200%, а за аналогічний період в Полтавській області зростання становить 160%, і 118% в м. Полтава. Але після 2013 року кількість готелів та аналогічних закладів для розміщення різко впала по Україні (на 35%) і в меншій мірі в Полтавській області (на 8%), зменшення по Полтаві склав 6%. Аналогічні тенденції змін також збережені і в динаміці кількості номерів в готелях. На 35% збільшився номерний фонд по Україні, на 70% в Полтавській області, і на 35% в місті Полтава. За різницею швидкості динаміки збільшення готелів і номерного фонду, можна зробити висновок, що в період з 2007 по 2017 рік Україна, Полтавської області та Полтаві динамічно зростала кількість невеликих готелів з малою кількістю номерів.

Динаміка кількості обслуговування приїжджих в готелях та аналогічних закладах Полтави колебательно-збільшується характер. В середньому кількість приїжджаючих в місто росла на 14% щорічно, і зросла на 114% в період з 2007 по 2017 рік. Це потенціалом, який можна вдало використовувати для розвитку міста, адже за аналогічний період зростання кількості обслугованих в готелях та аналогічних закладах по Полтавській області становить 83%, а по Україні - 40%.

З зазначеної вище інформації можна зробити висновок, що на даний момент в місті Полтава вистачає номерного фонду для обслуговування гостей міста, адже коефіцієнт заповнення готелів становить не більше 60 відсотків. Але в той же час, порівнюючи питомі показники динаміки кількості збільшення обслужених в готелях та аналогічних закладах, можна припустити що кількість місць для розміщення через 2-3 роки буде недостатньою.

3.2. Бізнес-планування процесу створення хостелу «HOME» в м Полтава
3.2.1. резюме проекту

Одним зі складових пріоритетів економічного розвитку міста Полтава до 2030 року є розвиток туризму і установ культури. Тому можна очікувати поступове приріст туристичного потоку в місто і збільшення обсягів відвідування міста населенням прилеглих територій. За оцінками експертів комунальної організації «Інститут розвитку міста» дані тенденції будуть впливати на розвиток сфери торгівлі, послуг та громадського харчування, так як потенційно коло стейкфолдеров підприємств готельно-туристичного бізнесу становитиме не тільки населення міста Полтава (станом на 2017 г. - 297000 людина), а й потік туристів, населення прилеглих територій (з метою лікування, навчання, дозвільні та судові інстанції, інше) (станом на 2017 р до 551 000 чоловік) [25, 26].

Тому доцільним є створення в м Полтава нового міні-готелю в форматі Хостела «HOME», з метою швидкого та якісного обслуговування відвідувачів (туристів і відвідувачів міста), з максимальною увагою до нього і пропозицією найбільш якісних економна послуги з прожеванію.

Асортимент хостелу «HOME» на початку буде не дуже широкий, проте це ні в якому разі негативно не позначиться на якості обслуговування і додаткових сервісів. У будні дні основними відвідувачами нашого хостелу «HOME» будуть студенти, працівники різних прилеглих підприємств, організацій і установ, туристи та відвідувачі міста. У вихідні та святкові дні стандартні номери хостелу «HOME» прекрасно підходить для ночівлі сімейних туристів.

Сумарні інвестиційні витрати, виходячи з операційної потреби в запасах, витрат на організацію поточної роботи підприємства протягом 1 тижня роботи; витрат на реєстрацію підприємства, і оплату послуг зв'язку, реклами і т.д. Протягом 2 тижнів роботи і інших інвестиційних витрат, сумарно їх обсяг склав 58562,00 євро

Середньорічний дохід за 2020-2022 років становить 19800 євро.

Наявність істотного розміру .среднегодовой чистого прибутку від реалізації даного проекту забезпечує позитивні показники економічної ефективності, тобто NPV становить 8038,00 євро, А проект окупається в цілому за 4,4 року.


3.2.2. Аналіз ринку та план маркетингу

У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день існує величезна кількість конкурентів у сфері готельного обслуговування і здача апартаментів, особливу увагу слід звернути на розташування майбутнього хостелу «HOME».

Необхідні умови: потрібно, щоб місце розташування було як можна більше зручним для жителів і гостей міста - майбутніх відвідувачів, але в той же час необхідно враховувати і місце розташування конкурентів, а також вартість і наявність необхідних площ у даному районі. З метою виявлення найбільш вдалого місця розташування хостела «HOME» були оцінені переваги і недоліки місця розташування майбутнього хостелу «HOME» на кількох центральних і окржніх вулицях міста Полтава. Було виявлено, що найбільш вигідним місцем розташування буде район Автовокзалу міста Полтава, наближення до великих торгових комплексів і автовокзалу №1, запущеного в 2019 році Аеропорту «Полтава», і найбільш жвавих вулицях міста з великою концетрацией громадського транспорту.

Передбачається викупити житлові приміщення на першому поверсі площею 75 і 40 кв.м. з подальшим виконанням капітального ремонту, зовнішнього ремонту будівлі і винесення їх зі статусу житлових у статус комерційних.

Для здійснення даного проекту необхідно укладати договори з основними постачальниками ресурсів: постачальники основних меблів - ВАТ «Сільф»; постачальники продуктів харчування ТОВ «Дельта-Продукт» і ПП «Козуб; ТОВ "Зоря" для поставки текстилю, рушників; ТОВ «Юліс» - для постачання канцтоварів та побутової хімії ..

Хостел «HOME» планує надавати наступні види послуг:

- надання оренди 1 ліжко-місця в загальному чоловічому номері;

- надання оренди 1 ліжко-місця в загальному жіночому номері;

- надання оренди 1 ліжко-місця в загальному 4 місцевому жіночому номері;

- надання оренди 2 номерів класу «Стандарт»

- оренда сейфа;

- сніданки за умови попереднього замовлення.

Планується також надання сервісних послуг: замовлення через Інтернет, по телефону, міні екскурсії по місту Полтава.

Проведено оцінку сильних і слабких сторін основних конкурентів, наведені в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3.

Оцінка сильних і слабких сторін відкриття хостелу в м Полтава (конкурентів)сильні сторони

слабкі сторони

1

в даний час на ринку існує безліч готелів, що надають аналогічні послуги

Постійна завантаженість і низька кількість вільних номерів

2

наявність кола постійних споживачів

основним недоліком товарів і послуг у конкурентів є високі ціни і низька якість продукції

3

більш широке меню і кількість дополніельную сервісів

Відсутність перекладачів і персоналу зі знанням іноземних мов

4

вигідне розміщення, собственнине будівлі

Висока вартість оренди комерційної недвіщімості

5

ширші фінансові можливості для реалізації системи знижок, або зменшення ціни послуг в цілому

Відсутність паркінгу або переповненість центральних вулиць індивідуальним транспортом в будні дні


Основною перевагою планованого хостелу «HOME» буде можливість зниження собівартості і цін, підвищення якості, розширення асортименту послуг (товарів). Планується створити мережу хостелів «HOME» по всьому місту і Полтавської області, які представлятимуть широкий асортимент якісних послуг в економ сегменті.

Хостел «HOME» буде працювати цілодобово, при цьому прибирання та прибирання відбуватиметься з 07.00-16.00, адміністрування послуг відбуватиметься з 16.00 до 08.00 ранку. Хостел «HOME» відрізнятимуть такі важливі фактори успіху, які стануть основою маркетингового просування на ринку Полтавської області:

  • висока якість;

  • традиційна європейська гостинність;

  • комфортність;

  • близькість до транспортних вузлів;

  • конкурентоспроможна ціна.

Перспективою розвитку громадського харчування в обласних центрах і безпосередньо хостелів «HOME» є тенденції поступового зменшення наявних робочих місць в сільській місцевості і зростання вільних вакансій в містах. Це призводить системний і щоденний приплив до міста населення прилеглих населених пунктів. Тому в перспективі чисельність потенційних споживачів даного хостелу може істотно збільшитися, при розміщенні його в районі Автовокзалу №2 і Київського залізничного вокзалу.

Другим етапом є оцінка потенційної суми та обсягів продажів, тобто тієї частки ринку, яку хостел «HOME» може захопити, і відповідно тієї максимальної суми реалізації, на яку можна розраховувати при обмежених технічних можливостях. Розрахунок квартального та річного плану виробництва і реалізації продукції проведено в наступному розділі дипломної роботи.
3.2.3. план виробництва

Основним видом діяльності хостела «HOME» є здача в оренду комфортабельних ліжко-місць для добового і більше перебування в м Полтава. У міру зростання підприємства, необхідно буде суттєво розширювати асортимент і збільшувати обсяги задаються послуг.

Необхідна комерційна площа 75 кв.м., 40 кв. м. - під окремі номери, кухню санітарний вузол. Приміщення планується купити за ринковими цінами на першому поверсі житлових будинків по вулиці Великотирнівська. Максимальна кількість едіносуточного перебування в хостелі «HOME» клієнтів становить 25 осіб. На малюнку 3.1. приведена схема розміщення виробничих площ і меблів торгового залу.

Розглянемо очікувані обсяги продажів продукції в залежності від змін на ринку, які наведені в таблиці 3.4.

Дані про зростання обсягів збуту продукції на ринку були визначені шляхом використання наступного сценарію: поступове зростання ринку збуту в максимального завантаження комерційних потужностей шляхом зростання потенційних споживачів серед населення Полтавський області, збільшення щорічно числа туристів і студентів.Рис. 3.1. Схема розміщення виробничих і торгових площ


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас