Ім'я файлу: 6.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 17.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
1.docx
2.docx
3.docx
4.docx
5.docx
7.docx
8.docx
9.docx
10.docx
Висновок.docx
Вступ.docx
зміст.docx
основи рибництва.docx
Вівчарство 2.doc

2.2. Можливості реалізації потенції росту риб у природних і штучних водоймах

Швидкість росту риб має провідне значення в процесі вибору об’єктів доместифікації, швидкість росту має не менше значення при визначенні видового складу промислової іхтіофауни в якості основи промислу. Тривалими спостереженнями та спеціальними дослідженнями, працюючи з різними видами риб, встановлено, що чим старшого віку досягає організм, тим менша в нього швидкість росту. Визначена закономірність відносно того, що швидкість росту організму обернено пропорційна його віку. Тобто швидкість росту організму є функцією його віку. Внутрішні фактори, які визначають інтенсивність росту організму, з віком зменшуються, причому ці зміни йдуть у бік поступового гальмування росту. З віком знижується також регенераційна здатність організму. Спадання інтенсивності росту, так само як і тривалість росту організму, залежить від тих внутрішніх факторів, які виникають у процесі росту організму під впливом зовнішніх умов. Ці фактори є основною причиною того, що інтенсивність росту із збільшенням віку і маси організму спадає. Зростання організму ніби само в собі несе і поступово накопичує ті фактори, які гальмують власний ріст. Ріст організму залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів, вплив яких прискорює, затримує чи зовсім припиняє його. За несприятливих умов життя збільшення лінійних розмірів і маси тіла організму може тимчасово припинятись, але як тільки ці умови стають кращими, організм швидко збільшується в розмірі і масі і наздоганяє своїх ровесників, що росли увесь час за сприятливих умов. Отже, в несприятливих умовах життя організм не росте, а зберігає здатність до росту, причому деякі тварини зберігають цю здатність за межами нормального періоду росту. Під впливом чинників зовнішнього середовища в організмі риби відбуваються якісні зміни вмісту клітин і органотворчі процеси (диференціація організму), які супроводжуються зміною інтенсивності росту. Ці зміни називають внутрішніми факторами росту. Риби однакового віку, але різного розміру, ростуть з різною швидкістю. Це вказує на те, що у них внутрішні фактори росту різні. Риби різного віку, але однакового розміру, ростуть майже з однаковою швидкістю. Припускають, що це може бути пов’язано з тим, що в таких риб внутрішні фактори росту майже однакові.

6
скачати

© Усі права захищені
написати до нас