Ім'я файлу: Висновок.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 17.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
1.docx
2.docx
3.docx
4.docx
5.docx
6.docx
7.docx
8.docx
9.docx
10.docx
Вступ.docx
зміст.docx
основи рибництва.docx
Вівчарство 2.doc

Висновок

До цього часу існуючі підручники були спрямовані виключно на надання комплексу інформації з окремих напрямів, а саме на рибництво, орієнтувалися переважно на технологію виконання відповідних технологічних операцій. Болонський процес, магістратура передбачають підготовку фахівців, яким необхідно мати фундаментальну підготовку з технології виробництва продукції рибництва у тісному поєднанні з міцної теоретичною базою, що може забезпечити свідомий і творчій підхід при вирішенні актуальних проблем сучасного рибництва. Фахівець за такого рівня підготовки може бути конкурентоздатними не тільки в межах нашої держави і займати керівні посади на відповідних підприємствах різних форм власності в нашій державі, але знайти себе в якості фахівця, на європейському просторі, що має виключне значення в умовах глобалізації світового суспільства. Магістратура поряд із глибокою технологічною підготовкою, передбачає необхідність певної теоретичної підготовки за відповідним напрямом і це необхідно тому, що випускники магістратури значною мірою орієнтовані у подальшому на наукову і педагогічну діяльність в освітніх закладах різних рівнів акредитації. Саме тому запропонований увазі читачів підручник, певною мірою буде сприяти закриттю об'єктивно існуючої прогалини між теорією і практикою сучасного рибництва. Ми не виключаємо, що запропонована інформація підручника може бути корисною для фахівців – практиків, студентів і викладачів, аспірантів і науковців. Керуючись власним педагогічним досвідом та відповідною доцільністю, автори підручника поряд з теорією включили ряд положень методико – технологічного характеру, що нам вважається достатньо обґрунтованим і демонструє тісний зв'язок між теорією і практикою. Автори розуміють свою високу моральну відповідальність, яка пов’язана з першим випуском такого підручника, якій орієнтовано на поглиблення теоретичної підготовки майбутніх фахівців для роботи в сучасних умовах. Сучасний підручник є складовою професійних взаємовідносин викладача і студента, який сприяє творчому діалогу, в процесі якого студент засвоює концептуальні положення відповідних знань. Одночасно з цим жоден підручник у сьогоднішньому інформаційному потоці не може забезпечити всю суму сучасних знань певного напрямку.

11
скачати

© Усі права захищені
написати до нас