Ім'я файлу: Вступ.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 17.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
1.docx
2.docx
3.docx
4.docx
5.docx
6.docx
7.docx
8.docx
9.docx
10.docx
Висновок.docx
зміст.docx
основи рибництва.docx
Вівчарство 2.doc

Вступ

Теоретичне підґрунтя і світова практика фактично і достатньо переконливо свідчать про те, що перспективи забезпечення людства повноцінним білком тваринного походження на рівні сучасного стану достатньо проблематичні. Середньострокова можливість вирішення цієї глобальної, об’єктивно існуючої проблеми пов’язана певною, але суттєвою мірою з виробництвом продукції рибництва. Викладена концепція не є принципово новою, вона базується на об’єктивних і достатньо сталих тенденціях скорочення можливостей світового промислу, значне ускладнення умов промислу в територіальних водах, про що переконливо свідчить динаміка статистичних та економічних показників. Спираючись на об’єктивні критерії і компоненти викладених закономірностей та орієнтуючись на практичний досвід людства, доцільність певних порівнянь не викликає вагомих заперечень. Загальновідомо, що становлення людства як соціуму протягом тривалого історичного періоду, тісно пов’язане з харчовим раціоном, в складі якого тваринний білок мав велике і постійно зростаюче значення. Для забезпечення людства тваринним білком первісна людина удосконалювала своєрідну технологію мисливства і рибальства, що забезпечувало певною мірою потреби людини на територіях проживання. Стале, постійно зростаюче збільшення чисельності людей на планеті логічно супроводжувалося скороченням природних ареалів рослин і тварин на фоні розширення потреб людини в продукції, яку людство отримувало з рослин і тварин. За таких умов вихід з існуючого протиріччя було знайдено на шляхах поступової і достатньо тривалої в часі і просторі на різному рівні трансформації, яка призвела до переходу від збирання їстівних рослин до рослинництва та від полювання на тварин до тваринництва. На цьому фоні, завдячуючи значною мірою взаємовідношенням людей і риб в різних природних середовищах, протягом попередніх століть гострих протиріч між людиною і рибою не спостерігалося. Людству вистачало продукції рибальства, яку воно отримувало від промислу в річкових системах, озерах та прибережного морського лову. Розглянута ситуація існувала протягом тривалого часу і тільки повільно почала змінюватися з різною швидкістю на різних континентах, у різних державних утвореннях по мірі того, як чисельність людства зростала, потреба в продукції рибальства поступово нарощувалася і почали формуватися ринкові товарні відносини.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас