Ім'я файлу: 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 17.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
2.docx
3.docx
4.docx
5.docx
6.docx
7.docx
8.docx
9.docx
10.docx
Висновок.docx
Вступ.docx
зміст.docx
основи рибництва.docx
Вівчарство 2.doc

  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПРОДУКТИВНОСТІ ВОДОЙМ РІЗНОГО ТИПУ

Біопродукція акваторій, основи її формування з теоретичного боку є загальними в планетарному масштабі. Процес первинного утворення абсолютної більшості продукції обумовлений життєдіяльністю зелених рослин, які в процесі фотосинтезу, використовуючи неорганічні компоненти оточуючого середовища, завдячуючи наявності хлорофілових складових під дією сонячно інсоляції, здатні утворювати органічну речовину. Саме первинна органічна речовина є основою життя всього живого на планеті Земля. В різних гідроекосистемах природного і штучного походження, трансформованих гідроекосистемах природного походження і цільового призначення незалежно від діяльності людини, її бажань і втручань, основа живої складової представлена флорою і фауною. Існує ряд умов відносно видового складу рослин, їх чисельності і біомаси, що безпосередньо впливає на якісні і кількісні аспекти життя гідробіонтів флористичного походження, але незалежно від цього зелені рослини абсолютно домінують в утворенні органічної речовини гідроекосистем. Здатність зелених рослин сформувати органічну масу з неорганічних компонентів є результат тривалого філогенезу протягом багатьох геологічних епох які послідовно змінювалися на земній кулі, поступово створюючи умови для виникнення життя і удосконалення флори на планеті Земля. Безумовно сьогодні достатньо досліджений видовий склад, особливості розповсюдження і формування флори у водоймах, існують якісні і кількісні характеристики флори, відповідно до водойм різного типу, що є теоретичним підґрунтям сучасних наукових поглядів на основи утворення, формування і використання біопродуктивності водойм. При цьому виключне значення для життя в планетарному масштабі різних середовищ належить зеленим рослинам – основі, яка забезпечує трансформацію неорганічних складових в органічну живу біомасу.

1
скачати

© Усі права захищені
написати до нас