1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: 2 раздел.DOCX
Розширення: docx
Розмір: 110кб.
Дата: 22.05.2020
Пов'язані файли:
курсач.docx
Зарубежный опыт регулирования отношений в сфере электроэнергетик
КАРТОЧКА ПРОБНОЇ ПЛОЩІ.docx
проектування веб сайту на який зареєстровані користувачі зможуть

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВІДПУСТОК ТА ВІДПУСКНИХ ВИПЛАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»
2.1 Характеристика загально-економічної діяльності ТОВ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»
Товариство з обмеженою відповідальністю ГУАЛАПАК УКРАЇНА (далі – ТОВ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА») було засноване в 2017 році італійською компанією Guala Pack S.p.A та україно-польським акціонерним товариством «Технологія». На сьогодні дане товариство є одним з провідних компаній в Україні з виготовлення гнучкої упаковки та кришок для переважно дитячих продуктів харчування.

Однією з цілей компанії є розроблення та масове виготовлення екологічної упаковки. З точки зору компанії така упаковка зменшить забруднення навколишнього середовища шляхом розпаду на органічні сполуки. В майбутньому завод планує виготовлення лише біо-упакуваннь

Основним напрямком діяльності підприємства є виготовлення упаковки для: дитячого харчування, харчової промисловості, кормів для тварин; обладнання для упаковки дитячого харчування, обладнання для гнучких пакувальних матеріалів.

.Продукція підприємства використовується для подальшого наповнення та (або) завершення циклу виробництва кінцевого продукту (товару). Під останнім розуміється наповнення упаковки продукцією.

Більшість продукції на сьогодні виробляється не тільки з екологічно-чистих матеріалів, але завод працює над цим. Цей факт не заважає виготовляти якісний продукт з якого в подальшому мають вживати їжу діти. Цей факт підтверджений міжнародними стандартами та нормами системи сертифікації якості BRC.

ТОВ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА» це один з найуспішніших заводів в Сумській області який набирає оберти і розвивається. Про це свідчить факт відкриття міні-заводу з очищення промислових викидів.

В 2019 році на території заводу було проведено відкриття міні-заводу з рекуперації. Рекуперація – це процес вловлювання частин випаровування з газів, рідин для подальшого використання в виробництві. Принцип роботи заводу полягає в системі очищенні повітря, яке формується після виробництва та включає в себе пари розчинника, шляхом насичення ними вугілля, дистиляції, регенерації та повернення назад до технологічного процесу.

З точністю можна сказати, що компанія піклується про екологічний стан навколишнього середовища роблячи все можливе для запобігання викидів отруйних речовин у повітря.

Згідно з аналізом фінансово-економічної діяльності підприємства (таб. 2.1).
Таблиця 2.1 – Аналіз техніко–економічних показників діяльності підприємства ТОВ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»

Показник

2019 р.

2018 р.

Абсолютне відхилення, + / -

Темп зростання, %

Прибуток, тис. грн

220,889

192,255

+28,634

87,03

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

682,115

527,651

+154,464

77,36

Чистий фінансовий результат, тис. грн

153,849

99,578

+54,271

64,72

Активи, тис. грн

982,497

864,453

+118,044

87,99

Дебіторська заборгованість, тис. грн

14,111

39,417

-25,306

279,34

Поточні зобов'язання, тис. грн

335,566

330,415

+5,151

98,46

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

332

279

+53

84,04

Витрати на оплату праці, тис. грн

72,039

56,586

+19,453

78,55

Середньомісячна заробітна плата 1–го працюючого, грн

2,169

2,028

+141,00

93,50


Для аналізу було взято 2 останні роки роботи підприємства. За аналізований період підприємство наростило кількість активів в свою чергу це свідчить про можливий розвиток виробничих потужностей в майбутньому. Також можна відзначити, що при збільшенні кількості працівників у підприємства збільшились поточні зобов’язання і середньомісячна заробітна плата. Даний факт можна віднести до збільшення прибутку за рахунок збільшення собівартості продукції.

Також необхідно відмітити, що дебіторська заборгованість різко зменшилась.

2.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І НАРАХУВАННЯ ВІДПУСКНИХ НА ПІДПРИЄМСТВІ мають бути формули розрахунків, самі розрахунки представлені у таблиці+ проводки

Незалежно від того, вписується відпустка працівника в межі одного місяця чи «захоплює» дні одразу двох місяців (а можливо, й більше), відпускні виплачують однією сумою.

А яка ситуація з нарахуванням та оподаткуванням відпускних сум? Давайте розберемося.

Коли вся відпустка працівника припадає на один місяць, то, як правило, питань з нарахуванням та оподаткуванням відпускних не виникає.

Проте набагато частіше бухгалтерії доводиться мати справу з «перехідними» відпустками, що розпочинаються в одному місяці, а закінчуються в іншому. Як бути з нарахуванням відпускних сум у цьому випадку? А ось тут у вас є два варіанти:

1) усю суму «перехідних» відпускних ви можете нарахувати в тому місяці, в якому її виплачуєте;

2) відпускні можете нарахувати частинами — окремо за кожним місяцем, на який припадають календарні дні відпустки.

Нам більше до душі другий варіант. Чому?

Тому що другий варіант відповідає вимогам п.п. 1.6.1 Інструкції № 5

Цей підпункт свідчить, що суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці. До того ж такий варіант нарахування спрощує оподаткування відпускних (про це детальніше поговоримо нижче).

Хоча на практиці використовують обидва варіанти нарахування відпускних (адже на колір і смак товариш не всяк). Виходячи з цього ми й розглядатимемо порядок обліку та оподаткування сум відпускних. Розпочинаємо.

Податок на доходи фізичних осіб

Оплата за час відпустки належить до фонду оплати праці ( абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУп.п. 2.2.12 Інструкції № 5). А доходи у вигляді заробітної плати, як установлює п.п. 164.2.1 ПКУ, уключаються до загального оподатковуваного доходу фізособи.

Ставка ПДФО — 18 %.

Зарплатна суть відпускних зобов’язує застосовувати до них ті самі ПДФО-правила, що й до самої заробітної плати. Озвучимо їх:

— по-перше, суму відпускних ураховують при визначенні граничного розміру доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги (далі — ПСП). При цьому «перехідні» відпускні, якщо ви нараховуєте їх наперед (див. вище перший варіант), відносьте до місяців, за які їх нараховано. Детально про застосування ПСП читайте «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 9, с. 6;

— по-друге, об’єкт оподаткування ПДФО при нарахуванні відпускних зменшують на суму ПСП (за наявності права на неї) (п. 164.6 ПКУ);

— по-третє, суму нарахованих і виплачених відпускних у складі заробітної плати, а також утриманий та сплачений з такого доходу ПДФО відображають у розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «101».

Важливо! Ми вже говорили про те, що відпускні мають бути виплачені не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки. Тобто, як правило, спочатку йде виплата (по суті, авансом), а потім нарахування відпускних і заробітної плати:

— у місяці, в якому здійснюється їх виплата, — якщо підприємство застосовує перший варіант нарахування відпускних,

або

— у місяці, на який припадає відпустка, — якщо підприємство застосовує другий варіант.

Що з цього випливає? А те, що

поки немає нарахування, ПДФО ми повинні утримувати з розрахованої суми відпускних, не зменшуючи її на ПСП

Адже в п. 164.6 ПКУ йдеться про нарахований дохід. Крім того, не знаючи загальної суми доходу за місяць, не можна визначити, чи може працівник у принципі претендувати на ПСП. Ось через те при виплаті відпускних наперед базу оподаткування ПДФО ми з вами розраховуємо без зменшення її на ПСП.

Строки для сплати ПДФО при виплаті відпускних ви можете побачити в табл. 3.1 на с. 64.

Військовий збір

Паралельно з ПДФО з відпускних ви зобов’язані утримати ще й ВЗ. На це вказує п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ.

Тільки майте на увазі: база оподаткування ВЗ може бути іншою, ніж база оподаткування ПДФО. Усе це через те, що доходи у вигляді зарплати обкладають ВЗ без вирахування з них ПСП (за наявності права на неї).

Нагадуємо: ставка збору — 1,5 %.

Суму нарахованих і виплачених відпускних у складі загальної суми нарахованого та виплаченого доходу, а також утриманого і перерахованого з цього доходу ВЗ не забудьте відобразити в розділі II Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за рядком «Військовий збір».

Строки сплати ВЗ при виплаті відпускних відповідають строкам сплати ПДФО (див. табл. 3.1 на с. 64). Про це зазначено в п.п. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ.

Єдиний соціальний внесок

Відпускні включаються до фонду оплати праці відповідно до Інструкції № 5, тому вони входять до бази справляння ЄСВ.

Звичайні підприємства (не пільговики) нараховують ЄСВ на відпускні працівників-інвалідів за ставкою 8,41 %, на відпускні інших працівників — за ставкою 22 %.

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, а фонд оплати праці таких інвалідів — не менше 25 % суми витрат на оплату праці, нараховують ЄСВ на дохід працівників-інвалідів за ставкою 5,5 %.

А підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ і УТОС, що мають такі самі пільгові параметри (чисельність інвалідів — не менше 50 % і фонд оплати їх праці — не менше 25 % від загальної маси), до доходів усіх працівників застосовують ставку ЄСВ 5,3 %.

Підприємці застосовують ставку ЄСВ 22 % до зарплати всіх працівників, у тому числі й тих, кому встановлено інвалідність

Увага! ЄСВ нараховуйте в межах максимальної величини бази нарахування внеску (ч. 3 ст. 7 Закону № 2464). Максимальна сума доходу, з якої справляється ЄСВ, становить 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. У 2017 році її величина дорівнює:

— у січні — квітні — 40000 грн.;

— у травні — листопаді — 42100 грн.;

— у грудні — 44050 грн.

Майте на увазі, що із сум «перехідних» відпускних ЄСВ необхідно справляти з урахуванням правил, установлених п.п. 2 п. 3 розд. IV Інструкції № 449. Згідно з цими правилами максимальну величину, з якої сплачується ЄСВ, при нарахуванні відпускних застосовують окремо за кожен місяць.

Тобто для цілей порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ суми відпускних необхідно розподілити за місяцями, до яких вони належать. «Перехідні» відпускні за кожен місяць (з урахуванням заробітної плати за відпрацьовані в цих місяцях дні) окремо порівнюють з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ, що діяла в місяці, за який нараховано відпускні.

Але це ще не все. При нарахуванні відпускних основним працівникам (тим, хто прийнятий з трудовою книжкою) обов’язково враховуйте «залізне» ЄСВ-правило: якщо база нарахування ЄСВ щодо працівника не перевищує розміру мінімальної зарплати (далі — МЗП), установленої законом на місяць, за який нараховується зарплата/дохід, то цей внесок сплачують з мінімалки*.

* До заробітної плати інвалідів, які працюють на підприємствах, для яких передбачено пільгові ставки ЄСВ, це правило не застосовують.

Так, якщо база нарахування ЄСВ менше МЗП, суму ЄСВ розраховують таким чином:

ЄСВ = МЗПміс. х 22 % : 100 %,

де МЗПміс. — МЗП, установлена законом на місяць, за який нараховуються відпускні. Нагадаємо: розмір МЗП у 2017 році — 3200 грн.

Як і в «максимальному» випадку, для цілей порівняння з МЗП «перехідні» відпускні відносимо до місяців, за які їх нараховано (див. лист ДФСУ від 11.03.2015 р. № 5084/6/99-99-17-03-03-15).

Побачили, що база нарахування ЄСВ з урахуванням суми відпускних, які припадають на звітний місяць, менше МЗП? Отже, ЄСВ сплачуйте з мінзарплати.

Приклад 3.1. Працівник підприємства (не інвалід), для якого це місце роботи є основним, пішов у щорічну відпустку з 27 березня 2017 року на 24 календарних дні.

Усю суму відпускних підприємство нараховує наперед (у тому місяці, в якому виплачує).

Оклад працівника становить 2000,00 грн.

Сума зарплати за фактично відпрацьовані дні березня (17 роб. дн.) — 1545,45 грн.

Сума відпускних за період щорічної відпустки — 1822,56 грн., у тому числі:

— за 5 календарних днів березня — 379,70 грн.;

— за 19 календарних днів квітня — 1442,86 грн.

«Трудова» доплата до мінзарплатного рівня за березень дорівнює:

3200,00 грн. : 22 роб. дн. х 17 роб. дн. - - 1545,45 грн. = 927,28 грн.

Сума заробітної плати за фактично відпрацьовані дні квітня (6 роб. дн.) — 631,58 грн.

«Трудова» доплата до мінзарплатного рівня за квітень дорівнює:

3200,00 грн. : 19 роб. дн. х 6 роб. дн. - - 631,58 грн. = 378,95 грн.

Відпускні відносимо до місяців, за які їх нараховано.

Загальна сума березневої зарплати, відпускних за дні відпустки цього місяця, а також доплати до мінзарплатного рівня становила:

1545,45 грн. + 379,70 грн. + 927,28 грн. = = 2852,43 грн.

Сума ЄСВ від фактичної бази нарахування ЄСВ становила:

2852,43 грн. х 22 % : 100 % = 627,53 грн.

Оскільки фактична база нарахування ЄСВ (2852,43 грн.) за березень виявилася нижче встановленого розміру МЗП (3200,00 грн.), на різницю між цими двома величинами (далі — різниця) донараховуємо ЄСВ:

(3200,00 грн. - 2852,43 грн.) х 22 % : 100 % = = 76,47 грн.

У результаті загальна сума ЄСВ за березень становила:

627,53 грн. + 76,47 грн. = 704 грн.

Після того, як буде нараховано зарплату за квітень, підприємство проведе порівняльні розрахунки за цим місяцем.

Загальна сума зарплати за квітень, відпускних, що припадають на цей місяць, а також доплати до мінзарплатного рівня становить:

631,58 грн. + 1442,86 грн. + 378,95 грн. = = 2453,39 грн.

Визначимо суму ЄСВ від фактичної бази нарахування ЄСВ:

2453,39 грн. х 22 % : 100 % = 539,75 грн.

Як бачимо, фактична база нарахування ЄСВ за квітень (2453,39 грн.) також виявилася нижчою встановленої МЗП (3200,00 грн.). Тому, щоб виконати вимогу про ЄСВ з МЗП, цього місяця теж розраховуємо різницю. Її величина дорівнює:

3200,00 грн. - 2453,39 грн. = 746,61 грн.

Визначимо суму ЄСВ, що буде сплачена за квітень з різниці:

746,61 грн. х 22 % : 100 % = 164,25 грн.

У результаті загальна сума ЄСВ за квітень становить:

539,75 грн. + 164,25 грн. = 704,00 грн.

Детальніше про «трудову» доплату до мінзарплати, а також про сплату ЄСВ з МЗП ви можете прочитати в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 7.

Строки сплати ПДФО, ВЗ і ЄСВ із сум відпускних

Напевно ви хочете знати, в які строки сплачувати ПДФО, ВЗ і ЄСВ, що справляються з сум відпускних. Зведемо ці строки в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Строки сплати ПДФО, ВЗ і ЄСВ із сум відпускних

Порядок виплати

ПДФО, ВЗ

ЄСВ

При отриманні грошових коштів на виплату відпускних (перерахуванні відпускних) з поточного рахунка в банку

Одночасно з отриманням грошових коштів у банку (перерахуванням грошових коштів з поточного рахунка в банку) ( п.п. 168.1.2 ПКУ)

Одночасно з отриманням грошових коштів у банку (перерахуванням відпускних на рахунок працівника) (абзац другий ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, п.п. 7 п. 3 розд. IV Інструкції № 449)

При виплаті відпускних з виручки

Протягом 3 банківських днів, що настають за днем виплати

( п.п. 168.1.4 ПКУ)

У день виплати відпускних

(абзац другий ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, п.п. 7 п. 3 розд. IV Інструкції № 449)

Відпускні нараховано, але не виплачено

Протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем місяця, в якому нараховано неоплачені відпускні (п.п. 49.18.1, п. 57.1 і п.п. 168.1.5 ПКУ)

Не пізніше 20-го числа (а гірничі підприємства — не пізніше 28-го числа) місяця, наступного за місяцем нарахування відпускних* (абзац перший ч. 8 ст. 9 Закону № 2464п.п. 6 п. 3 розд. IV Інструкції № 449)

* Якщо останній день строку сплати ЄСВ припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку сплати внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем ( п. 11 розд. IV Інструкції № 449).


2.3 Розглянути фонд відпускних виплат, як він створюється, як здійснюється зарахування до фонду, описати коефіцієнт резерву, його призначення

Чинним законодавством України передбачено створення забезпечень для відшкодування майбутніх операційних витрат.

Забезпечення створюються на:  

  • виплату відпусток працівникам

  • додаткове пенсійне забезпечення

  • виконання гарантійних зобов’язань

  • реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності

  • виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

Створення таких забезпечень передбачено п. 13 ПБО 11. Крім того, п. 7 ПБО 10 визначається необхідність обчислення резерву сумнівних боргів. Тобто створення резервів і забезпечень є необхідністю, визначеною чинними законодавчими і нормативними актами.

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас