Ім'я файлу: ТАКСС_1.doc
Розширення: doc
Розмір: 44кб.
Дата: 25.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
Задачі Демірджаєва 5.docx
Цехановська_Катерина_дипломна_робота.docx
кібербезпека стала пріоритетним питанням нормативно.docx

Лабораторне заняття №1

Тема: Призначення, терміни та визначення, класифікація САПР.

Цілі і завдання: Вивчити основні терміни та визначення САПР, методи і

ознаки класифікації САПР.

Контрольні питання по матеріалу лабораторного заняття №1:

1. У чому відмінність ручного, автоматизованого і автоматичного

проектування?

Ручне проектування – це проектування, при якому всі перетворенняописів об’єкта і (або) алгоритму його функціонування або алгоритму процесу, а також подання описів на різних мовах здійснює людина.

На відміну від автоматичного проектування, при якому всі перетворення описів об’єкта і (або) алгоритму його функціонування або алгоритму процесу, а також подання описів на різних мовах здійснюються без участі людини. Але при автоматичному проектуванні пуск відповідного обладнання і введення в ЕОМ первинного опису об’єкта здійснює людина.

При автоматизованому проектуванні окремі перетворення описів об’єкта і (або) алгоритму його функціонування або алгоритму процесу, а також подання описів на різних мовах здійснюється взаємодією людини і ЕОМ.

2. Дайте визначення поняттям:

а) Проектне рішення.

Проектне рішення - проміжне або кінцеве опис об’єкта проектування,

необхідне і достатнє для розгляду і визначення подальшого напряму або

закінчення проектування.

б) Результат проектування

Результат проектування - проектне рішення (сукупність проектних рішень),

яке задовольняє заданим вимогам, необхідне для створення об’єкта

проектування. В задані вимоги повинні бути включені вимоги до форми

представлення проектного рішення.

в) Алгоритм проектування

Алгоритм проектування - сукупність приписів, необхідних для виконання

проектування. Під виконанням проектування розуміється знаходження

результату проектування. Алгоритм проектування може бути загальним (для

певного класу об’єктів) і спеціальним (для одного об’єкта).

г) Мова проектування

Мова проектування - мова, призначена для представлення та перетворення

описів при проектуванні.

д) Проект

Проект - сукупність проектних документів відповідно до встановленого

переліку, в яких представлений результат проектування.

е) Проектна процедура

Проектна процедура - формалізована сукупність дій, виконання яких

закінчується проектним рішенням. Проектними процедурами є, наприклад,

прогнозування, оптимізація, перевірка реальності реалізації, контроль,

коригування, моделювання і т.д.

ж) Проектна операція

Проектна операція - дія або формалізована сукупність дій, що становлять

частину проектної процедури, алгоритм яких залишається незмінним для

ряду проектних процедур. Проектними операціями є, наприклад, обчислення,

креслення, складання таблиць з даними, введення і виведення даних і т.д.

з) Технічне забезпечення

Технічне забезпечення автоматизованого (автоматичного) проектування -

сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих технічних засобів, призначених

для виконання автоматизованого (автоматичного) проектування.

і) Програмне забезпечення

Програмне забезпечення автоматизованого (автоматичного) проектування -

сукупність машинних програм, необхідних для виконання автоматизованого

(автоматичного) - проектування, представлених в заданій формі.

к) Математичне забезпечення

Математичне забезпечення автоматизованого (автоматичного) проектування

- сукупність математичних методів, математичних моделей і алгоритмів

проектування, необхідних для виконання автоматизованого (автоматичного)

проектування, представлених в заданій формі.

л) Інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення автоматизованого (автоматичного) проектування

- сукупність відомостей, необхідних для виконання автоматизованого

(автоматичного) проектування, представлених в заданій формі. В

інформаційне забезпечення автоматизованого проектування включають,

наприклад, нормативно-довідкові документи, завдання державних планів,

прогнози технічного розвитку, типові проектні рішення, системи

класифікації та кодування техніко-економічної інформації, різні системи

документації (ЕСКД, ЕСТД і т. П.). Крім того, в інформаційне забезпечення

входять різні фонди: нормативний, плановий, прогнозний, фонд типових

рішень, фонд алгоритмів і програм.

м) Лінгвістичне забезпечення

Лінгвістичне забезпечення автоматизованого (автоматичного) проектування -

сукупність мов проектування, що включає терміни та визначення, правила

формалізації природної мови і методи стиснення і розгортання текстів,

необхідних для виконання автоматизованого (автоматичного) проектування,

представлених в заданій формі.

н) Методичне забезпечення

Методичне забезпечення автоматизованого (автоматичного) проектування -

сукупність документів, що встановлюють склад і правила відбору і

експлуатації засобів забезпечення автоматизованого (автоматичного)

проектування, необхідних для виконання автоматизованого проектування.

о) Організаційне забезпечення.

Організаційне забезпечення автоматизованого (автоматичного) проектування

- сукупність документів, що встановлюють склад проектної організації і її

підрозділів, зв’язки між ними, їх функції, а також форму представлення

результату проектування і порядок розгляду проектних документів,

необхідних для виконання автоматизованого (автоматичного) проектування.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас