Ім'я файлу: Реферат зразок.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 21.09.2022
скачати
Пов'язані файли:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій»

РЕФЕРАТ

Архітектура персонального комп’ютера


Виконала:

студентка групи М-21

Саганюк Євгенія

Перевірив викладач:

Стехнович І. С.

Калуш - 2022ЗМІСТ

Вступ

Принципи побудови комп’ютера. Архитектура Фон Неймана

Принцип роботи машини фон неймана

ВСТУП

Програмне забезпечення - це сукупність програм, призначена для вирішення завдань на ПК, який є невід'ємною частиною комп'ютерної системи. Воно є логічним продовженням технічних засобів. Сфера застосування конкретного комп'ютера визначається створеним для нього ПЗ. Програмне забезпечення сучасних комп'ютерів включає мільйони програм - від ігрових до наукових. Все програмне забезпечення, можна умовно розділити на дві категорії: системне програмне забезпечення та прикладне програмне забезпечення.

Системне програмне забезпечення, його склад
Системне програмне забезпечення - це комплекс програм, які забезпечують ефективне управління компонентами обчислювальної системи, такими як процесор, оперативна пам'ять, канали введення-виведення, мережеве обладнання, виступаючи як «міжшарової інтерфейс» з одного боку якого апаратура, а з іншого додатка користувача. На відміну від прикладного програмного забезпечення, системне не вирішує конкретні прикладні задачі, а лише забезпечує роботу інших програм, управляє апаратними ресурсами обчислювальної системи і т.д. Системне ПЗ керує ресурсами комп'ютерної системи і дозволяє користувачам програмувати в більш виразних мовами, ніж машинних мову комп'ютера. Склад системного ПЗ мало залежить від характеру вирішуваних завдань користувача.


Даний клас програмних продуктів тісно пов'язаний з типом комп'ютера і є його невід'ємною частиною. Програмні продукти даного класу носять загальний характер застосування, незалежно від специфіки предметної області. До системним програмним продуктам пред'являються високі вимоги по надійності і технологічності роботи, зручності та ефективності використання.

Мета даної роботи полягає в тому, щоб удосконалити навички роботи з сучасною обчислювальною технікою, а також набути необхідних теоретичних знань з інформатики.

В роботі містяться дані про інтерфейс операційної системи Windows (на прикладі одного з елементів графічного інтерфейсу – панелі задач Windows). Панель задач описана на основі операційної системи Windows 98 (в версії Windows 95 відсутні панелі інструментів на панелі задач, про які згадується при розгляді питання). В роботі також подані відомості з сучасних мережних технологій (локальних обчислювальних мереж та мережі Internet). Практична задача виконана на базі програми Microsoft Access 97. Виконання практичної частини сприяє вдосконаленню навичок роботи на ПЕОМ, а також розумінню принципів та технологій, що лежать в основі сучасних реляційних СУБД.

Розрахунок номеру варіанту. Визначимо номер варіанту згідно з формулою, що міститься в методичних рекомендаціях з виконання контрольних робіт.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас