Ім'я файлу: Практикум 4тема.docx
Розширення: docx
Розмір: 56кб.
Дата: 20.11.2023
скачати
Пов'язані файли:
Реферат2.docx
Рибак_реферат_тж.docx
пласт_теплообмінник.doc
білет 1.docx
Тема 1.docx


Практичні завдання за темою 4:

Оборотний капітал підприємства
Питання для обговорення:

1.Сутність оборотних коштів та особливості їх кругообігу.

2.Склад та структура оборотних коштів підприємства.

3.Джерела формування оборотних коштів підприємства.

4.Показники оборотності оборотних коштів та шляхи прискорення їх обігу.

5.Нормування оборотних коштів на підприємстві.
Тестові завдання

Тестове завдання 4.1. Обсяг виробництва у звітному році становив 2400 тис. грн., середньорічна вартість оборотних коштів – 400 тис. грн. Коефіцієнт обертання склав: а) 5 обертів; б) 6 обертів; в) 8 обертів; г) 12 обертів.

Тестове завдання 4.2. Обсяг реалізованої продукції склав 200 тис. грн. Протягом року оборотні кошти підприємства здійснили 40 обертів. Середньорічний залишок оборотних коштів склав: а) 5 тис. грн.; б) 10 тис. грн.; в) 25 тис. грн.; г) 50 тис. грн.

Тестове завдання 4.3. Підприємство виготовляє товарну продукцію в обсязі 600 тис. грн. Середньорічні залишки оборотних коштів підприємства – 30 тис. грн. Виготовлену продукцію реалізовано в розмірі 90%. Коефіцієнт обертання оборотних коштів становить: а) 12 обертів; б) 13 обертів; в) 18 обертів; г) 23 оберти.

Тестове завдання 4.4. Підприємство за рік реалізовує продукцію в обсязі 800 шт. за ціною 20 грн./шт. Середньорічний залишок оборотних коштів становить 100 тис. грн. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів становить: а) 0,00625; б) 0,00445; в) 0,00542; г) 0,00985.

Тестове завдання 4.5. Обсяг реалізованої продукції підприємства становить 540 тис. грн. Тривалість одного оберту оборотних коштів скоротилась на 2 дні. Абсолютне вивільнення оборотних коштів склало: а) 1 тис. грн.; б) 3 тис. грн.; в) 5 тис. грн.; г) 10 тис. грн.

Тестове завдання 4.6. Обсяг товарної продукції підприємства становить 600 тис. грн., матеріальні витрати 400 тис. грн. Матеріаловіддача складає: а) 0,67 грн.; б) 1,11 грн.; в) 1,40 грн.; г) 1,5 грн.

Тестове завдання 4.7. Обсяг виготовленої продукції підприємства становить 500 тис. грн., матеріальні витрати становлять 60% у виготовленій продукції. Матеріаломісткість складає: а) 1,67 грн.; б) 1,42 грн.; в) 0,88 грн.; г) 0,6 грн.

Тестове завдання 4.8. Денна потреба у ресурсах на підприємстві становить 400 м сировини. Період постачання – 7 днів. Поточний запас становить: а) 57,14 м; б) 580 м; в) 1700 м; г) 2800 м.

Тестове завдання 4.9. Денна потреба у ресурсах на підприємстві становить 800 кг сировини. Період зриву поставок – 2 дні. Страховий запас становить: а) 400 кг; б) 800 кг; в) 1200 кг; г) 1600 кг.

Тестове завдання 8.10. Одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю становить 20 тис. грн., норма запасу готової продукції на складах – 3 дні. Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції складає: а) 6,667 тис. грн.; б) 34,5 тис. грн.; в) 60 тис. грн.; г) 62,337 тис. грн.

Приклади розв’язування задач


Приклад 4.1

Визначити, на яку суму можна збільшити план реалізованої продукції при такій же сумі оборотних коштів, якщо в результаті удосконалення організації виробництва тривалість одного обороту скоротилась на 20 днів. За планом підприємство повинно реалізувати продукції на 18 млн. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 6 млн. грн.

Розв’язання
Приклад 4.2

Підприємство планує виготовити товарної продукції на суму 80,5 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року склали 18,5 тис. грн., на кінець року – 17 тис. грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс в порівнянні з плановим рівнем на 5%. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів заплановані в розмірі 8 тис. грн., а фактично склали 7 тис. грн.

Визначити суму абсолютного вивільнення оборотних засобів.

Розв’язання

Обсяг реалізованої продукції у плановому і фактичному році:

Коефіцієнт оборотності у плановому і фактичному році:

,

Тривалість одного оберту оборотних коштів у плановому і фактичному році:

,

Абсолютне вивільнення оборотних засобів:


Приклад 4.3

Обґрунтувати виробничу програму підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом, якщо на плановий період підприємством укладено договори на поставку металу в обсязі 8 тонн. Середня вага виробу 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу 0,72. У повторному виробництві можуть використовуватись 25% відходів металу. На плановий період підприємство має доставити споживачам 7500 шт. металовиробів.

Розв’язання

Обсяг виробництва у натуральних вимірниках можна обчислити за формулою: , де – величина матеріальних ресурсів, поставлених підприємству у плановому році; – норма витрат ресурсу на одиницю продукції.

Визначаємо норму витрат металу на один виріб:

.

Тоді можливий випуск продукції з одержаного металу складе:

Величина відходів металу (25%), які повторно використовуються у виробництві, становить: , тобто з них додатково можна виготовити:

Загальна кількість металовиробів, виготовлених із даної кількості металу, становить:

Приклад 4.4


Встановити величину виробничих запасів матеріалів за видами цих запасів у грошовому виразі, якщо відомо, що за один день витрачається 8,5 тонн матеріалу, ціна 1 т – 8000 грн. Матеріали доставляються на підприємство кожні 20 днів, тривалість транспортування - 3 дні, час на підготовку матеріалів у виробництво - 5 днів, страховий запас – половина поточного запасу в днях.

Розв’язання

Денна потреба у матеріалі у грошовому виразі:

Величина поточного запасу матеріалів:

Зпоточн.

Величина транспортного запасу матеріалів:

Зтранс

Величина підготовчого запасу матеріалів:

Зпідг. =

Величина страхового запасу матеріалів:

Зстрах. =

Задачі для розв’язку

Задача 4.1

Обсяг товарної продукції підприємства за рік становить 5290,8 тис. грн., середньорічна величина оборотних коштів – 1974,5 тис. грн. (у тому числі дебіторська заборгованість – 1271,8 тис. грн.). Визначити як зміняться показники використання оборотних коштів підприємства за умови, що величина його дебіторської заборгованості зменшиться на 50 %.
Задача 4.2

Проаналізувати динаміку та зміну структури оборотних коштів підприємства протягом року на підставі даних, наведених у таблиці.

Назва видів оборотних коштів

Величина оборотних коштів, тис. грн.

на початок року

на кінець року

1. Запаси матеріалів

317,8

298,7

2. Незавершене виробництво

67,9

65,4

3. Запаси готової продукції

286,9

293,6

4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, термін сплати якої не настав

104,6

108,2

5. Інші види дебіторської заборгованості

34,9

31,1

6. Кошти на рахунках

12,7

14,8

7. Готівка в касі

3,9

4,5


Задача 4.3

Визначити, на яку суму можна збільшити план реалізованої продукції при такій же сумі оборотних коштів, якщо в результаті удосконалення організації виробництва тривалість одного обороту скоротилась на 15 днів. За планом підприємство повинно реалізувати продукції на 1750 тис. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 550 тис. грн.
Задача 4.4

Встановити величину виробничих запасів матеріалів за видами цих запасів у натуральному та грошовому виразі, якщо відомо, що за один день витрачається 7,1 тонн матеріалу, ціна 1 т – 9200 грн. Матеріали доставляються на підприємство кожні 18 днів, тривалість транспортування - 5 днів, час на підготовку матеріалів у виробництво - 2 дні, страховий запас – половина поточного запасу в днях.
Задача 4.5

У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 10 млн. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року - 200 тис. грн., а на кінець року - 175 тис. грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс в порівнянні з плановим рівнем на 4,2 % . Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів заплановані в розмірі 2,1 млн. грн., а фактично склали 1,8 млн. грн. Встановити суму абсолютного вивільнення оборотних засобів в результаті прискорення їх оборотності.
Задача 4.6

Визначити місячну потребу хлібозаводу в борошні, його середній і максимальний запас, якщо період поставки 12 днів, а період зриву поставки 3 дні. Для забезпечення виконання денної програми слід використати 1980 кг борошна, причому його втрати становлять 3,1 %. Протягом місяця хлібозавод працює 24 робочих днів.Задача 4.7

Чиста вага виробу становить 2,1 кг, а коефіцієнт використання матеріалу становить 0,88. Визначити норму витрат даного матеріалу та розмір відходів на один виріб.
Задача 4.8

На плановий місяць планується виготовити 25 тис. шт. виробів, норма витрат матеріалу 6 кг на виріб, а ціна одного кг матеріалу 50 грн. Визначити потребу в даному матеріалі на плановий місяць в грошових та у натуральних одиницях. Встановити, наскільки зменшиться ця потреба, якщо норма витрат матеріалу зменшиться на 3 %.
Задача 4.9

Обґрунтувати, як зміниться коефіцієнт оборотності та сума вивільнених оборотних коштів, якщо обсяг реалізованої продукції зменшився на 4% при незмінності середньорічної величини оборотних коштів.
Задача 4.10

Тривалість одного обороту обігових коштів збільшилася на 8 днів. Обґрунтувати, як зміниться коефіцієнт оборотності та сума вивільнених оборотних засобів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас