Ім'я файлу: Презентація_Аналіз оборотних коштів підприємства.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 828кб.
Дата: 19.05.2021
скачати
Аналіз оборотних коштів підприємства
Поняття
Оборотні кошти - кошти, вкладені в виробничих запасах підприємства, незавершеному виробництві, запаси готової і відвантаженої продукції, у дебіторській заборгованості, а також готівкові гроші в касі та грошові кошти на рахунках підприємства. Формування
  • Оборотні кошти в процесі господарської діяльності підприємства можуть набувати різних форм.
  • Оборотні кошти можуть перебувати одночасно в різних видах оборотних активів підприємства, а сума всіх оборотних активів і становить загальну величину оборотних коштів підприємства.
  • До оборотних засобів відносяться абсолютно всі активи, які не належать категорії "необоротні активи".
Джерела формування оборотних коштів підприємства
Оборотні кошти підприємства можуть бути сформовані за рахунок власних і за рахунок позикових оборотних коштів.
Деякі джерела поділяють позикові оборотні кошти на позикові) і залучені .
Чим більше власних оборотних коштів має підприємство, тим стійкіше його фінансове становище. З іншого боку, якщо підприємство має можливість отримання прибутку за рахунок залучення зовнішніх джерел фінансування, тим більше прибутку воно зуміє отримати і тим більші обсяги господарської діяльності показати. Необхідно враховувати, що існує ряд видів бізнесів, при яких ефективна робота можлива лише за умови масового залучення зовнішніх джерел фінансування.
Економічні показники для оцінки оборотних коштів підприємства
  • Коефіцієнт оборотності товарних запасів - показує кількість оборотів, які здійснюють товарні запаси за звітний період. Для порівнянності аналітичних даних зазвичай припускають, що мова йде про річну оборотність.
  • Коефіцієнт оборотності оборотних коштів - показує кількість оборотів, які здійснює оборотний капітал підприємства за звітний період.
  • Тривалість періоду оборотності оборотних коштів - показник, зворотний коефіцієнту оборотності. Показує кількість днів, протягом яких відбувається повний оборот оборотного капіталу підприємства.
Задачі
Задача по нормативу оборотних коштів
Випуск продукції за рік - 100 тис. Шт., Собівартість одиниці продукції - 16 грн. Тривалість виробничого циклу виготовлення одиниці продукції - 7 днів, коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві дорівнює 1. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві.
Рішення задачі:
100 000 шт × 16 грн
1. Середньодобовий випуск продукції, грн = ---------------------------- = 4 444,44 грн.
360 днів
2. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві, грн = 4 444,44 грн × 7 днів × 1 = 31 111,08 грн.
Висновок: для здійснення безперебійного процесу виробництва мінімальна сума оборотних коштів в незавершеному виробництві повинна становити 31111,08 грн.
Задачі
Задача визначити ефективність використання оборотних коштів, якщо: річний обсяг реалізації продукції - 1250 тис. Грн., собівартість реалізованої продукції-1075 тис. Грн., середньорічний залишок оборотних коштів - 150 тис. Грн. Рішення задачі:
1250 тис. Грн
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = ----------------------- = 8,3
150 тис. Грн
360 днів
Тривалість 1 обороту, дні = -------------- = 43,4 днів
8,3
150 тис. Грн
Коефіцієнт завантаження = ------------------- = 0,12
1250 тис. Грн
175 тис. Грн
Коефіцієнт ефективності використання оборотних коштів = ------------------- = 1,17
150 тис. Грн
при цьому: Прибуток, тис. грн = 1 250 тис. грн посилання - 1 075 тис. грн = 175 тис. грн
Висновок завдання по оборотності: коефіцієнт ефективності використання оборотних коштів показує, що підприємство отримує 1,17 грн прибутку в розрахунку на 1 грн. оборотних коштів.
Висновки
Таким чином, нормування оборотних коштів - необхідна умова визначення мінімально достатнього обсягу коштів, що забезпечують ефективну роботу підприємства в цілому.
Джерела інформації
  • А.С. Паламарчук, д-р екон. наук, проф. РЕА ім. Г.В. Плеханова
  • Основи економіки і управління виробництвом. Конспект лекцій.
  • Галяутдинов Р.Р. Оборотные средства предприятия: понятие, состав, анализ

скачати

© Усі права захищені
написати до нас