1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: вадим.docx
Розширення: docx
Розмір: 1010кб.
Дата: 25.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
влад_26.docx
iona.docx
ДІАЛЕКТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА.docx

ВСТУП
Основною умовою нормальної життєдіяльності людини є відповідний стан навколишнього середовища і, в першу чергу, повітря [1].

Накопичення надлишків шкідливих газів, теплоти та вологи і зміна температури повітря суттєво впливають на самопочуття людей. Так, зміна температури навколишнього середовища з 20 до 36 о С призводить до зменшення продуктивності роботи людини у 5 разів. Особливо це має місце в промислових містах, де повітря забруднене відходами виробництва, відхідними газами автомобілів, пилом і т. ін. Для нормального протікання технологічних процесів у багатьох галузях промисловості також необхідно забезпечувати відповідний стан повітряного середовища [1].

Найпростішим способом вентиляції є природне провітрювання, яке забезпечується надходженням повітря через нещільності в огородженнях. Такий спосіб вентиляції можна забезпечити у невеликому об’ємі приміщення і він носить назву неорганізованого повітрообміну. До способів організованого повітрообміну відноситься природна та вимушена вентиляція [1].

Для промислових та громадських будівель найбільш поширеною є вимушена вентиляція, при якій повітря переміщується зовнішніми пристроями – вентиляторами. Системи механічної вентиляції поділяються на припливні та витяжні, які можуть бути місцевими, загальнообмінними та комбінованими [1].

Завданням вентиляційних пристроїв полягає у створенні повітряного середовища у приміщеннях, яке б задовольняло умовам виробництва , а також санітарно-гігієнічним вимогам. Щоб створити необхідний повітрообмін, забруднене повітря видаляється з приміщення і подається зовнішнє, свіже повітря. Воно проходить декілька етапів перед подаванням припливними вентиляторами, а саме: очистка, охолодження, нагрівання – у теплий і холодній періоди відповідно. А саме в цей час, за допомогою витяжних вентиляторів забруднене повітря видаляється з приміщень [1].

При проектуванні системи припливно-витяжної вентиляції забезпечується продуктивна діяльність підприємств, дотримання вимог протипожежних, санітарно- гігієнічних та інших норм [1].

Стан вологого повітря у приміщеннях змінюється в залежності від надходження до них теплоти та вологи і параметрів зовнішнього повітря. Для ряду приміщень необхідно забезпечувати постійність температури та відносної вологості незалежно від параметрів зовнішнього повітря та надходжень теплоти і вологи до цих приміщень. Це може бути забезпечено за допомогою систем кондиціювання повітря [1].
ТП 81 10 001 ПЗ

Арк.
9

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата


Під кондиціюванням повітря будемо вважати процеси тепло- вологісного оброблення повітря (охолодження, осушки, нагрівання та зволоження), очистка його від пилу, іонізація, дегазація, автоматичне підтримання необхідних параметрів повітря у приміщенні.

З метою забезпечення оптимальних температурних і мікрокліматичних умов, які найбільш сприяють для ведення технологічного процесу і самопочуття людей розраховано систему кондиціювання повітря, яка підтримує в закритих приміщеннях всі або окремі параметри повітря [1].

В даному дипломному проекті бакалавра використовується неавтономна місцева система кондиціонування. В неавтономних системах кондиціювання повітря є окрема холодильна станція (чилер), де охолоджується вода. Чилер зазвичай розташовується на даху будівлі. Охолоджена вода розподіляється серед місцевих повітроохолоджувачів (фанкойлів), які встановлюються усередині приміщень [1].

Задля створення оптимального для людини складу повітряного середовища в приміщенні видаляють волого- газо- і теплонадлишки, пил, та подають необхідне свіже, попередньо підготовлене, повітря. Це все відбувається за допомогою систем вентиляціїї та кондиціювання.

Завдання даного дипломного проекту бакалавра полягає саме в розрахунку цих самих систем бізнесцентру в місті Дніпро, які включають розрахунки надходжень теплоти та вологи до приміщень; розрахунки та вибір обладнання системи механічної вентиляції і кондиціонування повітря.
ТП 81 10 001 ПЗ

Арк.
10

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата


1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ
Бізнесцентр це сучасний офісний будинок з необхідною інфраструктурою для ведення ділової діяльності, відноситься до громадської будівлі.

Склад будівлі:

–6 поверхів загальною площею 5725 м2;

–загальна кількість приміщень 132;

–світлопрозорі конструкції однокамерні склопакети розмірами 2х2 м2 з кількістю на кожному поверсі:

  • північний і південний фасади по 3 шт.;

  • західний і східний фасади по 12 шт.;

–кількість людей у приміщеннях кожного поверху:

  • чоловіків по 35 шт.;

  • жінок – по 40 шт.;

–обладнання на кожному поверсі по 75 комп’ютерів потужністю по 20 Вт кожного;

–електроосвітлювальна апаратура потужністю по 6 кВт на кожному поверсі.

Система вентиляції представленої будівлі являє собою припливно-витяжну систему з утилізацією теплоти вентиляційних викидів в холодний період року.

Також в будівлі влаштована місцево-центральна система кондиціонування повітря з охолодженням повітря в теплий період року до 19 оС - в центральних припливних камерах для кожного поверху, та з 19 до 22 оС - в місцевих доводчиках (фанкойлах).

План будівлі бізнесцентру представлений на рис.2.1.

Свіже повітря подається до приміщень через повітропроводи та стельові дифузори, які розміщенні за підвісною стелею (видалення відпрацьованого повітря з приміщень здійснюється аналогічно).

Система вентиляції відповідає, згідно діючих нормативних документів, усім санітарно-гігієнічним нормам.
ТП 81 10 001 ПЗ

Арк.
11

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата


2 РОЗРАХУНКИ НАДХОДЖЕНЬ ТЕПЛОТИ ТА ВОЛОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ
Джерелами надходження теплоти до приміщень будівлі є:

–сонячна радіація;

–офісна техніка(обладнання);

–люди, що працюють у приміщеннях; Волога до приміщень надходить від людей.

2.1 Надходження теплоти від сонячної радіації
В основному теплота сонячної радіації надходить до приміщень через заповнення світлових отворів.

Як було зазначено вище, будівля має 6 однотипних поверхів, на кожному з них встановлені однакові світлопрозорі конструкції (однокамерні склопакети).

План приміщень одного з поверхів з зазначенням заповнень світлових отворів, орієнтації за сторонами світла наведено на рис. 2.1.

Пн


Зх Сх

Пд

Рисунок 2.1 План приміщень поверхів
ТП 81 10 001 ПЗ

Арк.
12

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Надходження теплоти у приміщення, кВт, розраховую за формулою [1]
Q q Fβ  K K103 , (2.1)

ср с.з з а
де q густина теплового потоку сонячної радіації, Вт/м2;

F площа світлових отворів, м2;

βсз коефіцієнт теплопропускання сонячнозахисних пристроїв;

Кз коефіцієнт, який залежить від типу засклення;

Ка коефіцієнт, яким ураховують акумуляцію теплоти внутрішніми огороджувальними конструкціями приміщення;

Визначаю коефіцієнти, які входять в формулу (2.1):

  • При наявності внутрішніх сонцезахисних пристроїв (жалюзі) згідно з [1] коефіцієнт теплопропускання сонячнозахисних пристроїв має значення βсз= 0,7;

  • Заповнення світлових отворів – двокамерні склопакети, тому згідно з [1] Кз= 0,8;

  • При наявності внутрішніх сонцезахисних пристроїв (жалюзі) згідно з [1] коефіцієнт, яким ураховують акумуляцію теплоти внутрішніми огороджувальними конструкціями приміщення Ка = 1.

Використовую формулу для вертикального засклення світлових отворів густина потоку сонячної радіації

q = (qв.п + qв.р) К1 К2, (2.2)
де qв.п та qв.р – відповідно густина потоку прямої та розсіюваної сонячної радіації для вертикального засклення світлових отворів, Вт/м2;

К1 – коефіцієнт, яким ураховують затемнення засклення світлових отворів перетинами та забруднення атмосфери;

К2 коефіцієнт, яким ураховують забруднення скла.

  • Оскільки об’єкт розташовано в непромисловому районі, то згідно з [1] для однокамерних склопакетів коефіцієнт, яким ураховують затемнення засклення світлових отворів перетинами та забруднення атмосфери має значення К1= 0,72;

  • Вміст частинок пилу у повітряному середовищі офісних приміщень незначний, тому беру коефіцієнт, яким враховую забруднення скла зі значенням К2= 0,95;

  • Географічна широта міста, в якому знаходиться об’єкт, що розглядається (м.Дніпро) 48о22՜ пн.ш., тому згідно з [2] густини потоків прямої та розсіюваної сонячної

радіації для орієнтації вікон на схід та захід мають значення qв.п 495 Вт/м2 та q 163

в.р
Вт/м2 відповідно. Густина потоку прямої та розсіюваної сонячної радіації для орієнтації
ТП 81 10 001 ПЗ

Арк.
13

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас